Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK."— Sunum transkripti:

1 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK

2 YAYIM KAVRAMI TARIMSAL YAYIM = AGRICULTURAL EXTENSION YAYIM = YAYIN X

3 TARIMSAL YAYIM “Çiftçilere,  Eğitim yoluyla tarımsal üretim şekilleri ve tekniklerinin geliştirilmesinde,  Tarımsal üretimde etkinliğin ve tarımsal gelirin artırılmasında,  Kırsal hayatın sosyal ve eğitimsel seviyesinin yükseltilmesinde,  Çiftçilerin problemlerini kendi kendilerine çözebilmesi için yayım elemanlarınca motive edilmeye çalışıldığı,  Bu yönde harekete geçebilmeleri için fikir ve cesaret ile birlikte yetenek kazandırmaya yönelik yardımların sağlandığı bir süreç” olarak tanımlanabilir.

4  1980 li yıllardan itibaren bilgiye olan talebin artması ve farklı kaynaklardan bilgi talep edilmesi ile üretici organizasyonları, vakıflar, dernekler, özel sektör kuruluşları ve serbest çalışan danışmanlar tarafından üreticilere, ürün bazında bilgi ve teknoloji transferine yönelik faaliyetler başlamıştır. TARIMSAL YAYIM

5  Tarımsal Yayımdaki gelişmeler ve değişimler dikkate alınarak, Bakanlığımızca 2003 yılından itibaren problem çözme yaklaşımı benimsenmiş ve bu yaklaşım yayım faaliyetlerinin planlanmasında da kullanılmaya başlanmıştır. «çoğulcu ve katılımcı»  Yine bu süreçte kamu ile birlikte çalışmalara aktif olarak katılan çiftçi örgütleri, tarım danışmanları, sivil toplum kuruluşları, tarım, sanayi ve ticaret kuruluşları kamu ve özel medya yayım sistemi içerisinde yer almasıyla birlikte «çoğulcu ve katılımcı» bir yayım sistemine geçişin ana unsurları da oluşmaya başlamıştır. TARIMSAL YAYIM

6  Kırsal alanda yeni tarım tekniklerini ve tarımda teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak,  Bitkisel ve hayvansal üretimi artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,  Tarımsal girdilerin doğru kullanımını sağlamak,  Hayvancılığın geliştirilmesi ve ıslah çalışmalarını yapmak,  Bu faaliyetlerle ilgili örnek işletmeleri yerinde incelemek, uygulamaları görmek ve uygulamalara yardımcı olmak,  Yeni pazar imkanları yaratmak,  Bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili tanıtıcı faaliyetler düzenlemesine öncülük etmek,  Kırsal kesimde yaşayanların gelir seviyelerini yükseltmek için mevcut yayım çalışmalarına destek olmak üzere, TARIMSAL YAYIM

7 Bakanlığımız, çoğulcu yayım sistemine geçiş sırasında sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak, tarım danışmanının köylüye, üreticiye yerinde hizmet vermesini ve bilgiyi aktarmasını sağlamak amacıyla,  «Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesini (KÖY-MER)».2004 yılında başlatmış,- 2007 yılı sonuna kadar bu uygulama devam etmiştir.  Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi(Tar-Gel)” 2007  Tar-Gel Projesi, performansa dayalı personel çalıştırılması esasına dayanan bir projedir.  2007 yılında 2.500 ziraat mühendisi ve veteriner hekim göreve başlatılmıştır. 2011 yılı sonu itibariyle bu sayı 7.500’ e çıkarılmıştır.  2012 yılında yeni alınacak 2500 personelle birlikte sayının 10.000 çıkarılması planlanmaktadır. TARIMSAL YAYIM

8  Gelişen teknolojiye uygun olarak çiftçilerin bilgiye olan ihtiyaçlarının artırması ve ülkemiz çiftçilerinin dünya çiftçisi ile rekabet edebilmesinin koşullarından birisi olan; tarımsal yayım sisteminde yeni hizmet sunucuların yer almasının gerekliliği,  Avrupa Birliğinin 2003 yılında gerçekleştirdiği reformlarla tarımsal yayım hizmetlerini Ortak Politika Alanına dahil etmesi ve AB Müzakere Sürecinde ülkemizin bu alanda yasal düzenlemeler yapması zorunluluğu da dikkate alınarak, TARIMSAL YAYIM

9 Kamu yayım hizmetleri, Kamu dışı yayım hizmetleri, Tarımsal bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin kural ve yöntemlerini belirlemek amacı ile “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlemesine Dair Yönetmelik” 8 Eylül 2006 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. TARIMSAL YAYIM

10 TARIMSAL DANIŞMANLIK Tarımsal Danışmanlık Destekleme Ödemeleri 2009 -2011 yıllarında tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti satın alan tarımsal işletmeleri desteklenmekteyken; 2012 yılında tarımsal işletmelere, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşları desteklenmeye başlandı. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteğine başvuran kişi ve kuruluşlar ile 64.316 tarımsal işletmeye hizmet vermektedir. 2012 yılı destek tutarı yaklaşık olarak 38 Milyon 589 Bin TL.

11 Tarım Yayımcısı ve Danışman Sayıları Tarım Yayımcısı Sertifikası(Kamuda Çalışan)3.029 Tarım Danışmanı Sertifikası6.767 Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Üretici Örgütü 279 Ziraat Odası 127 Dernek10 Şirket80 Serbest Tarım Danışmanı 222 TOPLAM718 TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ

12 IPARD Tanıtımında Üretici Örgütlerinin Seçilmesinin Nedeni Küresel krizler karşısındaki başarılarından dolayı Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Dünyamızdaki açlık, gıda ve gelir dağılımındaki adaletsizlik ve küresel krizler ile mücadelede en önemli araç olarak kooperatifleri seçmiş ve içinde bulunduğumuz yılı 2012 yılı “Kooperatifler Yılı” olarak ilan etmiştir. Dünyayı Beslemenin bile anahtarı olarak görülen Üretici Örgütlerinden IPARD’ın tanıtılması, projelerinin hazırlanması ve faaliyetlerinin uygulanması sırasında istifade edilecektir.

13 ! Birlikten Kuvvet Doğar ! Ülkemizde Tarımsal Üretici Örgütleri Kanun Kanunun Adı ve -İlgili Örgütler Örgüt Sayısı Ortak Sayısı 1163 Kooperatifler Kanunu - Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri - Sulama Kooperatifleri - Su Ürünleri Kooperatifleri - Pancar Ekicileri Kooperatifleri 11.3262.811.305 1581 Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu - Tarım Kredi Kooperatifi 1.6791.080.821 5200 Üretici Birlikleri Kanunu - Bitkisel Ürün Üretici Birlikleri - Hayvansal Ürün Üretici Birlikleri - Su Ürünleri Üretici Birlikleri - Organik Ürün Üretici Birlikleri 799147.815 5996 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu - Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri - Damızlık Manda Yetiştiricileri Birlikleri - Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlikleri - Damızlık Tavuk Yetiştiricileri Birlikleri - Arı Yetiştiricileri Birlikleri 262370.782 6964 Türkiye Ziraat Odaları ve Birlikleri - Ziraat Odaları 7475.527.480 ÜLKE TOPLAMI14.8139.938.203

14 ! Birlikten Kuvvet Doğar ! Tarım Üreticisinin Temel Sorunu: Rekabet Zayıflığı Rekabet için : Güç Birliği

15 ! Birlikten Kuvvet Doğar ! Ülkemizde Tarımsal Örgütlenme

16 Örgütlenme Sorunların Çözümünde Anahtar: Örgütlenme Örgütlenme, Özellikle kırsal alanda dağınık, düzensiz imkanları birleştiren, geliştiren ve güçlendiren mükemmel bir dayanışma aracıdır. Tarımsal amaçlı örgütler iyi kullanılırsa her kapıyı açan altın anahtardır. Tarımsal Yayımın etkin kullanılmasında üretici örgütleri bu çalışmada olduğu gibi Etkin rol oynayacaktır….

17

18 Mehmet YAMÇİCİ Ziraat Mühendisi myamcici@hotmail.com Dr. Erhan EKMEN Ziraat Yüksek Mühendisi erhanekmen@yahoo.com


"T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları