Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 10 UZAKTAN EĞİTİM √ Uzaktan Eğitim Nedir? √ Uzaktan Eğitim Etkili mi? √ Uzaktan Eğitim Teknolojileri Nelerdir? √ En İyi Uzaktan Eğitim Teknolojisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 10 UZAKTAN EĞİTİM √ Uzaktan Eğitim Nedir? √ Uzaktan Eğitim Etkili mi? √ Uzaktan Eğitim Teknolojileri Nelerdir? √ En İyi Uzaktan Eğitim Teknolojisi."— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 10 UZAKTAN EĞİTİM

3 √ Uzaktan Eğitim Nedir? √ Uzaktan Eğitim Etkili mi? √ Uzaktan Eğitim Teknolojileri Nelerdir? √ En İyi Uzaktan Eğitim Teknolojisi Hangisidir? √ Uzaktan Eğitimin Etkililiği Nasıl Sağlanır? √ Uzaktan Eğitimin Geleceği Nedir? √ Öğretimsel Televizyon Yararları Sınırlıkları

4 Uzaktan Eğitim Nedir? En basit anlamda uzaktan eğitim, fiziksel olarak ayrı mekanlarda olan öğretmen ve öğrenci(ler)in, teknoloji (TV, video, bilgisayar, yazılı materyaller, vb.) yoluyla etkileşimde (öğretme-öğrenme etkinliğini gerçekleştirdikleri) bulundukları bir sistemdir. UZAKTAN EĞİTİM

5 Neden Uzaktan Eğitim? Daha geniş kitlelere eğitim hizmeti götürmek. Eğitimde fırsat ve imkan eşitliği sağlamak. Farklı mekanlardaki uzmanlardan yararlanmak.

6 UZAKTAN EĞİTİM Uzaktan Eğitimle Değişen Nedir? Sınıf öğretmenleri öğretimlerini daha etkili kılmak için sınıfta meydana gelen sözlü ve sözsüz, dolaylı veya doğrudan birçok ipucundan yararlanır. Sınıfı gözleyerek hangi öğrencinin anlamadığı, yorgun olduğu, sıkıldığı, dikkatli dinlediği, düşündüğü, derse katılmaya hazırlandığını anlayabilir.

7 UZAKTAN EĞİTİM Uzaktan Eğitim Etkili mi? Uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimi karşılaştıran pek çok araştırma yapılmıştır. Karşılaştırmalı araştırmalarda uzaktan eğitimin de belli şartlar yerine getirildiğinde (örneğin, öğretim içeriğine uygun metot ve teknolojiler kullanma, öğrencilere zamanında kapsamlı geri bildirim sağlama) yüz yüze eğitim kadar başarılı olduğunu ortaya koymuştur

8 UZAKTAN EĞİTİM Uzaktan Eğitim Teknolojileri Nelerdir? Uzaktan eğitim programların yürütülmesinde değişik araç gereçlerden yararlanılır. Bu araç-gereçler dört grupta toplanabilir: İşitsel Araçlar: Uzaktan eğitimde kullanılan işitsel araçlar tek yönlü ve çift yönlü olmak üzere ikiye ayrılır. Çift yönlü işitsel araçlara sesli konferans ve kısa dalga radyo yayınları örnek verilebilir. Tek yönlü işitsel araçlar ise, teyp kasetleri ve radyodur.

9 UZAKTAN EĞİTİM Video: Öğretim amaçlı video araçlarından bazıları şunlardır: Hareketsiz resimler (slayt gibi); önceden hazırlanmış hareketli görüntüler (film, video); gerçek zamanlı (canlı), tek yönlü veya çift yönlü sesli konferansı içeren video/TV görüntüleri.

10 Bilgisayar: Son yıllarda, bilgisayar ağlarındaki hızlı gelişme, kişisel bilgisayarların işlem kapasitesinde ve manyetik kayıt teknolojisindeki baş döndürücü ilerlemeler, zaman ve mesafeyi ortadan kaldırarak bilgisayarları uzaktan eğitimde dinamik bir güce kavuşturmuştur. Basılı Materyaller: Uzaktan eğitim uygulamalarındaki en temel, en geleneksel ve vazgeçilmez gereçlerdir. UZAKTAN EĞİTİM

11 En İyi Teknoloji Hangisidir? Uzaktan eğitimde teknolojik araç-gereçler anahtar bir role sahipse de, eğitim açısından teknolojiden çok sonuçlar (öğrenmeler) önemlidir. Farklı araçlar farklı amaçlara diğerlerinden daha iyi hizmet edeceğinden, en iyi tek bir teknolojiden bahsetmek doğru değildir.

12 UZAKTAN EĞİTİM Uzaktan Eğitim Etkililiği Nasıl Sağlanır? İstisnasız, etkili uzaktan eğitim programları dikkatli bir planlamaya, derslerin gerekliliklerinin yerine getirilmesine ve öğrenci ihtiyaçlarının iyi anlaşılarak karşılanmasına bağlıdır. Uzaktan eğitimin etkililiği; bir çok birey ve kurumun, örneğin, öğrenciler, öğretim elemanları, yardımcı personel ve yöneticilerin tutarlı ve iş birliğine dayalı olarak çalışmalarına bağlıdır.

13 UZAKTAN EĞİTİM Öğrenciler: Uzaktan eğitim programlarının etkililiği öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarının karşılamasına bağlıdır. Uzaktan eğitim öğrencilerinin çoğu, işi, ailesi olan daha yaşlı kişilerdir. Uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenim amaçları farklıdır.

14 UZAKTAN EĞİTİM Öğretim elemanları: Uzaktan eğitimin başarısında en büyük sorumluluk öğretim elemanlarına düşmektedir. Yüz yüze iletişim olmadan öğrencilerin özelliklerini ve ihtiyaçlarını iyi anlamak; Eğitim araç-gereçlerini çok iyi tasarlamak ve kullanmak zorundadır.

15 UZAKTAN EĞİTİM Yardımcı personel: Yardımcı personel araç-gereçleri kullanıma hazır hale getiren, ortamı düzenleyen, testleri, ödevleri, materyalleri öğrencilere gönderen, programın başarısında olmazsa olmaz olan kişilerdir.

16 Yöneticiler: Uzaktan eğitim programlarını planlamak; kaynakların etkili kullanımı ve program amaçlarının gerçekleşmesi için, öğretim elemanları, teknik ve destek personel ile uyumlu ve verimli çalışmak zorunda olan; daha da önemlisi kurumun akademik etkililiğinden birinci derecede sorumlu olan kişilerdir. UZAKTAN EĞİTİM

17 Uzaktan eğitimin geleceği yeni teknolojilerin gelişimine, yeni öğrenme ve bilgi elde etme metodolojisindeki ve ülke telekomünikasyon politikalarındaki gelişime bağlı olacaktır.

18 İnternet sayesinde insanlar, dünya çapında, yayınlanan bütün veri tabanlarına anında erişebilmektedirler. İnternet, insanların sadece katlanarak artan evrensel bilgilere ulaşmalarına yardımcı olmakla kalmıyor, kendi çalışmalarını da bütün dünyanın izlemesi için yayınlamasına imkan sağlıyor. UZAKTAN EĞİTİM

19 ÖĞRETİMSEL TELEVİZYON Öğretimsel televizyon tek yönlü veya etkileşimli olabilir. Tek yönlü öğretimsel televizyonda önceden hazırlanmış programlar kullanılır ve bu programlar genelde video kasetler veya video kasetin kullanıldığı TV yayını yoluyla öğrencilere ulaştırılır.

20 ÖĞRETİMSEL TELEVİZYON Bir uzaktan eğitim aracı olarak öğretimsel televizyon, müfredata üç düzeyde entegre edilebilir: Tek bir ders saati – Programda sadece belirli bir konu veya kavram ele alınır. Ünite – Derste yer alan üniteler bir dizi programla sunulur. Bütün ders – Genelde basılı materyal desteğiyle, bir dersin tamamı bir dizi programla sunulur.

21 ÖĞRETİMSEL TELEVİZYON Öğretimsel Televizyonun Yararları İnsanlar için tanıdık, en çok kullanılan bir araçtır. Karmaşık veya soyut kavramlar ses, görüntü ve hareketin birleşimiyle basitleştirilebilir.

22 Zaman ve yerden bağımsız olarak olaylar gerçekleştiği biçimiyle kaydedilip izleyenlere aktarılabilir. Kavramları tanıtmak, özetlemek ve gözden geçirmek açısından etkilidir. ÖĞRETİMSEL TELEVİZYON

23 Öğretimsel Televizyonun Sınırlıkları Kaliteli bir televizyon yayını yapmak çok masraflıdır. Video üretimi zaman alıcı ve oldukça ileri üretim araç-gereçlerininkullanımı gerektirir.

24 Öğretimsel Televizyonun Sınırlıkları Önceden hazırlanmış televizyon programları, genelde belli bir öğrenci düzeyi düşünülerek hazırlanır. Öğretim amaçlı TV programları profesyonelce hazırlanmadıklarında, öğrenciler kısa sürede sıkılabilirler.


"BÖLÜM 10 UZAKTAN EĞİTİM √ Uzaktan Eğitim Nedir? √ Uzaktan Eğitim Etkili mi? √ Uzaktan Eğitim Teknolojileri Nelerdir? √ En İyi Uzaktan Eğitim Teknolojisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları