Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi"— Sunum transkripti:

1 ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi
Ankara, 2014

2 Erasmus+: Hedefler Temel hedef dahil Avrupa 2020 stratejisinin hedefleri, Avrupa işbirliği (ET 20) için stratejik çerçeve hedefleri, İşsizlik Ekonomik İstikrar ve Büyüme Demokratik Yaşama Aktif Katılım İnsan onuru, özgürlük demokrasi, eşitlik, hukukun egemenliği ve insanlarına saygı,çoğulculuk, ayrım yapmama, adalet, dayanışma, kadın erkek eşitliğinin egemen olduğu bir toplum),

3 Erasmus+: Hedefler Hedeflere nasıl ulaşılacak? Yenilikçi yaklaşımları;
geliştirmek, transfer etmek, uygulamak, yaygınlaştırmak,

4 Niçin Yeni Bir Program? 7 yıllık bütçe dönemi
Eğitim ve gençlik alanında 25 yıllık tecrübe Daha basit, tek bir program

5 Neden Erasmus+ Adı? Erasmus kimdir? Desiderius Erasmus
Hollanda’da (Rotterdam,1469) doğdu, Fransa’da okudu, İtalya’da gezdi, İngiltere’de yaşadı, İsviçre’de (1536) öldü. Cambridge Üniversitesi teoloji profesörü, eserlerini Latince yazdı, Rönesans düşünürü. Hümanizm akımının öncülerinden, Avrupa’nın ortak bir sanat ve bilim çatısı altında birleşmesine yaptığı katkılardan dolayı ve çağının eğitim felsefesine olan etkisi ile programa uygun bir isim olarak düşünülmüştür. En bilinen program + süreklilik

6 Erasmus+ Kim Uygular? Avrupa Komisyonu
Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı, bilinen adıyla Yürütme Ajansı, Merkezi Projeleri yürütür Ulusal Ajanslar Destek kurumları: Eurodice, e-twinning, Euroguidence, Europass, Eurodesk, Ulusal ECVET uzmanları ekibi

7 Hangi Ülkelerde Uygulanacak?
28 Avrupa Birliği üyesi ülke 4 EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyesi ülke: İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç 2 AB adayı ülke: Türkiye ve Makedonya Program Üyesi toplam 34 ülke Ortak Ülkeler ( Bazı faaliyetlerde)

8 Erasmus+ Rakamsal Hedefleri
Toplam bütçe: 14,7 Milyar € %40 artış 4 milyon Avrupalı için yurtdışında eğitim alma, iş deneyimi kazanma ve gönüllü olma fırsatı

9 Neler Değişti? Farklı programların tek çatı altında birleştirilmesi
Daha basit başvuru ve uygulama koşulları Hareketlilik projelerine başvurular sadece tüzel kişilikler tarafından yapılabilecek Ortaklık faaliyetlerinde çıktı odaklı bir kurgu ve bütçelendirme

10 Tek Bir Program: Basitleştirilmiş Yapı
Dönemi Dönemi ERASMUS + Uluslararası Yükseköğretim Programı Erasmus Mundus,Tempus, Alfa, Edulink, İkitaraflı Program Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Erasmus Leonardo da Vinci Comenius 3 Ana Eylem 1. Bireysel Hareketlilikler 2. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği 3. Politika Reformlarının Desteklenmesi Gençlik Programı Spor Jean Monnet Faaliyetleri

11 ERASMUS+ Spor 1. Bireylerin Öğrenme Hareketlikleri
Eğitim ve Gençlik Alanındaki Hareketlilik Projeleri Geniş Katılımlı Avrupa Gönüllü Hizmeti Organizasyonları Ortak Master Derecesi Master Öğrencisi Kredi Garantisi 2. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel Beceri Ortaklıkları Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme 3. Politika Reformlarına Destek Yapılandırılmış Diyalog: Gençlerle Gençlik Alanındaki Karar Alıcıların Buluşmaları Spor İşbirliği Ortaklıkları Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri Jean Monnet Faaliyetleri Jean Monnet Modülleri Jean Monnet Kürsü Başkanlıkları Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi Jean Monnet’nin Kurum ve Derneklere Yönelik Desteği Jean Monnet Ağları Jean Monnet Projeleri

12 Erasmus+ Nasıl Öğrenebilirim?
Program Kılavuzu Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı, Türkiye Ulusal Ajansı internet sayfası Avrupa Komisyonu

13 Yetişkin Eğitimi Yetişkin; kimdir?
Biyolojik, toplumsal, yasal, psikolojik Yetişkin eğitimi; Örgün yetişkin eğitimi, Yaygın yetişkin eğitimi, ( temel/çapraz beceriler, kişisel gelişim, sosyal konular)

14 Niçin Yetişkin Eğitimi
Örgün eğitimden yararlanamayanlara eğitim olanağı sağlama, Verimliliği artırma, Toplumsal sorunlara toplumların desteğini sağlama, Yetişkin bireylere eğitime devam fırsatı sağlama, Okulların sınırlı eğitim etkinliğine sahip olması Tarihteki toplumsal kalkınma/devrimler/dinler vb. yetişkin eğitiminden yararlanır. Yetişkin eğitimi tecrübemiz ( avam terbiyesi. halk eğitimi, yaygın eğitim, hayat boyu öğrenme) Danimarka, Finlandiya, Japonya, vb. örnekler

15 Yetişkin Eğitimi: Hedef Kitle
Yetişkin eğitimi içindeki öğrenici, öğretmen, eğitmen ve diğer personel Yetişkin eğitim alanındaki eğitim kurumları ve bu tür eğitim fırsatları sunan kuruluşlar Yaygın eğitim kurumları, Sivil toplum kuruluşları, Sendikalar, Meslek odaları, Araştırma merkezleri, Danışmanlık ve bilgi/iletişim kuruluşları, Özel kuruluşlar, işletmeler, basın-yayın kuruluşları Yüksek öğretim kurumları, Cezaevleri, Müzeler, kütüphaneler, sağlık kurumları Bakanlıklar, Belediyeler,

16 BAŞVURU SÜRECİ

17 Başvuru Süreci Katılımcı Portalına kayıt olunması
Program ölçütlerine uygunluğun kontrol edilmesi Mali şartların kontrol edilmesi Başvuru formunun doldurulması ve gönderilmesi

18 Başvuru Süreci Katılımcı Portalına Kayıt Olunması
Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama sistemine üyelik (European Commission Authentication Service- ECAS) Katılımcı Portalına (URF) kayıt Tüzel Kişilik Belgesi Finansal Tanımlama Belgesi Kullanıcı Tanımlama Kodu (PIC) Dokuz (9) haneli Elektronik başvuru formlarına ulaşım Ulusal Ajanslar ve kurum/kuruluş/gruplar arasındaki iletişim PIC kullanım rehberi (Internet sayfasında yayımlanacak)

19 ECAS’a nasıl üye olunur?
Başvuru Süreci Katılımcı Portalı; ECAS’a nasıl üye olunur? PIC kodu nasıl alınır?

20

21

22

23 TURNA

24 TURNA Kurumsal Yeni Kullanıcı

25 ERASMUS+ KA1 (Ana Eylem 1)- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Yetişkin Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Projeleri Ankara, 2014

26 Yetişkin Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Projeleri
Yetişkin eğitimi kuruluşlarının personeline yurtdışında bir öğrenme deneyimi sunar

27 Neden KA1 Projesi yapmalısınız?
Yetişkin eğitimi alanında çalışan personelin bilgi becerilerinde artış, kurum/kuruluşun kapasite gelişimi, KA Program ülkelerinde bulunan Ulusal Ajanslar aracılığı ile Avrupa Komisyonunun sunduğu önemli bir fırsat

28 Faaliyetler Personel eğitimi: Yetişkin eğitimi personelinin profesyonel gelişimi için destek sağlanması; yurtdışında yapılandırılmış bir kurs veya eğitim faaliyetine katılım yurtdışında yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren bir kuruluşta işbaşı eğitimi/gözlem süreci geçirme Eğitim/öğretme görevlendirmesi: Yetişkin eğitim kuruluşu personeline yurtdışındaki ortak bir kuruluşta eğitim veya öğretme hizmeti sunma fırsatı sağlanması

29 Faaliyet Örnekleri İşbaşı eğitimi almak Eğitim hizmeti vermek
Kursa katılmak İşbaşı eğitimi almak Eğitim hizmeti vermek

30 Amaç Bilgi, beceri ve davranış gibi yeteneklerin edinilmesi konusunda öğrenicilerin desteklenmesi, Eğitim, öğretim ve gençlik alanında çalışanların mesleki gelişiminin desteklenmesi, Yabancı dil yeterliliğinin güçlendirilmesi, Farklı kültür ve ülkeler hakkında farkındalığın artırılması, Uluslararası iletişim ağlarının oluşturulması,

31 Avrupa vatandaşlığı duygusunun geliştirilmesi
Amaç Avrupa vatandaşlığı duygusunun geliştirilmesi Kuruluşların kapasitelerini ve uluslararası boyutunu geliştirmek, Örgün eğitim, yaygın eğitim, mesleki öğretim, işgücü ve girişimcilik arasındaki sinerji ve geçişleri güçlendirmek, Yurt dışında geçen öğrenim dönemlerinde kazanılan yeterliliklerin tanınmasını sağlamak,

32  Kimler Başvurabilir? Yetişkin Eğitimi alanında faaliyet yürüten ve
tüzel kişiliğe sahip uygun katılımcı kuruluşlar Bireyler, doğrudan hibe başvurusu yapamazlar

33 Uygun Katılımcı Kuruluşlar
Yetişkin eğitimi faaliyeti yürüten; kamu veya sivil toplum kuruluşu (Yetişkin Eğitim Kuruluşu) İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet yürüten; herhangi bir kamu veya sivil toplum kuruluşu Bir Ulusal Yetişkin Eğitim Konsorsiyumunun* koordinatör kuruluşu Uygun Katılımcı Kuruluşlar

34 Konsorsiyum Hareketlilik Konsorsiyumunun amacı, hareketliliğin organize edilmesini kolaylaştırmak ve bir kuruluşun tek başına yapabileceği faaliyetlere göre daha fazla katma değer sağlamaktır. Bir konsorsiyum yetişkin eğitimi faaliyeti gösteren en az 3 kuruluştan oluşmalıdır. Projenin konsorsiyum tarafından sunulması halinde, konsorsiyumun tüm üyeleri aynı program üyesi ülkeden olmalıdır. Konsorsiyumun her üyesi ile Koordinatör arasında rol ve sorumluluklar, idari ve mali düzenlemeleri içeren bir anlaşma imzalanır.

35 Uygun Katılımcı Kuruluşlar
Bir yetişkin eğitimi okulu/enst./merkezi Özel ihtiyaç sahibi yetişkin öğrenicilerine yönelik bir kuruluş Bir yükseköğretim kurumu Küçük, orta veya büyük ölçekli kamusal ya da kurumsal bir işletme Ticaret odaları, esnaf dernekleri, mesleki dernekler ve sendikalar Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurumu Araştırma enstitüsü Vakıf Kar amacı taşımayan bir kuruluş, dernek, STK Kültürel bir kuruluş, kütüphane, müze Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kuruluşlar Uygun Katılımcı Kuruluşlar

36 Katılımcı Kuruluşların Rolü Başvuran Kuruluş Başvuru yapmak,
Hibe sözleşmesi imzalamak, Projeyi yönetmek ve raporlamakla sorumludur. Gönderen Kuruluş Yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren uzmanları seçmek ve bunları yurtdışına göndermekle sorumludur. Ev Sahibi Kuruluş* Yurt dışından gelen yabancı yetişkin eğitimi personelini kabul etmek ve onlara eğitim/staj veya faaliyet programı sunmak ya da onların sunacakları bir eğitim faaliyetinden yararlanmakla sorumludur.

37 (işbaşı eğitimi veya öğretim görevlendirmeleri halinde)
Ev Sahibi Kuruluş Ev sahibi kuruluşun spesifik rolü; faaliyetin türüne ve gönderen kuruluş ile olan ilişkisine bağlıdır. Ev sahibi kuruluş; Bir kurs düzenleyicisi (yapılandırılmış bir kursa veya eğitim faaliyetine katılım halinde) Yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren ortak veya diğer ilgili kuruluş (işbaşı eğitimi veya öğretim görevlendirmeleri halinde)

38 Hareketlilik Projesinin Aşamaları
Hareketlilik Projesi Nedir? (Proje süresi: 1 veya 2 yıl) Hazırlık Uygulamaya yönelik düzenlemeler yapılması, Katılımcıların seçimi, Ortaklar ve katılımcılar ile anlaşmalar düzenlenmesi, Katılımcıların dil, kültür ve görev açısından hazırlanması. Uygulama İzleme Faaliyetlerin değerlendirilmesi, Proje çıktılarının yaygınlaştırılması ve kullanılması.

39 Uygun Katılımcı Kuruluş Sayısı
Başvuru sırasında sadece «Gönderen» kuruluşun kimliği belirlidir. Ulusal Yetişkin Eğitimi Konsorsiyumu tarafında sunulan başvurularda; Tüm üyeler aynı Program Ülkesinden olmalı, Yetişkin eğitimi faaliyeti gösteren en az 3 kuruluş içermeli, Başvuru sırasında tüm üyelerin kimlikleri belli olmalıdır. Projenin uygulama aşamasında, farklı Program Ülkelerinden en az iki kuruluş (gönderen ve ev sahibi) olmalıdır. Projenin Süresi 1 veya 2 yıl Faaliyetin Süresi 2 gün - 2 ay (seyahat süresi hariç)

40 Faaliyetin Gerçekleşeceği Yer Başvuru Nereye Yapılır?
Yurtdışında bir Program Ülkesi Başvuru Nereye Yapılır? Başvuru sahibi kuruluşun yerleşik olduğu ülke Ulusal Ajansı. Son Başvuru Tarihi 17 Mart (Brüksel saati ile öğle 12:00) Tek başvuru / Başvuru dönemi / Yetişkin eğitimi kurumu veya konsorsiyumu Bir yetişkin eğitimi kurumu aynı anda başvuran birden fazla konsorsiyumun parçası olabilir.

41 - Kurumsal destek - Seyahat giderleri - Bireysel destek - Kurs ücreti
Hibe Kalemleri - Kurumsal destek - Seyahat giderleri - Bireysel destek - Kurs ücreti - Özel ihtiyaç desteği

42 Kurumsal Destek Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanmasıyla doğrudan bağlantılı olan her türlü harcama için; Avrupa Gelişim Planının hazırlanması ve takibi Personele bilgi ve yardım sağlanması Hareketlilik faaliyetleri için personel seçimi Ortak kurumlarla organizasyon düzenlemeleri Hareketlilik anlaşmalarının hazırlanması Hareketliliğe katılacak personel için hazırlık (dilsel, kültürel, pedagojik vb.) Katılımcı Sayısı Katılımcı Başına Destek (Avro) 100 kişiye kadar 350 100 kişi ve üzeri 200 Kurumsal destek hibesi, yüksek kalitede öğrenci ve personel hareketliliğini desteklemek amacıyla kuruluşların üstlendikleri her tür masraf için yapılan bir katkıdır. Örneğin: öğrenci ve personele bilgi ve yardım sağlamak; öğrenci ve personelin seçimi; öğrencilerin elde edecekleri eğitsel bileşenlerin tam olarak tanınmasını sağlamak için öğrenim anlaşmaları hazırlamak; personel için hareketlilik anlaşmaların hazırlanması ve tanınması; hem öğrenci hem de personele dilsel ve kültürlerarası hazırlık sağlamak - özellikle Mesleki Eğitim ve Öğretim için sektöre özel dil kursları; hareketlilik projesi kurma ve yönetme çerçevesinde genel yönetim; katılımcılara yönelik etkin rehberlik ve gözetim düzenlemelerinin sağlanması; işletmelerde staj kalitesini sağlamak için spesifik düzenlemeler. Projenin kurum tarafından uygulanma ve takip edilme kalitesi, nihai hibeye karar verildiğinde dikkate alınacaktır.

43 Seyahat Refakatçiler dahil olmak üzere, katılımcıların yerleşik oldukları yerden yurtdışı faaliyet yerine gitmek ve dönmek için kullanılacak birim maliyet üzerinden hesaplanan tutarlar: Seyahat mesafesi için Avrupa Komisyonu – Hesaplama Aracı Mesafe (km) Kişi Başı Ödeme Miktarı (Avro) 180 275 360 530 820 8000 ve üstü 1100 Kurumsal destek hibesi, yüksek kalitede öğrenci ve personel hareketliliğini desteklemek amacıyla kuruluşların üstlendikleri her tür masraf için yapılan bir katkıdır. Örneğin: öğrenci ve personele bilgi ve yardım sağlamak; öğrenci ve personelin seçimi; öğrencilerin elde edecekleri eğitsel bileşenlerin tam olarak tanınmasını sağlamak için öğrenim anlaşmaları hazırlamak; personel için hareketlilik anlaşmaların hazırlanması ve tanınması; hem öğrenci hem de personele dilsel ve kültürlerarası hazırlık sağlamak - özellikle Mesleki Eğitim ve Öğretim için sektöre özel dil kursları; hareketlilik projesi kurma ve yönetme çerçevesinde genel yönetim; katılımcılara yönelik etkin rehberlik ve gözetim düzenlemelerinin sağlanması; işletmelerde staj kalitesini sağlamak için spesifik düzenlemeler. Projenin kurum tarafından uygulanma ve takip edilme kalitesi, nihai hibeye karar verildiğinde dikkate alınacaktır.

44 Bireysel Destek Bireysel harcırah miktarı (Katılımcı başına, kalış süresine ve gidilen ülkeye bağlı olarak) Kurumsal destek hibesi, yüksek kalitede öğrenci ve personel hareketliliğini desteklemek amacıyla kuruluşların üstlendikleri her tür masraf için yapılan bir katkıdır. Örneğin: öğrenci ve personele bilgi ve yardım sağlamak; öğrenci ve personelin seçimi; öğrencilerin elde edecekleri eğitsel bileşenlerin tam olarak tanınmasını sağlamak için öğrenim anlaşmaları hazırlamak; personel için hareketlilik anlaşmaların hazırlanması ve tanınması; hem öğrenci hem de personele dilsel ve kültürlerarası hazırlık sağlamak - özellikle Mesleki Eğitim ve Öğretim için sektöre özel dil kursları; hareketlilik projesi kurma ve yönetme çerçevesinde genel yönetim; katılımcılara yönelik etkin rehberlik ve gözetim düzenlemelerinin sağlanması; işletmelerde staj kalitesini sağlamak için spesifik düzenlemeler. Projenin kurum tarafından uygulanma ve takip edilme kalitesi, nihai hibeye karar verildiğinde dikkate alınacaktır.

45 Kurs Ücreti Özel İhtiyaç Desteği
70 Avro/Katılımcı/Gün Azami 700 Avro/Katılımcı Özel İhtiyaç Desteği Engelli katılımcılar ile doğrudan ilişkili ek harcamalar Belge karşılığı harcama Uygun harcamaların %100’üne kadar ek katkı Başvuru formunda gerekçelendirilme şartı Kurumsal destek hibesi, yüksek kalitede öğrenci ve personel hareketliliğini desteklemek amacıyla kuruluşların üstlendikleri her tür masraf için yapılan bir katkıdır. Örneğin: öğrenci ve personele bilgi ve yardım sağlamak; öğrenci ve personelin seçimi; öğrencilerin elde edecekleri eğitsel bileşenlerin tam olarak tanınmasını sağlamak için öğrenim anlaşmaları hazırlamak; personel için hareketlilik anlaşmaların hazırlanması ve tanınması; hem öğrenci hem de personele dilsel ve kültürlerarası hazırlık sağlamak - özellikle Mesleki Eğitim ve Öğretim için sektöre özel dil kursları; hareketlilik projesi kurma ve yönetme çerçevesinde genel yönetim; katılımcılara yönelik etkin rehberlik ve gözetim düzenlemelerinin sağlanması; işletmelerde staj kalitesini sağlamak için spesifik düzenlemeler. Projenin kurum tarafından uygulanma ve takip edilme kalitesi, nihai hibeye karar verildiğinde dikkate alınacaktır.

46 Online dil kursu ve test için dil ödeneği verilmeyecek.
Dil Desteği Komisyon tarafından en çok konuşulan beş dilde uzaktan öğrenme şeklinde online bir dil kursu programı (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca). Hareketlilikten önce ve sonra zorunlu online bir değerlendirme sınavı uygulanması (Komisyon tarafından), geçme notu yok. Online dil kursu ve test için dil ödeneği verilmeyecek. Kurumsal destek hibesi, yüksek kalitede öğrenci ve personel hareketliliğini desteklemek amacıyla kuruluşların üstlendikleri her tür masraf için yapılan bir katkıdır. Örneğin: öğrenci ve personele bilgi ve yardım sağlamak; öğrenci ve personelin seçimi; öğrencilerin elde edecekleri eğitsel bileşenlerin tam olarak tanınmasını sağlamak için öğrenim anlaşmaları hazırlamak; personel için hareketlilik anlaşmaların hazırlanması ve tanınması; hem öğrenci hem de personele dilsel ve kültürlerarası hazırlık sağlamak - özellikle Mesleki Eğitim ve Öğretim için sektöre özel dil kursları; hareketlilik projesi kurma ve yönetme çerçevesinde genel yönetim; katılımcılara yönelik etkin rehberlik ve gözetim düzenlemelerinin sağlanması; işletmelerde staj kalitesini sağlamak için spesifik düzenlemeler. Projenin kurum tarafından uygulanma ve takip edilme kalitesi, nihai hibeye karar verildiğinde dikkate alınacaktır.

47

48 YETİŞKİN EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJELERİ
BAŞVURU FORMU

49 Yetişkin Eğitimi Personeli
İçerik Katılımcı kuruluş(lar) Projenin tanımı Bütçe- Kontrol Listesi/Veri Koruma Bildirimi/Doğruluk Beyanı Ekler Başvurunun Sunulması Yetişkin Eğitimi Personeli

50 PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ
PROJENİN KISA ADI PROJENİN TANIMI PROJE BAŞLIĞI PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ PROJENİN TOPLAM SÜRESİ PROJE BİTİŞ TARİHİ BAŞVURAN KURUMUN ADI BAŞVURU SAHİBİ KURUMUN ULUSAL AJANSI

51 Katılımcı Portalı kaydı ULUSAL KİMLİK NUMARASI
PIC Katılımcı Portalı kaydı (ECAS Sistemi) BAŞVURAN KURULUŞ ULUSAL KİMLİK NUMARASI (VERGİ NUMARASI) BAŞVURAN KURULUŞ: Yetişkin eğitimi veren kuruluş Konsorsiyum Koordinatörü Hareketlilik proje başvurusunu yapma, hibe sözleşmesini imzalama, projeyi yönetme ve raporlamadan sorumlu kurumdur. KURUM TİPİ KAMU/ÖZEL

52 BAŞVURAN KURULUŞ ÖZGEÇMİŞ VE DENEYİM
Kuruluşunuzun çalışma alanları, Kurumsal kapasiteniz (personel ve öğrenici sayısı vb.) Çalışma alanınızdaki temel hedef gruplar Varsa dezavantajlılar ile yaptığınız çalışmalar Proje konusuyla ilgili kurumun geçmiş deneyimi ve faaliyetleri nelerdir? Bu projede yer alan anahtar personel veya kişilerin beceri ve uzmanlık alanları nedir? Bu başvurudan önceki son 12 ay içerisinde herhangi bir Avrupa Birliği programına hibe için başvurdunuz mu/hibe aldınız mı?

53 BAŞVURAN KURULUŞ YASAL TEMSİLCİ

54 BAŞVURAN KURULUŞ İRTİBAT KİŞİSİ

55 AVRUPA KALKINMA PLANI Kalite geliştirme ve uluslararasılaştırma anlamında kuruluşun ihtiyaçları nelerdir? Kuruluşunuzun Avrupa hareketliliği ve işbirliği faaliyetlerine ilişkin planları nelerdir? Projeye katılan personelin yurtdışında edindiği yetkinlik ve deneyimler kurumunuzun gelecekteki stratejik gelişimine nasıl dahil edilecektir?

56 Projenizin ele aldığı temel konular nelerdir?
PROJENİN TANIMI Projenizin ele aldığı temel konular nelerdir?

57 Katılımcıların geçmiş deneyimleri İhtiyaçları
KATILIMCI PROFİLİ Katılımcıların geçmiş deneyimleri İhtiyaçları Nasıl seçildiklerini veya seçilecekleri Yetişkin eğitimi personelleri temel alınarak verilecek ayrıntılar Seçim yönetimi; adil, şeffaf, tutarlı, belgeli, ilgililere açık olmalı Seçim kurulunda görevli olanların çıkar çatışması oluşturmayacak kişilerden seçilmesi

58 ÖĞRENME ÇIKTILARI Projenizde katılımcıların hangi yetkinlikleri (bilgi, beceri ve tutum/davranış) kazanmaları/geliştirmeleri beklenmektedir? Erasmus+ Programı Europass, ECVET ve Youthpass gibi araçların/belgelerin kullanımını teşvik eder. Projeniz bu tür Avrupa araçlarını/belgelerini kullanacak mı? Cevabınız evet ise, hangileri kullanılacaktır Seçilen ulusal araçları/belgeleri ya da Avrupa araçlarını/belgelerini nasıl kullanacaksınız?

59 UYGULAMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER
HAZIRLIK Lütfen ana faliyetler gerçekleştirilmeden önce kurum/kuruluşunuz ve eğer projeyle ilgiliyse ortaklarınız tarafından projeye hazırlık kapsamında yapılacak olan faaliyetleri açıklayınız UYGULAMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER Projenin uygulamaya yönelik ve lojistik konuları nasıl ele alınacak (örneğin katılımcıların seyahati, konaklaması, sigortası, güvenliği ve korunması, vize, sosyal güvenlik, rehberlik ve destek, ortaklar ile hazırlık toplantıları vs)? PROJE YÖNETİMİ Kalite ve yönetim konuları nasıl ele alınacak? Örneğin; ortaklar ile anlaşmalar, katılımcılar ile öğrenme sözleşmesi yapmak vb. gibi KATILIMCILARIN HAZIRLIKLARI Katılımcılara ne türden bir hazırlık sunulacak (örneğin görevle ilgili, kültürler arası, dilsel, risk önlemeye yönelik vs.)? Bu tür hazırlık faaliyetlerini kim(ler) gerçekleştirecek?

60 Planlanan temel faaliyetler nelerdir?
Varsa, her bir proje ortağının faaliyetlerdeki rolünün açıklanması Bir Hareketlilik Projesinin temel faaliyetleri Hazırlık uygulamaya yönelik düzenlemeler, katılımcıların seçimi, ortaklar ve katılımcılar ile anlaşmalar, katılımcıların hazırlanması Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması (yurtdışı) Değerlendirme faaliyetlerin değerlendirilmesi, elde edilen öğrenme çıktılarının resmi olarak tanınması proje çıktılarının yaygınlaştırılması ve kullanılması

61 Gerektiği durumlarda, proje ortaklarınız ve diğer ilgili paydaşlar ile nasıl işbirliği yapmayı ve iletişim kurmayı planlıyorsunuz? Faaliyetlerde her bir ortağın rolü nedir? Proje ortaklarınız ve diğer ilgili paydaşlar ile nasıl işbirliği yapmayı ve iletişim kurmayı planlıyorsunuz? Katılımcılar eğitim ve staj esnasında nasıl izlenecek? Çalışma programlarını ve gelişimlerini kimler izleyecek

62 ÖZEL İHTİYAÇ SAHİBİ KATILIMCI SAYISI
FAALİYET DETAYLARI FAALİYET NO FAALİYET TÜRÜ KATILIMCI SAYISI ÖZEL İHTİYAÇ SAHİBİ KATILIMCI SAYISI REFAKATÇİ SAYISI AKIŞ NO GÖNDEREN ÜLKE GİDİLECEK ÜLKE SÜRE (AY) SÜRE (GÜN) KATILIMCI SAYISI SÜRE: 2 gün - 2 ay (seyahat süresi hariç) SÜRE: 2 gün - 2 ay (seyahat süresi hariç) AKIŞ NO GÖNDEREN ÜLKE GİDİLECEK ÜLKE SÜRE (AY) SÜRE (GÜN) KATILIMCI SAYISI

63 Başvuru Formu PROJE TAKİBİ
Temel faaliyetler tamamlandıktan sonra beklenen sonuçlar Başvuru Formu ETKİ Katılımcılar, katılımcı kurum/kuruluş(lar) ve hedef gruplar üzerinde beklenen etkiler Projenin yerel, bölgesel , Avrupa ve/veya uluslararası seviyede beklenen etkisi nedir? Programın amaçları, öncelikleri

64 PROJE SONUÇLARININ YAYGINLAŞTIRILMASI
Proje sonuçlarını kuruluş ve ortaklar dışındaki ilgili taraflarla paylaşmak için hangi faaliyetler yapılacak? Yaygınlaştırma faaliyetlerinde hedef grupları kimler? Yaygınlaştırmanın önemi Yaygınlaştırma planı DEĞERLENDİRME Projenizin amaçlarına ve sonuçlarına ulaşıp ulaşmadığını, ulaştıysa ne ölçüde ulaştığını değerlendirmek için hangi faaliyetleri yürüteceksiniz?

65 SEYAHAT BİREYSEL DESTEK KURUM DESTEĞİ
Ülke ve süreye göre değişen tablo Ulusal Ajansın internet sitesinde yayınlanacak KURUM DESTEĞİ Seyahat (Katılımcı başına) 100 ila 499 km arası 180 € 500 ila 1999 km arası 275 € 2000 ila 2999 km arası 360 € 3000 ila 3999 km arası 530 € 4000 ila 7999 km arası 820 € 8000 km ve üzeri için 1100 € Mesafe için Hesaplama Aracı Katılımcı Desteği: Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanmasıyla doğrudan bağlantılı olan her türlü harcama için; 100. katılımcıya kadar, her katılımcı için 350 € ; 100. katılımcıdan sonraki her katılımcı için 200 €

66 Başvuru Formu KURS ÜCRETİ DESTEĞİ 70 Avro/Katılımcı/Gün
Azami 700 Avro/Katılımcı ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ Uygun harcamaların %100’üne kadar ek katkı (harcama belgesi) Engelli katılımcılar ile doğrudan ilişkili ek harcamalar Belge karşılığı harcama Uygun harcamaların %100’üne kadar ek katkı Başvuru formunda gerekçelendirilme şartı

67 Proje özetinin İngilizce çevirisi Çevirinin anlaşılır ve açık olması
Bu bölüm [ya da bir kısmı] Avrupa Komisyonu, Yürütme Ajansı veya Ulusal Ajanslar tarafından yayınlarında kullanılabilecektir. Bu bölüm Erasmus+ yaygınlaştırma platformuna da katkı sağlayacaktır. Proje özetinin kısa ve açık bir şekilde yazılması gerekmektedir. Özetin içeriği: Projenin içeriği/geçmişi; projenizin amaçları; katılımcı sayısı ve profili; faaliyetlerin tanımı; projeyi yürütürken kullanılacak metodoloji; öngörülen sonuç ve etkilerin kısa bir açıklaması ile uzun vadedeki olası yararları Proje özetinin İngilizce çevirisi Çevirinin anlaşılır ve açık olması

68 KATILIMCI KURULUŞLAR LİSTESİ

69 Bu başvuru için önceki bölümlerde talep edilen hibeler genel toplamı
BÜTÇE ÖZETİ KURUMSAL DESTEK HESAPLANAN DESTEK TALEP EDİLEN DESTEK HESAPLANAN DESTEK TALEP EDİLEN DESTEK

70 Ana Eylem 1 başvuru formunun kullanılması
Tüm ilgili alanların doldurulmuş olması Formun kuruluşun bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına sunulması Erasmus+ Program Ülkelerinin resmi dillerinden birinin kullanılmış olması İlgili belgelerin eklenmesi: Doğruluk Beyanı Her bir ortağın başvuru sahibine verdiği ve taraflarca imzalanmış yetki belgeleri Tüm katılımcı kuruluşlar yasal statülerini gösteren belgeleri katılımcı portalına yüklemesi AVRO’yu aşan tüm hibeler için, finansal kapasitenizi gösteren belgeleri katılımcı portalına yüklenmesi Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulması Doldurulmuş formun bir kopyasını kaydedilmesi ve çıktısının alınması

71 Avrupa Veri Koruma Denetimine başvuru hakkı
VERİ KORUMA BİLDİRİMİ Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü uyarınca talep edilen her türlü kişisel verinin yalnızca kullanım amacı doğrultusunda kullanılması Örneğin, teklif çağrısında yer alan hususlar uyarınca başvurunun değerlendirilmesi Kişisel verilerinize erişim ve yanlış ya da eksik olan her türlü veriyi düzeltme hakkı Avrupa Veri Koruma Denetimine başvuru hakkı

72 Temsil edilen kuruluşun teklif edilen eylemi veya çalışma programını tamamlayacak finansal ve operasyonel kapasiteye sahip veya kamu kurumu niteliğinde olması Talep edilen hibenin €’yu aşması halinde ; müflis ya da tasfiye halinde değil veya işleri mahkemeler tarafından yönetilmiyor; kredi sağlayan kuruluşlar ve kimseler ile herhangi bir anlaşma yapmamıştır; ticari faaliyetlerini askıya almamıştır veya bu hususlarda herhangi bir icra takibine konu değildir veya ulusal mevzuat ya da tüzüklerde öngörülen benzeri takibatlardan doğan herhangi bir durumda bulunmuyor sosyal güvenlik primlerinin veya vergilerin ödenmesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmiş olması

73 KURUMSAL KİMLİK NUMARASI DOĞRULUK BEYANININ YAZDIRILMASI
Taahhüt ederim kİ; kuruluşum ve burada bahsedilen diğer ortak kuruluşlar, talep üzerine, Ulusal Ajanslar, Yürütme Ajansı ve/veya Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen ve bireysel katılımcıların katılımının da istenebileceği yaygınlaştırma ve faydalanma faaliyetlerinde yer alacaktır YER TARİH KURULUŞ ADI YASAL TEMSİLCİ İMZA KURUMSAL KİMLİK NUMARASI MÜHÜR/KAŞE DOĞRULUK BEYANININ YAZDIRILMASI Temsil ettiğim kuruluşun yalan beyanda bulunması ya da daha önceki bir sözleşme veya hibe kapsamında sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, kuruluşa idari ve mali cezalar verilebileceğini kabul ediyorum

74 EKLER DOSYA ADI DOSYA BÜYÜKLÜĞÜ Lütfen başvurunuzu online sunmadan önce “Kontrol Listesi” bölümünde belirtilen tüm belgeleri buraya ekleyin.

75 BAŞVURU FORMUNUN SUNULMASI
VERİ ONAYLAMA STANDART BAŞVURU FORMU SUNMA PROSEDÜRÜ ALTERNATİF BAŞVURU FORMU SUNMA PROSEDÜRÜ ONLINE BAŞVURU YAP BAŞVURU SUNUM ÖZETİ FORMU YAZDIRMA FORMU YAZDIR

76 Başvuru Bir kurum bir dönemde yalnız bir kere başvuru yapabilir.
Mesleki Eğitim ve Yetişkin Eğitimine yönelik Hareketlilik projelerinde bir kurum, aynı dönemde başvuru yapan birkaç farklı konsorsiyumun ortağı olabilir. Katılımcı Portalına (URF) kayıt için ECAS sisteminden kullanıcı adı ve şifre edinilmesi Kullanıcı Tanımlama Kodu (PIC) Başvuru yöntemi Ulusal Ajans’ın internet sitesinde yayınlanacaktır. Son başvuru tarihi: 17 Mart 2014, Brüksel saati ile öğle: 12:00

77 Her bölüm için maksimum puanın en az yarısı
Hibe Ölçütleri Uygunluk (Max. 30 puan) Proje teklifinin; Program faaliyetinin amaçları ve öncelikleriyle ortak kurumlar ve katılımcı bireylerin ihtiyaç ve amaçlarıyla uygunluğu Proje teklifinin, katılımcılar için yüksek kalitede öğrenme çıktıları üretmesi ortak kuruluşların kapasite ve uluslararası kapsamlarını güncellemesi Projenin Tasarımı ve Kalitesi (Max.40 puan) Projenin tüm aşamalarının açık, tam ve kaliteli olması Projenin amaçlarıyla ön görülen faaliyetler arasındaki uyum Pratik düzenlemeler, yönetim ve destek yöntemlerinin kalitesi Katılımcılar için yapılacak hazırlığın kalitesi Avrupa’nın şeffaflık ve tanınma araçlarının uygun kullanımı ve katılımcıların öğrenme çıktılarının tanınması ve geçerli hale getirilmesi için yapılacak düzenlemelerin kalitesi Katılımcıların seçimi ve hareketlilik faaliyetlerine dahil edilmesi için yapılacak işlemlerin ve alınacak önlemlerin uygunluğu Diğer paydaşlar dahil proje ortağı kuruluşlar arasındaki iş birliği ve iletişimin kalitesi Etki ve Yaygınlaştırma (Max. 30 puan) Proje çıktılarını değerlendirmek için yapılan faaliyetlerin kalitesi Projenin, devamında ve sonrasında katılımcılar ve proje ortakları ile yerel, bölgesel, ulusal ve/veya Avrupa düzeylerinde projede doğrudan yer alan kurum ve bireyler dışındakilere yönelik potansiyel etkisi Proje çıktılarının ortak kuruluşlar içinde ve dışında yaygınlaştırılması, amaçlanan faaliyetlerin uygunluğu ve kalitesi Hibe alabilmek için; Her bölüm için maksimum puanın en az yarısı Toplamda en az 60 puan

78 İletişim

79


"ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları