Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ankara, 2014 ERASMUS+ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği KA2 (Ana Eylem 2) Stratejik Ortaklıklar - Yetişkin Eğitimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ankara, 2014 ERASMUS+ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği KA2 (Ana Eylem 2) Stratejik Ortaklıklar - Yetişkin Eğitimi."— Sunum transkripti:

1 Ankara, 2014 ERASMUS+ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği KA2 (Ana Eylem 2) Stratejik Ortaklıklar - Yetişkin Eğitimi

2 Stratejik Ortaklıklar Kapsam Yeni ve yenilikçi yaklaşımları; geliştirmek, transfer etmek, uygulamak, yaygınlaştırmak

3 Amaç Girişimcilik - dil ve dijital becerilerin geliştirilmesi, Temel becerilerin geliştirilmesi Yeterliliklerin işgücü piyasası ile uygunluğunu artırmak Yerel, ulusal ve uluslararası işbirliğini teşvik etmek Yeni pedagojiler, BİT tabanlı metodolojiler ve Açık Eğitim Kaynakları geliştirmek Sürekli eğitimin kalitesi artırmak

4 Amaç Yetişkin eğitimi alanında çalışan kişilerin mesleki gelişimini teşvik etmek Kuruluşların kurumsal kapasitelerini geliştirmek Dezavantajlı konumda olan grupların katılımlarını teşvik etmek Aktif vatandaşlığı, istihdam edilebilirliği ve yeni iş yaratılmasını (sosyal girişimcilik de dâhil) geliştirmek Kariyer rehberliği, danışma ve destek hizmetlerini geliştirerek öğrenmeye katılımı ve istihdam edilebilirliği artırmak Yeterliliklerin tanınması ve belgelendirilmesi

5 1- Ortaklararası uygulama ve deneyimlerin paylaşımına yönelik faaliyetler 2- Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine, test edilmesine ve uygulanmasına yönelik faaliyetler 3- Örgün, yaygın ve informal öğrenme ile edilmiş bilgi, beceri ve yeterliliklerin tanınmasına ve geçerliliğine imkân sağlayan faaliyetler 4- Yerel otoriteler arasındaki işbirliğini sağlayan faaliyetler 5- Aktif vatandaşlığı destekleyen faaliyetler 6- Eğitim/Öğretim Faaliyeti* Faaliyetler

6 6- Eğitim/Öğretim Faaliyeti* Başvuru aşamasında ön görmek ve başvuru formunda beyan etmek şartı ile; Projede yer alan bireylerin, projenin amaçlarını gerçekleştirilmelerine katkı sağlayacak, ortak ülkelerde eğitim/ öğretim faaliyetleri yapılabilir. Bu faaliyetlere; Projede yer alan kurumlarda çalışan ve proje amaçlarına uygun; eğitim personeli, eğiticiler, öğretmenler ile projenin yetişkin öğrenicileri katılabilir.

7 Proje kapsamında gerçekleştirilebilecek ulusötesi hareketlilik faaliyetlerin süresi: Kısa dönem fiziksel hareketliliği sanal hareketlilik ile birleştiren karma hareketlilik (en az 2 ay) Uzun dönem eğitim/öğretim görevlendirmesi (2 – 12 ay) Kısa dönemli ortak personel eğitimi (5 gün – 2 ay)

8 Bir yükseköğretim kurumu Bir okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi dâhil, okul öncesinden üst orta eğitime kadar her seviyede ) Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş, dernek, STK Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal bir işletme (sosyal girişimler de dâhil) Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurumu Ticaret odaları, sanayi, esnaf dernekleri/mesleki dernekler ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi Araştırma enstitüsü Vakıf Şirketlerarası bir eğitim merkezi Müşterek (işbirliğine dayalı) eğitim sunan şirketler Kültürel bir kuruluş, kütüphane, müze, Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum Yaygın ve sargın öğrenme aracılığıyla kazanılmış bilgi, beceri ve yeterlilikleri onaylayan bir kurum Avrupa Gençlik STK’sı Gençlik kuruluşu bünyesinde olsun ya da olmasın, gençlik çalışması konusunda aktif olan bir genç grubu (başka bir deyişle gayrı resmi bir genç grubu ) Kimler başvurabilir?

9 Katılımcı kuruluş sayısı En az 3 program ülkesinden En az 3 kuruluş Projenin süresi 2 veya 3 yıl Başvuru Nasıl Yapılır? On-line başvuru (e-form) 30 Nisan 2014 12:00 ( Brüksel yerel saati ile )

10 Hibe Kalemleri Proje Yönetimi ve Uygulaması Ulus-aşırı Proje Toplantıları Fikri Çıktılar Çarpan Etkili Faaliyetler İstisnai Masraflar Özel İhtiyaç Desteği Opsiyonel

11 Örneğin; -planlama, finans, ortaklar arasında koordinasyon ve iletişim …); -Küçük ölçekli öğrenme/öğretme/eğitim malzemeleri, yaklaşımları vb. -Sanal işbirliği ve yerel proje faaliyetleri (örneğin öğrencilerle sınıfta proje çalışması, gençlik çalışması faaliyetleri, yerleşik öğrenme/öğretim faaliyetlerinin organizasyonu ve akıl hocalığı, vb.); -bilgilendirme, tanıtım ve yaygınlaştırma (örneğin broşürler, kitapçıklar, internet bilgileri vb.). Birim maliyet Koordinatör kuruluş Aylık 500 AVRO Aylık maksimum 2750 AVRO Stratejik Ortaklıkların süresine ve iştirak eden katılımcı kuruluşların sayısına bağlı olarak Birim maliyet Katılımcı kuruluş başına Aylık 250 AVRO Proje Yönetimi ve Uygulaması

12 Uygulama ve koordinasyon amaçlı olarak proje ortakları arasında katılımcı kuruluşlardan bir tanesinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantılara katılım. Seyahat ve harcırah giderlerine katkı Birim maliyet 100 ila 1,999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Toplantı başına her katılımcıya 575 AVRO Yıllık maksimum 23 000 AVRO Şarta bağlı: Başvuranlar toplantı ihtiyacını toplantı ve iştirak eden katılımcı sayısı cinsinden gerekçelendirmelidir. Seyahat mesafeleri Avrupa Komisyonunun desteklediği mesafe hesaplayıcıları kullanılarak hesaplanmalıdır. 2000 KM veya daha fazla seyahat mesafeleri için: Toplantı başına her katılımcıya 760 AVRO Ulus-aşırı Proje Toplantıları

13 Projenin fikri çıktıları; dağıtılabilir - somut ürünlere ulaşabilmesi için personel gideri (örn: müfredat, pedagojik malzemeler ve gençlik çalışması malzemeleri, Açık Eğitim Kaynakları, BT araçları, analizler, araştırmalar, akran öğrenme yöntemleri vb.) Birim maliyet Her proje çalışma günü için katılan yönetici başına B1.1 Şarta bağlı: Yönetici ve idari personele ilişkin harcamaların “Proje yönetimi ve uygulama” kapsamına girmesi beklenmektedir. Bu kalemde çifte kayıt yapmayı önlemek adına, başvuru sahiplerinin teklif edilen her bir çıktı için başvurulan personel harcamalarının türünü ve tutarını doğrulamaları gerekecektir. Çıktılar bu türden bir hibe desteğine hak kazanacak nitelik ve nicelikte olmalıdır. Her çalışma günü için katılan araştırmacı/ öğretmen /eğitici/gençlik çalışanı başına B1.2 Her proje çalışma günü için katılan teknisyen başına B1.3 Her proje çalışma günü için katılan idari personel başına B1.4 Fikri Çıktılar

14 Fikri çıktıların paylaşılması ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan ulusal ve ulusötesi konferansların / seminerlerin / etkinliklerin düzenlenmesine yönelik harcamalara katkı. Ortak Ülkede gerçekleşen çoğaltma etkinlikleri fonlama için uygun değildir. Birim maliyet Yerel katılımcı başına 100 AVRO (başka bir deyişle etkinliğin yer aldığı ülkeden katılımcılar) Proje başına maksimum 30 000 AVRO Şarta bağlı: çoğaltma faaliyetlerine destek ancak projenin fikri çıktıları ile doğrudan ilişkili olmaları halinde sağlanmaktadır. Fikri çıktıları için hibe desteği olmayan bir proje yaygınlaştırıcı faaliyet düzenlemek için destek alamaz. Uluslararası katılımcı başına 200 AVRO (diğer ülkelerden atılımcılar) Alt sözleşme veya mal ve hizmet alımı ile ilişkili gerçek harcamalara katkı Uygun harcamaların bir kısmı Uygun harcamaların %75’i Proje başına maksimum 50.000 AVRO Şarta bağlı: taşeronluk, usulüne uygun olarak doğrulanmış nedenlerden dolayı doğrudan katılımcı kuruluşlar tarafından sunulamayan hizmetler ile ilişkili olmalıdır. Ekipman, normal ofis ekipmanını veya normal olarak katılımcı kuruluşlar tarafından kullanılan ekipmanı kapsayamaz. Engelli katılımcılar ile doğrudan ilişkili ilave harcamalar Uygun harcamaların bir kısmı Uygun harcamaların %100’ü Şarta bağlı: bu masraflara dair talepler başvuru formunda gerekçelendirilmelidir Çarpan Etkili Faaliyetler İstisnai Masraflar Özel İhtiyaç

15 Seyahat 100-1999 km = 275 AVRO / Katılımcı 2000 km ve fazlası = 360 AVRO / Katılımcı Bireysel Destek Uzun dönem eğitim/öğretim görevlendirmesi Kısa dönem ortak personel etkinlikleri Gidilecek ülke ve gün sayısına göre hesaplanır (harcırah tablosu) Dil Desteği Yanlızca 2-12 ay arası süren faaliyetler için 150 AVRO / Katılımcı Eğitim vermek veya çalışmak için kullanılacak dil bilgisini iyileştirmek amacıyla katılımcılara sunulan destek ile bağlantılı harcamalar Opsiyonel

16 Başvuru Süreci Erasmus+ Başvuru adımları takip edilmelidir

17 Başvuru Kayıt işlemi yapılmalıdır* Başvuru formu indirilmelidir (Avrupa Komisyonu/Yürütme Ajansı/Ulusal Ajans internet sayfalarında yayınlanan) Başvuru formu doldurulurken; - Program Rehberi ve ilgili başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır.Program Rehberi Başvuru esnasında gerekli olan tüm ek belgeler başvuru formuna eklenmelidir. (Belge ekleme işlemi pdf formatındaki başvuru formunda yer alan “Ekler” bölümünden yapılmalıdır). Eklenmesi gereken belgeler: - Başvuru formundaki doğruluk beyanı sayfasının imzalanıp taranmış hali, - Program Rehberi ve başvuru rehberinde belirtilecek diğer belgeler. Başvuru formu üzerindeki “Gönder (Submit)” butonuna basılarak çevrim içi gönderim yapılmalıdır. Başvuru formunun gönderim işleminin tamamlanabilmesi için form ayrıca TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine de yüklenmelidir.TURNA Tüm başvurular çevrimiçi yapılacak olup, başvuru formları kâğıt çıktı olarak gönderilmeyecektir. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir.

18 Online Başvuru https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi ECAS sistemine kayıt URF sistemine kayıt ve PIC Numarası http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html Tüzel Kişilik Belgesi Finansal Kimlik Belgesi Başvuru Formunun yüklenmesi 60.000 Avro’nun üstünde hibe tahsis edilen kamu kurumu dışındaki kuruluşlar için bilanço ve gelir tablosu. Başvuru

19 Uygunluk Ölçütleri Uygun Katılımcı Kuruluş her türlü kurum/kuruluş Kimler Başvurabilir program ülkesinde yerleşik herhangi bir kurum/kuruluş bu kuruluş proje dahil olan tüm katılımcılar adına başvurur Katılımcı kurum/kuruluş sayısı/profili en az 3 farklı program ülkesi en az 3 kuruluş Proje süresi 2-3 yıl

20 Uygunluk Ölçütleri Başvuru Tarihi 30 Nisan 2014, 12:00 Başvuru Şekli / yeri Online*UA Faaliyet Uygunluğu/ Yeri HareketliliklerOrtak Ülkeler Katılımcıların Uygunluğu Kurum/kuruluş personeli

21 Online Başvuru Yöntemi ECAS'a giriş ve kayıt olunması Tüzel Kişilik Belgesi Finansal Yeterlilik Belgesi PIC Kodu alınması Başvuru Formunun Ekleri ile yüklenmesi: Ortakların Vekaleti Doğruluk Bildirimi 60.000 € üzeri bilanço vb. Uygunluk Ölçütleri

22 Hibe Ölçütleri Uygunluk 30 Puan AB Politikaları Program Amaçları Sorun Analizi Gerçekçi Amaçlar, vs Proje Tasarım ve Uygulama Kalitesi 20 Puan Genel Proje Aşamalarının Kalitesi Projenin Kendi İç Uyumu Fizibilite Fayda Maliyet Analizi Proje Ekibinin Kalitesi/ İşbirliği Düzenlemeleri 20 Puan Tamamlayıcı ortaklık profili Sorumluluk Paylaşımı Farklı Eğitim Alanları Yeni Katılımcılar Etki / Yaygınlaştırma 30 Puan Proje Çıktılarının Kalite Kontrolü Katılımcılara Örgütlere vs Etkiler Yayım Dağıtım ve Paylaşım Sürdürüle bilirlik

23 Hibe Her bölüm için maksimum puanın en az yarısı Toplamda en az 60 puan Hibe Ölçütleri

24

25 Ankara, 2014 ERASMUS+ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği KA2 (Ana Eylem 2) Stratejik Ortaklıklar - Yetişkin Eğitimi

26 STRATEJİK ORTAKLIKLAR BAŞVURU FORMU ANA EYLEM 2

27 Bu bölümde; -Hangi alanda proje teklifi yapıldığı, -Projenin adı, kısa adı -Projenin başlangıç-bitiş tarihleri, -Proje başvurusunu yapan kurum adı yazılmalıdır. KAPSAM

28 Bu bölümde; -ECAS sistemine kayıt olup ardından Unique Registration Facility (URF) veritabanında kaydını yaparak, KULLANICI TANITIM KODU (PIC CODE) alan proje ortaklarının iletişim bilgileri yazılır. Proje ortağı kurum profili, proje alanında tecrübe ve birikimi belirtilir. KOORDİNATÖR VE ORTAKLAR

29 - Ortak kuruluşun, proje alanında tecrübe, motivasyon ve becerileri nelerdir? - Son üç yıl içersinde katılım sağlanan AB hibe projeleri Ortak kuruluş yasal temsilcisi iletişim bilgileri

30 Proje ortağı kuruluş irtibat kişisi iletişim bilgileri Yeni ortak kuruluş eklenip- çıkarılabilir

31 PROJENİN TANIMLANMASI -Genel proje düşüncesi nedir? -Proje hangi ihtiyaçlara cevap vermeyi hedeflemektedir? -Bu ihtiyaçlar nasıl tespit edilmiştir? Projeyi yenilikçi yapan nedir? Ortak olarak hangi ülkeler ve ne tür kuruluşlar seçilmiştir? Neden? -Ortakların proje için kullanacakları kaynak, tecrübe ve becerileri nelerdir? Ortaklar ve ilgili karar vericiler ile iletişim yöntemleri nelerdir? Proje kapsamında ele alınan öncelikler nelerdir? Projenin planlanan sonuçları nelerdir? Hedeflenen somut sonuçlar

32 HAZIRLIK PROJE YÖNETİMİ DEĞERLENDİRME VE KALİTE KONTROL RİSK YÖNETİMİ GÖSTERGELER PROJE UYGULAMASI Proje faaliyetleri öncesi ortakların yapacağı hazırlık çalışmaları nelerdir? Projede düzenli bütçe kontrolü ve zaman yönetimi nasıl sağlanacaktır? (iş programı) Proje faaliyetlerinin ve sonuçlarının kalitesinin izlenmesi ve değerlendirilmesi stratejisi nedir? Risk yönetim planı var mıdır? Proje hedeflerine ulaşım ve sonuçların nihai değerlendirmesinde kullanılan göstergeler nelerdir? Proje faaliyetlerini içeren iş programı hazırlanmış mıdır? Proje faaliyetleri hangi hedef gruplar üzerinde kurgulanmıştır?

33 PROJEYE EŞİT FIRSATLARA SAHİP OLMAYAN KATILIMCILARIN DAHİL EDİLMESİ

34 PROJE FAALİYETLERİ FİKRİ ÇIKTILAR ÇARPAN ETKİLİ FAALİYETLER ÖĞRENİM/EĞİTİM/ÖĞRETİM FAALİYETLERİ İZLEME Projede öğrenim, eğitim, öğretim faaliyetleri öngörülmekte midir? Bu faaliyetlerin proje hedeflerine katma değeri ne olacaktır? ETKİ -Bireyler, kurumlar, hedef gruplar üzerindeki beklenen etki ne olacaktır? -yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası etkiler ne olabilir? -Etkiler hangi araçlar ile ölçülecektir?

35 YAYGINLAŞTIRMA VE SONUÇLARIN KULLANIMI Proje sonuçları kurum içinde ve dışında kimlere yaygınlaştırılacak? Yaygınlaştırma hangi kanalla yürütülecektir? Ortaklık içerisinde yaygınlaştırmadan kim sorumlu olacaktır? Geliştirilen sonuçlar ortaklık dış kullanıma hazır mıdır? Yaygınlaştırma planına ilişkin diğer ayrıntılar nelerdir? SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Sonuçların sürdürülebilirliği hangi kaynaklar ile nasıl sağlanacaktır?

36 Proje Yönetimi ve Uygulaması Gideri (max 10 ortak) Koordinatör : 500 €/ay Ortak : 250€ /ay Uluslararası proje toplantıları 100 km-1999 km:575 €/katılımcı 2000 km ve üzeri:760 €/katılımcı Fikri Çıktılar Her Çalışma günü için belirlenen personel ödemesi Yönetici/Eğitici/Teknisyen/ İdari Personel

37 Çarpan Etkisi olan Faaliyetler (fikri çıktı için bütçe talebi olması gerekir) max 30.000 €/proje Eğitim/Öğretim Faaliyetleri (opsiyonel) A- Seyahat Gideri B- Harcırah Gideri

38 İstisnai Giderler Taşeronluk giderleri uygun harcamaların %75 i kadar karşılanır. Max 50.000 €/ proje Özel İhtiyaç Desteği C- Dil Desteği

39 PROJE ÖZETİ Projenin temel düşüncesi nedir? Bu projeye neden ihtiyaç vardır? Ülkelerarası işbirliği nasıl sağlanmıştır? AB boyutu nasıl sağlanmıştır? Hedeflenen ürün ve çıktılar nelerdir? Yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik nasıl planlanmıştır?

40 ORTAKLARIN ÖZETİ

41 BÜTÇE ÖZETİ

42 BAŞVURUYA EK BELGELER

43 DEKLARASYON/BİLDİRGE

44 Yetişkin Eğitimi Yetişkin öğrenicilere ve eğiticilere yönelik; - Kurs, müfredat, eğitim materyali geliştirilmesi - BIT kullanımını teşvik eden eğitim metodolijileri tasarlanması - Yetişkin öğrenicilere yönelik rehberlik, danışmanlık ve eğitmenlik yöntem ve araçlarının geliştirilmesi - Yetişkin eğitimi kurumları için liderlik ve yöneticilik eğitimleri içeriği tasarlanması - Toplumsal konulara yönelik farkındalığın arttırılması konularında projeler geliştirilebilir.

45 Proje taslağı örneği Proje Adı: Yetişkinlere Dil Öğretim Metodlarında yeni Avrupa Standartları Geliştirilmesi Genel Hedef: Yetişkinlere Dil Öğrenim Metodlarında yeni Avrupa Standartları geliştirilmesine ilişkin uygulamalı eğitimciliğin geliştirilmesi Amaç : Eğitim materyali ve e-öğrenme dahil, bir eğitim programı yaratılması Sonuçlar: Ürün 1: modül (25 kredi) basılı materyal Ürün 2: web tabanlı malzeme Ürün 3: Eğitimci Kılavuzu Koordinatör: P1 yetişkin eğitim kurumu (TR) Ortaklar : P2 yetişkin eğitimi kurumu(UK), P3 üniversite(HU), P4 dernek (TR), P5 meslek okulu (UK)

46 İletişim grundtvig@ua.gov.tr 46

47


"Ankara, 2014 ERASMUS+ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği KA2 (Ana Eylem 2) Stratejik Ortaklıklar - Yetişkin Eğitimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları