Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

orta ÇAĞLARDA ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "orta ÇAĞLARDA ULUSLARARASI İLİŞKİLER"— Sunum transkripti:

1 orta ÇAĞLARDA ULUSLARARASI İLİŞKİLER
HATİCE ÇAKAR

2 Genel özellikleri İlk çağlarda emperyal çerçeve dünü doktinlere uyarlanmıştır. Devlet hayatı, sosyal ve kültürel hayat kutsallarla açıklanmıştır. Dış politikada kutsallarla açıklanmıştır. Uluslararası ilişkilerde iki evrensel din etkili olmuştur. Dış politikada Hristiyanlık ve İslamiyet arasında benzerlikler olduğu görülmüştür.

3 Genel özellikleri İlk çağlardaki çoğul toplumsal birimlerin karşılıklı ilişkileri yerini hiyerarşik ve dikey yönlü ilişkilere bırakmıştır. Şehir devletlerinin yerini imparatorluklar alsa da şehir devletleri varlığını sürdürmüştür. Dönem sonuna doğru ulus devletler de ortaya çıkmıştır. İlk çağla modern çağ arası geçiş dönemidir.

4 Orta çağlarda dış politikanın niteliği
1 Hristiyan dünyasında uluslararası ilişkiler 2 İslam dünyasında uluslararası ilişkiler Bu, Genel Bakış slaydı için başka bir seçenektir.

5 Orta çağlarda Hristiyan dünyasında uluslararası ilişkiler
Batı Roma imparatorluğu çökünce yeni emperyalist dönem başlamıştır. Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu adını taşıyan oluşum Roma İmparatorluğu kadar merkezileşememiştir. Avrupa’nın bir çok yerinde hiyerarşik olarak birbirine bağlanmıştır. Emperyalist sistem iki başlıdır: -Dünyevi -Uhrevi Aranan eğitim tamamlandıktan sonra izleyiciler neleri yapabilir duruma gelecek? İzleyicilerin bu sunudan yararlanacağı her hedefi kısaca açıklayın.

6 ORTA ÇAĞLARDA HRİSTİYAN DÜNYASINDA ULUSLARARASI İLİŞKİLER
PAPA hem dünyevi otoriteyi temsil Ederek İMPARATOR adını almış hem uhrevi lider olarak görülmüştür. Tek ve bütün bir «HRİSTİYAN DÜNYASI» nın parçası kabul edilmiştir Derslerdeki önemli noktaları yeniden belirterek sununun içeriğini özetleyin. İzleyiciler sununuzdan ayrıldığında neleri anımsamasını istiyorsunuz? Kolay dağıtım için sununuzu videoya kaydedin (Video oluşturmak için Dosya sekmesini ve sonra Paylaştır'ı tıklatın. Dosya Türleri altından Video Oluştur'u tıklatın.)

7 ORTA ÇAĞLARDA HRİSTİYAN DÜNYASINDA ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Orta Çağ Avrupası’nda uluslararası ilişkiler iki ana konu üzerinde toplanmıştır. -Hristiyan olanlar ve olmayanlar -Hükümdarlar ve feadal yönetimler Derslerdeki önemli noktaları yeniden belirterek sununun içeriğini özetleyin. İzleyiciler sununuzdan ayrıldığında neleri anımsamasını istiyorsunuz? Kolay dağıtım için sununuzu videoya kaydedin (Video oluşturmak için Dosya sekmesini ve sonra Paylaştır'ı tıklatın. Dosya Türleri altından Video Oluştur'u tıklatın.)

8 Katolik kilisesi merkezli diplomatik etkinliğin temel işlevi
Microsoft Üstün Mühendislik Başarısı Katolik kilisesi merkezli diplomatik etkinliğin temel işlevi HÜKÜMDARLA DEREBEYLER ARSINDAKİ ANLAŞMAZLIK VE ÇATIŞMALARIN ÇÖZÜM YOLLARI Microsoft Gizliliği

9 ORTA ÇAĞDA ULUSLARARASI İLİŞKİLERİ ETKİLEYEN EN ÖNEMLİ GELİŞME NEDİR?

10 HAÇLI SEFERLERİ

11 Haçlı seferleri Aziz Agustin’in «haklı savaş» doktrininden hareketle on binlerce Avrupalı Hristiyan KUDÜS’ü Müslümanlardan kurtarmak için Doğuya düzenlenen Haçlı seferine katılmıştır. Haklı savaş düşüncesi ile Doğudaki Ortodoks Hristiyanların ve kutsal topraklardaki Hristiyanların korunması adı altında bu seferler düzenlenmiştir.

12 Bizans İmparatorluğunda Uluslararası ilişkiler
Roma İmparatorluğunun doğudaki temsilcisidir. Roma İmparatorluğundan daha merkeziyetçidir. İlişki içerisinde olduğu devletler arsında sıkı bir denetim kurmuştur. Diplomasiyi çok iyi kullanmıştır.Savaşlara ve kuşatmalara rağmen uzun süre ayakta kalmasının nedeni budur.

13 Bizans İmparatorluğunda Uluslararası ilişkilerde diplomasi yöntemleri
* Rakip veya düşman devleti içerden zayıflatmak *Birbirine düşürmek *Bölmek ve ardından yok etmek *Ayrıca komşu devletlerden rüşvetle yandaş edinerek tehlikeli olan komşu ülkelerin Hristiyanlaşmasını sağlayarak yada evlilikler yoluyla hedefine ulaşmaya çalışmıştır.

14 İslam Dünyasında Uluslararası ilişkiler
İslamiyet’in doğuşu ve yayılışı Ortaçağ’da uluslararası ilişkileri etkilemiştir. İslam Dünyası Batı Avrupa’ya nazaran çok daha merkezileşmiş bir siyasal yapıya sahipti İlk dönem hariç bütüncül bir birlik kurulamamış İslam Dünyasında ‘da dini ve siyasi yapılar içiçe geçmiş fakat Papalık gibi Halifelik siyasi yapılar üzerinde otorite kurmadığı için sorun yaşanmamıştır.

15 İslam Dünyasında Uluslararası ilişkiler
İslam Düşüncesindeki Uluslararası ilişkiler müslümanlar ve gayri müslimler arasındaki ilişkiler olarak görülmüştür.

16 İslam Dünyasında Uluslararası ilişkiler
CİHAT:İslam dinini her yerde yayma DARÛLİSLAM:Müslümanların özgür ve güvenlik içinde yaşadıkları topraklar DARÛLHARP:Müslümanların emniyeti için tehlikeli olan gayrimüslim toprakları DARÛLSULH:Müslümanların barış yaptıkları gayrimüslimlerle sulh içinde yaşadıkları topraklardır.

17 İslam Dünyasında Uluslararası ilişkiler
Haberci ve elçilerin dokunulmazlığı kabul edilmiştir. İSLAM DİPLOMASİSİ SAVAŞ İLANI ESİR DEĞİŞİMİ ATEŞKES YAPILMASI üzerinde gelişmiştir.Sürekli temsilciler ve sürekli ilişkiler 18.yy’a kadar görülmemiştir.


"orta ÇAĞLARDA ULUSLARARASI İLİŞKİLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları