Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Osmanlı Devlerinin Kurucusu OSMAN BEY OSMAN BEY.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Osmanlı Devlerinin Kurucusu OSMAN BEY OSMAN BEY."— Sunum transkripti:

1 Osmanlı Devlerinin Kurucusu OSMAN BEY OSMAN BEY

2

3 OSMANLI DEVLETİNİN SON ZAMANLARI Osmanlı Devleti son zamanlarına doğru zayıflamaya,eski gücünü kaybetmeye başlamıştı.Bunun Sebepleri: 1-)Dünyada meydana gelen gelişmeleri iyi takip etmemesi. iyi takip etmemesi. 2-)Ekonomisinin zayıflaması. 3-) 3-) Osmanlı topraklarında yaşayan yabancıların bağımsızlık istemeye başlamaları.

4 Buna karşılık Avrupa’daki birçok ülkeler Osmanlı Devletinin tersine askeri ve ekonomik alanlarda geliştiler ve güçlendiler. Avrupalı ülkeler bir zamanlar her alanda güçlü olan Osmanlı Devletine ‘’HASTA ADAM‘’demeye başlamışlardı. Bu devletlerin artık tek bir amaçları vardı. Oda Osmanlı Devletinin topraklarını ele geçirmekti.

5 Bunu yapabilmek içinde her şeyi göze almışlardı. İlk harekete geçen İtalyanlardı. İtalyanlar Trablusgarp’a asker çıkararak işgal etmeye başladılar.

6 TRABLUSGARP SAVAŞI

7

8 TRABLUSGARP SAVAŞI İtalya 1911’de Osmanlı Devletine savaş açarak Osmanlı Devletinin sınırları içinde kalan Trablusgarp’ı işgal etti. Mustafa Kemal bu savaşa katıldı. Mustafa Kemal ve Türk askerleri İtalyanlılara karşı başarıyla savaşmışlardır. Fakat Balkan Savaşı çıkması üzerine Osmanlı Devleti İtalya ile barış yapmak zorunda kaldı.

9 UŞİ ANTLAŞMASI Osmanlı Devleti ile İtalya Devleti arasında UŞİ ANTLAŞMASI imzalandı. Bu antlaşmaya göre Osmanlı Devleti Trablusgarp’ı İtalyan Devletine bırakmak zorunda kaldı. Trablusgarp savaşı ile Osmanlı Devleti toprak kaybetmeye başladı.

10

11 BALKAN SAVAŞI

12

13 Osmanlı Devleti, Balkan Savaşında 4 ülkeye karşı savaşmak zorunda kaldı. 1-) Bulgaristan Krallığı 2-) Sırbistan Krallığı 3-) Yunanistan Krallığı 4-) Karadağ Krallığı

14 Osmanlı Devleti Balkan Savaşında yenildi ve barış istemek zorunda kaldı. Barış karşılığında balkanlardaki toprakları savaştığı ülkelere bırakmak zorunda kaldı. Osmanlı Devleti, Trablusgarp ve Balkan Savaşları sonunda birçok toprağını kaybetti.

15 I.DÜNYA SAVAŞI ( 1914 – 1918 )

16 Avrupa’daki ülkeler kendi aralarında birçok konuda anlaşmazlığa düştüler. Bu aralarındaki anlaşmazlık sonucunda I.Dünya savaşı çıktı.Osmanlı Devleti ilk önceleri bu savaşa katılmak istemedi. Fakat sonradan belki Trablusgarp ve Balkan Savaşında kaybettiği toprakları geri alabilirim ümidiyle 1.Dünya savaşına Almanya’nın yanında girdi. Çanakkale Savaşı, Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşı içinde yaptığı bir savaştır.

17 1.DÜNYA SAVAŞININ SONUÇLARI 1.Dünya Savaşı 1914 yılında başladı ve 1918 yılında sona erdi. Almanya savaşı kaybedince teslim olmak zorunda kaldı. Almanya’nın teslim olması sonucunda Osmanlı Devleti tek başına kaldı. Savaşı sürdüremeyeceğini anlayınca barış istemek zorunda kaldı. MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASINI Osmanlı Devleti çok ağır şartlar içeren MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASINI imzalamak zorunda kaldı.

18 MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI ( 30 EKİM 1918 ) ( 30 EKİM 1918 ) Almanya’nın teslim olması sonucunda yalnız kalan Osmanlı Devleti savaştığı ülkelerle barış istemek zorunda kaldı. Osmanlı Devleti çok ağır şartlar içeren MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASINI imzalamak zorunda kaldı. Bu antlaşma savaşı kazanan devletlerin Osmanlı Devleti parçalamak ve işgal etme niyetlerini açıkça gösteriyordu.

19 MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASININ MADDELERİ MADDELERİ 1-) Çanakkale ve İstanbul Boğazının kontrolü savaşı kazanan devletlere verilecek. savaşı kazanan devletlere verilecek. 2-) Osmanlı Devleti askerleri derhal terhis edilecek. edilecek. 3-) Omsalı Devletinin ordusuna ait bütün silahlar savaşı kazanan devletlere teslim silahlar savaşı kazanan devletlere teslim edilecek. edilecek.

20 4-) Limanlar, postane ve telgraf merkezlerinin kontrolü savaşı kazanan devletlere verilecek. kontrolü savaşı kazanan devletlere verilecek. 5-) Osmanlı Devletinin elinde bulunan savaş esirleri derhal serbest bırakılacak. esirleri derhal serbest bırakılacak. 6-) Savaşı kazanan devletler Osmanlı Devletinin her türlü yer üstü ve yeraltı kaynaklarını istedikleri gibi kullanabilecekler.

21 7-) Savaşı kazanan devletler güvenliklerini tehdit eden bir durum ortaya çıktığı anda tehdit eden bir durum ortaya çıktığı anda istedikleri yerleri işgal edebileceklerdi. istedikleri yerleri işgal edebileceklerdi. Mondros Ateşkes Antlaşmasının en ağır maddesi bu 7. maddeydi.Bu madde açıkça Osmanlı bu 7. maddeydi.Bu madde açıkça Osmanlı Devletinin topraklarının parçalanması anlamına Devletinin topraklarının parçalanması anlamına geliyordu. geliyordu. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanır imzalanmaz savaşı kazanan devletler Osmanlı Devletinin topraklarını işgal etmeye başladılar.

22 KURTULUŞ SAVAŞINA DOĞRU

23 Mustafa Kemal yurdun işgal edilmesine üzülüyor ve bu durumu kabullenemiyordu.Bu durumdan kurtulabilmek için çareler aramaya başladı. Fakat İstanbul işgal edildiği için burada rahat çalışamıyordu. Tek bir çare vardı. O da İstanbul’dan ayrılarak rahat bir şekilde çalışabileceği Anadolu’ya gitmekti.

24 SAMSUNA ÇIKIŞ Mustafa Kemal kurtuluş çareleri aramak, rahat bir şekilde çalışabilmek için Samsun’a gitmeye karar verdi.İstanbul’dan Bandırma vapuruyla ayrılarak Samsun’a yola çıktı.Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsuna vardı. 19 Mayıs 1919 Kurtuluş Savaşının başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

25 Samsun’a varır varmaz çalışmalarına başladı.İlk olarak Türk halkına vatanın ne durumda olduğu ve kurtuluş yolunun ne olduğu açıklanması gerekiyordu. Bunu yapabilmek için Türk Halkı ile toplantıların yapılması gerekiyordu. Toplantıları başlatmak için ilk önce Amasya’ya gitti.

26 AMASYA GENELGESİ ( BİLDİRİSİ ) Mustafa Kemal Amasya’da Türk halkı ile toplantılar yaptı. Bu toplantılar sonucunda Mustafa Kemal bir bildiri yayınladı. Bu bildiride Mustafa Kemal Türk halkına seslenerek, vatanın işgal edildiğini ve buna karşı gelinmesi gerektiğini açıkladı. Mustafa Kemal Amasya’dan sonra Erzurum ve Sivas’ta da toplantılar yapmaya karar verdi. Mustafa Kemal Amasya’dan sonra Erzurum ve Sivas’ta da toplantılar yapmaya karar verdi.

27 ERZURUM KONGRESİ Erzurum kongresinde kurtuluş için neler yapılması ve yapacakları için nelere ihtiyaç duyulduğu üzerinde konuşuldu. SİVAS KONGRESİ Sivas Kongresinde, vatanı bu durumdan kurtarmanın tek çarenin savaş oldu kararlaştırıldı.Vatanımızı işgal eden ülkelerle savaşılacaktı. Sivas kongresinde ayrıca Milli Cemiyetler birleştirilerek düzenli bir ordu kurulmasına karar verildi.

28 T.B.M.M’NİN AÇILMASI ( 23 NİSAN 1920 ) T.B.M.M’NİN AÇILMASI ( 23 NİSAN 1920 ) Sivas kongresinde vatanın düşman işgalinden kurtulması için savaş kararı çıkmıştı. Sivas kongresinde vatanın düşman işgalinden kurtulması için savaş kararı çıkmıştı. Bu savaş Türk Milletinin kurtuluşu için yapılacaktı. Yapılacak bu savaşın iyi bir şekilde yönetilmesi, önemli ve doğru kararların alınması gerekiyordu. Bunun yapılabilmesi için bir meclisin kurulması gerekiyordu. Mustafa Kemal bunu yapabilmek için Ankara’da bir meclisin açılmasına karar verdi. Mustafa Kemal bunu yapabilmek için Ankara’da bir meclisin açılmasına karar verdi. 23 NİSAN 1920’de Ankara’da T.B.M.M açıldı. T.B.M.M açılmasıyla yeni Türk Devletinin de temelleri atılmış oldu. T.B.M.M açılmasıyla yeni Türk Devletinin de temelleri atılmış oldu.

29 KURTULUŞ SAVAŞINDAKİ CEPHELER

30 DOĞU CEPHESİ

31 Doğu cephesindeki mücadele, yıllar boyunca Türklerle iç içe yaşamış Ermenilere karşı yapılmıştır. 1.Dünya Savaşı’ndan sonra topraklarımızı tek tek paylaşan işgal devletleri Doğu Anadolu’yu Ermenilere vermeyi planlamıştı. Buna dayanarak Ermeniler saldırıya başladı.Kars ve çevresi Ermenilerin eline geçti.

32 Doğu cephesi komutanlığına Kazım Karabekir atandı. Ermeni ordusu, Türk ordusu tarafından yenilgiye uğratıldı. Ermeniler barış yapmak zorunda kaldılar.

33 Ermenilerle GÜMRÜ ANTLAŞMASI imzalandı. Bu antlaşmayla Ermeniler işgal ettikleri topraklarımızdan çekildiler. Böylece ülkemizin doğu bölgesi güvenlik altına alınmış ve Doğu Cephesi kapanmıştır.

34 GÜNEY CEPHESİ

35 Güney cephesindeki mücadele Fransızlara karşı yapılmıştı. I.Dünya Savaşı’ndan sonra güneydeki illerimizden Adana, Antep, Malatya ve Urfa İtalyanlar tarafından işgal edildi. İşgal altında olan Türk halkı kendi askeri birliklerini oluşturdu. Oluşturduğu bu birliklere KUVA-Yİ MİLLİYE (MİLLİ KUVVETLER) adı verildi.

36 Vatanseverlik duygusu ile oluşturulan bu güçler kısa sürede Fransızları Türk topraklarından atmayı başardı. Fransızlar barış istemek zorunda kaldılar. Fransızlarla,ANKARA ANTLAŞMASI imzalandı. Bu antlaşma sonunda Fransızlar işgal ettikleri topraklarımızdan çekildiler.

37 T.B.M.M, Fransızlara karşı üstün bir mücadele gösteren Antep iline “Gazi”( Gaziantep ), Urfa iline ”Şanlı” ( Şanlıurfa ), Maraş iline de “Kahraman” ( Kahramanmaraş ) unvanı verdi.

38 BATI CEPHESİ

39 Batı cephesinde Anadolu’yu ele geçirmek isteyen Yunanlılarla savaşılmıştır. Batı cephesinde Yunanlılarla şu savaşlar yapılmıştır: 1-) I. İnönü Savaşı 2-) II. İnönü Savaşı 3-) Sakarya Savaşı 4-) Başkumandanlık Meydan Savaşı

40 I.İNÖNÜ SAVAŞI İzmir’i işgal eden Yunanlılar, Ankara’ya kadar olan Türk topraklarını ele geçirerek TBMM’ni dağıtmak istiyorlardı. I. İnönü Savaşı’nı İsmet İnönü komutasındaki Türk ordusu kazandı.

41 I.İNÖNÜ SAVAŞININ ÖNEMİ 1-) Halkın TBMM’ye ve Türk ordusuna güveni arttı. ordusuna güveni arttı. 2-) Halkın Milli Mücadele’nin kazanılacağına olan inancı kazanılacağına olan inancı güçlendi. güçlendi.

42 II. İNÖNÜ SAVAŞI I.İnönü Savaşı’nda isteklerine ulaşamayan Yunanlılar yeni bir saldırıya geçtiler. I.İnönü Savaşı’nda isteklerine ulaşamayan Yunanlılar yeni bir saldırıya geçtiler. II. İnönü Savaşı da İsmet İnönü komutasındaki Türk ordusunun başarısı ile sonuçlandı. Türk halkının Türk ordusuna desteği daha da arttı.

43 SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ İnönü savaşlarında yenilen Yunanlılar, tüm güçleri ile saldırıya geçti. Afyon, Eskişehir, Kütahya’yı işgal ettiler. TBMM, Mustafa Kemal Paşa’yı başkomutanlığa getirdi. Mustafa Kemal Paşa “Vatanın her karış toprağı Türk kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Kesin olarak gerekmedikçe küçük bir tepecik bile terk edilmeyecektir.” diyerek Türk tarafının savaş planını ortaya koydu.

44 Türk subay ve askerleri vatanın her karış toprağını canları pahasına savundu. Mustafa Kemal’in üstün komutanlığı sayesinde savaş kazanıldı. Sakarya Meydan Muharebesi sonunda Mustafa Kemal Paşa’ya “Gazi” unvanı ve mareşallik rütbesi verildi.

45 BÜYÜK TAARRUZ VE BAŞKUMANDAN MEYDAN MUHAREBESİ MEYDAN MUHAREBESİ Türk ordusunun başarılarından sonra düşmanları yurttan atılacağına inancı iyice artmıştı.Ordunun eksiklerinin giderilmesinden sonra, 26 Ağustos 1922 günü Kocatepe’de top gürültüleriyle Türk ordusu saldırıya başladı. Yunan işgali altında olan yerler birer birer geri alındı.

46 Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordulara “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrini verdi. Başkumandan Meydan Muharebesinden sonra Batı Anadolu’nun tamamı Yunan işgalinden kurtarıldı.

47

48 Fakat hala Boğazlar,İstanbul ve Trakya düşman işgali altındaydı.

49 İzmir’in düşman işgalinde kurtarılmasından sonra Türk ordusu Boğazlar, İstanbul ve Trakya’nın geri alınması için yürüyüşe geçti. Bunun üzerine İşgalci Devletler ateşkes görüşmelerine başlamak istediklerini TBMM’ye bildirdiler.

50 MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI (11 EKİM 1922) (11 EKİM 1922) Mudanya’da başlayan ateşkes görüşmelerine Türk temsilcisi olarak İsmet Paşa gönderildi. Bu görüşmeler sonradan Mudanya Ateşkes Antlaşması’nı imzaladı. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile TBMM siyasi olarak büyük zafer kazandı. İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya savaş yapılmadan geri alındı.

51 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) ( 24 TEMMUZ 1923 ) Mudanya Ateşkes Antlaşması’ndan sonra, kesin barış görüşmeleri için savaşa katılmamış bir ülkenin şehri olan Lozan şehri(İsviçre), görüşmelerin yapılacağı yer olarak seçildi. Mudanya Ateşkes Antlaşması’ndan sonra, kesin barış görüşmeleri için savaşa katılmamış bir ülkenin şehri olan Lozan şehri(İsviçre), görüşmelerin yapılacağı yer olarak seçildi. Lozan barış Konferansı’na Türk devletini İsmet Paşa’nın başkanlığında bir heyet temsil etti. Çok zorlu ve uzun görüşmelerden sonra 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması imzalandı.

52 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASININ ÖNEMİ ÖNEMİ Bu anlaşmayla: 1-) Türk Devleti’nin varlığı tüm dünyaya kabul ettirilmiş oldu. 2-) Türk Devleti tam bağımsız ve özgür bir devlet olduğunu göstermiştir.

53 CUMHURİYETİN İLANI Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra sıra artık yeni devletin başkentini ve yönetim biçimini belirlemeye gelmişti. Mustafa Kemal’e göre yeni Türk devletinin başkenti Ankara olmalıydı. Çünkü Ankara, Kurtuluş Savaşının yönetildiği ve güvenli bir yerdeydi. Ayrıca T.B.M.M Ankara 13 Ekim 1923’te burada kurulmuştu. İşte bu özelliklerinden dolayı Ankara 13 Ekim 1923’te T.B.M.M çıkarılan bir yasa ile başkent olarak kabul edildi.

54 Mustafa Kemal yeni kurulan devletin yönetim biçimi konusundaki kararını da vermişti. Ona göre en güzel yönetim biçimi Cumhuriyet idi. T.B.M.M yeni Türk devletinin yönetim şeklini Cumhuriyet olarak kabul etti. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanlığına seçildi.

55 ŞERİFE BACI

56 1921–1922 kışı çok çetin geçiyordu. Aralık ayında İnebolu’dan Ankara’ya kağnıyla cephane taşıyan kadınlar, o gecenin yoğun kar, tipi ve dondurucu havasında yakın köylere sığınmışlardı. Fakat Şerife Bacı, vatan aşkıyla yoluna devam etti. Cephane yüklü kağnısıyla yorgun ve bitkin bir durumda, ancak Kastamonu kışlasının önüne kadar gelebildi; taşıdığı değerli cephaneyi canı pahasına yerine ulaştırdı.

57 Cephaneyi almak üzere gelenler, yorgana ve otlara sarılmış cephanelerin arasında ağlayan bir kız çocuğu olduğunu gördüler. Şerife Bacı, cephaneleri ve kızını korumak için canı pahasına cephane taşıyan kağnıya kapanmış; şehit düşmüştü.

58


"Osmanlı Devlerinin Kurucusu OSMAN BEY OSMAN BEY." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları