Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇATIŞMA VE İLETİŞİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇATIŞMA VE İLETİŞİM."— Sunum transkripti:

1 ÇATIŞMA VE İLETİŞİM

2 En genel anlamda çatışma, iki veya daha fazla kişi ya da grup arasındaki anlaşmazlık ya da uyuşmazlık durumudur. Çatışma, bireyler ve toplumlar arasında karşılıklı düşünce uyuşmazlığı, bağdaşmazlık ve savaşım durumudur. Çatışma iki ya da daha fazla tarafın isteklerinin birbirleriyle uyuşmaması sonucunda ortaya çıkan anlaşmazlıktır

3 Bireyler,gruplar ve örgütler amaçlarını gerçekleştirmek için çalışırken diğer bireyler, gruplar ve örgütlerle sürekli bir iletişim içindedirler. Bu etkileşim sürecinde taraflar arasında uyuşmazlık veya tutarsızlık iki taraf arasında çatışmayı doğurur.

4 ÇATIŞMA TÜRLERİ İç İletişim ve Çatışma -İç iletişim ve çatışma
-bireyler arası iletişim ve çatışma -örgüt içi iletişim ve çatışma olmak üzere çeşitli başlıklar altında toplamak mümkündür. İç İletişim ve Çatışma Bir insanın düşünmesi, duygulanması, bireysel ihtiyaçlarının farkına varması, iç gözlem yapması , rüya görerek kendi içinden mesaj alması ya da kendisine sorular sorarak bunlara cevap üretmesi iç iletişim olarak adlandırılır.Bireysel çatışma olarak adlandırılabilecek bu çatışma, bireyin kendisinden ne beklenildiğinden emin olmadığı veya deneyimleri, ilgileri, amaçları ve değerleri ile uyuşmayan işleri ve benzeri rolleri yerine getirmesi istenildiğinde ya da kendisinden yapabileceğinden fazlasının beklendiği durumlarda ortaya çıkan çatılmalar olabilir.

5 Bireyler Arası İletişim ve Çatışma
Karşılıklı iletişimde bulunan bireyler, bilgi-sembol üreterek, bunları birbirine aktararak ve yorumlayarak iletişim sürdürürler. Bireyler arası çatışma aynı ya da farklı hiyerarşik düzeydeki iki veya daha fazla birey arasında çeşitli konularda ortaya çıkan çatışmadır. Bireyler arası çatışma her bireyin kabul edilebilir bir seçeneğe sahip olmasından ve ayrı ayrı seçenekleri tercih etmelerinden kaynaklanır.En sık karşılaşılan bireyler arası çatışmalar ast üst çatışmalarıdır.

6 Kişilerarası İletişim çatışmalarının başlangıç nedenleri
• Farklı biliş, algı, duygu, • bilinçdışı ihtiyaçlar, • iletişim becerileri gibi kişisel faktörler, • kültürel faktörlerden, • rol farklılıklarından, • sosyal ve fiziksel çevrelerden veya • iletişim sürecinde verilen mesajın niteliğinden kaynaklanabilir

7 Örgütler Arası İletişim ve Çatışma
Örgütler arası çatışma, bir ekonomik sistem içinde yer alan örgütlerin birbiri ile çatışmasıdır. Örgütler arası çatışma, örgütte yer alan gruplara ve çalışanlar arasındaki hiyerarşiye göre sınıflandırılır: Gruplar arası çatışma, aynı örgüt içinde çeşitli işlevleri yerine getirmek için bir arada bulunan görev, yetki ve sorumlulukları farklı olan örgütsel gruplar arasındaki çatışmalardır. Yatay çatışma, bir örgütte aynı kademede bulunanlar arasındaki çatışmadır. Dikey çatışma, örgütün değişik yetki kademelerinde bulunanlar arasında çıkan çatışmadır.

8 Örgütlerde Çatışmanın Nedenleri
Kaynakların sınırlı olması Amaç farklılıkları Kararların ortaklaşa alınması Yönetim alanı ile ilgili belirsizlik Ödüllendirme sistemleri İletişim noksanlıkları Denetim biçimi Değişim ve belirsizlik Yöneticilik tarzları arasındaki farklılıklar Statü farklılıkları Örgütün büyüklüğü

9 Çatışmayla Başa Çıkmanın Etkili Yolları:
Problemi diğer tarafın bakış açısından görmek Dinleme Karşılıklı problem çözme ya da müzakere Çatışmayı tanıtmak Birçok çözüm yolu ortaya koymak Çözüm yollarını değerlendirmek En iyi çözümde anlaşmak Çözümü uygulamaya koymak Çözümü gözden geçirmek

10 TEŞEKKÜRLER…….

11 TEŞEKKÜRLER…….

12 KAYNAKLAR 1- Yetim, A. A. Ve Cengiz, R. (2012). İletişim ve Spor
KAYNAKLAR 1- Yetim, A.A. Ve Cengiz, R. (2012). İletişim ve Spor. Berikan Yayınevi, 2- Demiray, U., Eroğlu, E., Gökdağ, D., Tuna, Y., Ünlü, S., Yılmaz, A. , Yüksel, H. (2008). Etkili İletişim. Pegem Akademi, Ankara. 3- Yüksel, H., Künüçen, H., Demiray, E., Uztuğ, F., Onursoy, S., Vural, İ., Arslan., B., Arslan, E., Ecevit, F, Özen, Ö., Demiray, U., (2009). Genel İletişim, Pegem Akademi, Ankara. 4-Büyükonat, T. (1998). Başarılı Antrenörlük. Beyaz Yayınları, İstanbul. 5-Işık, M. (2010). Genel ve Teknik İletişim. Eğitim akademi yayınları, Konya. 6- Gökçe, O. (2013). İletişim. Çizgi Kitabevi, Konya. 7-Gürgen, H. (1997). Örgütlerde İletişim Kalitesi. Der Yayınları, İstanbul. 8-Vural, İ. (2012). İletişim. Pegem Akademi, Ankara. 9-İletişim Bilgisi, (2009). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. 10- İletişim Bilgisi, (2014). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.


"ÇATIŞMA VE İLETİŞİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları