Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜRET İ MDEN TÜKET İ ME TEMA: 4. 1. ( ) Yapılan her alışveriş sonrası fatura alınmasına gerek yoktur. ( ) Aldı ğ ımız bir kaza ğ ın kolunda yırtık oldu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜRET İ MDEN TÜKET İ ME TEMA: 4. 1. ( ) Yapılan her alışveriş sonrası fatura alınmasına gerek yoktur. ( ) Aldı ğ ımız bir kaza ğ ın kolunda yırtık oldu."— Sunum transkripti:

1 ÜRET İ MDEN TÜKET İ ME TEMA: 4

2 1. ( ) Yapılan her alışveriş sonrası fatura alınmasına gerek yoktur. ( ) Aldı ğ ımız bir kaza ğ ın kolunda yırtık oldu ğ unda kendimiz tamir etmeliyiz. Yukarıdaki cümleleri do ğ ru yanlış biçiminde doldurunuz.

3 2. Aşa ğ ıda verilen ihtiyaçlarımızı eşleştirdi ğ imizde hangisi açıkta kalır? Gıda İ htiyacı Oduncu Giyim İ htiyacıMarket Yakacak ihtiyacıMa ğ aza Sa ğ lık ihtiyacıHastane Kasap

4 3. Aşa ğ ıda verilen cümlelerin numaraları sıralayınız. I. Bu ğ day araçlarla un fabrikasına taşınır. II. Bu ğ day tohumu tarlaya ekilir. III. Soframızda ekme ğ i yeriz. IV. Un fabrikasından unu alan fırıncı ekmek yapar.

5 4. İ htiyaçlar ve isteklerin karşılanması nile ilgili olarak aşa ğ ıdaki ifadelerden hangisi do ğ rudur? A. İ htiyaçlar ve isteklerin hepsi karşılanmalıdır. B.Öncelikle isteklerimizi almalıyız. C.Öncelikle ihtiyaçlarımızı almalıyız. D. İ steklerimizin yerine getirilmesi için ailemize baskı yapmalıyız.

6 5.Herhengi bir ürünü satın alırken aşa ğ ıdakilerden hangisine mutlaka dikkat etmeliyiz? A.Son kullanma tarihine B.Ürünün nerede üretildi ğ ine C.Ürünün üretici markasına D.Ürünün kabının rengine

7 6. Okul alışverişine çıkan biri aşa ğ ıdakilerden hangisini alması do ğ ru olmaz? A.Silgi B.Kalem C.Sözlük D.DVD

8 7. Aşa ğ ıdaki ürünlerden istek olanları belirleyiniz.

9 8. Aşa ğ ıdaki ürünlerden ihtiyaç olanların sayısı kaç tanedir?

10 9. Temel ihtiyaçlarımız «Beslenme, barınma, sa ğ lık, giyecek, ulaşım, e ğ itim, temizlik» olarak sayılabilir. Aşa ğ ıdaki ürünlerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan biri de ğ ildir? A. B. c. D.

11 10. Aşa ğ ıda ihtiyaçlarımız ve karşılanma yerleri verilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır? A.Elektronik C. Sa ğ lık Eşyalar B. Beslenme D. Bilgi

12 11. İ nsanlar harcama planlarını nereye bakarak yaparlar?

13 12. Hazırladı ğ ımız bütçeye uymak için alışverişlerimizi ………………… bir biçimde yapmalıyız. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşa ğ ıdaki hangi cümle yazılabilir? A.Alışveriş B. Bilinçli C.Rastgele D.Annemize göre

14 13. Aşa ğ ıda verilenlerden hangileri do ğ al kaynaklarımızdan de ğ ildir? A. B.C.D.

15 13. Bilinçli bir tüketici alışverişe çıkmadan önce mutlaka aşa ğ ıdakilerden hangisini yapmalıdır? A.Liste B.Bütçe C.TSE belgesi D.Son kullanma tarihi

16 14. Balı ğ ın, …………… ve ……………… bakarak taze olup olmadı ğ ını anlayabiliriz. Yukarıdaki boşlu ğ a aşa ğ ıdaki sözcük gruplarından hangisi gelirse do ğ ru olur? A.Kuyruk – Göz B.Göz – Solungaç C.Solungaç – Kuyruk D.Kuyruk - yüzgeç

17 15. Marketten yiyecek alırken ilk olarak ……………… bakarız. Yukarıdaki boşlu ğ a hangi sözcük gelirse yargı do ğ ru olur? A.Tazeli ğ ine B.Tarihine C.Son kullanma tarihine D.Garanti belgesine

18 16. Bir televizyon aldınız. Bozuk çıktı. Satıcı sizinle ilgilenmiyor. Yukarıdaki sorununuzu aşa ğ ıdakilerden hangisine müracaat ederek çözemezsiniz? A.Tüketici Hakem Heyeti B.Tüketici Haklarını koruma Derne ğ i C.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlükleri D.Polis

19 17. I. Son Kullanma Tarihi II. Garanti Belgesi III. Kalitesi IV. Reklamının yapılması Yukarıda verilenlerden hangisini bilinçli bir tüketici yapmaz? A.I B.II C.III D.IV

20 18. Kaynaklar ile ürüne dönüştükleri eşleştirilmiştir? Hangisi yanlış eşleştirilmiştir? A. B. C. D.

21 19. Aşa ğ ıdakilerden kaç tanesi işlem görmüş üründür?

22 19. Aşa ğ ıdakilerden kaç tanesi işlem görmemiş üründür?


"ÜRET İ MDEN TÜKET İ ME TEMA: 4. 1. ( ) Yapılan her alışveriş sonrası fatura alınmasına gerek yoktur. ( ) Aldı ğ ımız bir kaza ğ ın kolunda yırtık oldu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları