Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çalışırım, Allah’ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çalışırım, Allah’ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım."— Sunum transkripti:

1 Çalışırım, Allah’ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım.
Çalışmak, bir amaca ulaşmak için, bir yarar elde etmek için zihinsel ve bedensel olarak emek harcamak, gayret göstermek ve bu konuda gerekli önlemleri almaktır. İnsan, bilen, öğrenen, irade sahibi, yapıcı ve üretici bir varlıktır. İnsan, öğrendiklerini kavrayan bir varlıktır. O, öğrendiklerini konuşarak ve yazarak başkalarına aktaran bir varlıktır. Ayrıca Allah insana tercih etme ve tercih ettiği bir işi gerçekleştirme gücü vermiştir. Bu nedenle insan yapıcı ve üretici bir varlıktır. Bu özellikleri sayesinde çalışarak en küçük şehirlerden dev sanayi ürünlerine, güzel sanatlardan mimariye kadar pek çok şey meydana getirmiştir.

2 İnsan niçin çalışmak zorundadır?
İnsan, barınma, beslenme, korunma gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çalışmak zorundadır. Ayrıca bilgili, kültürlü, görgülü bir insan olmak için okuyup ilim öğrenmek, bilimsel araştırma ve incelemelerde bulunmak, bu konularda başarılı olmak için de çalışmak gerekir. Bu gün bilimsel ve teknik alanlarda yapılan, hayatımız kolaylaştıran pek çok alet ve buluşlar çalışmakla gerçekleşmiştir. Çalışmak bize neler kazandırır? Hayatta mutlu ve başarılı olmanın temel anahtarı çalışmaktır. Çalışan insan, kazancıyla kendisinin ve aile bireylerinin ihtiyaçlarını karşılar. Böylece rahat, huzurlu ve onurlu bir yaşam sürerler. Gelirini artırdığında yoksullara, düşkünlere maddi yardımda bulunur. Yeni iş alanları açmak suretiyle ülkesinin kalkınmasına yardımcı olur. Bu durum insana mutluluk verir ve onu huzurlu kılar. Çalışmak Allah'ın doğuştan verdiği yetenekle- rimizi geliştirir. Böylece hem bedenen hem de ruhen sağlıklı, başarılı bir birey haline getirir.

3 Ağustos böceği ile karıncanın hikayesini bileniniz var mı
Ağustos böceği ile karıncanın hikayesini bileniniz var mı? Anlatır mısınız?

4 Allah'ın yardımını hak etmek için neler yapılmalı?
Dinimizde çalışmanın önemi: Allah'ın yardımını hak etmek için neler yapılmalı? Çalışmak ve yaptığı işi en güzel şekilde yapmak Allah'ın bir emridir. Bu nedenle dinimiz-de çalışmak bir ibadettir. Dinimiz insanların çalışmalarını, huzurlu ve onurlu bir hayat sürmelerini ister. Kur'an, insanın ancak çalışarak birtakım şeyleri hak edebileceğini, emeğinin karşılığını mutlaka göreceğini bildirmiştir. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır: "İnsan ancak çalıştığının karşılığına sahip olur. Onun çalışması şüphesiz görülecek ve ona karşılığı tastamam verilecektir" (Necm suresi, ayet 39-41) Peygamberimiz bir sözünde "Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir." (Buhari) buyurarak çalışmayı övmüştür. Peygamberler de çalışarak rızıklarını elde etmişlerdir. Çalışmadan "Ben Allah'ın yardımına güve- nirim, Allah ba- na yardım eder." anlayışı dinimiz- ce doğru değildir. Çünkü Allah'ın yardımını hak edebilmek için; öncelikle çalışmalı, emek harcamalı ve gayret göstermeliyiz. Çalışmalarımızda doğruluktan ayrılmamalı ve hileye başvurmamalıyız. İşlerimizi hiçbir eksiklik bırakmadan yerli yerinde, zamanında, planlı yapmalı ve kararlı olmalıyız. Elimizden gelen gerekli çabayı gösterdikten sonra Allah'tan yardım beklemeli ve ona güvenmeliyiz. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır: "… Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever. (Ali İmran suresi, ayet 159)

5 Çalışmalarımızda dünya ve ahiret dengesini nasıl kurmalıyız?
Ahiret bizler için en önemli olandır. Dolayısıyla dünya için çalışmak, ahiret için çalışmanın önüne geçemez. Ancak dünya ahretin tarlası olduğundan dünya için de çalışmak şarttır. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahret için çalışmalıyız.   Tevekkül: Gerekli tedbirleri alıp, çalıştıktan sonra işlerimizi Allah’a bırakmaya, sonucunda Allah’a güvenmeye tevekkül denir. Tevekkül hem bu dünyada başarıya ulaşmamız hem de huzurlu olmamız için gereklidir. “Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyete göre, diyor ki: Bir adam Peygamber (s.a.v.)’e Ey Allah’ın Rasûlü! devemi bağlayarak mı yoksa salıvererek mi Allah’a tevekkül edeyim diye sordu Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Deveni bağla sonra Allah’a güven ve dayan.”

6 Sunuyu İzlediğiniz İçin Teşekkür Ederim.
Hazırlayan ve Sunan: Sezai Dönmez Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni


"Çalışırım, Allah’ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları