Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜZEL İNSAN VE İKY DOÇ. DR. HALİL ZAİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜZEL İNSAN VE İKY DOÇ. DR. HALİL ZAİM."— Sunum transkripti:

1 GÜZEL İNSAN VE İKY DOÇ. DR. HALİL ZAİM

2 GENEL OLARAK GÜZEL İNSANIN ÖNEMİ
“Tüm sistemlerin başarısı insan unsuruna bağlıdır. İnsan güzel olursa sistemler çalışır ve müesseseler başarılı olur. İnsan güzel olmazsa hiçbir sistem çalışmaz”. Sabahattin Zaim

3 İKY AÇISINDAN GÜZEL İNSANIN ÖNEMİ
ÇALIŞANLAR YÖNETİM İKY çalışanlarla yönetim arasında bir denge unsurudur. Dengenin sağlanması her iki taraftada güzel insanların olması ile mümkündür.

4 İKY AÇISINDAN BÜTÜNCÜL GÜZEL İNSAN MODELİ
Güzel çalışan Güzel yönetici

5 İK SÜREÇLERİ AÇISINDAN GÜZEL İNSAN
İKY süreçleri itibariyle ele alınacaktır. Bunlar : İK Planlama İşe Alma Eğitim ve Geliştirme Performans Değerleme ve Ücret Yönetimi

6 İK Planlama ve Güzel İnsan
Bir organizasyonun stratejik hedefleri doğrultusunda (bu hedeflere uygun olarak) doğru sayıda ve nitelikteki personeli doğru zamanda ve yerde istihdam etmek için yapılması gerekenlerin öngörülmesidir.

7 İK Planlama ve Güzel İnsan
İK Planlama = sayısal planlama + niteliksel planlama Niteliksel planlama : yetkinliklerin tespit edilmesi (güzel insanın nitelikleri) 1. mesleki yetkinlikler 2. ahlaki yetkinlikler

8 Yetkinliklerin Tespiti :
“İşi Ehline veriniz” Ehliyet = mesleki yetkinlikler X ahlaki yetkinlikler Mesleki yetkinlikler = 1 ile 10 arası bir değer Ahlaki yetkinlikler = -1 ile +1 arası bir değer

9 İŞE ALMA VE GÜZEL İNSAN Güzel insanların bulunması ve alınması sürecidir. Ama insanların güzel insan olduğunu nasıl anlayacağız ? 1. Torpil değil güçlü bir referans sistemi 2. Kişilik analizleri 3. Mülakat

10 İŞE ALMA VE GÜZEL İNSAN Uygulamadaki en büyük iki tehdit :
1. Siyasi-ailevi, ilişkisel etkiler 2. Doğru kanallara ulaşamama (şemsiye kuruluşlara ihtiyaç var)

11 EĞİTİM VE GÜZEL İNSAN “günü gününe eşit olan ziyandadır”
Eğitim beşikten kabre kadar devam eden bir süreçtir : 1. Mesleki eğitim : bilgi, beceri geliştirme 2. Yetkinlik eğitimi : davranış geliştirme 3. Vizyon geliştirme : düşünce ve fikir ufkunu geliştirme 4. Manevi eğitim : gönül gücünü geliştirme

12 PERFORMANS VE ÜCRET - GÜZEL İNSAN
“İnsan emeği kutsaldır”, “elinin emeği ile elde ettiği kazançtan daha güzel ve helal bir lokma yoktur”. Adaletin sağlanması önemlidir Denge modeli = işçinin ücreti teri soğumadan ödenmeli, işçi de aldığı ücreti hak edecek biçimde çalışmalıdır.

13 PERFORMANS VE ÜCRET - GÜZEL İNSAN
Güzel insan ve iş mükemmelliği İş mükemmelliği : İtkan ve ihsan şuuru İtkan Kuran-ı Kerim’de imanın bir rüknü olarak ele alınmış ve kişinin yaptığı işi “ilim, hikmet ve tecrübe ile yerli yerinde, sağlam ve muntazam yapması” (27/88) şeklinde ifade edilmiştir. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) bu hususta “Allah yaptığı işi itkan üzere yapan insanı sever” buyurmuştur.

14 PERFORMANS VE ÜCRET - GÜZEL İNSAN
İhsan şuuru : İtkan bir yönü ile ihsan şuurunun dışa vurmuş şekli veya içteki ihsanın dışa yansıyan tezahürüdür. Yüce Allah Kuran’ı Kerim’de “Muhakkak ki Allah, adaleti, ihsanı, akrabaya yardımı emreder”(16/90) buyurmaktadır. İhsan kavramını Peygamber Efendimiz “İhsan Allah’ı görüyormuşcasına ibadet etmendir. Sen onu görmesen de O seni görüyordur” (Ömer bin Hattap) şeklinde ifade etmiştir. İhsan şuuru insanın yaptığı işi Allah’a ve Resulü’ne takdim eder gibi yapmasıdır.

15 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Küresel rekabet baskısıyla gittikçe “vahşi”leşen bir rekabet ortamında iş dünyasının güzel insan modeline duyduğu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır Özellikle kriz dönemleri bu ihtiyacı daha da belirgin hale getirmektedir Bu konuda çok sayıda teorik ve uygulama çalışması yapılması gerekmektedir.

16 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER
SAYGILAR SUNARIM


"GÜZEL İNSAN VE İKY DOÇ. DR. HALİL ZAİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları