Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAŞKALARININ İNANÇLARINA HOŞGÖRÜLÜ OLMAK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAŞKALARININ İNANÇLARINA HOŞGÖRÜLÜ OLMAK"— Sunum transkripti:

1 BAŞKALARININ İNANÇLARINA HOŞGÖRÜLÜ OLMAK
- Başkalarının İnançlarına Hoşgörülü Olmak BAŞKALARININ İNANÇLARINA HOŞGÖRÜLÜ OLMAK

2 Başkalarının İnançlarına Hoşgörülü Olmak
* Her insanın kendine özgü bir inancı vardır. İnsanlar, inanç olarak benimsedikleri değerleri kutsal kabul ederler. Bu yüzden dinleri ve kutsal değerleri konusunda duyarlı davranırlar. * İnançlarımız bizce nasıl kutsal ve değerli ise başkalarının inançları da kendilerince aynı şekilde değerli ve önemlidir. Bizler inançlarımıza saygı gösterilmesini istiyorsak, başkalarının da inançlarına saygı göstermek zorundayız.

3 - Başkalarının İnançlarına Hoşgörülü Olmak
* İslam dini insanların inanç ve yaşayışlarına hoşgörülü olunmasını, inanç konusunda hiç kimseye baskı yapılmamasını istemektedir. * İslam’a göre bir dine inanıp inanmama veya herhangi bir dini seçme, bireyin kendisine bırakılmıştır. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurur: “Dinde hiçbir zorlama yoktur...” (Bakara Suresi 256. Ayet.) Dolayısıyla her insan inanç hürriyetine sahiptir. * Peygamberimiz de İslam dinini kabul ettirmek için insanlara herhangi bir baskı yapmamıştır. Onun daveti iyilik ve güzellikle olmuştur.

4 - Başkalarının İnançlarına Hoşgörülü Olmak
* Farklı dinlerden topluluklar, Anadolu’da yüzyıllar boyunca birbirlerinin inançlarına ve değerlerine saygı göstererek yaşamışlardır. Farklı din ve inançların bir arada yaşamasının en güzel örneğini oluşturmuşlardır. * Günümüzde iletişim yaygınlaşmış, ülkeler birbirleriyle iyice kaynaşmıştır. Buna bağlı olarak farklı din ve inanç mensuplarının birbirleriyle olan ilişkileri de artmıştır. İnsanların bulundukları ülke ve ortamlarda kendi dinlerini ve inançlarını anlatıp paylaşmaları eskiye oranla daha fazlalaşmıştır.

5 - Başkalarının İnançlarına Hoşgörülü Olmak
* İnsanlar din ve inanç hürriyetine sahiptir. Bunun için diğer din, örf ve âdetlere saygı göstermek gerekir. Çünkü başkalarının din, örf ve âdetlerine saygı göstermek insanları birbirlerine yaklaştırıp dünya barışına katkı sağlar. * Ancak misyonerlik faaliyetlerinin bir kısmının istismara yönelik olduğu da unutulmamalıdır. İnsanların zayıflıklarını kullanarak onları kandırmak ve bir görüşe körü körüne bağlamaya çalışmak doğru değildir.

6 - Başkalarının İnançlarına Hoşgörülü Olmak
* Milletimiz hem kendi değerlerine sahip çıkmış hem de başkalarının değerlerine hoşgörüyle yaklaşmıştır. Atatürk milletimizin bu niteliğini şu sözüyle dile getirmiştir: “Hiçbir millet, milletimizden çok yabancı unsurların inanış ve ibadetlerine saygı göstermemiştir. Hatta denilebilir ki diğer din sahiplerinin dinine ve milletine saygılı olan tek millet bizim milletimizdir… İstanbul’un fethinden beri Müslüman olmayanların sahip kılındıkları bu geniş imtiyazlar milletimizin dinen ve siyaseten dünyanın en hoşgörülü ve iyiliksever bir milleti olduğunu kanıtlayan en açık delilidir.”


"BAŞKALARININ İNANÇLARINA HOŞGÖRÜLÜ OLMAK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları