Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİN KÜLTÜRÜ PERFORMANS ÖDEVİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİN KÜLTÜRÜ PERFORMANS ÖDEVİ"— Sunum transkripti:

1 DİN KÜLTÜRÜ PERFORMANS ÖDEVİ

2 DİN,AKIL VE BİLİM

3

4 1-)İnsan Düşünen Bir Varlıktır
Yüce Allah, insanı diğer varlıklardan farklı özellikte yaratmıştır.Bunların başında, insanın akıllı ve düşünebilen bir varlık oluşu gelir. Niçin yaratıldığını ve ölümden sonra ne olacağını öğrenmeye çalışır Çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklerde bulunur.Bilimsel çalışmalar yaparak pek çok konuda yeni buluşlar gerçekleştirir.

5 2-)Akıl Dini Sorumluluğun Ön Şartıdır
İnsan,akıllı ve irade sahibi bir varlıktır.O, aklıyla neyin iyi ve yararlı kötü ve zararlı olduğunu bilir.İnsan, akıllı bir varlık oluşu nedeniyle yüce Allah’ın emir ve yasaklarından sorumludur. Bütün bunları ancak akıl sahibi bir varlık olan insan yerine getirebilir.Çünkü insan, aklıyla iyiye yönelmenin, kötüden kaçmanın gerekli ve yararlı olduğunu bilir.Bu nedenle de akıl dinsel sorumluluğun ön koşuludur.

6 3-)Din, İnsanın Aklına ve Kalbine Hitap Eder
Din, pek çok konuda insanın aklına seslenir ve ondan aklını kullanmasını ister.Güneş,ay,yıldızlar ve gezegenlerin birbirlerine çarpmadan kendi yörüngelerinde hareket ettiğinden söz eder. Bununla ilgili olarak bir ayette şöyle buyrulur:’’(İnsanlar)devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?’’(Gaşiye suresi, ayetler)

7 4-)Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster
İslam dini,akla ve düşünmeye büyük önem vermekte insandan davranışlarında bilinçli olmasını istemektedir.Kuran’daki “Aklınızı kullanmıyor musunuz?” , “Siz hiç düşünmez misiniz?” , “Hala akıl erdiremiyor musunuz?” gibi ifadeler bunu açıkça ortaya koymaktadır. Evrenin ve içindeki varlıkları kendiliğinden var olacağını yüce bir yaratıcı tarafından yaratıldığını vurgular.Bununla ilgili olarak Kuran’da şöyle buyrulur:”Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında… düşünen bir toplum için(Allah’ın varlığını ve birliğini ispatlayan)birçok deliller vardır”(Bakara suresi, 164.ayet)

8 5-)Bilgi Olmadan Bilim Olmaz
Bilgi düzeyi yüksek toplumlar,bilimsel alanlarda yeni çalışmalar yapmakta,çeşitli buluşlar gerçekleştirmektedir.Teknolojik alanlarda yenilikler ortaya koymaktadır.

9 6-)Din ve Bilim İnsanın Anlam Arayışına Cevaptır
İnsan; merak eden, araştıran ve sorgulayan bir varlıktır.Bu nedenle de evrenin nasıl oluştuğunu,varlıkların nasıl yaratıldığını öğrenmek ister.Güneş,ay,yıldız ve gezegenler hakkında bilgiler edinmeye çalışırlar. Doğayı ve çevreyi korumanın önemini kavratır.İnsanların batıl ve hurafe bilgilerden arınmalarını,doğru bilgilerden arınmalarını,doğru bilgiler edinmelerini sağlar.

10 7-)Din ve Bilim İnsanı Özgürleştirir
Din insandan aklını kullanmasını, bilime ve yeni yeni bilgiler edinmeye önem vermesini ister.Araştırıp inceleyerek inanmasını ön görür.Herhangi bir dine yada düşünceye körü körüne,bilgisizce bağlanılmamasını öğütler. Kişiyi, kararlarında ve seçiminde özgür bırakır.Örneğin;”Dinde zorlama yoktur…” ayeti ile insanın herhangi bir dini seçip seçmemede özgür olduğunu belirtir.Bütün bunlar,dinin insanı özgürleştirdiğini ortaya koymaktadır.(Bakara suresi, 256. ayet)

11 8-)Bilgisiz Taklit Taassuba Götürür
İnsan bir dini veya düşünceyi, araştırarak ve sorgulayarak bilinçli bir biçimde benimsemelidir.Kabul etmiş olduğu dinin ve inancın ilkelerini doğru olarak ve kaynağından öğrenmelidir.Dolayısıyla araştırma ve incelemeye gerek görmeden bilgisizce yapılan taklit taassuba götürür. Taassup:bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başkasını düşünmeme durumudur.Yüce Allah ise “Onlara(Müşriklere): Allah’ın indirdiğine uyun denildiği zaman onlar, ‘Hayır!Biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız’ dediler.Ya ataları bir şey anlamamış doğruyu da bulamamış idiyseler?”(Bakara suresi, 170. ayet)

12 9-)İslam Bilimi Teşvik Eder
Kur’an’ın ilk inen ayetleri okumayı ve öğrenmeyi teşvik etmektedir. Yüce Allah,bu ayetlerde şöyle buyurmaktadır:”Yaratan Rabb’in adıyla oku!...Oku!İnsana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten Rabb’in en büyük kerem sahibidir.”(Alak suresi,1-5. ayetler) Hz. Muhammed’de Müslümanların okuma yazma öğrenmeleri ve çeşitli bilgileri edinebilmeleri için “suffe” adlı bir okul yaptırmıştır. Bir sözünde de “İlim Çin’de de olsa alınız” diyerek bilim öğrenmenin önemine değinmiştir.

13 Zinnur Ozan ZİLBEYAZ 8/D NO:355


"DİN KÜLTÜRÜ PERFORMANS ÖDEVİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları