Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PELVİS Cavitas pelvis ( pelvis - leğen boşluğu ) a- Pelvis major

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PELVİS Cavitas pelvis ( pelvis - leğen boşluğu ) a- Pelvis major"— Sunum transkripti:

1 PELVİS Cavitas pelvis ( pelvis - leğen boşluğu ) a- Pelvis major
b- Pelvis minor Apertura pelvis superior(pelvis girimi) ( linea terminalis ) Cavitas pelvis Apertura pelvis inferior ( pelvis çıkımı )

2 Pelvis İskeleti Pelvis Eklemleri Lig. sacrospinale Lig. Sacrotuberale
Os coxae Os sacrum Os coccygis Pelvis Eklemleri 1)Symphysis pubica(yarıoynar) 2)Art. sacroiliaca (plan) 3)Art. lumbosacralis (symphysis) Lig. sacrospinale Lig. Sacrotuberale Foramen ischiadicum majus Foramen ischiadicum minus

3

4

5 Lig. Sacrotuberale. Spina iliaca posterior inferior, os sacrum ve os coccygis'in yan kısımlarından başlayıp tuber ischiadicum'a uzanır. Incisura ischiadica major'u foramen ischiadicum majus'a dönüştürür. Lig. Sacrospinale. Os sacrum ve os coccygis'in ön yüzünden spina ischiadica'ya uzanır ve incisura ischiadica minor'u foramen ischiadicum minus'a dönüştürür.

6

7 Apertura pelvis süperior'un çapları:
PELVIS 'İN ÇAPLARI Pelvis'in durumu, apertura pelvis superior, apertura pelvis inferior'un çapları özellikle doğumun normal olabilmesi için çok önemlidir ve pelvis genişliğinin belli bir ölçüden küçük olmaması gerekir. Apertura pelvis süperior'un çapları: Antero-posterior çap (Diameter conjugata): Promontorium ile symphisis pubica'nın üst kenarı arasındaki mesafedir. Ortalama 11,5 cm.' dir. Transvers çap (Diameter transversa): Apertura pelvis superior'un enine çapıdır. Linea terminalis üzerinde en uzak iki noktayı birleştirir. Ortalama cm.' dir. Eğik çap (Diameter obliqua): İki tanedir. Articulatio sacroiliaca ile karşı tarafın "eminentia iliopectinea'sı arasındaki mesafedir. Ortalama 12,5 cm.'dir.

8

9 Apertura pelvis inferior'un çapları:
Antero-posterior çap: Os coccygis'in tepesi ile symphisis pubica'nın alt kenarı arasındaki mesafedir. Ortalama 9 cm.'dir. Doğumda os coccygis'in arkaya doğru itilmesi ile bu çap 2-2,5 cm. kadar uzayabilir. Transvers çap: Tuber ischiadicum'ların iç yüzlerinin alt kenarları arasındaki mesafedir. Ortalama cm.'dir. Eğik çap (Diameter obliqua): Lig. sacrotuberale'nin ortası ile karşı tarafın ischio-pubis kolunun birleşme yeri arasındaki mesafedir. Ortalama 11,8 cm.' dir.  Ayrıca pelvis'in dıştan ölçülen çapları da vardır. İki spina iliaca anterior superior arasındaki mesafe ortalama 27,5 cm.'dir. İki crista iliaca'nın dış dudağı arasındaki mesafe ortalama 25 cm.'dir.

10 PELViS TiPLERİ Gynecoid tip. Bu tip pelvis kadınların çoğunda görülen tiptir. Apertura pelvis superior'u yuvarlak veya hafif ovaldir. Angulus subpubicus'u geniş, os sacrum derin ve arkaya doğru eğiktir. Doğum için en uygun pelvis tipidir. Android tip. Apertura pelvis superior'u kalp şeklindedir. Bu tip pelvis'i olan kadınlarda fetusun başı apertura pelvis superior'a güçlükle girer. Bunun sonucu olarak da doğum güçlükle olur. Spina ischiadica genellikle az çıkıntılıdır ve arcus subpubicus dardır. Anthropoid tip: Apertura pelvis superior'u uzun, dar ve oval şekillidir. Antero­posterior çapı transvers çaptan daha büyüktür. Cavitas pelvis'i derin olup angulus subpubicus'u dardır. . Platypelloid tip: Apertura pelvis superior'un antero-posterior çapı kısa, transvers çapı uzundur. Angulus subpubicum çok geniştir. Bu tip pelvis'i olan kadınlarda fetusun başı apertura pelvis superior'a güçlükle girer ve fetus'un alınması cerrahi müdahale gerektirir

11 Erkek ve Kadın Pelvisi Arasındaki Farklar
*Pelvis kemikleri erkekte daha kalın ve çıkıntılar belirgin *Pelvis major erkekte daha derin , kadında daha sığ *Pelvis girimi erkekte kalp, kadında enine oval biçimde *Pelvis boşluğu kadında daha geniş ve pelvis girimi ile çıkımı arasındaki arasındaki mesafe daha kısadır *Pelvis çıkımı kadınlarda daha geniş *Tuber ischiadicum’lar erkekte içe dönük, kadında dışa dönük *Sakrum kadında daha kısa, geniş ve yassı *Angulus subpubicus veya arcus pubicus kadında daha yuvarlak ve geniş

12


"PELVİS Cavitas pelvis ( pelvis - leğen boşluğu ) a- Pelvis major" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları