Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

20 Aralık 2013 - ANKARA Erasmus+ ta Okul Eğitimi Destekleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "20 Aralık 2013 - ANKARA Erasmus+ ta Okul Eğitimi Destekleri."— Sunum transkripti:

1 20 Aralık 2013 - ANKARA Erasmus+ ta Okul Eğitimi Destekleri

2 Faaliyetler, Avrupa 2020 Stratejisi/Eğitim ve Öğretimde Avrupa İşbirliği Strateji Çerçevesi (ET 2020) kapsamındaki önceliklere odaklanacaktır. Özellikle: Erken okul terkinin azaltılması Temel becerilerin geliştirilmesi Erken çocukluk eğitimi ve bakımı alanında kalitenin artırılması 2 Okul Eğitimi: Hedefler

3 Okul personeli için öğrenme hareketliliği Okullar, yerel/bölgesel kuruluşlar ve diğer sektörler arasında işbirliği için stratejik ortaklıklar eTwinning: Öğretmenler, öğrenciler, okul yöneticileri, öğretmen eğitmenleri ve öğretmen adaylarına hizmet sunan on line platform 3 Okul Eğitimi: Faaliyetler

4 Amaç: Okul personelinin yeterliliklerini (yabancı dil, BİT, vb.) geliştirmek Yurtdışında mesleki gelişim fırsatları sunmak Faaliyetler: Personel Eğitimi -Yurtdışında kurs ve eğitim faaliyetlerine katılım -Yurtdışında bir ortak okul ya da eğitim alanındaki ilgili bir kuruluşta işbaşı izleme ve gözlem faaliyeti Öğretmen Görevlendirmesi: Okul eğitim personelinin proje ortağı bir okulda öğretmenlik yapması 4 Okul Eğitiminde Bireysel Öğrenme Hareketlilikleri Personel Hareketliliği (1)

5 Kimler başvurabilir? Okullar (okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm düzeylerde genel, mesleki ve teknik eğitim veren okullar) Kurumsal başvuru yapılabilir, bireyler doğrudan başvuru yapamaz. Kimler Katılabilir? Eğitim personeli: Başvuru yapan okulun öğretmen ve idarecileri Başvuru Nasıl Yapılır? On-line başvuru Son başvuru tarihi: 17 Mart 2014, öğle 12:00 (Brüksel yerel saati ile) 5 Okul Eğitimi - Personel Hareketliliği (2)

6 Katılımcı Kuruluşlar Başvuru formunda bir kuruluş (gönderen) yer alacaktır. Uygulama aşamasında ise farklı program ülkelerinden bir gönderen ve en az bir ev sahibi kuruluş olmak üzere en az iki kuruluş yer alacaktır. Öğretmen görevlendirmesi faaliyetinde gönderen ve ev sahibi kuruluşun her ikisi de farklı program ülkelerinde yer alan okullar olmalıdır. Personel Eğitiminde gönderen kuruluş bir okul olmak zorundadır. Ev sahibi kuruluş ise okul veya eğitim-öğretim ve gençlik ya da işgücü piyasası alanında aktif bir kamu kurumu veya özel bir kuruluş olmalıdır. Her iki kuruluş da program ülkelerinde yer almalıdır. 6 Okul Eğitimi - Personel Hareketliliği (3)

7 Projenin süresi: 1 veya 2 yıl Faaliyetin süresi: 2 gün - 2 ay Projeye sağlanan hibe başlıkları: -Kurumsal destek -Seyahat giderleri -Bireysel destek -Kurs ücreti -Özel ihtiyaç desteği 7 Okul Eğitimi - Personel Hareketliliği (4)

8 Bir personel hareketliliği başvurusu; Ana eylemin (Personel Hareketliliği) amaçları ve öncelikleri ile uyumlu olmalıdır. Bir Avrupa Gelişim Planı (European Development Plan) çerçevesinde hazırlanmalıdır. Personelin mesleki gelişim ihtiyaçlarını iyi tanımlamalıdır. İhtiyaca uygun personel seçimi, projeye hazırlık süreci ve katılım sonrası uygulamaya yönelik önlemler içermelidir. Katılımcılar için kaliteli öğrenme olanakları sağlayarak kurumun kapasitesini güçlendirmelidir. Sonuçların kullanılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik tedbirler içermelidir. 8 Okul Eğitimi - Personel Hareketliliği (5)

9 Okul Eğitimi - Personel Hareketliliği (6) Hibe Ölçütleri Projenin uygunluğu (30 puan) Proje tasarımının ve uygulamasının kalitesi (40 puan) Etki ve yaygınlaştırma (30 puan) 9

10 Amaç: Farklı ülkelerdeki okullar, yerel/bölgesel eğitim kuruluşları, öğretmen eğitimi veren kuruluşlar ve diğer kuruluşlar arasında yeni uygulamalar geliştirmek, transfer etmek ve bu uygulamaları hayata geçirmek Faaliyetler: Okullar arasında ortak konularda çalışmaya yönelik küçük ölçekli işbirliği projeleri Yerel/bölgesel kuruluşlar ile okullar arasında, eğitim alanında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine yönelik büyük ölçekli ortaklık projeleri Dil becerileri ve kültürel farkındalığı güçlendirmeyi amaçlayan bir proje aracılığıyla, eğitim dönemleri içinde öğrenci gruplarının değişimi Uzun dönemli personel hareketliliği 10 Okul Eğitiminde Kurumsal İşbirlikleri Stratejik Ortaklıklar (1)

11 Kimler başvurabilir? Okullar ve okul eğitimine destek veren diğer kuruluşlar Katılımcı kuruluş sayısı En az 3 program üyesi ülkeden en az 3 kuruluş İstisna: a) Program üyesi 2 ülkeden 2 Okulun yer aldığı ortaklık b) Program üyesi 2 ülkeden 2 Yerel/Bölgesel okul eğitimi yetkilisi kuruluşun yer aldığı ortaklık (en az bir okul ve en az bir yerel kuruluş ile birlikte) Başvuru Nasıl Yapılır? On-line başvuru Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2014, öğle 12:00 (Brüksel yerel saati ile) 11 Okul Eğitimi – Stratejik Ortaklıklar (2)

12 Projenin süresi: 2 veya 3 yıl Proje kapsamında gerçekleştirelebilecek faaliyetlerin süresi: - Kısa dönemli öğrenci grupları ortak proje çalışması (5 gün – 2 ay) - Uzun dönemli öğrenci hareketliliği ( 2 – 12 ay) - Kısa dönemli ortak personel eğitimi (5 gün – 2 ay) - Uzun dönemli öğretmen görevlendirmesi (2 – 12 ay) 12 Okul Eğitimi - Stratejik Ortaklıklar (3)

13 Okul Eğitimi - Stratejik Ortaklıklar (4) Projeye sağlanan hibe başlıkları: - Proje yönetimi ve uygulama - Ulusaşırı Proje Toplantıları - Fikri çıktılar - Ulusal ve Uluslararası konferans/seminer/etkinlikler - Ulusaşırı öğrenme - öğretme faaliyetleri - İstisnai maliyetler - Özel ihtiyaç desteği 13

14 Bir stratejik ortaklık başvurusu; Avrupa eğitim, öğretim politikalarıyla uyumlu olmalıdır. Ana eylemin (Stratejik Ortaklıklar) amaçları ve öncelikleri ile uyumlu olmalıdır. Gerçekçi ve yeterli ihtiyaç analizlerine dayanmalıdır. Katılımcı kuruluş ve hedef kitleye yönelik iyi tanımlanmış ve gerçekçi hedefler içermelidir. Yenilikçi özellikler ve Avrupa katma değeri barındırmalıdır. Amaca yönelik faaliyetler içermeli ve bu faaliyetler projenin amaçlarına uygun sayıda katılımcı ile gerçekleştirilmelidir. Projenin gidişatını değerlendirmeye yönelik süreçler içermelidir. Her bir faaliyet için uygun miktarda hibe ayırarak kaynakların etkin kullanımını sağlamalıdır. Alanında deneyimli, işbölümü ve görev dağılımı esasına göre çalışan bir proje ekibi içermelidir. Sonuçların kullanılması, yaygınlaştırılması ve proje sonuçlandıktan sonra da etkilerinin devam ettirilmesine yönelik bir plan içermelidir. 14 Okul Eğitimi - Stratejik Ortaklıklar (5)

15 Okul Eğitimi - Stratejik Ortaklıklar (6) Hibe Ölçütleri Projenin uygunluğu (30 puan) Proje tasarımının ve uygulamasının kalitesi (20 puan) Proje ekibinin ve işbirliğinin kalitesi (20 puan) Etki ve yaygınlaştırma (30 puan) 15

16 Okul Eğitiminde Merkezi Projeler – Politika Reformunun Desteklenmesi Amaç: Üst düzey politika oluşturucular, uygulayıcılar, katılımcı kuruluşlar, araştırmacılar ve paydaş gruplar arasında akran öğrenimi Ulusal politikalar ve Avrupa diyaloğunun gelişimi Faaliyetler: Yenilikçi politika tedbirleri ve transferleri ile ükeler arası deneyim Başvuru Brüksel'de bulunan Yürütme Ajansına (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) yapılır. 16

17 Erasmus+: Eski ve Yeni Faaliyetlerin Karşılaştırılması (Okul Eğitimi) 17 Hayatboyu Öğrenme/Comenius ProgramıErasmus+ Okul OrtaklıklarıOkul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Bölgesel OrtaklıklarOkul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Hizmet içi Eğitim FaaliyetiOkul Eğitimi Personel Hareketliliği Comenius AsistanlığıYükseköğretim Öğrenci Hareketliliği Bireysel Öğrenci HareketliliğiOkul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Hazırlık Ziyaretleri- İrtibat Seminerleri-

18 İletişim Onur AYDEMİR onur.aydemir@ua.gov.tr (0312) 409 60 35 18

19 19 TEŞEKKÜR EDERİZ...


"20 Aralık 2013 - ANKARA Erasmus+ ta Okul Eğitimi Destekleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları