Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERASMUS+ ( ) MESLEKİ EĞİTİM HAREKETLİLİK FAALİYETİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERASMUS+ ( ) MESLEKİ EĞİTİM HAREKETLİLİK FAALİYETİ"— Sunum transkripti:

1 ERASMUS+ (2014- 2020) MESLEKİ EĞİTİM HAREKETLİLİK FAALİYETİ
M. Yaşar SOYDAŞ

2 Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim
İçerik Erasmus+ Mesleki Eğitim Faaliyeti - Temel Amaçlar Hareketlilik Faaliyetinin Amaçları Hareketlilik Faaliyeti- Tanım ve Kapsam Hareketlilik Faaliyeti-Uygunluk Kriterleri Hareketlilik Faaliyeti- Seçim Kriterleri

3 Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim
Ulusal Ajans tarafından yürütülen mesleki eğitim faaliyeti, Hareketlilik (KA1) Stratejik Ortaklıklar (KA2) olmak üzere iki alt faaliyetten oluşur.

4 Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim
Temel Amaçlar Mesleki eğitimde öğrenim görenlerin istihdamını ve becerilerini artırmak Avrupa ekonomisinin rekabet edebilmesine katkıda bulunmak, Mesleki eğitim alanında güçlendirilmiş Avrupa işbirliğini desteklemek ve kalite güvencesini sağlamak.

5 Hareketlilik (KA1) Faaliyetin Amaçları
Temel mesleki eğitim almakta olan öğrencilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını artırmak ve eğitimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmak; Mesleki eğitim personelinin iş pratiği bilgisi elde etmelerini ve güncellemelerini sağlamak veya pedagojik becerilerini artırmak 

6 Tanım ve Kapsam Öğrenci Hareketliliği
Meslek lisesi öğrencileri ve çırakların yurtdışında 2 haftadan 12 aya kadar süreyle staj yapmalarıdır. Temel mesleki eğitim kurumlarından yeni mezun olanlar, mezuniyetlerinden sonra en geç bir yıl içinde Hareketlilik faaliyetine katılabilirler. Meslek lisesi öğrencileri, çıraklar ve yeni mezunlara işletme veya mesleki eğitim veren bir okul ev sahipliği yapar. Bu okulun programında işletme vb. bir kuruluşta çalışmaya dayalı öğrenme süreçlerinin olması gerekir.

7 Tanım ve Kapsam Öğrenci Hareketliliği
Faaliyetin kalitesini yükseltmek amacıyla katılımcı gönderen ve alan kuruluşlar tarafından önceden üzerinde anlaşmaya varılmış olan «Öğrenme Anlaşması» (Learning Agreement) şeklinde bir kalite çerçevesi düzenlenir.

8 Tanım ve Kapsam Personel Hareketliliği
Bu faaliyet, mesleki eğitim kurumu personeline yurtdışında bir mesleki eğitim okulunda öğretmenlik deneyimi gerçekleştirme ve işletmelerin personeline ise yurt dışında bir mesleki eğitim kuruluşunda eğitim verme imkanı sunar. Ayrıca yurtdışındaki bir işletmede veya herhangi bir mesleki eğitim kuruluşunda iş deneyimi yaşaması, iş süreçlerini yerinde görme ve gözlem yapabilme yoluyla mesleki eğitim personelinin mesleki gelişimine destek verir.

9 Tanım ve Kapsam Personel Hareketliliği
Yurtdışında 2 günden 2 aya kadar öğretmenlik (teaching) veya eğitmenlik (training) görevi veya personel eğitimi şeklinde gerçekleşen bir faaliyettir.

10 Tanım ve Kapsam Personel Hareketliliği
Öğretmenlik (teaching) veya eğitmenlik (training) görevi; mesleki eğitim kurumundaki personelin yurtdışında bir meslek okulunda öğretmenlik (teaching) veya işletmelerde görevli personelin bir mesleki eğitim kuruluşunda eğitmenlik (training) yapmasıdır.

11 Tanım ve Kapsam Personel Hareketliliği
Mesleki eğitim personelinin eğitimi; bir işletme veya mesleki eğitim kuruluşunda işe yerleşmek, işbaşı eğitimi veya gözlem

12 Tanım ve Kapsam Projedeki Kurumsal Görevler
Başvuru sahibi kuruluş: Hareketlilik proje başvurusunu yapma, hibe sözleşmesini imzalama, yönetme ve raporlamadan sorumlu kuruluştur. Başvuru sahibi kuruluş bir konsorsiyumun koordinatörü olabilir. Bu koordinatör, mesleki eğitim öğrencilerini ve personelini yurtdışındaki faaliyete göndermeyi amaçlayan ortak kuruluşların oluşturduğu ulusal bir konsorsiyuma liderlik eder. Konsorsiyum koordinatörü, zorunlu olmamakla birlikte, aynı zamanda gönderen kuruluş ta olabilir.  Katılımcı gönderen kuruluş: Mesleki eğitim öğrenci ve personelinin seçimi ve yurtdışına gönderilmesinden sorumludur. Katılımcı kabul eden kuruluş: Başka ülkeden gelen mesleki eğitim öğrenci veya personelini kabul etme ve onlara bir faaliyet programı sunmadan sorumlu olan veya mesleki eğitim personelinin vereceği eğitimden faydalanan yurtdışındaki kuruluştur. Aracı kuruluş: İş gücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren bir kuruluştur. Hareketlilik faaliyeti kapsamındaki ulusal konsorsiyumunun bir ortağıdır. Ancak katılımcı gönderen bir kuruluş değildir. Bu ortağın rolü, katılımcı gönderen mesleki eğitim kuruluşlarının idari prosedürlerini paylaşmak ve kolaylaştırmak, staj faaliyetinde çırak veya öğrenci profili ile işletmenin ihtiyaçlarını daha iyi eşleştirmek ve diğer ortaklarla birlikte katılımcıları faaliyet için hazırlamaktır.

13 Uygunluk Kriterleri Ortaklık
Mesleki eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren (mesleki eğitim kuruluşu olarak tanımlanan) veya işgücü piyasası veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren aşağıdaki örnekleri verilen kurum ve kuruluşlar mesleki eğitim öğrenme hareketliliği projelerinde yer alabilirler.

14 Uygunluk Kriterleri Ortaklık
Her biri farklı ülkeden en az gönderen ve ev sahibi iki kurum Projenin mesleki eğitim konsorsiyumu tarafından sunulması halinde, bu konsorsiyumun tüm üyeleri aynı program üyesi ülkeden olmalı. Bir konsorsiyum en az 3 mesleki eğitim kuruluşundan oluşmalı

15 Uygunluk Kriterleri Başvuru Kim? Nereye? Ne zaman? Nasıl? Kaç başvuru?

16 Uygunluk Kriterleri Kimler başvuru yapabilir?
Mesleki eğitim kurum/kuruluşları Mesleki eğitim alanında oluşturulan konsorsiyumların koordinatörleri

17 Uygunluk Kriterleri Başvuru zamanı
1 Temmuz tarihi itibariyle başlayacak projeler için başvurular, en geç 17 Mart gündüz saat 12:00’a kadar (Brüksel saati) sunulmalıdır.

18 Uygunluk Kriterleri www.ua.gov.tr Başvuru nereye ve nasıl yapılır?
Başvurular, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına (Türkiye Ulusal Ajansı) online olarak yapılır.

19 Uygunluk Kriterleri Kaç başvuru?
Bir mesleki eğitim kuruluşu veya ulusal mesleki eğitim konsorsiyum koordinatörü bir seçim döneminde yalnız bir kere başvuru yapabilir. Bununla birlikte bir mesleki eğitim kuruluşu, aynı dönemde başvuru yapan birkaç farklı konsorsiyumun ortağı veya koordinatörü olabilir.

20 Uygunluk Kriterleri Süreler
Proje Süresi: Hazırlık, katılımcı seçimi, yurtdışı hareketlilik, yaygınlaştırma, değerlendirme vb. tüm faaliyetleri kapsayan proje süresi 1 veya 2 yıl olabilir. Başvuru sahibi kurum, bu süreyi başvuru aşamasında projenin amacı ve planlanan faaliyetlere göre belirler. Yurtdışı Faaliyet Süresi: Mesleki eğitim öğrencileri için: 2 hafta-12 ay Mesleki eğitim personeli için: 2 gün-2 ay

21 Uygunluk Kriterleri Yurtdışı Faaliyet: Mesleki eğitim stajı
Öğretmenlik veya eğitmenlik görevi Personel eğitimi

22 Uygunluk Kriterleri Mesleki Eğitim Öğrencileri - Katılımcı Profili
Gönderen kuruluşun bulunduğu ülkede eğitim almakta olan çıraklar ve  mesleki eğitim öğrencileri. (Bu kişilerin eğitimleri çalışma temelli bir öğrenmeyi içermelidir.)  Engelli olanlar ile dezavantajlı durumdaki mesleki eğitim öğrencileri için refakatçi kişilerde projede yer alabilirler. Bir mesleki eğitim kurumunu bitirmiş yeni mezunlar da Hareketlilik faaliyetine katılabilirler. Yeni mezunlar yurtdışı eğitim faaliyetlerini mezuniyetlerinden bir yıl içinde gerçekleştirmelidirler. 

23 Uygunluk Kriterleri Mesleki Eğitim Personeli - Katılımcı Profili
Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren bir kuruluşta çalışan ve mesleki eğitimden sorumlu kişiler. (Örneğin; öğretmenler, eğitmenler, uluslararası hareketlilik görevlileri, yönetim ve rehberlik görevi olan personel) Bunlara ek olarak yurtdışı faaliyetin öğretmenlik veya eğitmenlik şeklinde olması durumunda; Hareketlilik faaliyeti işletme, kamu sektörü ve/veya sivil toplum kuruluşlarında görev yapan kişilere de açıktır.

24 Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA1)
Mesleki Eğitim Öğrencileri Mesleki Eğitim Personeli Hedef Grup Meslek lisesi öğrencileri Çıraklar Mezuniyetleri üzerinden 1 yıldan fazla süre geçmemiş olan mesleki eğitim mezunları Mesleki eğitim alanında çalışan eğitmen ve uzmanlar Yurtdışı faaliyet Mesleki eğitim stajı ( VET traineeship) Öğretmenlik veya eğitmenlik deneyimi (teaching/training assignment) Personel eğitimi Yurtdışı faaliyet Süresi 2 hafta-12 ay 2 gün-2 ay Proje Süresi 1 veya 2 yıl

25 Hareketlilik Bütçesi (bir kişi için)
Seyahat km : 180 € km : 275 € km : 360 € km : 530 € km : 820 € 8000 ve üzeri km :1100 € Yönetim Desteği (Refakatçi hariç) Kişi başı 350 € Bireysel Destek (harcırah) Hedef grup, ülke ve süreye göre değişen rakamlar için harcırah tablosu internet sitesinde daha sonra yayınlanacak Dil hazırlığı (mesleki eğitim alanlar için) Sadece 1-12 ay arası yurtdışı faaliyetler için online dil hizmeti verilmesi planlanan İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca ve İtalyanca dışındaki diler için: kişi başı 150 € Özel İhtiyaç sahipleri Başvuruda belirtilen ve gerekçelendirilen ihtiyaca göre hibe kalemlerinin % 100’üne kadar ek hibe talep edilebilir.

26 Seçim Kriterleri İlgililik (Maksimum 30 puan)
Projenin kurgulanma ve uygulanma kriterleri (Maksimum 40 puan) Etki ve yaygınlaştırma (Maksimum 30 puan) Teklifin fonlanabilmesi için toplamda en az 60 puan almalıdır. Her bölüm için belirlenen maksimum puanın yarısını alamayan projeler elenir.

27 Seçim Kriterleri İlgililik (Maksimum 30 puan) Proje teklifinin;
program faaliyetinin amaçları ve öncelikleriyle ortak kurumlar ve katılımcı bireylerin ihtiyaç ve amamlarıyla ilgisi Proje teklifinin, katılımcılar için, yüksek kalitede öğrenme çıktıları üretme ortak kuruluşların kapasiteleri ve uluslararası kapsamlarını güncellemeleri

28 Seçim Kriterleri Projenin kurgulanma ve uygulanma kriterleri (Maksimum 40 puan) Hazırlık, hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması ve değerlendirme gibi projenin tüm aşamalarının açıklığı, eksiksiz olması ve kalitesi Projenin amaçlarıyla ön görülen faaliyetler arasındaki uyum Pratik düzenlemelerin, yönetim ve destek yöntemlerinin kalitesi Katılımcılar için yapılacak hazırlığın kalitesi Avrupanın şeffaflık ve tanınma araçlarının uygun kullanımı yanında, katılımcıların öğrenme çıktılarının tanınması ve geçerli hale getirilmesi için yapılacak düzenlemelerin kalitesi Katılımcıların seçimi ve/veya hareketlilik faaliyetlerine dahil edilmesi için yapılacak faaliyetlerin ve alınacak önlemlerin uygunluğu Diğer paydaşlar dahil proje ortağı kuruluşlar arasındaki iş birliği ve iletişimin kalitesi

29 Seçim Kriterleri Etki ve yaygınlaştırma (Maksimum 30 puan)
Proje çıktılarını değerlendirmek için yapılan faaliyetlerin kalitesi Projenin, devamında ve sonrasında katılımcılar ve proje ortakları üzerindeki yerel, bölgesel, ulusal ve/veya Avrupa düzeylerinde projede doğrudan yer alan kurumlar ve bireyler dışındakilere yönelik potansiyel etkisi Ortak kuruluşlar bünyesinde ve onların dışında proje çıktılarının yaygınlaştırılması amaçlanan faaliyetlerin uygunluğu ve kalitesi

30


"ERASMUS+ ( ) MESLEKİ EĞİTİM HAREKETLİLİK FAALİYETİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları