Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERASMUS+ PROGRAMI TANITIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERASMUS+ PROGRAMI TANITIMI"— Sunum transkripti:

1 ERASMUS+ PROGRAMI TANITIMI
Muhammet DEMİR Ocak 2014

2 Erasmus+: Hedefler Erasmus+ Programı
Eğitim, gençlik ve spor alanındaki projeleri destekleyerek Avrupa’da İş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip Beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

3 Niçin Yeni Bir Program? 7 yıllık bütçe dönemi
Eğitim ve gençlik alanında 25 yıllık tecrübe Daha basit, tek bir program

4 Neden Erasmus+ Adı? En bilinen program + süreklilik

5 Erasmus+ Rakamsal Hedefleri
Toplam bütçe: 14,7 Milyar € %40 artış 4 milyon Avrupalı için yurtdışında eğitim alma, iş deneyimi kazanma ve gönüllü olma fırsatı

6 Erasmus+ Hedef Kitlesi
Eğitim, gençlik ve spor alanında faaliyeti olan kurum/kuruluşlar İşletmeler Eğitim çalışanları Örgün eğitim öğrencileri Gençler Gençlik çalışanları

7 Hangi Ülkelerde Uygulanacak?
28 Avrupa Birliği üyesi ülke 4 EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyesi ülke: İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç 2 AB adayı ülke: Türkiye ve Makedonya Program Üyesi toplam 34 ülke

8 Neler Değişti? Farklı programların tek çatı altında birleştirilmesi
Daha basit başvuru ve uygulama koşulları Bireysel başvur kalktı, tüm başvurular tüzel kişilik üzerinden Ortaklık faaliyetlerinde çıktı odaklı bir kurgu ve bütçelendirme

9 Tek Bir Program: Basitleştirilmiş Yapı
Dönemi Dönemi ERASMUS + Uluslararası Yükseköğretim Programı Erasmus Mundus,Tempus, Alfa, Edulink, İkitaraflı Program Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Erasmus Leonardo da Vinci Comenius 3 Ana Eylem 1. Bireysel Hareketlilikler 2. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği 3. Politika Reformlarının Desteklenmesi Gençlik Programı Spor Jean Monnet Faaliyetleri

10 ERASMUS+ 1. Bireysel Hareketlikler
Eğitim ve Gençlik Alanındaki Hareketlilik Projeleri Geniş Katılımlı Avrupa Gönüllü Hizmeti Organizasyonları Ortak Master Derecesi Master Öğrencisi Kredi Garantisi 2. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel Beceri Ortaklıkları Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme 3. Politika Reformlarına Destek Yapılandırılmış Diyalog: Gençlerle gençlik alanındaki karar alıcıların buluşmaları Spor İşbirliği Ortaklıkları Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri

11 ERASMUS+ 1. Bireysel Hareketlikler
Eğitim ve Gençlik Alanındaki Hareketlilik Projeleri Yüksek Öğrenim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik Projesi Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik Projesi Okul Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projesi Yetişkin Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projesi Gençler ve Gençlik Çalışanları İçin Hareketlilik Projesi 2. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği 3. Politika Reformlarına Destek Spor

12 - Personel Hareketliliği - Öğrenci Hareketliliği
AE1. Yüksek Öğrenim Bireysel Hareketlilikler - Personel Hareketliliği - Öğrenci Hareketliliği

13 Ana Eylem 1: Bireysel Hareketlilikler
Personel Hareketliliği: Ders verme İş başı eğitimi

14 Ana Eylem 1: Personel Hareketliliği (1)
Hedef Öğretmede ve öğrenmede artan kalite için daha fazla ve daha iyi fırsatlar sunmak

15 Ana Eylem 1: Personel Hareketliliği (2)
Kimler Başvurabilir? Ders Verme Hareketliliği (Kabul eden kuruluş olarak) Erasmus Üniversite Beyanı (EÜB) sahibi bir Yükseköğrenim Kurumu (Gönderen kuruluş olarak) EÜB sahibi bir yükseköğrenim kurumu, İş gücünde veya eğitim, öğretim ve gençlik alanında etkin olan kamu kurumları veya özel kurumlar

16 Ders Verecek Personeli Gönderen Kuruluşlara Örnek
Kamu veya idare, küçük, orta veya büyük ölçekli işletmeler (sosyal işletmeler de dahil) Yerel, bölgesel veya ulusal seviyedeki kamu organları Ticaret odaları, esnaf sanaatkar odaları, ve sendikaların da içinde bulunduğu, iş yaşamının temsilcileri ve sosyal ortaklar Araştırma enstitüleri Vakıflar Bir okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden yüksekokul eğitimine kadar ve mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi de dâhil olmak üzere) Kar amacı gütmeyen bir kuruluş, dernek, STK Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum

17 Ana Eylem 1: Personel Hareketliliği (3)
Kimler Başvurabilir? İşbaşı Eğitimi Hareketliliği (Gönderen kuruluş olarak) EÜB sahibi bir Yükseköğrenim Kurumu (Kabul eden kuruluş olarak) EÜB sahibi bir yükseköğrenim kurumu, İş gücünde veya eğitim, öğretim ve gençlik alanında etkin olan kamu kurumları veya özel kurumlar

18 İşbaşı Eğitimi Alacak Personeli Kabul Edebilecek Kuruluşlar
Kamu veya idare, küçük, orta veya büyük ölçekli işletmeler (sosyal işletmeler de dahil) Yerel, bölgesel veya ulusal seviyedeki kamu organları Ticaret odaları, esnaf sanaatkar odaları, ve sendikaların da içinde bulunduğu, iş yaşamının temsilcileri ve sosyal ortaklar Araştırma enstitüleri Vakıflar Bir okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden yüksekokul eğitimine kadar ve mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi de dâhil olmak üzere) Kar amacı gütmeyen bir kuruluş, dernek, STK Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum

19 Ana Eylem 1: Personel Hareketliliği (4)
Ne kadar süreyle? 2 günden 2 aya kadar (Yol hariç) Haftada en az 8 saat ders verme zorunluluğu Ne tür faaliyetler? Ders verme ve işbaşı eğitim alma faaliyetleri

20 Ana Eylem 1: Personel Hareketliliği (5)
Başvuru formunun ana başlıkları İçerik bilgileri, Ortak Kurumlar, Proje Tanımı, Bütçe, Kontrol Listesi / Veri Koruma Bildirisi / Sadakat Beyanı, Ekler, Başvuru Son başvuru tarihi 17 Mart 2014

21 - Personel Hareketliliği - Öğrenci Hareketliliği
Erasmus+ Mesleki Eğitim Bireysel Hareketlilikler - Personel Hareketliliği - Öğrenci Hareketliliği

22 Mesleki Eğitim Personeli İçin Hareketlilik Projesi (KA1)
Başvuru Sahibi Kurumlar: Mesleki eğitim alanında aktif tüm kurum ve kuruluşlar Ulusal mesleki eğitim konsorsiyum koordinatörleri Not: Bireyler, hareketlilik projelerine katılmak için doğrudan hibe başvurusu yapamazlar.

23 Mesleki Eğitim Personeli İçin Hareketlilik Projesi (KA1)
Kimler yararlanıcı olabilir: Mesleki eğitim alanında çalışan uzmanlar ve eğitimenler Neler Yapılabilir: Öğretmenlik veya eğitmenlik yapmak, İşbaşı eğitimi almak.

24 Mesleki Eğitim Personeli İçin Hareketlilik Projesi (KA1)
Ne kadar süreyle? 2 günden 2 aya kadar (Yol hariç) Son başvuru tarihi? 17 Mart 2014

25 Yetişkin Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği
Ana Eylem 1 – Bireysel Hareketlilikler Yetişkin Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği

26 AE1: Yetişkin Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği
Amaç: Yetişkin eğitimi faaliyeti gösteren kuruluşların personeline yurtdışında öğrenme deneyimi sunmak Faaliyetler: Personel eğitimi: Yetişkin eğitimi personelinin profesyonel gelişimi için destek sağlanması a) yurtdışında yapılandırılmış bir kurs veya eğitim faaliyetine katılım, b) yurtdışında yetişkin eğitimi alanında aktif bir kuruluşta işbaşı eğitimi/gözlem süreci geçirme. Eğitim/öğretim görevlendirmesi: Yetişkin eğitim kuruluşu personeline yurtdışındaki ortak bir kuruluşta eğitim veya öğretim sunma fırsatı sağlanması

27 AE1: Yetişkin Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği
Kimler başvurabilir? Bireyler, hareketlilik projelerine katılmak için doğrudan hibe başvurusu yapamazlar. Başvurular, Programa üye ülkelerden birinde bulunan uygun katılımcı kuruluşlar tarafından yapılır. Uygun Katılımcı Kuruluşlar Kimlerdir? Yetişkin eğitimi alanında faaliyet yürüten herhangi bir kamu veya sivil toplum kuruluşu (Yetişkin Eğitim Kuruluşu olarak tanımlanmaktadır) İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet yürüten herhangi bir kamu veya sivil toplum kuruluşu Bir Ulusal Yetişkin Eğitim Konsorsiyomunun koordinatör kuruluşu

28 AE1: Yetişkin Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği
Projenin süresi: 1 veya 2 yıl Faaliyetin süresi: 2 gün - 2 ay Projeye sağlanan hibe başlıkları: Seyahat giderleri (İkamet edilen yerden faaliyetin bulunduğu yere katılım için gereken seyahat ödemesi) Kurumsal destek Bireysel destek (Bireysel harcırah miktarı) Kurs ücreti Özel ihtiyaç desteği

29 AE1: Yetişkin Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği
Hibe Ölçütleri: Projenin uygunluğu (En fazla 30 puan) Proje tasarımının ve uygulamasının kalitesi (en fazla 40 puan) Etki ve yaygınlaştırma (en fazla 30 puan)

30 ANA EYLEM 1. BİREYSEL HAREKETLİLİKLER
1. GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ 2. AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ 3. GENÇLİK ÇALIŞANLARININ HAREKETLİLİĞİ

31 Ana Eylem 1- Bireysel Hareketlilikler 3
Ana Eylem 1- Bireysel Hareketlilikler 3. Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği Gençlik çalışmalarında ve gençlik kuruluşlarında aktif olarak faaliyet gösteren kişilere yönelik faaliyetlerdir. Eğitim, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımı, proje ortaklıkları ve ağ kurma faaliyetlerini içerir. En az iki ortaklı bir yapı kurulmalıdır. Proje, ortaklardan herhangi birinin ülkesinde gerçekleşir. Koordinatör ortak, program ülkelerinden olmalıdır. Koordinatör ortak, başvuruyu diğer ortaklar adına kendi ülkesinin ulusal ajansına yapar.

32 Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği
Kimler Katılımcı Olabilir Yaş sınırı yoktur. Maximum 50 katılımcı olabilir. Ortaklık Kompozisyonu Program Ülkeleri (28 AB üyesi ülke, EFTA ülkeleri, Makedonya ve Türkiye ) ve Ortak Ülkeler Kimler Başvuruda Bulunur STK, Kamu Kurumları, Yerel- Bölgesel Otoriteler, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yapan ve Kar Amacı Güden Kurumlar Proje Süresi 3-24 ay Aktivite Süresi 2 gün - 2 ay Son Başvuru Tarihi 17 Mart, 30 Nisan, 1 Ekim

33 STRATEJİK ORTAKLIKLAR
Ana Eylem 2 – Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) STRATEJİK ORTAKLIKLAR

34 AE2: Stratejik Ortaklıklar
Amaç: Kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya uluslar arası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması Faaliyetler: Ortak kurum/kuruluşlar arasındaki uygulama ve deneyimlerin paylaşımına yönelik faaliyetler Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine, test edilmesine ve uygulanmasına yönelik faaliyetler Örgün, yaygın ve informal öğrenme ile edilmiş bilgi, beceri ve yeterliliklerin tanınmasına ve geçerliliğine imkân sağlayan faaliyetler Yerel otoriteler arasındaki işbirliğini sağlayan faaliyetler Aktif vatandaşlığı destekleyen faaliyetler

35 AE2: Stratejik Ortaklıklar
Kimler Başvurabilir ? Program üyesi ülkelerde yer alan resmi ve özel kurum/kuruluşlar Kaç Ortak Gerekir? Proje başvuru aşamasında oluşturulmuş, Program üyesi ülkelerden en az 3 ortaklı yapı Proje Süresi Ne Kadardır? 2 ya da 3 yıl süreli (Proje başvuru aşamasında seçilmek şartıyla) Proje Kapsamında Gerçekleştirilebilecek Faaliyetlerin Süresi Ne Kadardır? Kısa dönemli hareketlilik ile on-line kurslara katılmak (en az 2 ay) Uzun dönemli öğrenici hareketliliği ( 2 – 12 ay) Uzun dönemli eğitim/öğretim görevlendirmesi (2 – 12 ay) Kısa dönemli ortak personel eğitimi (5 gün – 2 ay)

36 AE2: Stratejik Ortaklıklar
Projeye sağlanan hibe başlıkları: Proje yönetimi ve uygulama Ulus aşırı proje toplantıları Fikri çıktılar Uluslararası konferans/seminer/etkinlikler Öğrenme hareketliliği faaliyetleri Diğer maliyetler

37 AE2: Stratejik Ortaklıklar
Hibe Ölçütleri: Projenin uygunluğu (En fazla 30 puan) Proje tasarımının ve uygulamasının kalitesi (en fazla 20 puan) Proje ekibinin ve işbirliği düzenlemelerinin kalitesi (en fazla 20 puan) Etki ve yaygınlaştırma (en fazla 30 puan)

38 ERASMUS+ Merkezi Projeler

39 Merkezi Projeler Brüksel'de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansına başvuru yapılır. Ana Eylem 2 : Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği   Sektörel Beceri Ortaklıkları Sektörel Beceri Ortaklıkları, belli bir ekonomik sektörde işgücü piyasasının duyduğu sektörel beceri ihtiyaçlarına ve bir veya birden fazla mesleki alanla ilgili yeni beceri taleplerine, mesleki eğitim sistemlerinin cevap verebilirliğini artırmayı hedefleyen uluslararası projelerdir.   Bilgi Ortaklıkları Bilgi Ortaklıkları, Erasmus+ Programı Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği faaliyeti kapsamında desteklenen, yükseköğretim ve iş dünyası arasında bir köprü kurmayı hedefleyen uluslararası, yapılandırılmış ve sonuç odaklı projelerdir.

40 Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti Faaliyeti
Kimler Katılımcı Olabilir 17-30 yaş arası minimum 30 genç. Ortaklık Kompozisyonu Program ülkeleri ve Ortak ülkeler Kimler Başvuruda Bulunur Program ülkelerinden ve gençlik ve kültür organizasyonuniçinde yer alan kamu/ özel kuruluşlar başvurabilir. Faaliyetler Konferanslar, Seminerler, Workshoplar Proje Süresi 3-12 ay Aktivite Süresi 14 gün - 2 ay Son Başvuru Tarihi 3 Nisan

41 Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme
Gençlik alanında program ülkeleri ve partner ülkeler arasında yapılan çok taraflı ulusötesi işbirliği projeleridir. 3 tür faaliyet içerir: Gençlik Değişimleri Avrupa Gönüllü Hizmeti Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

42 Kapasite Geliştirme Kimler Katılımcı Olabilir
 Gençlik alanında faaliyet gösteren kamu/özel kuruluşlar yararlanabilir. Ortaklık Kompozisyonu Program ülkelerinden STK’lar, Ulusal Gençlik Konseyleri ve Kamu Kuruluşları başvurabilir. Program kılavuzunda belirtilen dünya ülkeleri ile ortaklık kurulabilir. 3 ortaklı bir yapı kurulmalıdır. Ortakların en az bir tanesi program ülkesinden olmalıdır. Kimler Başvuruda Bulunur Program ülkelerinden ve organizasyonun içinde yer alan kamu/ özel kuruluşlar başvurabilir. Proje Süresi 9 ay- 2 yıl Son Başvuru Tarihi 3 Nisan, 2 Eylül Brüksel saatiyle

43 ANA EYLEM 3- POLİTİKA REFORMLARI İÇİN DESTEK
YAPILANDIRILMIŞ DİYALOG: GENÇLER VE GENÇLİK ALANINDA KARAR ALICILAR ARASINDA TOPLANTILAR

44 Ana Eylem 3- Politika Reformları İçin Destek Yapılandırılmış Diyalog
Gençlerin, kendileri için üretilen politikaların yapım sürecine katılımını desteklemek amacıyla yürütülen faaliyetlerdir. Ulusal Projeler? Ulusötesi Projeler

45 Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Karar Alıcılar Arasında, Gençlik Alanında Gerçekleşen Toplantılar Kimler Katılımcı Olabilir 13-30 yaş arası gençler En az 30 genç Ortaklık Kompozisyonu Program ülkeleri ve ortak ülkeler (en az 2 en az 1’i program ülkesi olmak üzere) Kimler Başvuruda Bulunur STK’lar, Avrupa çapındaki STK’lar ve yerel Kamu Kurumları Proje Süresi 3-24 ay Faaliyetler Toplantılar, konferanslar, seminerler, anketler, AB Dönem Başkanı tarafından düzenlenen gençlik konferansları, Avrupa Gençlik Haftası faaliyetleri, Demokratik hayata katılım için düzenlenen etkinlikler Aktivite Süresi 2gün - 2 ay Son Başvuru Tarihi 30 Nisan, 1 Ekim

46 Erasmus+ Spor: Proje Türleri
İşbirliği Ortaklıkları: Spor ve fiziksel aktivite ile ilgili alanlarda yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transferi veya hayata geçirilmesi için kurulan ortaklıklar Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri: En az 12 Program Ülkesini kapsayan, profesyonel olmayan spor etkinlikleri

47


"ERASMUS+ PROGRAMI TANITIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları