Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Internet Projeleri Projeler, öğrencilerin belirli bir konuyu araştırmak amacıyla çeşitli türdeki (görsel, işitsel, görsel ve işitsel) kaynaklardan elde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Internet Projeleri Projeler, öğrencilerin belirli bir konuyu araştırmak amacıyla çeşitli türdeki (görsel, işitsel, görsel ve işitsel) kaynaklardan elde."— Sunum transkripti:

1 Internet Projeleri Projeler, öğrencilerin belirli bir konuyu araştırmak amacıyla çeşitli türdeki (görsel, işitsel, görsel ve işitsel) kaynaklardan elde ettikleri bilgileri bir araya getirerek bir ürün ortaya çıkarmayı amaçlayan bireysel ya da grup çalışmalarıdır.

2 Internet Projeleri Projeler, öğrencilerin belirli bir konuyu araştırmak amacıyla çeşitli türdeki (görsel, işitsel, görsel ve işitsel) kaynaklardan elde ettikleri bilgileri bir araya getirerek bir ürün ortaya çıkarmayı amaçlayan bireysel ya da grup çalışmalarıdır. Projeler, öğrencilere üst düzey beceriler kazandırır. Üst düzey beceriler ise bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, problem çözme, eleştirel düşünme vb. şeklinde sıralanabilir

3 Internet Projeleri Projeler, öğrencilerin belirli bir konuyu araştırmak amacıyla çeşitli türdeki (görsel, işitsel, görsel ve işitsel) kaynaklardan elde ettikleri bilgileri bir araya getirerek bir ürün ortaya çıkarmayı amaçlayan bireysel ya da grup çalışmalarıdır. İnternet projeleri, bilgiye ulaşma ve paylaşma temelli işbirliğine dayalı projelerdir.

4 Internet Projeleri WEB Tabanlı Projeler E-Posta Projeleri Öğrencilere herhangi bir konuyu araştırmak amacıyla web üzerinden yararlanarak elde ettikleri bir araya getirip bir ürün çıkarmayı amaçlar. Bir öğretmenin meslektaşları ile işbirliği yaparak internet üzerinden yürüttüğü projedir.

5 WEB Tabanlı Projeler Öğrencilere herhangi bir konuyu araştırmak amacıyla web üzerinden yararlanarak elde ettikleri bir araya getirip bir ürün çıkarmayı amaçlar. 1) Öğrencilerinizin araştırmak istediği konuyu ve sınırlarını belirleyin. 2) Konuyu belirledikten sonra konuyu ilk siz araştırınız. 2) Konunun araştırılabilir ve ulaşılabilir kaynaklara sahip olup olmadığını kontrol ediniz. 3) Araştırma konusunu alt başlıklara bölünüz. 4) Öğrencilere ulaşılabilecek kaynaklar hakkında bilgi/ipucu veriniz. 4) (Kaynak türleri, web adresleri, kişi ya da kurumlar vb.) 5) Gruplara göre işbirliğinin organize edilmesini sağlayın, yönlendirin.

6 WEB Tabanlı Projeler Grup Çalışma İlkeleri 1) Grup çalışması için gerekli ölçütleri belirleyin. 2) Grupta üyeler arası görev bölümünü ve sorumlulukları hatırlatın. 3) Grup üyelerinin yapıcı tartışmaları ile işbirliğinin önemini hatırlatın. 4) Sunumlarda tüm üyelerin görev almasına özen gösteriniz. 5) Grup üyelerinin projelerini ve grup üyelerini değerlendirmesini sağlayınız.

7 WEB Tabanlı Projeler Proje Değerlendirme Ölçütleri Planlama Süreci: ( )Çalışma sorunlarının uyum içinde tartışılması ( )İşbölümünün sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi ( )Bilgi kaynaklarının belirlenmesi ( )Bilgi toplama için ayrıntılı zaman planının yapılması Bilgi Toplama: ( )Bilgi kaynaklarının çoğuna ulaşılması ( )İlgili bilgilerin toplanması ( )İhtiyaç duyulan bilgilerin seçilmesi ( )Destekleyici resim, clipart vb. materyallarin toplanması

8 WEB Tabanlı Projeler Proje Değerlendirme Ölçütleri Bilgiyi Organize Etme: ( )Bilgilerin sorulara cevap olacak şekilde nasıl düzenleneceğinin tasarlanması ( )Bilgiler ve destekleyici materyaller tasarıya uygun olarak bir araya getirilmesi ( )Bilgilerin kendi ifadelerimiz ile yeniden yazılması ( )Çalışmanın anlaşılır olması için diğer grupların görüşlerine sunulması Yazılı Rapor: ( )Raporda yazım ve imla hatalarının kontrol edilmesi ( )Yazılı ve görsel unsurlar arasında bütünlük sağlanması ( )Geçiş bölümleri arasında bağlantılar kurulması ( )Kaynakça hazırlanması

9 WEB Tabanlı Projeler Proje Değerlendirme Ölçütleri Sunu-Poster: ( )Sunu için rapordan özet çıkartılması ( )Özetin raporu tam olarak yansıtması ( )Sununun sözel açıklamalar ile desteklenmesi ( )Sunu zamanının etkili kullanılması

10 WEB Tabanlı Projeler Grup Yeterliğini Değerlendirme Ölçeği Planlama Süreci: ( )Çalışma sorunları uyum içinde tartışıldı ( )İşbölümünün sağlıklı bir şekilde gerçekleştirildi ( )Bilgi kaynaklarının belirlendi ( )Bilgi toplama için ayrıntılı zaman planının yapıldı Sevgili Öğrenciler; Aşağıda proje çalışmanız süresince grup olarak yapmanız gereken bazı işlemler ve bu işlemler için verebileceğiniz puanlama yerleri verilmiştir. Sizden grup olarak bu işlemlerdeki yeterliğinizi belirleyerek, grubunuza bir puan vermeniz istenmektedir. Önce her işlem için yeterliğinizi puanlayıp puanınızı parantez içerisine yazınız. (En yüksek puan 5, en düşük ise 1). Bu işlemi yaparken olabildiğince gerçeği yansıtmaya çalışınız.

11 WEB Tabanlı Projeler Grup Yeterliğini Değerlendirme Ölçeği Planlama Süreci: ( )Çalışma sorunları uyum içinde tartışıldı ( )İşbölümünün sağlıklı bir şekilde gerçekleştirildi ( )Bilgi kaynaklarının belirlendi ( )Bilgi toplama için ayrıntılı zaman planının yapıldı Proje Değerlendirme Ölçütleri Planlama Süreci: ( )Çalışma sorunlarının uyum içinde tartışılması ( )İşbölümünün sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi ( )Bilgi kaynaklarının belirlenmesi ( )Bilgi toplama için ayrıntılı zaman planının yapılması Proje Grup ÜyeleriProje Denetleyicisi

12 WEB Tabanlı Projeler Proje Gözlem Formu Grubun Adı:………………………… Sınıfı:………………………………… Değerlendiren Öğrencinin: Adı-Soyadı: Numarası: Değerlendirilen Öğrencinin: Adı-Soyadı: Numarası: Kendiliğinden görev aldı. Görevini zamanında yerine getirdi. Farklı kaynaklardan bilgi topladı. Grup arkadaşlarının görüşlerine saygılı oldu. Arkadaşlarını uyarırken olumlu bir dil kullandı. Malzemeleri kullanırken tutumlu davrandı. Temiz ve düzenli çalıştı. Herzaman Projenin Başında Projenin Sonunda Hiçbir zaman

13 Projenin Başlığı: Marmara Düzeyi:İlköğretim 7 Süre:18 Gün Projenin Amacı:Öğrencilerde; Grup çalışmalarına yönelik olumlu tutum geliştirme Projenin gerektirdiği araştırma ve bilgi toplama becerilerini geliştirme Topladıkları bilgileri sunuş biçimine (yazılı/sözlü) uygun örgütleme becerileri geliştirme Bütünleştiği Dersler:Sosyal Bilgiler ve Bilgisayar Öğretim Hedefleri: Marmara bölgesini inceleyerek, bu bölgeye ilişkin verilen konularda bir rapor hazırlayabilme. Projenin gerektirdiği araştırma ve bilgi toplama etkinliklerini gerçekleştirme. Topladıkları bilgileri, sunuş biçimine uygun örgütleyebilme Grup olarak bir proje sürecini yürütebilme Proje Sorusu:

14 Marmara Bölgesini; Yer şekilleri ve doğal yapı, İklim ve Bitki Örtüsü Ekonomi ve Sanayi Özellikleri, Beşeri Özellikler, Tarihi ve Turistik Özellikleri açısından inceleyiniz. Çalışma Planı: Proje sorularını öğrencilere yöneltiniz. Çalışma becerileri bakımından farklı öğrencilerden 6 kişilik gruplar oluşturunuz. Her bir gruba konu başlıklarından birisini veriniz. Grup çalışmalarını planlayınız. Öğrencilere aşağıdaki yönlendirici soruları veriniz. Proje Sorusu: A. Marmara bölgesinin fazla göç alma nedenleri nelerdir? Ekonomi ve sanayi özellikleri Beşeri özellikler bakımından inceleyiniz.

15 Çalışma Planı: B. Marmara bölgesinin bazı bölümlerinin nüfus yoğunluğunun fazla olmasının nedenleri nedir? Ekonomi ve sanayi özellikleri Beşeri özellikler bakımından inceleyiniz. C. Marmara bölgesinde çok çeşitli tarım ürünlerinin yetişmesinin nedenleri nedir? İklim ve Bitki Örtüsü bakımından inceleyiniz. D. Marmara bölgesinde sanayileşmenin diğer bölgelere oranla daha fazla olmasının nedenleri nelerdir? Yer Şekilleri ve Doğal Yapı Ekonomi ve sanayi özellikleri Beşeri özellikler bakımından inceleyiniz. E. Marmara bölgesinin jeopolitik açıdan önemli bölge olmasının nedenleri nelerdir? Yer Şekilleri ve Doğal Yapı Tarihi ve Turistik Özellikleri bakımından inceleyiniz.

16 Çalışma Planı:Yaralanılabilecek Kaynaklar: http://wwwhttp://www....... http://wwwhttp://www....... Öğrencilerinizi bu konuda yeni internet adresleri bulabilecekleri konusunda teşvik ediniz. Tek tür kaynakla sınırlı kalmamaları gerektiğini, her kaynak türünün farklı türde bilgiler içerdiğini ve bu kaynaklardan toplanan bilgilerin birbirlerini tamaladağını hatırlatın. Öğrencilerinize gerçekleştirecekleri çalışma sonucunda, grup olarak araştırdıkları konu ile ilgili sözlü sunum ve yazılı rapor hazırlayacaklarını ve sunum süresinin 20 dk. Olduğunu belirtiniz. Değerlendirme ölçütlerini belirleyerek değerlendirme formlarını öğrencilerinizle paylaşınız. Başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyiniz. Rapor yazma ve sunum teknikleri açısından öğrencilerinize rehberlik ediniz. Değerlendirme:Araştırma (%25) Bilgiyi örgütleme (%25) Rapor Yazma (%15) İşbirliği içinde Olma (%15) Sunum (%20)


"Internet Projeleri Projeler, öğrencilerin belirli bir konuyu araştırmak amacıyla çeşitli türdeki (görsel, işitsel, görsel ve işitsel) kaynaklardan elde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları