Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

9. SINIF TARİH DERSİ PROJE ÖDEVİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "9. SINIF TARİH DERSİ PROJE ÖDEVİ"— Sunum transkripti:

1 9. SINIF TARİH DERSİ PROJE ÖDEVİ

2 KONU: Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da kurulan Türk devlet ve beyliklerinin Anadolu’nun Türkleşmesine katkılarını araştırınız.

3 AÇIKLAMA: Bu projede sizden Anadolu’da kurulan ilk Türk Devletlerinin ve Beyliklerinin kurulduğu dönemde Anadolu’nun durumu ve bu beyliklerin sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel yapısının Anadolu’nun Türkleşmesine katkıları istenmektedir.

4 Hangi bilgilere yer verileceğinin planlamasını yapmalısınız.
Bu çalışmayı başarıyla tamamlayabilmeniz için aşağıdaki adımları izlemelisiniz. Verilen konunun “önemini, hazırlayacağınız proje sonucunda neye ulaşmak istediğinizi” belirleyiniz. Seçtiğiniz konu ile ilgili yeterli bilgiye ulaşmak amacıyla gerekli kaynaklara ulaşınız. Bu kaynaklar; kütüphane, internet, TV., radyo ve konuyla ilgili kaynak kişiler.  Bulunduğunuz bölgenin müzeleri ve tarihi yapıtlarını gezerek materyal toplayabilirsiniz.(kamera ve fotoğraf makinesini aktif olarak kullanabilirsiniz) Hangi bilgilere yer verileceğinin planlamasını yapmalısınız. Tüm kaynaklardan elde ettiğiniz bilgilerden faydalanarak oluşturduğunuz bilgileri metne dönüştürünüz (2–3 sayfayı geçmeyecek biçimde). Ulaştığınız kaynaklardan elde ettiğiniz bilgileri değerlendirerek Bu dönemde yetişen sosyal liderlere örnek verip, kültürel etkilerini araştırarak yorumlayınız. Çalışmalarınızı rapor haline dönüştürünüz. Raporu resimler, gazete haberleri, kendi çizimleriniz, tablo, grafik ve istatistiklerle destekleyerek poster haline dönüştürünüz. Çalışmalarınızın sunumunu yapınız.

5 9. SINIF TARİH DERSİ PROJE ÖDEVİ
KONU: Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da kurulan Türk devlet ve beyliklerinin Anadolu’nun Türkleşmesine katkılarını araştırınız. AÇIKLAMA: Bu projede sizden Anadolu’da kurulan ilk Türk Devletlerinin ve Beyliklerinin kurulduğu dönemde Anadolu’nun durumu ve bu beyliklerin sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel yapısının Anadolu’nun Türkleşmesine katkıları istenmektedir. Bu çalışmayı başarıyla tamamlayabilmeniz için aşağıdaki adımları izlemelisiniz. 1- Verilen konunun “önemini, hazırlayacağınız proje sonucunda neye ulaşmak istediğinizi” belirleyiniz. 2- Seçtiğiniz konu ile ilgili yeterli bilgiye ulaşmak amacıyla gerekli kaynaklara ulaşınız. Bu kaynaklar; kütüphane, internet, TV., radyo ve konuyla ilgili kaynak kişiler. 3- Bulunduğunuz bölgenin müzeleri ve tarihi yapıtlarını gezerek materyal toplayabilirsiniz.(kamera ve fotoğraf makinesini aktif olarak kullanabilirsiniz)  4- Hangi bilgilere yer verileceğinin planlamasını yapmalısınız. 5- Tüm kaynaklardan elde ettiğiniz bilgilerden faydalanarak oluşturduğunuz bilgileri metne dönüştürünüz (2–3 sayfayı geçmeyecek biçimde). 6- Ulaştığınız kaynaklardan elde ettiğiniz bilgileri değerlendirerek Bu dönemde yetişen sosyal liderlere örnek verip, kültürel etkilerini araştırarak yorumlayınız.  7- Çalışmalarınızı rapor haline dönüştürünüz.  8- Raporu resimler, gazete haberleri, kendi çizimleriniz, tablo, grafik ve istatistiklerle destekleyerek poster haline dönüştürünüz.  9- Çalışmalarınızın sunumunu yapınız.  Çalışmayı rapor olarak …../…./ 2009 tarihinde teslim etmeli ve sınıfta görsel materyallerinizi sunmalısınız. NOT: Puanlama ekte verilen Proje Değerlendirme Ölçeği ile yapılacaktır.

6

7

8 Proje ödevi, öğrencilerin grup halinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla öğretmenin rehberliğinde yapacakları çalışmalardır. Biz öğretmenlerin görevi, öğrencilere yeteri kadar proje önerileri sunmak ve çalışmanın her aşamasında öğrencilere rehberlik etmektir. Proje ödevi konudaki ilk görevimiz, öğrencilerin düzeylerine uygun çalışmalar belirlemek ve bu çalışmaları öğrencilere sunup aralarından bir tanesini seçmelerini sağlamaktır. Bu amaçla her dersten çok sayıda proje konusu belirlenir. Sonra öğrencinin düzeyine uygunluk, ilgi çekicilik, araştırılabilirlik, bilimsellik gibi kriterlerle inceleyip eleyerek her ders için birden çok proje konusu belirlenir. Bundan sonraki sekiz aşamada (soru oluşturma, planlama, gözlem yapma, verileri toplama, verileri kaydetme, verileri yorumlama, verileri düzenleme ve araştırma sonuçlarını sunma) öğretmen, bireysel çalışma yapılacaksa her bir öğrenciyle, grup çalışması yapılacaksa gruplarla her aşamada görüşecek ve gerekli rehberliği yapacaktır. Bu aşamanın kontrolü ve planlı yürümesi için tüm öğrencilere proje izleme formu verilecektir. Önemli olan bir konu da yapılan çalışmanın nasıl değerlendirileceğidir. İlk görüşmede öğrencilere, çalışmanın tüm aşamalarında öğretmenin neler beklediğini içeren kendi kendini değerlendirme rubriği verilerek, Proje izleme formu doldurulacaktır. Bu çalışmada velilerin görevi öğrenciye verileri toplamada ve kaydetmede yardım etmek olabilir. Ama daha fazlası değil. Proje çalışmasında amacımız, iyi bir ürün çıkarmanın yanında sürecin her aşamasına uymaktır. Hatta asıl amacımız budur. Çünkü bu süreç, bilimsel düşünmenin ve araştırmanın aşamalarıdır. Düzeyi ne olursa olsun, okulların asıl amacı, öğrencilere bu bilimsel araştırma becerilerini kazandırmaktır. Milli Eğitim Bakanlığı, değişen programla birlikte değerlendirme sistemini de değiştirdi. Böylelikle sadece öğrenciler yazılı ve sözlü sınavlarla, dönem ödevleriyle değerlendirilmeyecek. Performans ödevleri, ders içi performansları ve proje ödevleriyle de değerlendirilecekler. Proje ödevi iyi bir eğitim aracıdır. Elbette iyi kullanılabilirse...


"9. SINIF TARİH DERSİ PROJE ÖDEVİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları