Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDENİN HAL DEĞİŞİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDENİN HAL DEĞİŞİMİ."— Sunum transkripti:

1 MADDENİN HAL DEĞİŞİMİ

2 ÜNİTE İÇERİĞİ Maddenin üç hali olduğu,
Katı, sıvı ve gaz maddelerin neler olduğu, Yeryüzündeki hiçbir maddenin yok olmadığı, Katı maddelerin ısının etkisiyle eriyerek sıvı maddeye dönüştüğünü,

3 Sıvı maddelerin ısının etkisiyle buharlaşarak gaz haline dönüştüğü,
Sıvı maddelerin ısı vererek katı hale geldiği (donma), Bir maddenin ısı vererek gaz halden sıvı hale geçmesinin yoğunlaşma olduğu anlatılacak.

4 ÖĞRETİM PROGRAMI TASARIM SORULARI
TEMEL SORU Aynaya nasıl yazı yazdığımı merak ediyor musunuz? Bir şeyin yok olması mümkün müdür?

5 ÜNİTE SORULARI Hal değişimi için gerekli koşullar nelerdir?
Maddelerin hal değişiminin insan hayatına ne gibi faydaları vardır? Su ne gibi değişimlere uğrar?

6 İÇERİK SORULARI Madde kaç değişik halde bulunur? Katı madde nedir?
Sıvı madde nedir? Gaz madde nedir? Erime nedir? Donma nedir? Buharlaşma nedir? Sıvı maddelerin buharlaşması için ne gereklidir? Yoğunlaşma nedir?

7 Bu Proje öğrencilerimin 21
Bu Proje öğrencilerimin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmesine aşağıdaki şekilde yardımcı olur. Öncelikle ÖPTS sorularına cevap bulabilmek için araştırmak, değerlendirmek ve paylaşmak için dijital teknoloji ve iletişim araçlarını kullanacak, Elde ettiği bilgiler üzerine akıl yürütecek, fikirlerini arkadaşlarıyla tartışacak, Öğrendiklerini yaratıcı fikirlerle ve deneylerle somutlaştıracak. Grup çalışmasının önemini anlayacak.

8 Öğrenci Gereksinimlerini Belirleme Aracı
AMAÇ Doğadaki hiçbir maddenin yok olmadığını sadece hal değiştirdiği hakkında sorular sorarak , deneyler yaparak sonuca varmak. ÖPTS sorularından yola çıkarak öğrencilere beyin fırtınası, düşün-eşleş-paylaş ve bil-merak et- öğren şemaları uygulattırarak öğrenci ihtiyaçlarını belirledim. Öz yönelim ve iş birliğini özendirme adına grup çalışmaları yaptırarak öz değerlendirme ve akran değerlendirmeleri yaptırdım.

9 Öğrencilerin proje üzerinde ilerlemelerini takip etmek adına ilerleme denetim listeleri oluşturdum. Bu listeleri gözlemlerime, öğrenci günlüklerine ve konuyla ilgili sorular sorarak doldurdum. Kavramayı denetleme ve üst bilişi özendirmek için yazılı, fotoğraf ve video günlüklerinin yanında yazılı ve sözlü sınavlar uyguladım.

10 Kursa İlişkin Hedeflerim
Öğrencilerimin, derslere karşı ilgisini çekebileceğim yeni yöntemler bulmak. Öğrencilerimin kazanımları, kalıcı öğrenmelerini sağlamak adına farklı teknolojileri ve yöntemleri öğrenmek. 21. Yüzyılın gerektirdiği öğrenci ihtiyaçlarını belirleme ve değerlendirme yöntemlerini öğrenmek. Meslektaşlarımla fikir alış verişinde bulunmak.

11 Öğrencilerimin Hedefleri
Bireysel ve grup çalışmalarının önemini kavramak. Bilmediklerini kendi yöntem ve çalışmalarıyla öğrenmek. Öğrendiklerini akranlarıyla paylaşmak. Araştıran, düşünen ve aktaran bireyler olmak.

12 Öğrenci Gereksinimlerini Belirleme Değerlendirme Aracı
Proje çalışması başlamadan önce Beyin Fırtınası , Soru Sorma Düşün-Eşleş-Paylaş, Bil-Merak Et-Öğren Öğrenciler proje üzerinde çalışır ve işleri tamamlarlar Grup Planı ,Soru sorma, Öğretmen görüşmesi, Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirmesi Proje çalışması tamamlandıktan sonra K-W-L şeması, Denetim Listeleri, Soru Sorma Yazılı ve Sözlü Sınavlar , Deney Sunumu


"MADDENİN HAL DEĞİŞİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları