Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

B İ L İ Ş İ M TEKNOLOJ İ LER İ DESTEKL İ MATEMAT İ K PROJELER İ MATHEMATICS PROJECTS SUPPORTED BY INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES PRESENTATION.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "B İ L İ Ş İ M TEKNOLOJ İ LER İ DESTEKL İ MATEMAT İ K PROJELER İ MATHEMATICS PROJECTS SUPPORTED BY INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES PRESENTATION."— Sunum transkripti:

1 B İ L İ Ş İ M TEKNOLOJ İ LER İ DESTEKL İ MATEMAT İ K PROJELER İ MATHEMATICS PROJECTS SUPPORTED BY INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES PRESENTATION İ DV Bilkent Private Schools, Türkiye serpilt@bilkent.edu.trserpilt@bilkent.edu.tr, zerring@bilkent.edu.trzerring@bilkent.edu.tr Serpil Tuti, Zerrin GÜL

2 Çalışmanın Çıkış Noktası ve Önemi Araştırmanın çıkış noktası, ö ğ retim teknolojisi kullanılarak hazırlanan ö ğ renme ortamları; çeşitli kaynaklar ile ö ğ renme-ö ğ retme ortamlarını daha çok duyuya hitap eder hale getirerek, ö ğ renci motivasyon ve başarısını da artırmaktadır. Bu ba ğ lamda Matematik dersinde bilişim teknolojilerinin kullanılmasının, ö ğ renci motivasyon ve başarısını arttırıp / arttırmadı ğ ı gözlenmiştir.

3 Kimlere Uygulandı?  Bu çalışma İ DV Özel Bilkent İ lkö ğ retim Okulunda 2006-2007 Ö ğ retim Yılında 7. sınıfta bulunan 50 ö ğ renci ile yapıldı.

4 Uygulamanın Amaçları Ö ğ rencilerin;  Problem çözme,  Analitik düşünme,  Akıl yürütme,  Günlük yaşamla ilişkilendirme becerilerini geliştirmek bu çalışmaların temel amaçları arasındadır.

5 Uygulamanın İ çeri ğ i 1.Ünite2. Ünite3. Ünite4. Ünite5. Ünite Tam sayılarRasyonel Sayılar Denklemler Ve Do ğ ru Grafikleri Oran, Orantı Ve Yüzdeler Çember, Daire ve Silindir Modül ile ilgili etkinlikler ve konu sonunda sunum hazırlanması Web araştırması yapılması ve rapor halinde sunulması. Konu ile ilgili broşür hazırlanması “Skoool” etkinliklerin yapılması ve konu ile ilgili günlük yazısı yazılması. Formları kullanarak interaktif etkinlikler hazırlanması.  sayısının incelenmesi, araştırılması ve sunulması Macromedia Flash PowerPoin t İ nternet Microsoft Word Microsoft Publisher Macromedia Flash Microsoft Word Microsoft Excel İ nternet Power Point Microsoft Publisher Mind Mapper

6 Ö ğ renci Projelerinden Örnekler

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Sonuç ve Öneriler Ö ğ retme-Ö ğ renme ortamları ne kadar çok duyuya hitap eden etkinliklerle yapılandırılırsa, ö ğ renilen bilgilerin kalıcılı ğ ı da o denli artar. Bu nedenle, bilişim teknolojilerinin derslerin içerikleriyle bütünleştirilmesi yararlı olacaktır. E ğ itimde bilişim teknolojileriyle ilgili daha çok kaynak aktarımı sa ğ lanmalıdır. Gelişen dünyada hızla de ğ işen bilgileri takip etmek için de bilişim teknolojilerinden yararlanılması gereklidir. Ancak bu şekilde, gelişime ayak uydurulabilir.

31 Sonuç ve Öneriler Bilişim teknolojilerini kullanarak ö ğ rencilerin ürünler çıkarmaları teşvik edilerek, hem teknolojiyi yakından takip etmeleri hem de bireysel hızlarında çalışmaları için ortam sa ğ lanmış olacaktır. Özellikle görsel ve işitsel materyallere ihtiyaç duyulan ve soyut bir alan olarak Matematik derslerinde bilişim teknolojisinin kullanılması dersi somutlaştırmakta ve ö ğ rencilerin yaratıcılı ğ ına fırsat vermektedir. Bu nedenle, bilimsel araştırmalar ve okul uygulamaları birlikte yapılırsa bu yolla matematik derslerindeki ö ğ renci başarısı ve günlük yaşamda Matematik kullanma becerileri ivme kazanabilecektir.

32 Sorular ve Paylaşım

33 Katılımınız için teşekkür ederiz…


"B İ L İ Ş İ M TEKNOLOJ İ LER İ DESTEKL İ MATEMAT İ K PROJELER İ MATHEMATICS PROJECTS SUPPORTED BY INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES PRESENTATION." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları