Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ B KRİTERİ İÇİN İYİ BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ B KRİTERİ İÇİN İYİ BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ"— Sunum transkripti:

1 SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ B KRİTERİ İÇİN İYİ BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ
BEYKENT OKULLARI

2 IB BAREMİNDE MYP SOSYAL BİLİMLER
IB bareminde MYP sosyal bilimlerin temeli öğrencilerin PYP’de (İlk Yıllar Programı) geçirdiği zamana dayanmaktadır. MYP sosyal bilimlerde hedef öğrencilerin PYP’deki öğrendiklerini geliştirmeye dayalıdır. Aynı zamanda öğrencilerin yakın zaman, çevre ve kültüre dair anlayışlarından öteye bakabilmeleri için onları zorlamak hedeflenir. (MYP Sosyal Bilimler Rehber Kitapçığından yararlanılmıştır) BEYKENT OKULLARI

3 MYP sosyal bilimlerdeki amaç ve hedefler, DP’nin 3
MYP sosyal bilimlerdeki amaç ve hedefler, DP’nin 3. Grup dersleri (Bireyler ve Toplumlar) için köprü görevi görmektedir. MYP sosyal bilimlerde, program boyunca öğrenciler bir yandan sosyal bilimlere dair kavramsal anlayışlarını geliştirirken, diğer yandan da yaş seviyelerine uygun olarak bilişsel ve yöntemsel beceri geliştiriyor olacaklardır. (MYP Sosyal Bilimler Rehber Kitapçığından yararlanılmıştır) BEYKENT OKULLARI

4 MYP SOSYAL BİLİMLER AMAÇLARI
MYP sosyal bilimlerde amaç öğrencileri aşağıdakileri gerçekleştirebilmeleri için cesaretlendirmek ve bunların gerçekleşmesini mümkün kılmaktır: BEYKENT OKULLARI

5 AMAÇLAR BEYKENT OKULLARI 2012-2013
İnsan ve çevreyle ilgili farklılıklar ve ortak yönlerin takdir edilmesi Farklı bağlamlarda bireylerin, toplumların ve çevrelerin etkileşimlerini ve bunların birbirlerine olan bağımlılığını anlamak Hem çevresel sistemlerin hem de insan sistemlerinin nasıl işlediğini ve zamanla nasıl evrim geçirdiğini anlamak İnsanın ve çevrenin refahıyla ilgilenmek Sosyal bilimlerde kavramsal anlayışı sağlamak için etkin sorgulama becerileri geliştirmek Sorumlu bir evrensel vatandaş olabilmek için fırsatları kullanmak (MYP Sosyal Bilimler Rehber Kitapçığından yararlanılmıştır) BEYKENT OKULLARI

6 HEDEF VE KRİTERLER Bu hedefler “Ölçme Değerlendirme Kriterleri” bölümlerinde bulunan ölçme değerlendirme kriterleriyle direkt olarak ilgilidir. Bu kriterler; A-BİLME VE ANLAYIŞ B-SORGULAMA C-ELEŞTİREL DÜŞÜNME D-İLİŞKİ/İLETİŞİM KURMA BEYKENT OKULLARI

7 B KRİTERİ KRİTER B: SORGULAMA Maksimum: 8
Dersin sonunda öğrencilerden aşağıdakileri yapabiliyor olmaları beklenir: Araştırma için sorular seçmek Araştırma sorusunu sorgulamak için basit bir eylem planını takip etmek Araştırma sorusuyla tutarlı bilgi toplamak ve kaydetmek için metotları doğru şekilde kullanmak Araştırma sorusuna yanıt verebilmek (MYP Sosyal Bilimler Rehber Kitapçığından yararlanılmıştır) BEYKENT OKULLARI

8 BEYKENT OKULLARI 2012-2013 Başarı Seviyesi Tanımlayıcı
Öğrenci, aşağıdaki tanımlayıcıların tarif ettiği hiçbir standarda ulaşamamaktadır. 1 - 2 Öğrenci; -Çok genel bir araştırma sorusu formüle eder -Araştırma sorusu için sınırlı bir eylem planı oluşturur ve bu planı takip eder -Araştırma sorusuyla her zaman tutarlı olmayan sınırlı bilgiyi toplar ve kaydeder . -Araştırma sorusunu ele almak için sınırlı çaba gösterir. 3 - 4 -Uygun bir araştırma sorusu formüle eder -Araştırma sorusu için kısmen yeterli bir eylem planı oluşturur ve bunu takip eder. -Araştırma sorusuyla tutarlı bir miktar bilgiyi toplamak ve kaydetmek için metot ya da metotlar kullanır. -Araştırma sorusunu kısmen ele alır. 5 - 6 -Net bir araştırma sorusu formüle eder. -Araştırma sorusu için tatmin edici bir eylem planı oluşturur ve bunu takip eder. -Araştırma sorusuyla tutarlı uygun bilgiyi toplamak ve kaydetmek için metotlar kullanır. -Araştırma sorusunu tatmin edici seviyede ele alır. 7 - 8 -Net ve odaklanmış bir araştırma sorusu formüle eder. -Araştırma sorusu için detaylı bir eylem planı oluşturur ve bunu takip eder. -Araştırma sorusuyla tutarlı uygun ve çeşitli bilgiyi metotları doğru kullanarak toplar ve kaydeder. -Araştırma sorusunu etkin olarak ele alır. BEYKENT OKULLARI

9 B KRİTERİ UYGULAMA ÖRNEĞİ
MYP 5 Seviyesinde Psikoloji dersi için bir çalışma yapılmıştır. Psikolojinin Temel Süreçleri ünitesinin araştırma çalışması olarak konumuzu “Ergenlik dönemi ve etkileri ile ilgili anket hazırlayıp okul toplumuna sunma” olarak belirledik. Bu çalışmamız için öğrencilerimize şu yönergeyi sunduk: BEYKENT OKULLARI

10 BEYKENT OKULLARI

11 B KRİTERİ UYGULAMA ÖRNEĞİ
Bu çalışmamız aynı zamanda ARAŞTIRMA DÖNGÜSÜ’NÜ de karşılayan bir çalışma olmuştur. BEYKENT OKULLARI

12 ARAŞTIRMA DÖNGÜSÜ-RAPORLAMA
BEYKENT OKULLARI

13 BU ÇALIŞMAMIZ İÇİN ÖĞRENCİLERİMİZİN YAPTIKLARI
İLK OLARAK ÇALIŞMALARI İÇİN GEREKLİ OLAN ANKET SORULARINI BELİRLEMEK İÇİN BİLGİLERİ ARAŞTIRDILAR BEYKENT OKULLARI

14 BU ÇALIŞMAMIZ İÇİN ÖĞRENCİLERİMİZİN YAPTIKLARI
BU BİLGİLER IŞIĞINDA KENDİ ANKET SORULARINI OLUŞTURDULAR BEYKENT OKULLARI

15 BU ÇALIŞMAMIZ İÇİN ÖĞRENCİLERİMİZİN YAPTIKLARI
HAZIRLADIKLARI ANKET SORULARINI FARKLI ŞEKİLLERDE UYGULADILAR.

16 BU ÇALIŞMAMIZ İÇİN ÖĞRENCİLERİMİZİN YAPTIKLARI
BAZI ÖĞRENCİLERİMİZ ANKETLERİNİ FORM HALİNDE UYGULADILAR BEYKENT OKULLARI

17 BU ÇALIŞMAMIZ İÇİN ÖĞRENCİLERİMİZİN YAPTIKLARI
BAZI ÖĞRENCİLERİMİZ DE ANKETLERİNİ VİDEO ÇEKEREK UYGULADILAR BEYKENT OKULLARI BEYKENT OKULLARI

18 BU ÇALIŞMAMIZ İÇİN ÖĞRENCİLERİMİZİN YAPTIKLARI
BEYKENT OKULLARI

19 BU ÇALIŞMAMIZ İÇİN ÖĞRENCİLERİMİZİN YAPTIKLARI
TOPLADIKLARI BİLGİLERİ FARKLI TÜRLERDE ANALİZ ETTİLER BEYKENT OKULLARI

20 BU ÇALIŞMAMIZ İÇİN ÖĞRENCİLERİMİZİN YAPTIKLARI
TOPLADIKLARI BİLGİLERİ FARKLI TÜRLERDE ANALİZ ETTİLER BEYKENT OKULLARI

21 BU ÇALIŞMAMIZ İÇİN ÖĞRENCİLERİMİZİN YAPTIKLARI
BAZI ÖĞRENCİLERİMİZ ANKET UYGULANIRKEN FOTOĞRAF ÇEKİMLERİ YAPIP BUNLARI ANALİZLERİNE EKLEDİLER BEYKENT OKULLARI

22 BU ÇALIŞMAMIZ İÇİN ÖĞRENCİLERİMİZİN YAPTIKLARI
YAPTIKLARI ÇALIŞMALARI AYNI ZAMANDA RAPOR HALİNE GETİREREK DEĞERLENDİRMELERİNİ YAPTILAR BEYKENT OKULLARI

23 BU ÇALIŞMAMIZ İÇİN ÖĞRENCİLERİMİZİN YAPTIKLARI
ÖĞRENCİLERİMİZ YAPTIKLARI ÇALIŞMALARININ SONUNA YARARLANDIKLARI KAYNAKLARI KURALLARA UYGUN ŞEKİLDE GÖSTERDİLER BEYKENT OKULLARI

24 BU ÇALIŞMAMIZ İÇİN ÖĞRENCİLERİMİZİN YAPTIKLARI
ÖĞRENCİLERİMİZ YAPTIKLARI ÇALIŞMALARININ SONUNA YARARLANDIKLARI KAYNAKLARI KURALLARA UYGUN ŞEKİLDE GÖSTERDİLER BEYKENT OKULLARI

25 BU ÇALIŞMAMIZ İÇİN ÖĞRENCİLERİMİZİN YAPTIKLARI
SON OLARAK ÖĞRENCİLERİMİZ ÇALIŞMALARINI SUNUM HALİNDE ARKADAŞLARI İLE PAYLAŞTILAR BEYKENT OKULLARI

26 BU ÇALIŞMAMIZ İÇİN ÖĞRENCİLERİMİZİN YAPTIKLARI
BEYKENT OKULLARI

27 BU ÇALIŞMAMIZ İÇİN ÖĞRENCİLERİMİZİN YAPTIKLARI
BEYKENT OKULLARI

28 BU ÇALIŞMAMIZ İÇİN ÖĞRENCİLERİMİZİN YAPTIKLARI
BEYKENT OKULLARI

29 BU ÇALIŞMAMIZ İÇİN ÖĞRENCİLERİMİZİN YAPTIKLARI
BEYKENT OKULLARI

30 ÖĞRENCİLERİMİZİN YAPTIĞI BU ÇALIŞMA HEM ARAŞTIRMA DÖNGÜSÜNÜ KARŞILAYAN HEM DE SOSYAL BİLİMLER ALANININ B KRİTERİNİ İYİ ÖRNEKLENDİREN BİR ÇALIŞMA OLMUŞTUR. BEYKENT OKULLARI

31 Bu sunumumda çalışmaları ile kaynak sağlayan sevgili öğrencilerime teşekkür ederim…
Gözde Özbey Gamze Halat Behruza Azertaç Simay Polat Selen Beyhan Simay Kabaktaş Melis Küçükoğlu Elifnaz Özçelik BEYKENT OKULLARI

32 TEŞEKKÜRLER BEYKENT OKULLARI 2012-2013 BEYKENT OKULLARI
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ MELTEM SALİMOĞLU BEYKENT OKULLARI

33 BU SUNUMUN GENEL HATLARINI İÇEREN BİR TASLAKTIR.
BEYKENT OKULLARI


"SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ B KRİTERİ İÇİN İYİ BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları