Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME."— Sunum transkripti:

1 İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME

2 İşbirlikçi Öğrenme Öğrenciler gruplar halinde birlikte çalışırlar. İşbirlikçi öğrenmenin amacı, öğrencilerin akademik başarılarına yardım ederken, sosyal ve insan ilişkileri konularında beceri kazanmalarını sağlamaktır. Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

3 İşbirlikçi Öğrenme Öğrenme grupları oluşturulurken akademik başarı düzeyleri farklı (çok başarılı, başarılı, az başarılı) öğrencilerin bir araya getirilmesine çalışılmalıdır. Mümkün olduğunca farklı kültür, sosyo-ekonomik durum, yetenek ve cinsiyete sahip öğrencilerin bir grup oluşturulması, öğrenicilerin farklılıkları kabul etmesi ve saygı göstermeyi öğrenmesi açısından çok önemlidir. Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

4 İşbirlikçi Öğrenme Bu öğretim metodunda ödüller birey olarak değil, grup olarak kazanılabilmektedir. Bu etkinliklerin tamamı iş birliği yapmayı öğretmek ve takım ruhunu kazandırmak için gerçekleştirilmektedir. Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

5 Adım Adım İşbirlikçi Öğrenme
Adımlar Öğretici Davranışı 1. Adım Hedeflerin sunulması Öğretici hedefleri ve öğrenilecek konu bütününü sunar. 2. Adım Bilginin sunulması Öğretici sözlü veya yazılı olarak yeni bilgiyi sunar. 3. Adım Öğrenme grupları oluşturulması Öğretici, öğrenme gruplarının nasıl oluşturulacağını ve nasıl grup çalışması yapılacağını anlatır. 4. Adım Grup çalışmasının yönlendirilmesi ve desteklenmesi Öğrenme gruplarının çalışmaları sırasında öğretici, çalışmaları yönlendirici ve destekleyici yardımda bulunur. 5. Adım Öğrenilen materyalin test edilmesi Öğretici, öğretim materyalinin ne kadar öğrenildiğini test eder veya öğrenme grupları çalışma sonuçlarını sunar. 6. Adım Performansın değerlendirilmesi Öğretici, bireysel ve grup olarak gelinen başarı düzeylerini anlamanın yollarını bulur. Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

6 İşbirlikçi Öğrenme İşbirlikçi öğrenme metodunda öğrenme grupları, işlenecek konu ve gerçekleştirilecek öğrenme etkinliğine göre tasarlanmış iki veya daha fazla sayıda öğrenciden oluşur. Öğrenme grupları genellikle en fazla 6 öğreniciden oluşmaktadır. Grup etkinliğe başlamadan önce öğrenicilerin konu ile ilgili ön bilgiye sahip olmaları, en azından dersin ilk bölümünde konunun öğretici tarafından aktarılması gerekir. Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

7 İşbirlikçi Öğrenme Seçilen uygulanacak etkinliğin öğrenicilerin ilgilerini çekme ve güdüleme özelliklerinin olması gerektiği de unutulmamalıdır. Ayrıca, öğrenicilerin hem bireysel hem de grup olarak değerlendirilmesi gerekir. Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

8 İşbirlikçi Öğrenme Bu metodun bireysel olarak temel aldığı yaklaşım, “düşün-iş birliği yap-paylaş” olarak özetlenebilir. Bu nedenle, bu metodda öğreticinin rolü de değişmektedir. Bilgiyi aktarmaktan daha çok öğretim ortamının düzenlenmesinden ve grup çalışmalarının sağlıklı yürümesinden sorumludur. Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

9 İşbirlikçi Öğrenme İşbirlikçi öğrenme, farklı hedef, süreç ve ödüllendirme yapısı ile öğretim ortamının düzenlenmesinde kullanılan metodlar arasında tektir. İşbirlikçi öğrenme ortamı, öğrenicilerin aktif roller üstlendiği ve hem kendilerinin hem de grup üyelerinin öğrenmelerinden sorumlu oldukları demokratik bir süreçtir. Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

10 İşbirlikçi Öğrenme için Öğrenme Çıktıları
Akademik Başarı Farklılıkların Kabullenilmesi Sosyal Beceriler Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

11 Ne Kadar Anladık? İşbirlikçi öğrenmenin özellikleri nelerdir? Bu özellikler diğer öğretim yöntemlerine göre nasıl farklılıklar göstermektedir? İşbirlikçi öğrenmenin 6 adımı nelerdir? İşbirlikçi öğrenmede beklenen öğrenme çıktıları nelerdir? İşbirlikçi öğrenme için en uygun öğretim ortamı nasıl olmalıdır? Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

12 Teorik Destek Demokratik Sınıf Kavramı Gruplar arası İlişkiler
Deneyerek Öğrenme Ortaklaşa Davranışların Etkisi Engelli Öğrenciler ile İlişkilerin Etkisi Akademik Başarının Etkisi Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

13 Ne Kadar Anladık? Felsefe ve teorik açıdan işbirlikçi öğrenmenin gelişimine John Dewey ve Gordon Allport ne tür katkılar sağlamıştır? Deneysel öğrenmeye ilişkin düşünceler neden işbirlikçi öğrenme için önemlidir? Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

14 Ne Kadar Anladık? İşbirlikçi öğrenme düşünüldüğünde empirik destek ne derece doğrudur? Araştırmacılar, işbirlikçi öğrenenin hangi etkili yönlerine katılmaktadırlar? Hangilerine katılmamaktadırlar? Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

15 İşbirlikçi Öğrenmenin Planlanması ve Uygulanması
Yaklaşımın seçilmesi Öğrenci grupları/Başarı bölümleri Jigsaw Grup Araştırması Yapısal yaklaşım Düşün-Birlikte Çalış-Paylaş Kafa kafaya vermek Uygun içeriğin seçilmesi Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

16 İşbirlikçi Öğrenmenin Planlanması ve Uygulanması
Öğrenci gruplarının oluşturulması Materyal geliştirme Öğrencilerin işlemlere ve rollere yönlendirilmesinin planlanması Zaman ve mekan kullanımının planlanması Grup çalışmasına uygun düzenler Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

17 İşbirlikçi Öğrenmenin Planlanması ve Uygulanması
İşbirlikçi öğrenmeye dayalı dersin işlenmesi Amaçların ve ön hazırlayıcıların sunulması Sözel bilginin metinde sunulması Çalışma gruplarının oluşturulması Grup çalışmasının desteklenmesi ve yönlendirme Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

18 Jigsaw-Takımları    Ev Takımları
(karışık olarak 5 veya 6 kişiden oluşmaktadır) Uzman Takımları (her uzman takımında her bir ev takımından 1 kişi yer almaktadır) Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

19 Düşün-Birlikte Çalış-Paylaş
Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

20 Grup Çalışması Düzeni Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

21 Swing Oturma Düzeni Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

22 Ne Kadar Anladık? İşbirliğine dayalı öğretim yönteminin kullanıldığı derslerde en önemli planlama adımları nelerdir? İşbirliğine dayalı öğretim yönteminin kullanıldığı dersler için planlama direk öğretim yönteinin kullanıldığı derslerdeki planlama ile ne yönde farklılık göstermektedir? Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

23 Ne Kadar Anladık? Belirli bir işbirlikçi öğrenme yaklaşımı seçerken hangi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır? İşbirlikçi öğrenmenin 6 adımı nedir, ve her bir adımda ne tür öğretmen davranışları gözlenmektedir? Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

24 Ne Kadar Anladık? İşbirlikçi öğrenmede öğretmenin rolü direk öğretimle karşılaştırıldığında ne tür farklılıklar göstermektedir? Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

25 Öğretim Ortamının Yönetimi
Geçişlerin yapılandırılması İşbirliğinin öğretilmesi İşlemlerin bağımsızlığı Sosyal beceriler Paylaşma becerileri Katılım becerileri İletişim becerileri Grup becerileri/dinamiği Takım oluşturma Sosyal ve grup becerilerinin öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

26 Değerlendirme Akademik başarının değerlendirilmesi
İşbirliğinin değerlendirilmesi İşbirlikçi öğrenmenin notlandırılması İşbirliğinin etkisinin farkına varılması Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

27 Jigsaw için Değerlendirme
Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

28 Jigsaw için Değerlendirme
Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

29 İşbirliği ve Paylaşma için Rubric
Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

30 Ne Kadar Anladık? İşbirlikçi öğrenmede öğretim ortamının önemli özellikleri nelerdir? İşbirlikçi öğrenmede öğrenci başarısı değerlendirilirken hangi faktörler göz önüne alınmalıdır? Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

31 Ne Kadar Anladık? İşbirlikçi öğrenmede değerlendirme direk öğretime göre ne tür farklılıklar göstermektedir? Grup başarısının değerlendirilmesi neden önemlidir? Özel Öğretim Yöntemleri I Dr. Yasemin Gülbahar

32 İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME Arends, R. I. (2000). Learning to Teach (5th Ed.).
USA: McGraw-Hill Companies, Inc.


"İŞBİRLİKÇİ ÖĞRENME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları