Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yardımcı Doçentli ğ e Ba ş vurma ve Atanma 02.04.2015 1 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yardımcı Doçentli ğ e Ba ş vurma ve Atanma 02.04.2015 1 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 Yardımcı Doçentli ğ e Ba ş vurma ve Atanma 02.04.2015 1 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 Yardımcı Doçentlik 02.04.2015 2 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İlan İlan en yüksek trajlı beş gazeteden birinde yayınlanır. İlan rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilân edilmek üzere duyurulur. Herhangi bir birimde açık bulunan yardımcı doçentlik kadrosu Rektörlükçe ilan edilir.

3 Yardımcı Doçentlik İlanda adaylara en az 15 günlük başvurma süresi tanınır. İlanda son başvurma tarihi belirtilir. 02.04.2015 3 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İlan:

4 Yardımcı Doçentlik Yardımcı Doçentli ğ e Ba ş vurmak için:  Doktora yapmış olmak  Tıpta uzmanlık ünvanını almış olmak  Sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak şarttır. 02.04.2015 4 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5 Yardımcı Doçentlik Üniversiteler, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilirler. 02.04.2015 5 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

6 Yardımcı Doçentlik Yardımcı Doçentli ğ e Atanmak için: YYabancı dil sınavında başarı göstermek gerekir. 02.04.2015 6 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Adaylar; Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan almış olsalar dahi (yardımcı doçent kadrolarına atama için aranan kriterler kapsamında aranan bir şart olsa bile) yabancı dil sınavına girmek zorundadırlar.

7 Yardımcı Doçentlik 02.04.2015 7 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yabancı Dil Sınavı: Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere öğretim üyeleri arasından seçilmiş üç kişilik bir jüri tarafından yapılır. Son başvurma tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılır. 4 saat sürelidir. Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye adayın kendi bilim alanında 150 ile 200 kelime arasında, bir çeviriyi kapsar.

8 Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı: Sınav sonucu adaya aynı gün tebliğ olunur. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, bu sınavı başka bir yabancı dilde (adayların hangi dillerde sınava girebileceğine başvurulan üniversitenin senatosu karar verir) vermek zorundadırlar. 02.04.2015 8 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

9 Yardımcı Doçentlik Yardımcı Doçentliğe atama süreci nasıl işler? 02.04.2015 9 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

10 Yardımcı Doçentlik Atama: Adayların durumlarını incelemek üzere dekan veya ilgili müdür başvuru yapılan bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçent’i 15 gün içerisinde tespit eder. Dekan veya ilgili Müdür her aday için bu öğretim üyelerine adaylarla ilgili dokümanları göndererek bir ay içerisinde adaylar hakkında yazılı görüş ister. Dekan veya ilgili Müdür yazılı görüşlerin alınmasından sonra ilk yönetim kurulu toplantısına konuyu götürür, aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı görüş alır. 02.04.2015 10 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

11 Yardımcı Doçentlik Atama: Bir açık kadroya birden fazla adayın başvurması halinde yönetim kurulu gerekçeli olarak tercihini belirtir. Dekan veya ilgili Müdür kanaat ve önerilerini dosya ile birlikte Rektörlüğe sunar. Rektör atamanın yapılıp yapılmayacağına karar vererek gerekli işlemleri yürütür. 02.04.2015 11 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

12 Yardımcı Doçentlik Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer. Yardımcı doçentler; Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde her seferinde ikişer veya üçer yıllık süreler için Rektör tarafından atanabilir. 02.04.2015 12 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI


"Yardımcı Doçentli ğ e Ba ş vurma ve Atanma 02.04.2015 1 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları