Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ö Ğ R E T İ M Ü Y E S İ Y E T İ Ş T İ R M E P R O G R A M I (Ö Y P ) Ö Z E T Ş E M A S I • Şemada, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ile ilgili aşamalar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ö Ğ R E T İ M Ü Y E S İ Y E T İ Ş T İ R M E P R O G R A M I (Ö Y P ) Ö Z E T Ş E M A S I • Şemada, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ile ilgili aşamalar."— Sunum transkripti:

1 Ö Ğ R E T İ M Ü Y E S İ Y E T İ Ş T İ R M E P R O G R A M I (Ö Y P ) Ö Z E T Ş E M A S I • Şemada, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ile ilgili aşamalar özet olarak sunulmuştur. • Şema bilgilendirme amaçlıdır. Okuyucunun detaylar için YÖK tarafından yayımlanan ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR’a başvurması gereklidir. Merkezi Bütçe Kanunu Kadro izin sayıları YÖK Üniversitelerin ÖYP kadro isteği ve adaylarda aradıkları lisans veya lisansüstü özel şartlar www.yok.gov.tr ÖYP başvuruları beyan usulüne göre internet sitesi üzerinden yapılır ÖYP puanlarına* göre merkezi sistemle yerleş- tirilen adaylar ilan edilir *ÖYP puanının hesaplanması: Lisans Not Ort.  0.25 + ALES  0.60 + Y. Dil Puanı  0.15 Not: Yabancı dil puanı olmayan adaylar da başvuru yapabilir. Fakat bunların puanları hesaplanırken yabancı dil puanı eklenmediğinden diğer adaylara göre dezavantajlı olurlar. Beyanların doğruluğunu inceleyen Üniversite, atamaları 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesine göre yapar Yabancı Dil Puanı < 50 ise 1 yıl, Yabancı Dil Puanı 50-64 ise 2 yıl süreyle atama yapılır Kazandıkları halde ilgili Üniversiteye başvurularını yapmayanların veya atandıkları halde göreve başlamayanların puanları 1 yıl süreyle %10 düşürülür. www.yok.gov.tr Yabancı dil eğitimi başvuruları Merkezi Yerleştirme Sonuçlarının açıklanması Dil eğitimine başlamayan veya dil eğitimine devam etmeyenlerin (yeterli puan almış olsalar dahi) kadroları ile ilişiği kesilir. Yurtiçinde 6 aylık dil kursunu tamamlayan Araştırma görevlileri Üniversitelerine dönerler 1 yıl içinde 50 puanı aşamayanların ve 2 yıl içinde 65 puanı aşamayanların Kadroları ile ilişiği kesilir Yabancı dil puanı >65 olanlar istekleri halinde en fazla 6 aylığına yurt dışına gönderilebilir (Şartları YÖK yürütme kurulu belirler) Yabancı dil eğitimi için başvurular ve sonuçları dikkatlice takip edilmelidir. Dil eğitimi için Başvuru yapılmaz ise kadro ile ilişik kesilir. Kadro ilanıBaşvuru süreci Atama Yabancı dil eğitimi Lisansüstü eğitim Yabancı Dil puanı  65 ise doğrudan lisansüstü eğitime başlanır (Öğrenci isterse 6 ay yurtdışı dil kursuna gidebilir) Atandıklarında veya yabancı dil eğitimi sonunda, yabancı dil puanları  65 olup da iki yarıyıl içerisinde Lisansüstü eğitime başlamayanların kadroları ile ilişiği kesilir Üniversiteler lisansüstü eğitim verebilecekleri anabilim dallarını ve altyapılarını YÖK’e bildirir YÖK, kontenjanları ve başvuru koşullarını belirler ve internet sitesinde yayınlar www.yok.gov.tr Lisansüstü eğitim başvuruları Merkezi yerleştirme sonuçları açıklanır Bazı lisansüstü programlarda özel yetenek sınavı yapılabilir Yüksek lisans eğitimini tamamlayanların doktora eğitimine farklı bir yerde devam etmelerine Üniversitenin teklifi YÖK Yürütme Kurulu onayıyla karar verilir. ÖYP Araştırma Görevlileri atandıkları anabilim dalında lisansüstü eğitim yaparlar. Aynı bölümde kalmak kaydıyla başka bir anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptırmaya Üniversite karar verir. Bölüm değişikliğin-de ise Üniversitenin teklifi YÖK Yürütme Kurulu tarafından karara bağlanır Öğrenciye Enstitüleri tarafından bir danışman atanır Danışman her yarıyıl sonunda öğrenci hakkında bir rapor hazırlar ve Enstitüye sunar Enstitü, raporu öğrencinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu Üniversiteye gönderir 35. Maddeye göre lisansüstü eğitim alan öğrenci kendi Üniversitesine yılda 1 kez bilgilendirme raporu sunar Tez aşamasına geçen ÖYP araştırma görevlileri, tez danışmanlarının olumlu görüşü ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile atandıkları yükseköğretim kurumunda tez çalışmalarını yürütebilirler. YÖK, kaynak aktarımını Üniversiteye yapar. Ödeme süreleri ve tutarları YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Kaynak aktarımı lisansüstü eğitim yapılan Üniversiteye yapılır. YÖK öğrencinin proje giderleri ve seyahat giderleri için kaynak aktarımı yapar. • Proje giderleri, lisansüstü eğitim için gerekli alımlar, ofis ekipmanları, makina- teçhizat alımları, hizmet alımı, bakım-onarım masrafları için kullanılır • Seyahat giderleri, öğrencinin ve danışmanının yılda 15 günü geçmeyen yurtiçi veya yurtdışı bilimsel amaçlı toplantı giderlerini karşılamak için kullanılır. Ataması yapılan araştırma görevlilerinden Yabancı dil puanı <65 olanlar, tercihleri esas alınarak merkezi yerleştirme sistemiyle YÖK tarafından belirlenen üniversitelere 2547- 39. Madde uyarınca 6 aylığına dil eğitimine gönderilirler ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlileri, lisansüstü eğitim yaptıkları yükseköğretim kurumunun ilgili kararlarına uymakla yükümlüdür. Sınavı kazanan ÖYP Araştırma Görevlileri, kazandıkları üniversiteye belgelerinin asıllarıyla müracaat ederler


"Ö Ğ R E T İ M Ü Y E S İ Y E T İ Ş T İ R M E P R O G R A M I (Ö Y P ) Ö Z E T Ş E M A S I • Şemada, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ile ilgili aşamalar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları