Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HZ. MUHAMMED’İ TANIYALIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HZ. MUHAMMED’İ TANIYALIM"— Sunum transkripti:

1 HZ. MUHAMMED’İ TANIYALIM
4. SINIF - 3. ÜNİTE ÖĞRENME ALANI HZ. MUHAMMED (S.A.V.) KONU HZ. MUHAMMED’İ TANIYALIM pedagojifomasyon.com

2 3. Ünite: / Konular 1. Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım 2. Hz. Muhammed’in Aile Büyüklerini Tanıyalım 3. Hz. Muhammed’in Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları 4. Hz. Muhammed’in Çocukluk ve Gençlik Yıllarındaki Erdemli Davranışları

3 3. Ünite: / Kazanımlar 1.Hz. Muhammed’in doğduğu çevrenin dinî, sosyal ve ekonomik özelliklerini örnekler vererek açıklar. 2.Hz. Muhammed’in aile büyüklerini tanır. 3.Hz. Muhammed’in doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 4. Muhammed’in çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarından örnekler verir. Hz. Muhammed’in çocukluk ve gençlik yıllarındaki davranışlarını kendi hayatı ile ilişkilendirir.

4 1. Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım
Hz. Muhammed, Arabistan’ın Mekke şehrinde doğdu. Arabistan, Asya Kıtası’nın güneybatısında yer alan bir yarımadadır.

5 kuzeyinde batısında doğusunda güneyinde

6 Arabistan nasıl bir iklime sahiptir?
Çöllerle kaplıdır. Kurak bir iklime sahiptir. Dağlık bir bölgedir. Bu yüzden Mekke’nin toprakları tarıma elverişli değildir. Daha çok ticaret gelişmiştir.

7 Arabistan’da toplumun yaşam tarzı
Göçebe Tarzı Geçim kaynakları Hayvancılık Yerleşik Yaşam Geçim kaynakları Ticaret

8 × Sosyal Yaşam İçki kullanımı yaygındı. Kumar alışkanlığı fazlaydı.
Güçlü olanlar zayıfları eziyordu. Kadın ve kızlara değer verilmiyordu.

9 Arabistan’daki Dini İnanışlar
Putperestlik Yıldıza ve ateşe tapma Yahudilik Haniflik Hristiyanlık

10 Arabistan’da insanların çoğu putlara tapıyordu.
Her aile ve kabilenin kendine özgü bir putu vardı. Puta tapanlar, Allah’ın varlığına inanmakla birlikte, putların kendilerini Allah’a yaklaştırdığını iddia ediyorlardı. Bu şekilde inananlara İslam’da “müşrik” denir.

11 Arabistan’da insanların çoğu putlara tapıyordu.
Her aile ve kabilenin kendine özgü bir putu vardı. Puta tapanlar, Allah’ın varlığına inanmakla birlikte, putların kendilerini Allah’a yaklaştırdığını iddia ediyorlardı. Bu şekilde inananlara İslam’da “müşrik” denir.

12 Bunlara “Hanif” deniliyordu.
Arabistan’da bir grup insan Hz. İbrahim’in anlattığı din üzere yaşıyordu. Bunlara “Hanif” deniliyordu. Bu dine inananlar; yalnızca Allah’a inanıyor, putlara tapmıyorlardı. Hanifler, o dönemin kötü alışkanlıklarından uzak duruyorlardı. Hz. Muhammed, kendisine elçilik görevi verilene kadar Hanif inancı üzere yaşamıştır.

13 2. Hz. Muhammed’in Aile Büyüklerini Tanıyalım
Hz. Muhammed’in aile büyüklerinden kimleri biliyorsunuz?

14 Her insanın olduğu gibi Hz. Muhammed’in de bir ailesi vardır.
Hz. Muhammed’in dedesi Abdülmuttalip’tir. Annesinin adı Âmine, babasının adı ise Abdullah’tır.

15 Abdülmuttalip’in on bir oğlundan biri olan Abdullah, güzel ahlaklı ve dürüst biriydi.
Abdülmuttalip, oğlu Abdullah’ı Mekke’nin saygın kişilerinden olan Vehb’in kızı Âmine ile evlendirdi. Abdullah ticaretle uğraşırdı. Muhammed’in yetişmesinde en çok emek veren ise amcalarından Ebu Talip oldu. Ebu Talip aynı zamanda Hz. Ali’nin de babasıydı.

16 Çocukluk ve Gençlik Yılları
3. Hz. Muhammed’in Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları Hz. Muhammed çocukluk yıllarını hangi şartlarda yaşamıştır? Bu konuda bildikleriniz nelerdir?

17 Babası ölen çocuğa yetim denir. Annesi ölen çocuğa öksüz denir.

18 O da her çocuk gibi güler, ağlar, oynar, eğlenir ve üzülürdü.
Hz. Muhammed insan olarak bizden farklı bir kişi değildi. Onun da bir ailesi, akrabaları, arkadaşları vardı. O da her çocuk gibi güler, ağlar, oynar, eğlenir ve üzülürdü. Bizim gibi yer, içer, gezer ve dolaşırdı.

19 O da her çocuk gibi güler, ağlar, oynar, eğlenir ve üzülürdü.
Hz. Muhammed insan olarak bizden farklı bir kişi değildi. Onun da bir ailesi, akrabaları, arkadaşları vardı. O da her çocuk gibi güler, ağlar, oynar, eğlenir ve üzülürdü. Bizim gibi yer, içer, gezer ve dolaşırdı.

20 götürdü. Allah’a şükretti ve torununa Muhammed adını koydu.
Hz. Muhammed, 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke’de babasından kalan evde gözlerini dünyaya açtı. Dedesi Abdülmuttalip, bu sevinçli haberi duyunca hemen eve geldi. Torununu kucağına alarak Kâbe’ye götürdü. Allah’a şükretti ve torununa Muhammed adını koydu.

21 Ona, güzel özelliklerinden dolayı Ahmet, Mahmut ve Mustafa
gibi başka adlar da verilmiştir. Fakat o genelde Muhammed adıyla bilinir. Hz. Muhammed dünyaya yetim olarak gelmiştir. Çünkü babası, o doğmadan bir süre önce vefat etmişti.

22 Mekke’de yeni doğan çocuklar sütannelere verilirdi. Hz. Muhammed de bu geleneğe uyularak Halime adında bir sütanneye verildi. Sütannesinde dört yıl kaldıktan sonra tekrar öz annesine teslim edildi. Hz. Muhammed, altı yaşına gelince annesi vefat etti.

23 Hem babasız hem de annesiz kalan Muhammed’ e dedesi Abdülmuttalip baktı.
Hz. Muhammed sekiz yaşına geldiğinde dedesi de vefat etti. Hz. Muhammed, yirmi beş yaşına kadar amcası Ebu Talip’in yanında kaldı. Amcasının yanında ticaret yapmayı öğrendi ve gençlik hayatını çalışarak geçirdi. Mekke’nin en zenginlerinden olan Hatice’nin teklifi üzerine ticaret ortaklığı yaptılar.

24 Hz. Muhammed’in dürüstlüğü Hatice’yi son derece etkilemişti.
Erkek çocukları; Kasım ve Abdullah’tır. Hz. Muhammed’in dürüstlüğü Hatice’yi son derece etkilemişti. Daha sonra akrabaların da aracılığı ile Hz. Muhammed ve Hz. Hatice evlendiler. Bu mutlu evlilikten dördü kız, ikisi erkek, altı çocukları olmuştur. Çocuklarının isimlerini kim söyleyebilir? Kız çocukları ise Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma’dır.

25 4. Hz. Muhammed’in Çocukluk ve Gençlik Yıllarındaki Erdemli Davranışları
Hz. Muhammed, elinde ağır yükü olan yaşlı bir amca görse sizce ne yapardı?

26 Erdem; üstün ahlak, dürüstlük ve güvenirlik,
fedakârlık, iyilik ve yardımseverlik, haksızlık ve kötülüklerden uzak durmak gibi özelliklerin hepsine verilen addır. Hz. Muhammed, erdemli bir insandı. O, peygamberliği döneminde olduğu gibi çocukluk ve gençlik dönemlerinde de örnek davranışlar sergilemiştir.

27 sevgi ve saygısını yaşayarak davranışlarıyla gösterirdi.
Hz. Muhammed; annesi, sütannesi, dedesi, amcası ve diğer akrabalarına her zaman saygı gösterir ve onları severdi. Onun sevgi ve saygısı sözde değildi. O sevgi ve saygısını yaşayarak davranışlarıyla gösterirdi. Altı yaşında kaybettiği annesini hayatının sonuna kadar unutamamıştır. Zaman buldukça onun kabrini ziyarete giderdi.

28 Hz. Muhammed, dedesine karşı son derece saygılıydı.
O, sütannesine karşı saygılıydı. Bir ihtiyacı olup olmadığını sorar, varsa gidermeye çalışırdı. Peygamberimiz, amcası Ebu Talip’i ve onun ailesini de çok sever ve sayardı. Hz. Muhammed, dedesine karşı son derece saygılıydı. Dedesinin vefatına derinden üzülmüş ve defni sırasında gözyaşlarını tutamamıştır.

29 Hz. Muhammed’in en belirgin özelliği dürüst ve güvenilir olmasıdır.
Bu yüzden ona dürüst ve güvenilir anlamına gelen “el-Emin” lakabını vermişlerdir. Bu yüzden çevresindeki insanlar tarafından sevilir ve sayılırdı. O, hayatı boyunca kötü davranışlardan uzak durmuştur.

30 Her zaman ve her yerde doğruluktan yana olurdu. Hz. Muhammed;
yalan sözden, yalan yere yemin etmekten ve yalancı şahitlikten hoşlanmaz; yalancıları da sevmezdi. Verdiği sözü mutlaka yerine getirirdi. Yerine getiremeyeceği sözü vermezdi.

31 Peygamberimiz, insanları sever ve onlara karşı hoşgörülü davranırdı.
Hz.Muhammed, paylaşma ve yardımlaşmaya önem verirdi.

32 iyilik yapmayı severdi. Yaptığı iyilikleri kimsenin yüzüne vurmazdı.
Hz. Muhammed, iyilik yapmayı severdi. Yaptığı iyilikleri kimsenin yüzüne vurmazdı. Hz.Muhammed, insanlar arasında söz taşımaz ve taşıyanı da sevmezdi. İftira atmaz ve insanlarla alay etmezdi. O, insanların haklarına çok önem verir, her zaman haklının yanında olur. Yapılan haksızlığa engel olmaya çalışırdı.

33 571 MEDİNE MEKKE yılında doğmuştur. şehrinde vefat etmiştir. şehrinde doğmuştur. HZ.MUHAMMED (S.A.V) lakabı verilmiştir EL-EMİN annesidir. AMİNE ile evlenmiştir. babasıdır. dedesidir. HZ.HATİCE ABDULLAH ABDULMUTTALİP


"HZ. MUHAMMED’İ TANIYALIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları