Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞGÖREN SAĞLIĞI (KORUMA)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞGÖREN SAĞLIĞI (KORUMA)"— Sunum transkripti:

1 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞGÖREN SAĞLIĞI (KORUMA)
Güvenli bir çalışma ortamının yaratılması için gerekli insan davranışının sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarını yaratan nedenlerin saptanması, ortadan kaldırılması ve bunların neden olduğu kayıp işgünlerinin azaltılarak verimliliğin yükseltilmesi ulaşılmak istenen sonuçlardır.

2 İş Kazaları Her tür iş ve endüstride istihdam sonucu doğan, bireysel yaralanma veya maddi hasara veya üretim akışına aksamaya yol açan ve bireysel yararlanma yaratabilecek istenmeyen olaylara iş kazası denir (bireysel bir hasar olmasa da).

3 İş kazalarının yasal tanımı(506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu)
Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısiyle Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında, sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhca arızaya uğratan olay iş kazasıdır.

4 Tehlikeleri Oluşturan Kaynaklar
İnsan (Cinsiyet, yaş, kültür, kişilik, fiziki yapı) Çevre ( İklim, zaman, işyeri özellikleri, gözetim) Makinalar Enerji kaynakları( Mekanik, elektrik, ısı-buhar-termal, radyasyon-nükleer)

5 Meslek Hastalıkları 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu: Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir.

6 Meslek Hastalıklarının Nedenleri
Madensel cisimlerden oluşanlar Organik cisimlerden oluşanlar Fizik ve mekanik etkilerden oluşanlar Tozlardan oluşanlar Bakterilerden oluşanlar Örgütün psiko-sosyal ortamı

7 Koruma İşlevinin Örgütlenmesi
1. Yönetim: Sorumluluğun yüklenilmesi-iş güvenliği politikalarının duyurulması 2. Sorumluluk dağıtımı: Yöneticilere, gözetimcilere, işgörenlere 3. Güvenli çalışma koşulları için gerekli bakım ve çalışmalar 4. İş güvenliği için gerekli eğitim sisteminin kurulması 5. Kayıt sistemlerinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesi 6. Tıbbi ve ilk yardım sistemleri 7. İşgörenlerin bireysel sorumlulukları

8 Koruma İşlevine İlişkin Diğer Konular
İşyerinde şiddet: Bir veya birden fazla işgörenin veya müşterinin diğer işgören veya işgörenlere karşı gösterdiği ve fiziksel veya ruhsal olumsuz sonuç yaratan davranışlar (darp, yaralama, cinayet, tehdit, taciz(cinsel, ırksal, dinsel vb.) zorbalık, hakaret vb.).

9 İşyerinde Şiddeti En Aza İndirmek
Kadrolama işlevi ve işyerinde şiddet Referans ve geçmiş incelemesi Testler Eğitim

10 Çalışanlara verilecek eğitim
Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri ve işyerindeki riskler Kaza, yaralanma ve hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması İş ekipmanlarının güvenli kullanımı Çalışanların yasal hak ve sorumlulukarı

11 Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler
İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma Kişisel koruyucu alet kullanımı Ekranlı ekipmanlarla çalışma Uyarı işaretleri Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler Temizlik ve düzen Yangın olayı ve yangından korunma Termal konfor şartları Ergonomi Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri İlk yardım, kurtarma


"İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞGÖREN SAĞLIĞI (KORUMA)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları