Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

04.12.2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "04.12.2014."— Sunum transkripti:

1

2 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN SAHA UYGULAMALARI

3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN SAĞLANMASI
DEVLET Meslek Örgütleri Sendikalar Üniversiteler İŞVEREN ÇALIŞANLAR 3 3

4 İSG KÜLTÜRÜ İSG KÜLTÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
İlgili tarafların katkısıyla gelişebilir Devlet İşverenler Çalışanlar Meslek Örgütleri Sendikaları Üniversiteler Düzeltmekten çok koruyucudur Multidisiplinerdir (İHE-İGU…vb) 4 4

5 İSG KÜLTÜRÜ DEVLET Herkesin İSG hizmeti almasının sağlanması
Güvenilir bir denetim- kayıt sisteminin kurulması İş kazalarının bilimsel analizi Kayıt-dışı istihdamın önlenmesi Sosyal güvenliğin desteklenmesi Gelir dağılımı adaletsizliğinin azaltılması Yaşanabilir bir asgari ücretin saptanması Kamu sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi Hekim iş müfettişi istihdamı İşçi Sağlığı Enstitülerinin kurulması/yaygınlaştırılması Yasalarda çalışanların korunması 5 5

6 İSG KÜLTÜRÜ Üniversiteler
Güvenilir bir kayıt sistemi kurulmasına bilimsel altyapı İSG alanında çalışacak insan gücünün temel-mezuniyet sonrası eğitimleri İSG ile ilgili araştırmalar ve akademik ortam İş sağlığı iş güvenliği – Sosyal politikalara katkı 6 6

7 İSG KÜLTÜRÜ İŞVEREN Üretim süreçlerinde “Önce çalışan” yaklaşımının benimsenmesi Risk değerlendirme-yönetimi yaklaşımını benimseme Çalışanın İSİG hizmetlerinden yararlanmasını sağlama İşyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin desteklenmesi İlk ve acil yardım hizmetlerinin organizasyonu Çalışanların eğitimi Veri akışının sağlanması İş kazalarının bilimsel analizi 7 7

8 İSG KÜLTÜRÜ ÇALIŞAN İşyeri, iş kolu ile ilgili bilgi sahibi olunması
Risk değerlendir-yönetimi süreçlerine katılması İş güvenliği etkinliklerine katılma (eğitim…vb) KKD’nı kuralına uygun biçimde kullanılması 8 8

9 İşyeri Hekimi-İş Güvenliği Uzmanı
İG’nin Sağlanmasında İşyeri Hekimi-İş Güvenliği Uzmanı 9 9

10 İŞYERİ HEKİMİ Görevleri
Çalışanların sağlığının, yapacakları işle ilgisini araştırmak ve belirlemek, İşyeri ortamında oluşabilecek bazı risklere karşı alınacak tıbbi koruma yöntemlerini uygulamak, İşyerindeki çalışmalar esnasında sağlık sorunu olanların hastalıklarının teşhis ve tedavi etmek, Meslek hastalığı ve işle ilgili hastalıkların teşhisini araştırmak ve gerekli önlemleri almak 10 10

11 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Görevleri
İşyeri ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerinin saptanması, bununla ilgili ölçümler yapılması, Risklerin kontrol altına alınmasını sağlayacak teknik ve mühendislik çalışmalarını yapmak. Risk analizi… 11 11

12 İSG’nin Hedefi «Neden İSG?» 12 12

13 «İşyerlerinde işlerin yürütülmesi sırasında oluşan;
İSG KÜLTÜRÜ İş Sağlığı Güvenliği Çalışmaları «İşyerlerinde işlerin yürütülmesi sırasında oluşan; Sağlığa zarar verecek koşullardan, Güvenliği tehlikeye düşürecek durum ve davranışlardan korumak, Üretimin devamlılığını sağlamak ve verimliliği arttırmak amacıyla yürütülen ……………..sistemli ve bilimsel çalışmalara İSG çalışmaları denir.» Tanım 13 13

14 İSG HİZMETLERİNİN TEMEL AMACI
İŞLETMEYİ-İŞYERİNİ KORUMAK Acil Durum Planları, Risk Değerlendirmesi, Sağlık ve Güvenlik Planları, Yönetim Planları TÜM ÇALIŞANLARI KORUMAK Sağlık & Güvenlik (Sağlık ve Güvenlik hizmetleri) ÜRETİMİ-VERİMLİLİĞİ-KALİTEYİ ARTIRMAK Plan-Prosedür-Talimat-Form-İzleme-Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerini Hazırlamak ve Uygulamak ? 1-) İŞ KAZALARI (Hasar-Zarar) 2-) MESLEK HASTALIKLARI 3-) ÜRETİMİN DURMASI Önlemek 14 14

15 SAHA UYGULAMALARI ÖRNEKLERİ

16 İŞ GÜVENLİĞİ - ÇEVRE HAFTA – KURUL TOPLANTILARI

17 1. KAZA VE RAMAK KALA 2.GEÇMİŞ KAZA VE RAMAK KALALARA AİT ALINAN ÖNLEMLER 3. GÖZLEMLER 4. BÖLÜMLERİN İSG VE ÇEVRE İLE İLGİLİ KAIZEN SUNUMLARI 5. AÇILAN DÖF (DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYETLERİN TAKİBİ)

18 TEHLİKE : 285 NOLU MAKİNEDE GÖZLEMLENEN EMNİYET SWİCİ
RİSK : EMNİYET SWİCİNİN KIRILMASI NEDENİYLE MAKİNENİN KAPISI AÇIKKEN ÇALIŞABİLİR OLMASI VE BU SEBEPLE TEZGAHTAKİ PARÇANIN ÇALIŞANA SIÇRAMA OLASILIĞI DURUM : TAKIM LİDERİ TARAFINDAN BOYS SİSTEMİNE GİRİLEN PROBLEM AYNI GÜN İÇİNDE ÇÖZÜMLENDİ

19 OCAK – KASIM AYI ARASINDA YAPILAN İSG TOPLANTI KARARLARINA GÖRE :
AÇILAN DÖF SAYISI : 202 KAPATILAN DÖF SAYISI :138 İPTAL EDİLEN DÖF : 22 DÖF KAPATMA YÜZDESİ : %79,2

20

21 RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME

22 BEŞ temel adımdan oluşur
RİSK DEĞERLENDİRMESİ BEŞ temel adımdan oluşur 1.ADIM TEHLİKELERİ TANI 2.ADIM RİSKLERİ DEĞERLENDİR 5.ADIM İZLE VE TEKRAR ET 4.ADIM KONTROL TEDBİRLERİNİ UYGULA 3.ADIM KONTROL TEDBİRLERİNİ BELİRLE

23

24 İŞ KAZASI GÖRDÜM NE YAPMALIYIM?

25

26

27 ÇALIŞMA İZİNLERİ

28

29 TEK NOKTA EĞİTİMLERİ SİNERJİ –KAIZEN TOPLANTILARI

30

31

32 MAKİNE KABUL PROSEDÜRÜ

33 ORYANTASYON FORMU

34 PERİYODİK ÖLÇÜMLER

35 PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİ

36 ACİL DURUM TATBİKATLARI

37 TAŞERON YÖNETİMİ

38 VERİ TABANI UYGULAMASI

39 JÜLİDE KAYMAK KAHRAMAN A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE UZMANI
TEŞEKKÜR EDERİM JÜLİDE KAYMAK KAHRAMAN A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE UZMANI 39 39


"04.12.2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları