Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ"— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

2 İÇERİK İş Sağlığı Ve Güvenliği Kültürü Kavramı
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kültürünün Oluşturulması İSG Kurulu ve Risk Değerlendirme Kurulu Çalışan Temsilcisi İSG’nin Eğitime Entegrasyonu

3 sağlıklı ve güvenli davranışın bir alışkanlık haline getirilmesidir.
“İSG KÜLTÜRÜ” sağlıklı ve güvenli davranışın bir alışkanlık haline getirilmesidir. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE HEDEFİMİZ çalışma hayatında ve toplumda ortak bir “İSG Kültürü” kavramının oluşturulmasıdır.

4 Güvenlik Kültürünün oluşturulabilmesi
İş sağlığı ve güvenliğinin temel bir konu olarak eğitime entegrasyonu ile mümkün olacaktır.

5 İSG Kültürünün Yapısı Güvenlik kültürü, ortak amaç olan iş güvenliğini ve yüksek kalitede hizmet sağlamayı ekip çalışması ile gerçekleştirmeyi hedefleyen bir yapıya sahiptir. Güvenlik kültürü, çalışma ortamının güvenliğini sağlamak amacıyla yönetimin ve çalışanlarıngerçekleştirdiği ortak taahhüttür. Eğitim ve güvenlik kültürü, çalışma yaşamında kalite ve verimliliğin sağlanması ve sürdürülmesinde en temel öğedir.

6 İşyeri Düzeyinde Güvenlik Kültürü

7 İşyeri Düzeyinde İSG Kültürü

8 ile işyerlerinde çalışanların İSG eğitimi zorunlu hale getirilmiştir.
07/04/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile işyerlerinde çalışanların İSG eğitimi zorunlu hale getirilmiştir.

9 Amaç Madde 1 — Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin usul ve esaslarını düzenler. İşverenin Yükümlülükleri Madde 4 — İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.

10 Çalışanın Yükümlülükleri
Madde 5 — Çalışanlar sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için işyerinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim Programlarının Planlanması ve Düzenlenmesi Eğitimin Amacı Madde 8 — Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

11 Eğitim Programının Konuları Madde 11
a) Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, b) İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri ve işyerindeki riskler, c) Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, e) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, f) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler, g) İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma, h) Kişisel koruyucu alet kullanımı, i) Ekranlı ekipmanlarla çalışma, j) Uyarı işaretleri, k) Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler, l) Temizlik ve düzen, m)Yangın olayı ve yangından korunma, n) Termal konfor şartları, o) Ergonomi, p) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, r) İlk yardım, kurtarma.

12 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu(6331sk 22
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu(6331sk 22.md) Risk Değerlendirme Kurulu(6331 sk 4.md, 10. md.) İşveren İSG kurulu ile Risk Değerlendirme Kurulunu kurmakla yükümlüdür.

13 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu(6331sk 22.md)’nda;
İşveren veya işveren vekili, İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi, İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci bulunmalıdır.

14 Risk Değerlendirme Kurulu(6331 sk 4.md, 10. md.)
İşveren veya işveren vekili. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri. İşyerindeki çalışan temsilcileri. İşyerindeki destek elemanları. İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar bulunmalıdır

15 Çalışan Temsilcisi(6331 sk. 3.mad.)
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı ifade eder.

16 Çalışan Temsilcisi(6331 sk. 20.mad.)
İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, çalışan temsilcisini görevlendirir, İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar.

17 İSG’NİN EĞİTİME ENTEGRASYONU
GÜVENLİ BAŞLA !..

18

19

20

21

22

23

24

25

26 GÜVENLİK KÜLTÜRÜ “BİR DAVRANIŞ BİÇİMİDİR” “ÖĞREN VE ÖĞRET”

27 Sabrınız için teşekkürler…


"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları