Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Endüstri Mühendisliği Bölümü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Endüstri Mühendisliği Bölümü"— Sunum transkripti:

1 Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Endüstri Mühendisliği Bölümü
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GELİŞTİRME SEMİNERİ KOBİ’ler de Güvenlik Kültürü Oluşturma Süreci Yrd. Doç. Dr. Orhan ENGİN Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Endüstri Mühendisliği Bölümü

2 Dünyada Her Yıl Milyonlarca Çalışan İş Kazasına Maruz Kalmaktadır
Dünyada Her Yıl Milyonlarca Çalışan İş Kazasına Maruz Kalmaktadır. .Toplam Çalışan Sayısı : ,8 Milyar kişi .Çocuk İşçi Sayısı: milyon .İş Kazası Sayısı : Milyon .Meslek Hastalıklarından ölen Kişi Sayısı: 1,7-2 Milyon .İş Kazarından Dolayı ölen Kişi Sayısı: Bin .Ölüm hariç yaralanan kişi sayısı : Bin

3 Ülkemizdeki Kaza İstatistikleri 2003 Yılı Verileri
Toplam Çalışan Sayısı : İş Kazası Sayısı: Meslek Hastalıkları Sayısı: Çalışma ortamından dolayın hayatını kaybeden Kişi Sayısı:

4 Ülkemizde KOBİ’ler Toplam KOBİ Sayısı (Tahmini) : 1.100.000
Ülkemizdeki İmalat Sanayiinin % 98’i KOBİ Sanayi Sektöründeki İhracatın %94’ünü KOBİ’ler gerçekleştirmektedir. İmalat Sanayiindeki istihdamın % 61’ini KOBİ’ler sağlamaktadır.

5 İş Sağlığı ve Güvenliğinde İlgili Taraflar
Sivil toplum örgütleri İş Veren Devlet Üniversiteler Toplum İşçi Sendikalar

6 İş Sağlığı ve Güvenliğinde İlgili Tarafların yapacağı faaliyetler
Taraflar arasında karşılıklı uzlaşma olmalıdır, Taraflar birbirlerine güvenmelidir, İş sağlığı ve güvenliğini bir işletme kültürü haline getirmelidirler, Sürekli iyileştirmeyi prensip edinmelidirler.

7 Devletin Sorumluluğu -1
Bütün Çalışanların, İnsan haysiyetine uygun Şartlarda kendilerini geliştirebileceği güvenli iş ortamlarının oluşturulmasında yasal düzenlemeleri yapmaktır. Güvenlik kültürü ve bilincini tüm topluma yaygınlaştırmak, İş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuat çalışması yapmak ve kanun ile mevzuatların uygulamalarını yaptırmak, takip etmek

8 Devletin Sorumluluğu-2
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işletmelerde eğitim hizmetleri vermek, Danışmanlık yapmak. Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği standartlarını AB standartlarına uydurmak.

9 Devletin Sorumluluğu Yasal Düzenleme faaliyetleri
İş kanunu, 22/5/2003 tarih ve 4857 sayılı Ulusal İş Güvenliği Konseyini Kurulması, AB iş sağlığı güvenliği direktifleri kapsamında 17 adet yönetmenliğin hazırlanıp yayınlanması, Yönetmenlikleri sürekli değerlendirmek öneriler ve değişimler doğrultusunda güncellemesi dir.

10 Devletin Sorumluluğu Güvenlik Kültürü Oluşturma faaliyetleri
İş sağlığı ve Güvenliğinin geliştirilmesi projesi, 8,16 milyon Euro- 7 milyon Euro’su AB Destekli Sanayileşmenin yoğun olduğu 10 ilde planlanan seminerler, İşçi ve işveren kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve uluslar arası kuruluşlarla iş birliği yapmak, toplumsal mutabakatı sağlamak,

11 İş vereninin Sorumluluğu
İş veren işle ilgili her konuda işçilerin sağlık ve güvenliğini korumakla yükümlüdür, Bu kapsamda aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmelidir. 1. Risklerin önlenmesi, kaynağında mücadele edilmesi, 2. İşin kişilere uygun hale getirilmesi, 3. İşçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi almak 4. Teknik gelişimlere uyum sağlanması, 5. Toplu ve kişisel korunma önlemlerine öncelik verilmesi 6.İşçilere uygun talimatların verilmesidir. 7. İşçilerin bilgilendirilmesi, 8. İşçilerin görüşlerinin alınması 9. İşçilerin eğitimi

12 Çalışanın Sorumluluğu
İşveren tarafından alınan her türlü tedbire riayet etmek ve talimatlara uymak, Bu kapsamda; 1. Makine, cihaz v.d. Ekipmanları doğru şekilde kullanmak, 2. Kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve muhafaza etmek, 3. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü olumsuz durumu işverene bildirmek, 4.İşveren, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi ve diğer çalışanlarla iş sağlığı ve güvenliği konusunda iş birliği yapmak güvensiz durumlardan kaçınmak 5.Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için iş yerinde düzenlenecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmaktır.

13 İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yapılan Faaliyetler-1
İş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli iyileştirme yapılması, İş kazaları ve meslek hastalıkları oluşmadan önce önleyici tedbirlerin alınması , İş akış sürecinin her basamağındaki risklerin değerlendirmesi, tehlikelerin tespiti ve gerekli tedbirlerin alınması, Ortak bir çalışma alanının kullanan farklı işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak birlikte hareket etmeleri, işbirliği yapması,

14 İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yapılan Faaliyetler- 2
Çalışanların, işyerinde ve iş akış sürecinde, karşılaşılabilecek riskler konusunda önceden bilgilendirilmesi, Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda görüş ve önerilerinin alınması, 50’ den fazla işçi çalıştıran işletmelerde, sağlık-güvenlik görevlisi ve sağlık-güvenlik işçi temsilcisi bulundurulmasıdır.

15 KOBİ’ler de İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Yapılacak Faaliyetler
Çalışma ortamı, Makine ve tezgahlar ile diğer birimlerdeki mevcut durum analizi, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili potansiyel veya olması muhtemel risklerin belirlenmesi, Çalışanlarla iş birliği yapılması, sürece çalışanların aktif katılımı, Çalışanların sürekli bilgilendirilmesi, Güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması için yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi, Uygulama ve sürekli iyileştirme.

16 İş Güvenliğinin Sağlayacağı Yararlar-1
Çalışanlara, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını oluşturur, Çalışan memnuniyeti sağlandığı için üretim kalitesi artırılmış olur, Üretim kalitesinin artması verimi artırır, Firmanın karlılığı artar, İş kazası ve meslek hastalıklarından dolayı ortaya çıkan kayıplar azalır

17 İş Güvenliğinin Sağlayacağı Yararlar- 2
Kalifiye eleman sayısı artar, Çalışanların ve toplumun yaşam kalitesi artar, Çalışma barışını ve kalkınmayı sağlar, Rekabeti artırır.

18 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Hedefler
Sıfır risk, Sıfır İş Kazası, Sıfır Meslek Hastalığı, Tam güvenli bir iş ortamı.

19 Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Endüstri Mühendisliği Bölümü
TEŞEKKÜR EDERİM Yrd. Doç. Dr. Orhan ENGİN Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Endüstri Mühendisliği Bölümü


"Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Endüstri Mühendisliği Bölümü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları