Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ KAZALARINDA İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ KAZALARINDA İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ"— Sunum transkripti:

1 İŞ KAZALARINDA İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2 2011 Yılı İş Kazası Oranları
Sıra İl Sayısı 1 İstanbul 9.303 2 İzmir 7.852 3 MANİSA (%8,1) 4 Bursa 5.450 5 Kocaeli 4.738 6 Zonguldak 3.943 7 Ankara 2.625 8 Eskişehir 2.561 9 Kayseri 2.534 10 Denizli 2.417

3 İnşaat Sektörü Sektör İş kazası sayısı Sürekli işgöremezlik Ölüm
Bina inşaatı 3.836 243 304 Bina dışı yapıların inşaatı 1.718 73 118 Özel inşaat faaliyetleri 2.195 89 148 TOPLAM 7.749 (%11,2) 405 (%19,4) 570 (%33,6) Tüm Sektörler GENEL TOPLAMI 69.227 2.093 1.700

4 İş kazasının en fazla olduğu faaliyet alanları
inşaat sektörü (7749 – 570) kömür madenciliği, (9217 – 55) metal eşya imalatı, (7268 – 72)

5 25-29 ve 35-39 yaş gruplarında yoğun
Çoğunlukla mesainin ilk 3 veya son 2 saatinde Kaza sebepleri genellikle düşme neticesinde Pazartesi ve Cuma günleri yoğun Genelde iş sağlığı ve güvenliği kurulları bulunmayan küçük işyerlerinde İşe alışmamış ve eğitilmemiş işçilerde Mesaiye kalındığı zamanlarda

6 5510’a göre iş kazası işyerinde bulunduğu sırada yürütülmekte olan iş nedeniyle başka bir yere görevli gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olay

7 6331’e göre iş kazası İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özüre uğratan olay

8 İş kazasının bildirimi
Kolluk kuvvetlerine Derhal SGK’ya 3 iş günü içerisinde

9 SGK’ya Bildirmemenin Yaptırımı
Bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği SGK tarafından işverenden tahsil edilir 6331 sayılı Kanuna göre Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce TL para cezası uygulanır

10 6331 sayılı Kanuna göre İşverenin Yükümlülükleri
çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak işyeri hekimi iş güvenliği uzmanı iş kazalarının kaydını tutmak, gerekli incelemeleri yaparak rapor düzenlemek

11 5510 sayılı Kanuna göre İşverenin Yükümlülükleri
İşçisini sigortalı olarak bildirmek Bildirmezse Yapılan ve ileride yapılacak her türlü masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa, gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri tutarı sorumluluk hali aranmaksızın işverene ödettirilir Sağlık hizmetlerini derhal sağlamak Sağlamazsa SGK’nın bu nedenle yaptığı her türlü sağlık hizmeti giderini ödemekle yükümlü tutulur

12 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek
İş kazası, işverenin kasti bir hareketi veya iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse Kusur oranına göre, yapılan ve ileride yapılacak her türlü masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa, gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri tutarı işverene ödettirilir. SGK tarafından yapılan sağlık hizmeti giderleri işverene tazmin ettirilir

13 Kazaların Temel Nedenleri (4M Faktörü)
Man (İnsan) Machine (Makine) Media (Ortam-Çevre) Management (Yönetim)

14 Önlemlerin Belirlenmesinde Öncelik Sırası
Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek Toplu koruma önlemlerini, kişisel koruma önlemlerine tercih etmek Mühendislik önlemlerini uygulamak Kişisel koruyucu donanımları kullanmak

15 Sosyal Güvenlik Denetmeni
TEŞEKKÜRLER, Özer DEMİRDİZEN Sosyal Güvenlik Denetmeni


"İŞ KAZALARINDA İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları