Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEB - Intel Öğretmen Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEB - Intel Öğretmen Programı"— Sunum transkripti:

1 MEB - Intel Öğretmen Programı
Liderlik Forumu Ömer BÜYÜKMANAV Selçuklu A.Hazım Uluşahin İlköğretim Okulu

2 Intel® Eğitim Programları: Küresel Bakış
Status in Turkey and recognize support of Turkish MOE to the program: Intel Teach Program active since 2003. Already reached ~65,000 teachers since its launch in Turkey. Aim to reach a total of 500,000 teachers until end 2011. 2

3 “Intel Öğretmen Programının Liderlik Forumu, eğitimde anlamlı değişimi gerçekleştirmek için liderlere vizyon ve araçlar sağlamaktadır.“ Liderlik Forumu dünya çapında birçok ülkede başarıyla uygulanmaktadır: ABD Almanya Kore Çin Hindistan Pakistan Arjantin Mısır Türkiye

4 Yasal Zemin: 02 Aralık 2008 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü

5 Forumun Hedefleri Teknolojinin etkili kullanımını teşvik etmek, modellemek ve desteklemek için liderlerin oynayabileceği rolün önemini incelemek; Mesleki gelişimi, eğitim uygulamalarını ve öğrencilerin daha kalıcı öğrenmesini desteklemek için gerekli kaynakları ve teknolojileri belirlemek, erişmek ve kullanmak; Teknolojinin öğrencilerin daha kalıcı öğrenmesini sağlayacak bir araç olarak kullanımını teşvik eden liderlik davranışlarının listesini hazırlamak; ISTE Temel Koşulları ve ISTE Liderler/Yöneticiler için Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartlarını (NETS-A) incelemek, analiz etmek ve uygulamak; Okulda ya da ilde uygulanabilecek bir eylem planı geliştirmeye başlamak Katılımcılara, daha sonra forumda üzerinde çalışmaya başlayacakları aksiyon planında yer verecekleri spesifik, somut adımlar üzerinde odaklanmaları gerektiğini vurgulayın. Unutmayın, bu aksiyon planını geliştirmeye başlayacaklar, fakat tamamlamak için yeterli zamanları olmayabilir. Yerelleştirme önerisi: katılımcılara aksiyon planlarını geliştirmeleri için forumu uzatabilirsiniz. Ayrıca, aksiyon planları üzerinde çalışmak için takip eden toplantılar planlayabilirsiniz. Daha fazla yerelleştirme önerisi ve önerilen ajandalar için manual’e bakın. İl/ilçelerde uygulanan projelerede teknoloji liderliği Teknolojiye liderliği teknoloji kullanımı ile yapmak, Ürünlerin paylaşılması ve işbirliği 5

6 Forumun İçeriği Başlarken: Forumun Tanıtımı
Modül 1: İyi Uygulama ve Kaynakları İncelemek Modül 2: Web 2.0 ve Yeni Teknolojilere Başlamak Modül 3: Liderlik Davranış ve Standartlarını İncelemek Modül 4 : Eylem Planı Geliştirmek Bugünkü ajandamız. 4 modül olduğuna dikkat edin. Yönlendirilmiş bazı grup incelemeleri, biraz araştırma ve kendi başınıza turlama yapacaksınız ve kendi aksiyon planınıza başlayacaksınız. Her modül Gözden Geçirme iv sayfasındaki içerikte sizin için detaylandırılmış aktiviteler ve adımlardan oluşuyor. Bir sonraki slayta gidin. 6

7 23-24 Aralık 2009 Eğitim Programı
Birinci Gün: 08:30 – 10:00 Başlarken – Uyum Dönemi 10:30 – 12:00 Modül 1 13:30 – 15:00 Modül 2 İkinci Gün 08:30 – 10:00 Modül 3 10:30 – 12:00 Modül 4 13:30 – 15:00 Değerlendirme ve Kapanış

8 İNSAN - Bir kurumun en değerli kaynağının insan olduğunu söylemek, artık biraz klişeli olsa da doğrudur, - İnsanlarımızın, işlerinde tatmin olabilmeleri ve potansiyellerini kullanabilmeleri için (hem kendileri hem de kurumları için) yönetilmeleri gerekir, - Gelişmiş bir çok ülkede kurumun amacı insan gelişimidir, - Her kurum çalışanı yönetici gözüyle kurumun bir bireyi olduğu gözden kaçırılmaması gereken önemli bir husustur.

9 FORUM Bir başkanın yönetiminde, toplumu ilgilendiren bir konuda, farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kuralları içerisinde yaptıkları tartışmalara forum denir.

10 FORUMUN ÖZELLİKLERİ - Esasen forumda amaç belli kararlara varmak değil, konuyu değişik anlayışlarla, farklı boyutlarıyla ortaya koymaktır. - Forumda söz alan dinleyiciler, konuyla ilgisi olmayan özel sorunlarına değinmemelidir. - Sorular kısa, açık ve net olmalı, tartışma saygı kuralları içerisinde, kırıcılıktan uzak, samimi bir hava içerisinde yapılmalı, tartışmadan beklenen amaca yardımcı olunmalıdır.

11 PARADİGMA En basit tanımıyla;
"BELLİ BİR ZAMAN DİLİMİ İÇİNDE BİR GRUBUN YA DA TOPLULUĞUN DÜŞÜNME BİÇİMİ VE DAVRANIŞLARINI BELİRLEYEN BİR DÜNYA GÖRÜŞÜ, BİR ALGI DAYANAĞI, BİR İZLENCELER BÜTÜNÜ, BİR PERSPEKTİF, BİR MODEL" olarak tanımlanabilir. Thomas Kuhn'a göre, bilimde değişim kesintili ve devrim şeklindedir. Belli bir dönem belli bir çalışma alanında egemen paradigma (dünya görüşü, model) zamanla gücünü yitirir ve düşme eğilimi göstermeye başlar. Daha sonra bu paradigma yenisiyle yer değiştirir. Her paradigma, bir alanda yığılmış belli sorunlar demetine yanıt olarak ortaya atılır.

12 PARADİGMA Bir değerin gidip yerine başka bir değerin gelmesidir. Yükselen değerdir. Mesela; Osmanlı’da ilk Türk matbaası 1727’de 28. Çelebi Mehmet’in oğlunun tavsiyeleriyle birlikte İbrahim Müteferrika tarafından getirilir. İstanbul’da 1728’de hattat vardı. Şeyhülislam Abdullah Efendi din kitapları hariç diğer kitapların matbaada basılması fetvasını verir…

13 PARADİGMA Milli Eğitim Bakanlığında
son yıllarda bir paradigma değişikliği vardır.

14

15

16

17

18

19

20

21

22 O dönem çocuklarımıza kazandırılması hedeflenen beceriler ile günümüzde kazandırılması hedeflenen beceriler arasındaki farklar nelerdir?

23 Materyal Kullanıcı Kullandırıcı Çocuklarımıza bir konuyu öğrenirken teknolojiden nasıl yararlanabileceklerini öğretmeliyiz.

24 İnternet Çağı Öğrencileri Televizyon Çağı Öğretmenleri
Sanal Dünya Gerçek Dünya

25 Öğretmenlerin Teknolojiye Direnç Gösterme Nedenleri Nelerdir?

26 Öğretmenlerin Teknolojiye Direnç Gösterme Nedenleri:
1- Kendisini yeterli hissetmemesi, 2- Arızalardan çekinmesi, 3- Fazladan iş yükü olarak görmesi, 4- Teşvik ve destek görememesi.

27 Neler Yapabiliriz?

28 NELER YAPABİLİRİZ: 1- Öncelikle inandırmalıyız,
2- Desteklemeli ve yönlendirmeliyiz, 3- Teşvik etmeliyiz, 4- Dış etmenleri değerlendirmeliyiz.

29 Harun ÇAKIR Bey’e teşekkürlerimle
Teşekkür Ederim… Harun ÇAKIR Bey’e teşekkürlerimle Ömer BÜYÜKMANAV


"MEB - Intel Öğretmen Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları