Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzaktan Eğitimin Temelleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzaktan Eğitimin Temelleri"— Sunum transkripti:

1 Uzaktan Eğitimin Temelleri
Tanımları Sosyolojik Temelleri Ülkemizdeki ve dünyadaki uygulamaları ve tarihsel gelişimi

2 Uzaktan Eğitimin Tanımları
Genel terim olarak tanımı İlgili terimler Geleneksel tanımlar Çağdaş tanımlar Ülkemizdeki tanımları

3 Genel terim olarak uzaktan eğitim
Okula ya da üniversiteye giderek derse katılmak yerine, evde veya işyerinde ders çalışarak öğrenmeyi tercih eden bireylerin eğitimi

4 Uzaktan eğitimle ilgili terimler
Mektupla eğitim veya çalışma (correspondence education\study) Evde çalışma (home study) Bağımsız çalışma (independent study) Okul dışında çalışma (external studies) Uzaktan öğretim veya uzakta öğretme (distance teaching or teaching at a distance)

5 Uzaktan eğitimle ilgili terimler
Uzaktan öğretim Uzaktan öğrenme + Materyallerin ve kursun geliştirilmesi Öğrenciyle ilgili olan süreç Keegan, 1996

6 Geleneksel tanımlar Öğrenme materyallerinin sunumunun, öğrenci danışmanlığının, öğrenci başarısını korumanın, gözetip denetlemenin bir grup öğretmen tarafından yürütüldüğü sistematik olarak organize edilmiş kendi kendine çalışma biçimidir. Doğrudan öğretim(direct education) Yüz yüze eğitim(face to face education) Uzaktan eğitim Dohmen, 1967

7 Geleneksel tanımlar Öğretim ve öğrenme davranışlarının ayrı yerde gerçekleşecek biçimde düzenlendiği bir öğretim yöntemidir. Öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişim yazılı, elektronik veya diğer araçlar kullanılarak desteklenmelidir. Moore, 1973

8 Geleneksel tanımlar Uzaktan eğitim, devamlı eden biçimde gözetlenip denetlenen öğrencilerle öğretmenin aynı zamanda ve aynı sınıfta bulunmadığı çeşitli ders çalışma biçimlerini içerir. Öğretmenden planlama, rehberlik ve organizasyon konularında destek alınır. Holmberg, 1977

9 Geleneksel tanımlara göre uzaktan eğitimin öğeleri
Öğretmen ve öğrenci aynı zamanda aynı yerde olmaması Bir eğitim organizasyonunun etkisi Öğrenci ve öğretmen arasında çeşitli araçların kullanımı İki yönlü iletişim Öğrenmenin bireyselleştirilmesi şeklinde özetlenebilir.

10 Geleneksel tanımlar, toplumdaki ve teknolojideki hızlı değişimlerden dolayı yetersiz bulunmaktadır.

11 Çağdaş tanımlara göre uzaktan eğitim
Öğrenci ve öğretmen arasında fiziksel olarak yan yana olmadan eğitim iletişimi sağlanması Eğitim sürecini kolaylaştırmak ve desteklemek için öğrenci ve öğretmen arsında iki yönlü iletişimin olması İki yönlü iletişimi sağlamak için teknolojinin aracılığının kullanılması gerekir. Garrison ve Shale, 1987

12 Çağdaş tanımlara göre uzaktan eğitim
Telekomünikasyon tabanlı uzaktan eğitim yaklaşımı mektupla eğitimin sınırlılıklarını ortadan kaldırmaktadır. Öğrenme-öğretme deneyimi, öğrenci ve öğretmen tarafından farklı zamanlarda gerçekleşir. Baker, 1989

13 Çağdaş tanımlara göre uzaktan eğitim
Bireyin, yazılı veya elektronik iletişim ortamları yoluyla, öğreten(ler)le aynı zamanda aynı mekan bulunmadan, gerçekleştirilen planlanmış bir öğrenmeye katılımını sağlamak için yapılan tüm düzenlemelerdir. Moore, 1990

14 Çağdaş tanımlara göre uzaktan eğitim
Öğreten ve öğrenen(ler)in coğrafi olarak bir arada bulunmamaktadır, Öğretimin dağıtımının elektronik araç ve yazılı materyallerle yapılmaktadır. Uzaktan eğitim, uzaktan öğretimi (öğretmenin süreçteki rolünü) ve uzaktan öğrenmeyi(öğrenenin süreçteki rolünü) kapsar. Potway, Lane, 1994

15 Çağdaş tanımlara göre uzaktan eğitim
Özel organizasyonların ve uygulamaların yapılması yanında, ayrıca özel ders planı yapma tekniği, özel öğretme teknikleri, elektronik olan veya olmayan sistemlerin kullanıldığı, özel iletişim yöntemleri olan, normal olarak öğretme faaliyetlerini farklı ortamlarda oluşturan, planlı bir öğrenmedir. Moore ve Kearsley, 1996

16 Ülkemizdeki eğitim bilimciler tarafından yapılan tanımlar
Geleneksel eğitim uygulamalarının öğretim yaşı, zamanı, yeri, yöntemi, amaçları ve benzeri sınırlılıklarına bağlı kalmaksızın, özel olarak hazırlanmış yazılı gereçler, kitle iletişim programları kısa süreli yüz yüze öğretimin bir sistem bütünlüğü içinde kullanılmasıyla yürütülen etkinliklerdir(A.Hızal, 1983). Geleneksel öğrenme-öğretme yönteminin sınırlıkları nedeniyle sınıf içi etkinliklerini yürütme olanağının bulunmadığı durumlarda, öğretim etkinliklerini planlayıcılar ve öğrenciler arası, iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden öğretme yöntemidir(C.Alkan, 1981).

17 Ülkemizdeki eğitim bilimciler tarafından yapılan tanımlar
Telekomünikasyon yoluyla gerçekleşen öğrenme ve öğretmedir (İşman, 1997). Farklı ortamlarda bulunan öğrenci ve öğretmenlerin, öğrenme öğretme faaliyetlerini, iletişim teknolojileri ve posta hizmetleriyle gerçekleştirdikleri bir eğitim sistemi modelidir(İşman, 1998). Öğretmen ve öğrencinin fiziksel olarak aynı kapalı alanda bulunmasına gerek kalmaksızın öğrenme-öğretme etkinliklerinin düzenlenip yürütülmesidir (Gökdağ, 1986 ).

18 Uzaktan eğitimin sosyolojik temelleri

19 Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi
Çift yönlü iletişim Etkileşimli radyolu konferans Etkileşimli televizyonlu konferans Etkileşimli bilgisayarlı konferans Tek yönlü iletişim Mektupla Radyoyla Televizyonla Bilgisayarla


"Uzaktan Eğitimin Temelleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları