Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MODÜLER BİR ÖĞRETİM YAZILIMI DENEMESİ VE UYGULAMA SONUÇLARI Okut.Halit KARALAR (Muğla Üniv. Enf. Bölümü) Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv. Enf. Bölümü)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MODÜLER BİR ÖĞRETİM YAZILIMI DENEMESİ VE UYGULAMA SONUÇLARI Okut.Halit KARALAR (Muğla Üniv. Enf. Bölümü) Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv. Enf. Bölümü)"— Sunum transkripti:

1 MODÜLER BİR ÖĞRETİM YAZILIMI DENEMESİ VE UYGULAMA SONUÇLARI Okut.Halit KARALAR (Muğla Üniv. Enf. Bölümü) Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv. Enf. Bölümü)

2 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ve BİLGİSAYARLAR Geçmişte kullanılan bütün teknolojik araçların işlevlerini bilgisayar tek başına yerine getirebilmektedir.

3 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 3 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ve BİLGİSAYARLAR Ses, video, farklı karakter ve punto, yanıp sönme, renk, canlandırma, benzeşim gibi sayısız dikkat odaklama araçları bilgisayar aracılığı ile kolayca ve başarılı bir şekilde öğrenciye sunabilmektedir (Kutlu,1999).

4 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 4 BİLGİSAYARLAR Bilgisayarı öğrenme ortamında formal ve informal olarak kullanmanın en çok umut vaad edeni bilgisayarı öğretim aracı olarak kullanmak ve öğrenmenin meydana geldiği bir ortam olarak kullanmaktır.

5 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 5 BİLGİSAYARLAR Bu tür kullanım, diğerleri arasında en az gelişmiş olanıdır. Nedeni ise en karmaşık olan bir yaklaşım olması ve uygulanmasının çok güç olmasıdır; bununla beraber gelecekte en önemli alan olacağı anlaşılmaktadır (Alkan,1986).

6 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 6 BİLGİSAYAR VE PROGRAMLI ÖĞRETİM Bu konuyla ilgili araştırmalar incelendiğinde, öğretimde kullanılan bilgisayar destekli öğretim yazılımlarının, modern programlı öğretim araçlarına benzetildiği görülmektedir.

7 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 7 PROGRAMLI ÖĞRETİM Hızal (1982)’a göre, program, araç- gereç ve öğrenci olmak üzere üç temel öğeden oluşan programlı öğretim yönteminde, içerik mantıki bir sıraya göre programlı maddelere ayrılmakta ve öğrenciye sunulmaktadır.

8 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 8 PROGRAMLI ÖĞRETİM İçeriğe ilişkin sorulan soru, ya öğrenci tarafından cevaplandırılmakta veya verilen cevaplardan biri seçilmektedir. Öğrenci soruları cevaplamadan bir sonraki programlı maddeye geçememekte ve verdiği cevapla ilgili bilgi verildikten sonra, kendi öğrenme hızına göre ilerleyebilmektedir (Bayraktar,1988).

9 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 9 YAZILIM GELİŞTİRME AŞAMALARI Geliştirilen öğretim yazılımıyla öğretimi yapılacak konu “MS-Excel’de formül yazımı” ünitesi olarak seçilmiştir. Ünite konuları, 3 ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar, 1.Temel Kavramlar, 2. Tablo Oluşturma 3. Formül Yazımı ana başlıklarıdır.

10 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 10 YAZILIM GELİŞTİRME AŞAMALARI Öğretim yazılımı hazırlanırken her bir ana başlık modül halinde hazırlanmış ve konuların birbirinden bağımsız olarak öğrenilebilmesine olanak verilmiştir. Burada doğrusal programlama tekniğinde olduğu gibi, öğrenilen içeriğin tekrar incelenme zorunluluğunu ortadan kaldırmak ve hazırlanan yazılımı sıkıcılıktan kurtarmak amaçlanmıştır.

11 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 11 YAZILIM ALGORİTMASI Geliştirilen öğretim yazılımı, modüller halinde hazırlanırken, Kalmey ve Niccolai (1981) tarafından geliştirilen model dikkate alınmıştır. Bu modele göre, öğrenci modüle giriş yaptığı zaman, ön teste tabi tutulur. Ön test sonuçları dikkate alınarak program tarafından bir konu içeriği oluşturulur, bu konu içeriğine göre ilk konuya ait içerik sunulur, sunulan içerik alıştırma ve uygulama faaliyetleri ile desteklenir. Konu içeriği bitiminde son test yapılır, son test sonucuna göre istenilen başarı sağlanamamışsa, öğrenciye içerik tekrar sunulur, başarı sağlanmışsa, bir sonraki konuya geçiş yapılır. Bu işlem tüm konular bitirilinceye kadar tekrar edilir.

12 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 12 YAZILIMIN HAZIRLANMASI Yazılım; Macromedia Flash MX-2004, Camtasia Studio 2 ve Macromedia Director MX-2004 programları ile hazırlanmış ve öğretim yazılımı Kurulum CD’si haline dönüştürülmüştür. Bu CD’deki yazılım bilgisayarların sabit disklerine kurularak çalışır hale gelmektedir. Video görüntülerinin izlenebilmesi için, CD’deki Tools klasöründe bulunan Tscc.exe dosyası bilgisayarlara ayrıca kurulmaktadır.

13 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 13 YAZILIMIN TANITIMI

14 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 14 YAZILIMIN TANITIMI

15 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 15 YAZILIMIN TANITIMI

16 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 16 YAZILIMIN TANITIMI

17 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 17 YAZILIMIN TANITIMI

18 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 18 YAZILIMIN TANITIMI

19 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 19 YAZILIMIN TANITIMI

20 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 20 YAZILIMIN TANITIMI

21 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 21 YAZILIMIN TANITIMI

22 31.01.2007-02.02.2007 (AB'07-Kütahya)Okut.Halit KARALAR ve Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv.) 22 SONUÇ Deney ve Kontrol Grubu  Ön Test  Son Test  Hatırlama Testi Sonuçları


"MODÜLER BİR ÖĞRETİM YAZILIMI DENEMESİ VE UYGULAMA SONUÇLARI Okut.Halit KARALAR (Muğla Üniv. Enf. Bölümü) Dr. Yaşar SARI (Muğla Üniv. Enf. Bölümü)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları