Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Company name UZAKTAN E Ğİ T İ M. İ Ç İ NDEK İ LER Uzaktan Eğitimde Öğretmen Rolleri Uzaktan Eğitimin Kullanım Alanları? Uzaktan Eğitim Nasıl Yapılır?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Company name UZAKTAN E Ğİ T İ M. İ Ç İ NDEK İ LER Uzaktan Eğitimde Öğretmen Rolleri Uzaktan Eğitimin Kullanım Alanları? Uzaktan Eğitim Nasıl Yapılır?"— Sunum transkripti:

1 Company name UZAKTAN E Ğİ T İ M

2 İ Ç İ NDEK İ LER Uzaktan Eğitimde Öğretmen Rolleri Uzaktan Eğitimin Kullanım Alanları? Uzaktan Eğitim Nasıl Yapılır? Neden Uzaktan Eğitim? Uzaktan Eğitim Nedir?

3 UZAKTAN E Ğİ T İ M NED İ R? Uzaktan eğitim farklı mekanlarda bulunan öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin çeşitli teknolojiler aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal eğitim faaliyetidir.

4 UZAKTAN E Ğİ T İ M NED İ R?

5 Neden Uzaktan E Ğİ t İ m  Fırsat eşitliği,  Yaşam Boyu Öğrenme,  Ekonomik,  Öğrenci merkezli olması,  Görsel ve eğitsel materyal destekli

6 UZAKTAN E Ğİ T İ M NASIL YAPILIR? ASENKRONSENKRON

7 UZAKTAN E Ğİ T İ M NASIL YAPILIR?

8 Bilginin önceden üretildiği ve depolandığı, daha sonra öğrencilerin dilediği zaman ve dilediği tekrarda erişebildiği bir uzaktan eğitim şeklidir. ASENKRON

9 UZAKTAN E Ğİ T İ M NASIL YAPILIR?  E- öğrenme içerikleri  Animasyonlar  Video dersler  Forumlar, Bloglar ASENKRON

10 UZAKTAN E Ğİ T İ M NASIL YAPILIR?  E- öğrenme İçerikleri E-öğrenme içerikleri, öğrencinin pratik yapmasına, etkileşime girmesine, bilgisini ölçmesine olanak sağlayan bir yapıda tasarlanmış olmalıdır. ASENKRON

11 UZAKTAN E Ğİ T İ M NASIL YAPILIR?  Animasyonlar E-öğrenme içeriklerinde etkililik ve kalıcılığı sağlamak için çeşitli görseller ve animasyonlar kullanılır. ASENKRON

12 UZAKTAN E Ğİ T İ M NASIL YAPILIR?  Video Dersler Ders hocası tarafından anlatılan konunun video halinde kaydedilip, öğrencilerin istediği zaman erişimine sunulmasıdır. ASENKRON

13 UZAKTAN E Ğİ T İ M NASIL YAPILIR? ASENKRON  Forumlar Forum aracılığıyla tüm uzaktan eğitim katılımcıları bir arada bulunup, görüşlerini bildirerek tartışmalarını bu platform üzerinden yapabilirler.

14 UZAKTAN E Ğİ T İ M NASIL YAPILIR?  Blog Uzaktan eğitimde kullanılacak olan ders materyallerinin, sunumlarının, e-öğrenme içeriklerinin ve animasyonlarının kullanıcıyla buluşturulduğu bir platformdur. ASENKRON

15 UZAKTAN E Ğİ T İ M NASIL YAPILIR? Uzaktan eğitimde eğitmen ve öğrencinin aynı zamanda etkileşime girmesi haline senkron uzaktan eğitim denir. SENKRON

16 UZAKTAN E Ğİ T İ M NASIL YAPILIR?  Canlı Sınıf Uygulamaları  Video Konferanslar SENKRON

17 UZAKTAN E Ğİ T İ M NASIL YAPILIR? SENKRON  Canlı Sınıf Uygulamaları Öğretmenlerin canlı olarak ders anlattıkları, öğrencilerin anında soru sorup cevap alabildikleri, kendi aralarında tartışmalar yapabildikleri, sesli ve görüntülü konuşma imkanı sunan ortamdır.

18 UZAKTAN E Ğİ T İ M NASIL YAPILIR? SENKRON  Video konferans Sadece kişilerle konuştuğunuz ya da kişileri dinlediğiniz değil aynı zamanda onları görebildiğiniz görüşmeler için tahsis edilmiş, ses-görüntü iletişim teknolojisidir.

19 UZAKTAN E Ğİ T İ M İ N KULLANIM ALANLARI Uzaktan eğitim, hemen hemen her alanda kullanılmaktadır. Özellikle okul çağı geçmiş ve kendini geliştirmek isteyen ya da çalışan kişilerin eğitimleri için kaçınılmaz bir gereksinimdir.

20 UZAKTAN E Ğİ T İ M ProgramlarI Uzaktan Eğitim Kurumlarında;  Ön Lisans Programları  Lisans Programları  Yüksek Lisans Programları  Karma Eğitim Lisans Programları  Sertifika ve Diğer Eğitim Programları yapılmaktadır.

21 UZAKTAN E Ğİ T İ Mde ö Ğ retmen rolü  Öğretim tasarımcısı: Öğretim amaçlarının belirlenmesi, teknoloji ve ortamların seçimi, değerlendirme sisteminin oluşturulması gibi tüm öğrenme-öğretme etkinliklerinin ve sürecin planlanması.  Süreç kolaylaştırıcısı: Planlanan öğretim etkinliklerinin (öğrencilerin motive edilmesi, toplumsal ortamın oluşturulması, sürekli etkileşimin sağlanması vb.) gerçekleştirilmesi.

22 UZAKTAN E Ğİ T İ Mde ö Ğ retmen rolü  Teknoloji uzmanı : Öğrenenlerin etkinliklerde kullanılan teknolojilerden kaynaklanan sorunları çözmede yardımcı olunmalı.  Değerlendirme Uzmanı: Öğrenenlerin başarılarının, içeriğe, yönteme, ortama ilişkin tutumlarının, öğrenenler üzerindeki kalıcı etkilerinin ölçülmesine yönelik uygun araçların seçilmesi ya da geliştirilmesi, bu tür araçlarla ölçümlerin yapılması ve sonuçları değerlendirilerek raporlaştırılması.

23 UZAKTAN E Ğİ T İ Mde ö Ğ retmen rolü  Rehber: Öğrenenlerle birebir ilgilenmesi, onların derse daha fazla katılmalarını sağlama yönünde önerilerde bulunması ve yön gösterilmesi.  Materyal geliştirmeci: Planlanan etkinliklerde kullanılacak materyallerin tasarlanması, geliştirilmesinin sağlanması ve basit olanlarının geliştirilmesi.

24 UZAKTAN E Ğİ T İ Mde ö Ğ retmen rolü  Yönetici: Kayıt tutma duyuruları iletme, notları duyurma, öğrenci şifre ve kodlarını verme gibi yönetsel işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi ve bu konuda öğrencilere yardımcı olunması.  Araştırmacı: WDE’in sağladığı olanakların, öğretimin konusu olan alanın öğretiminde daha etkili, verimli ve çekici nasıl kullanılabileceğini sorgulanası ve deneyimlerin paylaşılması.

25 UZAKTAN E Ğİ T İ Mde ö Ğ retmen rolü  Konu Uzmanı: içeriğin yapılandırılması ve geliştirilmesi, konu alanındaki güncel kaynakların izlenmesi. Öte yandan bu rollerin yerine getirebilmesi için WDE eğitimcilerinin; teknoloji, iletişim, zaman, uzaktan eğitim ve içerik alanı vb. çeşitli bilgilere, becerilere, tutumlara ve kaynaklara sahip olmaları gerekir.

26 Özet  Öğrenci ile öğretmenin fiziksel olarak aynı ortamda olmaması durumunda kullanılan eğitim teknolojilerindendir.  Senkron(eş zamanlı) ve Asenkron (eş zamansız) şeklinde yapılır.  Uzaktan eğitimde öğretmen öğrencilerini tanımaya çalışmalı ve çoklu zeka kuramına uygun ders işlemelidir.


"Company name UZAKTAN E Ğİ T İ M. İ Ç İ NDEK İ LER Uzaktan Eğitimde Öğretmen Rolleri Uzaktan Eğitimin Kullanım Alanları? Uzaktan Eğitim Nasıl Yapılır?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları