Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ."— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ

2 UZAKTAN EGİTİM

3 UZAKTAN EĞİTİM NEDİR? UZAKTAN EĞİTİM ETKİLİMİ? UZAKTAN EĞİTİM EKNOLOJİLERİ NELERDİR? EN İYİ UZAKTAN EĞİTİM TEKNOLOJİSİ HANGİSİDİR? UZAKTAN EĞİTİM ETKİLİLİĞİ NASIL SAĞLANIR? UZAKTAN EĞİTİMİN GELECAĞİ NEDİR?

4 UZAKTAN EĞİTİM NEDİR? Uzaktan eğitim; farklı ortamlarda bulunan öğrenci ve öğretmenlerin, öğrenme-öğretme faaliyetlerini, iletişim teknolojileri ve posta hizmetleri ile gerçekleştirdikleri bir eğitim sistemi modelini ifade eder .

5

6 Tek Yönlü İletişim : 1. Mektupla Dağıtım Modeli
2. Tek Yönlü Radyo ile Dağıtım 3. Tek Yönlü Televizyonla Dağıtım 4. Tek Yönlü Etkileşimli Bilgisayarla Dağıtım

7 Çift Yönlü İletişim 1. Çift Yönlü Etkileşimli Radyolu- Konferans Dağıtım Modeli 2. Çift Yönlü Etkileşimli Televizyonlu-Konferans Dağıtım Modeli 3. Çift Yönlü Etkileşimli Bilgisayarlı-Konferans Dağıtım Modeli

8 NEDEN UZAKTAN EĞİTİM? Daha geniş kitlelere eğitim hizmeti götürmek.
Eğitimde fırsat ve imkan eşitliği sağlamak. Farklı mekanlardaki uzmanlardan yararlanmak. İlgileri,yetenekleri,yaşları,işleri ve coğrafi koşullar nedeniyle okula gelemeyen öğrencilerin eğitim ihtiyacını karşılamak. Her bireye bir ölçüde dilediği hız ve yöntemle öğrenme imkanı sağlamak.

9 UZAKTAN EĞİTİMLE DEĞİŞEN NEDİR?
Sınıf öğretmenleri öğretimlerini daha etkili kılmak için sınıfta meydana gelen sözlü ve sözsüz olayları gözlemler.Uzaktan eğitim de bu gerçekleşmez.

10 UZAKTAN EĞİTİMİN SUNDUĞU İMKANLAR
Uzaktan eğitimde kullanılan yöntemlerin işbirliği ve öğrenci - öğretmen arasında uzlaşmanın teminiyle eğitim sağlamak için gerekli bağlantı kurulabilir Zaman ve mekanın sınırlandırıcı özelliklerini ortadan kaldıran online bağlantı sistemiyle eğitimi gerçekleştirebilir ve eğitim amacıyla kullanılan bir çok yöntemden faydalanabilir

11 UZAKTAN EĞİTİMİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ
Fırsat eşitliği sağlar. Öğretim üyesi kadrosu yetersizliği nedeniyle açılamayan derslerin, İnternet üzerinden verilmesini sağlar. Konusunda uzman öğretim üyelerinin bilgisinden farklı üniversite öğrencilerinin yararlanmasını sağlar.

12 GELENEKSEL EĞİTİM İLE UZAKTAN EĞİTİMİN KARŞILAŞTIRILMASI
Daha uzun zaman Ders tabanlı     Yapısal Amaç güdümlü    Öğrenciler öğretmenlere bağlı   Geniş sınıflar    Harici kaynaklardan öğrenebilme  Öğretmen bilgi sağlayandır Hızlandırılmış / sıkıştırılmış Tartışma tabanlı Esnek Sonuç güdümlü Bağımsız öğrenciler Küçük sınıflar Öğrenme öğrenciler arasında  gerçekleşir Öğretmen öğrenimi kolaylaştıran bir araçtır

13 UZAKTAN EĞİTİM ETKİLİMİ?
Uzaktan eğitimde de belirli şartlar yerine getirildiğinde yüz yüze eğitim kadar başarılı olduğu saptanmıştır.

14 Uzaktan Eğitim Teknolojileri

15 İNTERNET ORTAMINDA UZAKTAN EĞİTİMİN GELENEKSEL UZAKTAN EĞİTİME GÖRE SAYILABİLECEK YARARLARI ŞUNLARDIR Eğitim merkezinden tüm dünyaya bilgi gönderilir Postalama masrafı ortadan kalkar. Bilgi dağıtımı baskı ve taşıma masrafları sıfırlanmış olarak internet üzerinden yapılır, Bir servisten tüm bilgi düzeltilip güncelleştirilir Öğreten ve öğrenenle öğrenenler arasında metin, grafik iletişim gibi çeşitli öğretim teknikleriyle etkileşim sağlanır, Internet yazımda işbirliğine olanak sağlar Öğrenciler geri bildirimlerini kolayca yaparlar

16 UZAKTAN EĞİTİMİN SINIRLARI
Öğrenme ortamlarında önemli görülen yüz yüze etkileşim ortam ve olanakları Anında yardım görememe ve sorunun giderilmemesinden kaynaklanan davranışların gelişimi Kendi kendine çalışma alışkanlığı olmayan ve bu yeteneğini geliştirmemiş bireyler için planlama zorluğu Çalışan bireylerin kendine ayıracakları vakitte ders çalışma zorunluluğu Laboratuar, atölye gibi uygulama ağırlıklı konuların işlenmesindeki sınırlılıklar

17 Uzaktan Eğitimin Türk Eğitim Sistemindeki Gelişim Süreçleri
Kavramsallaşma süreci Mektupla öğretim süreci İletişim teknolojilerinin kullanımı süreci

18 Kavramsallaşma Süreci
yıllarında, yurdumuzda inceleme yapan komisyonun hazırladığı raporun, eğitimle ilgili bölümünde, okul açılması ekonomik görülmeyen yerlerde oturanların, teknik bilgi ve genel kültürlerini geliştirmek için mektupla öğretim kurslarının açılması önerilmiştir.

19 Mektupla Öğretim Süreci
Türk eğitim sistemi içindeki ilk uzaktan eğitim uygulamaları, 1950'li yıllarda başlamıştır. Bu yıllarda yüksek öğretime olan taleplerin kendisini yüksek sesle duyurmaya başlaması ve klasik okulların bu talepleri karşılayamayacak durumda olması nedeni ile Milli Eğitim Bakanlığı, "Mektupla Öğretim" uygulaması çalışmalarını başlatmıştır.

20 İletişim Teknolojilerinin Kullanım Süreci
Mikro Öğretim, Tele Okul, Açık Üniversite, Açık Lise, Kıtalar arası okul, Videoteks, Teleteks, Telekonferans gibi kavramlar, teknolojinin eğitime kazandırdığı yeni boyutları göstermektedir.

21 UZAKTAN EĞTİM ETKİLİLİĞİ NASIL SAĞLANIR?
Uzaktan eğitimin etkililiği; öğrenciler,öğretim elemanları, yardımcı personel ve yöneticilerin tutarlı ve işbirliğine dayalı olarak çalışmalarına bağlıdır.Bu çalışmalar dikkatli bir planlamaya, derslerin gereklerinin yerine getirilmesine ve öğrenci ihtiyaçlarının iyi anlaşılarak karşılanmasına bağlıdır.

22 Öğrenciler: Uzaktan eğitimin programlarının etkililiği öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlıdır. Öğrenme motivasyon,planlama ,öğretilen içeriği analiz etme ve uygulama yeteneği gerektirir. Uzaktan eğitimde öğrenme ve öğretme daha karmaşıktır.Çünkü;

23

24 Uzaktan Eğitimde Öğrenme Ve Öğretme Daha Karmaşıktır:
Uzaktan eğitim öğrencilerinin çoğu , işi,ailesi olan yaşlı kişiler olduğundan birçok sosyal aktiviteyi de birlikte götürmek zorundadır. Uzaktan eğitimde öğrenciyi motive edici faktörler yoktur. Uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenim amaçları farklıdır. Uzaktan eğitim ortamlarında bilgi alış verişi genelde teknolojik araç gereçlerle sağlanır. Uzaktan eğitim yaklaşımı bireysel çalışma alışkanlığı kazanmış kişilerin başvurduğu bir yöntemdir.

25 Öğretim Elemanları: Öğretim elemanı;
Dersi planlar istendik davranış değişikliğini öğrenciye kazandırmaya çalışmak. Yüz yüze iletişim olmadan öğrencinin özelliklerini ve ihtiyaçlarını iyi anlamak, Farklı kişisel özelliklere sahip olan öğrencilerin beklentilerini karşılayacak bir öğretim yaklaşımı izlemek, Eğitim araç gereçlerini çok iyi tasarlamak ve kullanmak zorundadır.

26

27 Yardımcı Personel: Yardımcı personel araç gereçleri kullanıma hazır hale getiren, ortamı düzenleyen, testleri, ödevleri, materyalleri öğrencilere gönderen , programın başarısında olmazsa olmazlardan biridir.Bundan dolayı yardımcı personel hem öğrencinin hem de öğretmenin beklentilerini anlamalı ve bunları yerine getirmelidir

28

29 Yöneticiler: Uzaktan eğitim kurumunun akademik etkinliğinden sorumlu olan en yetkili kişidir. Ayrıca doğru öğretim kadrosunu seçmekle de mükelleftirler

30 UZAKTAN EĞİTİMİN GELECEĞİ NEDİR?
Uzaktan eğitimin geleceği , yeni teknolojilerin gelişmesine, yeni öğrenme ve bilgi elde etme metodolojisindeki ve ülke telekominikasyon politikalarındaki gelişime bağlıdır. Uzaktan eğitim alanında ana etkiye sahip olma ihtimali olan bir çok yeni teknoloji bulunmaktadır.Bu teknolojiler CD-ROM lar , Elektronik Ağlar, Kişisel Dijital Yardımcılar , Kişisel Bilgisayarlar, Video Sunucular/Dijital Video, Sanal Gerçeklik

31 İnternet sayesinde insanlar dünya çapında , yayınlanan tüm veri tabanlarına anında erişebilmektedir.Bu elektronik ağlarla insanlar arasında daha basit ve ucuz bir iletişim ortamı oluşturulmaktadır. Küçücük bilgisayarlarla dünyadaki bilgilerin çoğuna anında ve istenen yerde kablosuz ulaşmak mümkün olacaktır.

32 ÖĞRETİMSEL TELEVİZYON
Öğretimsel televizyon tek yönlü veya çift yönlü olabilir. Tek yönlü iletişimde önceden hazırlanmış programlar kullanılır. Çift yönlü iletişimde yayının gerçekleştirileceği yer stüdyo gibi düzenlenir ve öğretmen, öğrencilerle çift yönlü iletişim sağlar.

33 Öğretimsel Televizyonun Yararları
Karmaşık veya soyut kavramlar basitleştirilir. Gerçek hayatta yapılması zor olan olayları öğrencilere göstermenin en etkili yoludur. Kavramları tanıtmak,özetlemek ve gözden geçirmek açısından etkilidir. Hareket özelliği sayesinde bir deneyin nasıl yapıldığını yavaşlatma,canlandırma ve durdurma teknikleriyle gösterilebilir.

34 Öğretimsel Televizyonun Sınırlılıkları
Kaliteli bir televizyon yayını yapmak çok masraflıdır. Video üretimi zaman alıcıdır ve oldukça ileri düzeyde araç gerecin kullanımını gerektirir. Özel araçlara uzman kişilere ve uygun fiziksel ortamlara ihtiyaç vardır. Belirli bir öğrenci düzeyine göre hazırlanır. Etkileşim olmaksızın kullanıldığında öğretimsel etkililiği sınırlıdır. Eğitim programları profesyonelce hazırlanmadığında öğrenciler sıkılabilirler.


"HAZIRLAYAN Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları