Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzaktan Eğitimin Temelleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzaktan Eğitimin Temelleri"— Sunum transkripti:

1 Uzaktan Eğitimin Temelleri

2 Uzaktan Eğitimin Temelleri
Tanımlar: Uzaktan eğitim, öğrenci ile öğretenin birbirinden uzakta olmalarına karşın eş zamanlı ya da ayrı zamanlı olarak bir araçla iletişim kurdukları eğitim sistemidir. Eğitimin uydu, video, ses, bilgisayar, çokluortam teknolojisi ve benzer araçlar ile elektronik olarak uzak bir mekana ulaştırılmasıdır.

3 Uzaktan eğitimin ana özellikleri:
Öğretim sürecinin çoğunluğunda öğrenen ve öğreten ayrı yerlerde bulunur. Yer ve/veya zamandan bağımsızdır. Öğrenen ve öğreteni birleştirecek ve ders içeriğini iletecek özel olarak hazırlanmış eğitim medyası kullanılır. Öğrenenle öğreten arasında iki yönlü iletişimi ve etkileşimi sağlamak için ayrıca bilişim ve etkileşim teknolojilerinden yararlanılır Öğrenci değerlendirmesinin sağlanması için etkili bir eğitim yönetimi oluşturulur.

4 Eğitim Sistemindeki Darboğazlar
Genel nüfus içinde genç nüfusun çokluğu Öğretmenlerin sayıca yetersizliği Öğretmenlerin nitelik problemi Bir öğretmene düşen öğrenci sayısındaki fazlalık Kapalı alanlara düşen öğrenci sayısındaki fazlalık Öğretim basamaklarına göre okullaşma oranı dengesizliği Bölgeler arası dengesizlik Kız öğrencilerin eğitimine yeterli önemin verilmemesi Anne-babaların eğitimin önemini yeterince kavrayamayışı.

5 Neden Uzaktan Eğitimin
* Eğitimin yaygınlaştırılamaması * Fırsat ve imkan eşitsizliğinin sürmesi * Kaynakların verimli kullanılamaması * Arz-talep dengesizliği * Eğitimde nitelik düşüklüğü * Eğitimde standartların sağlanamayışı

6 Uzaktan Eğitim İlköğretim Ortaöğretim Açık İlköğretim Açık Üniversite
Açık Öğretim İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim Açık İlköğretim Açık Üniversite Açık Lise

7 Uzaktan Eğitim Türleri
Aynı Mekanda Bir kısmı aynı/ayrı mekan Tamamen Farklı Mekanlar ZAMAN Zamandan Bağımsız A www, e-posta Zamandan Yarı Bağımsız D Kampus ortamı E Bilgi e-MBA B Internet bağlantılı sohbet Zaman Bağımlı C Video konferans

8 Uzaktan Eğitimin Özellikleri
Küreselleşme Kişiselleştirme Endüstrileşme Hareket kabiliyeti Hızlı geri besleme Diğer eğitim sistemlerine göre ucuz olması Teknoloji ve Eğitim Vergi yükümlülerine eğitim

9 Uzaktan Eğitimin Yararları
İnsanlara değişik eğitim seçeneği sunma Fırsat eşitsizliklerini en aza indirme Kitle eğitimini kolaylaştırma Eğitim programlarında standart sağlama Eğitimde maliyet düşürme Eğitimde niteliği arttırma Öğrenciye serbesti sağlama

10 Uzaktan Eğitimin Yararları
Öğrenciye zengin eğitim ortamı sunma Sınıf ortamını zorunluluk olmaktan çıkarma Bireysel öğrenmeyi sağlama İlk kaynaktan bilgi sağlama Eğitimi bir taraftan kitleleştirirken, diğer taraftan bireyselleştirme Belli bir zaman kapalı alanda durma zorunluluğunu kaldırma

11 Uzaktan Eğitimin Sınırlılıkları
Sosyalleşmenin engellenmesi : Duyuşsal ve psikomotor becerilerin kazandırılamaması Ulaşım olanakları ve iletişim teknolojilerine bağımlı olma Henüz yaygın bir standardın olmayışı Her türlü veri iletiminde güçlü ve yeterli alt yapının olmayışı Enerji kaybı ve sistem arızalarında dersin yapılamaması Deneye dayalı görüntülerin aktarılmasında görüntü kayıplarının olması

12 Uzaktan Eğitimin Sınırlılıkları
Hocasız ve mekansız öğrenmede öğrencinin asıl amacını unutup, diğer sayfalara yönelmesi. Öğrenme sürecinde karşılaşılan öğrenme güçlüklerinin anında çözülememesi ve bu durumun ardından gelişebilecek sıkıntılar olabilir. Kendi kendine çalışma alışkanlığı olmayan ve bu yeteneğini geliştirmemiş bireyler için planlama zorluğu Çalışan bireylerin kendine ayıracakları vakitte ders çalışma zorunluluğu olabilir. Laboratuar, atölye gibi uygulama ağırlıklı konuların işlenmesindeki sınırlılıklar olabilir.


"Uzaktan Eğitimin Temelleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları