Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN ÖĞRETİM & İNTERNET TABANLI ÖĞRENME (İTÖ)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN ÖĞRETİM & İNTERNET TABANLI ÖĞRENME (İTÖ)"— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN ÖĞRETİM & İNTERNET TABANLI ÖĞRENME (İTÖ)
Herkese merhabalar, hoşgeldiniz. UZAKTAN ÖĞRETİM & İNTERNET TABANLI ÖĞRENME (İTÖ)

2 İÇERİK Eski Çağ ve Öğretim Öğrenme’nin Önemi
Uzaktan Eğitim ve Modelleri Uzaktan Eğitim’in Gelişim Evreleri Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Uzaktan Eğitim’de 4 kavram Uzaktan Öğretim’in Özellikleri İnternet’in Eğitim’de Kullanılması İnternet Temelli Öğrenme (İTÖ) İTÖ’de Öğrenme Türleri İTÖ Ortamlarının Farklılıkları Konular...

3 İÇERİK İTÖ’nün Kullanım Yerleri İTÖ’de Sınıf Ortamı
İTÖ Ortamında Öğretmen İTÖ Ortamında Öğrenci İTÖ’de Değerlendirme Dijital Gelişim Dosyaları İTÖ’nün Yararları İTÖ’nün Sınırlıkları Yeni Kavramlar İTÖ Sürecinin Etkiliği Üzerine... Uzaktan Eğitimin Geleceği Kaynaklar Konular...

4 Eski Çağ ve Öğretim Kill Tablet’ten --------Dijital İmza’ya
İnsanlar bilim ve teknolojiyi kullanarak yaşamlarını kolaylaştırmakta ve daha iyi peşinde koşturmaktadırlar. Bugüne kadar bir kuşun yuvasını toprak çamur yerine tuğla ve betonlarla ördüğü görülmemiştir. Düşünme ve düşündüklerini hayata geçirme insanı diğer yaşayan canlılardan ayıran temel özelliktir. Eski çağlarda insanlar, yaşamlarını sürdürebilmek için tarlalarında öküz sürüyor ve yerleşik yaşamıyorlardı. Öküz arabası bir teknolojiydi ve insanlar bunu kullanmayı öğrenerek hayatlarını kolaylaştırmakta idiler. İnsanlar kendi hayatlarını daha da kolaylaştırma çabası içindedir. Çünkü dünyada hiçbirşey mükemmel değildir ve hayat acımasızdır. Bu nedenle, zaman içerisinde insanlar hayatlarını kolaylaştırabilmek için türlü türlü icat ve buluşlara imza atmış ve bu çabaları her zaman devam etmiştir/edecektir. Dolayısıyla insan hayatındaki bu icat ve buluşlar varolan teknolojiyi günden güne geliştirmeye devam ederek hayatı kolaylaştırmış olmakla birlikte beraberinde yeni zorluklar ve engelleri türetmiştir.

5 Eğitim ve Öğretime Duyulan İhtiyaç ve Teknoloji
Genellikle bu soruya verilen cevap teknoloji oluyor, fakat teknolojinin ötesinde bir olgu var ki o da “öğrenme”dir. 21.yy öğrenmenin önem kazandığı ve hızla geliştiği bir dönemdir. Teknoloji buna bir araç olmaktadır. Sonuç olarak teknoloji bize çok büyük olanaklar sağlıyor ama onun içeriği, onunla kurduğumuz iletişim bambaşka bir boyut oluyor. Özellikle anlamlı öğrenme, insan ürünü olup insanların katılımıyla gerçekleşiyor. Bu işlem sırasında ortam/teknolojik araçlar, kullanılan yöntemler hep ikincil rol oynuyorlar. Ama nedense en kolay olan bu ikincil araçların değiştirerek eğitim/öğretimi şekillendirebileceğimizi sürekli devrim peşinde koşuyor ama yenik güreşçi misali güreşe doymuyoruz. "Geçmişlerini iyi değerlendiremeyenler gelecekte geçmişlerini tekrar yaşarlar“ Prof. Dr. M. Yaşar Özden “Yeni eğitim sistemlerinde aklınıza gelen en önemli konu nedir?”

6 Eğitim ve Öğretime Duyulan İhtiyaç ve Teknoloji
Hocamızın blog sitesi. Eğitim ve Öğretim hayatında yaşanan gelişmeleri kendi yorumuyla okurlarına aktarmaktadır. “bilgi paylaştıkça çoğalır” felsefesini güdmektedir. Blog Sitesi: “Geçmişlerini iyi değerlendiremeyenler gelecekte geçmişlerini tekrar yaşarlar” Prof. Dr. M. Yaşar Özden

7 Eğitim ve Öğretime Duyulan İhtiyaç ve Teknoloji
Günümüzde okullardaki mevcut öğretim ve öğrenme sürecinden memnun, “böyle iyi gidiyoruz” diyebilen var mı aramızda? Bilgi: Bu sözcük aslında çok karıştırılıyor. Aslında bilgiyi ifade eden 3 sözcük var, veri(data)(sayılar, harfler, ham bilgi)), diğeri enformasyon, diğeride ingilizcede knowledge olan kelime. Ham veri internette, okulda her yerde bulunmakta. Bu ham verilerden anlam çıkardığımızda yine bizim dışımızda olan bir enformasyon var. Bize uzaktan eğitimle olsun, eğitim sistemiyle olsun, veriler ve bunlar üzerinde işlenmiş olan enformasyonlar sunuluyor. *Eğer bu enformasyondan bir anlam çıkarabiliyor, bununla yoğrulabiliyor ve bundan tekrar rekabete uygun bir bilgi çıkarabiliyor isek o zaman bilgi toplumuna doğru gidebiliriz. Yoksa sadece enformasonla, veriyle uğraşıp başka sistemlerin bize aktardığıyla uğraşıp hiçbir süzme yapmadan, hiçbir üretime geçmeden bilgi toplumuna ulaşmamıza imkân yoktur. Her zaman bize enformasyonu sağlayan dış güçlere muhtaç kalırız. Günümüzde öğreticiler, öğrenenlere enformasyon(bilinti) veriyoruz. Aslında ezberli-ezbersiz eğitim dediğimiz şey bu. Şu an bende sizlere bir sürü veriden kendime göre yaptığım sentezi, yani benim bilgimi size enformasyon olarak sunuyorum. Bununla nasıl bir iletişim kuracağınız, buradan ne yorum çıkaracağınız tamamen sizinle ilgili bir durum. Yani bu tamamen size uzak da kalabilir, bir gün sonra unutabilirsiniz de, ama farklı bir iletişim içinde, etkileşim içinde farklı boyutlarda kendiniz bir bilgi çıkarabilirsiniz. Bu aşamada ezberli ezbersiz eğitim söz konusu oluyor. Biz enformasyonları sunuyoruz, bununla çocuk veya öğrenci, öğrenen olarak nasıl bir iletişim kuruyor bilmiyoruz. Buradan bilgi çıkarılıyor mu bilemiyoruz. Prof. Dr. Petek Aşikar (hacettepe böte blm bşkn) Bilgi Güçtür.

8 Eğitim ve Öğretime Duyulan İhtiyaç ve Teknoloji
Eğitimde teknoloji kullanımı Mersin Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulamaları –Video Kaydı

9 Eğitim ve Öğretime Duyulan İhtiyaç ve Teknoloji
Eğitimde teknoloji kullanımı Sadece iki kişiyle tv çekiminin yapıldığını düşünen yoktur sanırım :) Attachments kısmında “Stüdyo Çekimleri.pdf” adlı dosyaya bakabilirsiniz. Mersin Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulamaları –Video Kaydı

10 Artık “Öğretimden çok “öğrenme”nin önemi artmıştır.
Tahta domates kasası: Kara tahtamız Sert Plastik Kasa ise: Projeksiyon yada akıllı tahtamız olsun. Teknoloji bir araçtır ve amacı öğrenmeyi gerçekletirmede etkileşimi kolaylaştırmaktır. Ancak öğrenenin bilgiyi kendine mal etmesi, daha önce zihninde var olan bilgilerle ilişkilendirebilmesi gerekir ki etkileşim dolayısıyla öğrenme gerçekleşebilsin. Teknoloji bize çok büyük olanaklar sağlıyor ama onun içeriği, onunla kurduğumuz iletişim bambaşka bir boyut oluyor. Yeni teknolojilerin eğitim alanına aktarılarak kullanılması, eğitim öğretim kalitesinin yükseltilmesi açısından son derece önemlidir. Eğitimde çağdaş teknolojinin kullanılması, öğrencilerin daha kolay, daha hızlı öğrenmelerini, aynı zamanda öğretmenlerin iş doyumunu sağlayacaktır. Çağdaş eğitimde öğretmen ve teknolojinin birbirini bütünlemesi, eğitim öğretimde kalitenin artmasına yardımcı olacaktır. Teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun sınıf ortamı öğretmensiz yürütülemez. Önemli olan bu hızlı gelişim karşısında öğretmenin nasıl bir tutum alacağıdır. Yapılan araştırmalar gelişen ve değişen bilim ve teknoloji karşısında sınıf öğretmenlerinin kendilerini bu gelişmelere göre yetiştiremediklerini ve eğitim teknolojilerini kullanmaları konusunda önemli sayılabilecek miktarda eksikliklerinin olduğu göstermektedir. Uçar (1998), Uşak ili ilköğretim okullarında görev yapan 198 öğretmen üzerinde “İlköğretimde Ders Araç Gereçleri Kullanma Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi” konulu araştırmasında, öğretmenlerin öğretim materyalleri kullanmanın önemini bildiklerini ancak, değişen teknolojiden haberdar olmadıklarını, %91'nin materyal kullanmalarının düşük olduğunu ve ders aletleri sağlama merkezinden faydalanamadıklarını belirtmiştir. Öğretmenlerin bir eksiliği de materyali doğru kullanmayı bilmemesidir. Sınıfında tepegöz kullanan öğretmen yüzünü perdeye dönüp dersini işlemekte ve dersini öğretim materyalleri ile işlediğini söylemektedir. Teknoloji çağında teknoloji kültüründen yoksun bir işleyiş sürmektedir. Bunun önemli nedenlerinden birisi, okul yönetici ve denetleyicilerinin konuya yabancı olmaları; ikincisi ise, alanda görevli öğretmenlerin eğitim yetersizliğidir. Öğretmenler, günümüzde meydana gelen değişmeleri yakından takip eden ve değişime en fazla uymak zorunda kalan kesim olmuştur. Diğer insanlar gibi öğretmenler de günümüz küresel ortamında hem geçmişteki olaylar hem de şu anda ortaya çıkan olayların getirdiği etkilerle mücadele etmek zorundadırlar. Bu ortamda öğretmenlerin görevi, çocuklar ve gençleri yaşadıkları toplumun kimliğini korumak ve aynı zamanda sözü edilen küresel dünyaya onları hazırlamak gibi karmaşık öğeleri içermektedir. Bu da öğretmenlere yeni yükler getirmektedir. Öğretmenlerin bu yükü kaldırabilmeleri için kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir (Güven, 2001:21). Eğer kaliteli bir yapı oluşturmak istiyorsak, kaliteli malzeme kullanmak durumundayız.

11 Artık “Öğretimden çok “öğrenme”nin önemi artmıştır.
Şöyle bir deyiş vardır; “siz domatesi ne tür bir araçla taşırsanız taşıyın o domatesin kalitesini artıramazsınız.” Öğrenmeyi, teknoloji değil öğrenenin kendisi gerçekleştiriyor. Teknoloji ise öğrenmeyi hızlandırıp, kolaylaştırmaya yarıyor. Matematik profesörü olmaya gerek yok, bireyin öğrenme sürecini teknoloji kolaylaştırıyor, aynı zamanda okullarda bu süreci kolaylaştırmak için varlar. Bu durumda en iyi sonucu elde etmek için okulların teknoloji ile bütünleşmesi gerektiği sanırım tartışılmayacak bir mevzudur. Teknoloji bir araçtır ve amacı öğrenmeyi gerçekleştirmede etkileşimi kolaylaştırmaktır. Ancak öğrenenin bilgiyi kendine mal etmesi, daha önce zihninde var olan bilgilerle ilişkilendirebilmesi gerekir ki etkileşim dolayısıyla öğrenme gerçekleşebilsin. Teknoloji bize çok büyük olanaklar sağlıyor ama onun içeriği, onunla kurduğumuz iletişim bambaşka bir boyut oluyor. Yeni teknolojilerin eğitim alanına aktarılarak kullanılması, eğitim öğretim kalitesinin yükseltilmesi açısından son derece önemlidir. Eğitimde çağdaş teknolojinin kullanılması, öğrencilerin daha kolay, daha hızlı öğrenmelerini, aynı zamanda öğretmenlerin iş doyumunu sağlayacaktır. Çağdaş eğitimde öğretmen ve teknolojinin birbirini bütünlemesi, eğitim öğretimde kalitenin artmasına yardımcı olacaktır. Teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun sınıf ortamı öğretmensiz yürütülemez. Önemli olan bu hızlı gelişim karşısında öğretmenin nasıl bir tutum alacağıdır. Yapılan araştırmalar gelişen ve değişen bilim ve teknoloji karşısında sınıf öğretmenlerinin kendilerini bu gelişmelere göre yetiştiremediklerini ve eğitim teknolojilerini kullanmaları konusunda önemli sayılabilecek miktarda eksikliklerinin olduğu göstermektedir. Uçar (1998), Uşak ili ilköğretim okullarında görev yapan 198 öğretmen üzerinde “İlköğretimde Ders Araç Gereçleri Kullanma Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi” konulu araştırmasında, öğretmenlerin öğretim materyalleri kullanmanın önemini bildiklerini ancak, değişen teknolojiden haberdar olmadıklarını, %91'nin materyal kullanmalarının düşük olduğunu ve ders aletleri sağlama merkezinden faydalanamadıklarını belirtmiştir. Öğretmenlerin bir eksiliği de materyali doğru kullanmayı bilmemesidir. Sınıfında tepegöz kullanan öğretmen yüzünü perdeye dönüp dersini işlemekte ve dersini öğretim materyalleri ile işlediğini söylemektedir. Teknoloji çağında teknoloji kültüründen yoksun bir işleyiş sürmektedir. Bunun önemli nedenlerinden birisi, okul yönetici ve denetleyicilerinin konuya yabancı olmaları; ikincisi ise, alanda görevli öğretmenlerin eğitim yetersizliğidir. Öğretmenler, günümüzde meydana gelen değişmeleri yakından takip eden ve değişime en fazla uymak zorunda kalan kesim olmuştur. Diğer insanlar gibi öğretmenler de günümüz küresel ortamında hem geçmişteki olaylar hem de şu anda ortaya çıkan olayların getirdiği etkilerle mücadele etmek zorundadırlar. Bu ortamda öğretmenlerin görevi, çocuklar ve gençleri yaşadıkları toplumun kimliğini korumak ve aynı zamanda sözü edilen küresel dünyaya onları hazırlamak gibi karmaşık öğeleri içermektedir. Bu da öğretmenlere yeni yükler getirmektedir. Öğretmenlerin bu yükü kaldırabilmeleri için kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir (Güven, 2001:21). Eğer kaliteli bir yapı oluşturmak istiyorsak, kaliteli malzeme kullanmak durumundayız.

12 Hacettepeli BÖTE öğrencilerinden;
Teknolojinin hayatımıza entegresi ...“Teknolojiyi eğitime entegre etmiş ülkelerden, bu yapıyı transfer etmek” ya da buna benzer bir şeydi işte. Neden transfer etmek yerine kendimiz baştan oluşturmuyoruz anlamıyorum. Ben bu kadar arka planda kalmamızı kendime yediremiyorum.” *Fatma KILINÇ , e-posta: Bu gün teknolojinin geldiği noktayı görünce şaşırmamak gerçekten mümkün değil. Buraya kadar her şey iyi hoş geliyor bizlere ama ben bir noktada sıkıntılıyım. Bu kadar ilerleyen teknolojiyi eğitimin içerisine çekmek mümkün değil mi? Bu kadar gelişmiş imkânları eğitimle birleştirebilmek fikri gerçekten insanı heyecanlandırıyor. Bazı gelişmiş ülkelere bakınca bu fikir bana imkânsız gelmiyor. Geçen yıl bir proje aşamasında karşılaştığım yabancı bir site( ) beni hem çok şaşırtmış hem de çok üzmüştü. Şaşırdım çünkü sitede teknolojinin okul öncesi eğitime nasıl entegre edilebileceğini anlatıyordu. Hem de öyle bir anlatıyordu ki siz elinizdeki teknolojik aleti seçiyordunuz, dersi seçiyordunuz size bir ders taslağı sunuluyordu. Düşünebiliyor musunuz henüz beş altı yaşlarındaki çocuklar eğitimlerine teknoloji ile desteklenmiş olarak başlıyorlar. Minicik ellerine fotoğraf makinesini alıverip yakaladıkları bir kareyi kendilerince anlamlandırabiliyorlar. Ülkemizde, çocuğa bilgisayar denilince aklına ilk gelen şeyi söyle diyorum duyduğum on cevaptan dokuzu “oyun” oluyor. Ben bunun nedenini bu konuda bilgimizin ve daha önemlisi çabamızın az oluşuna bağlıyorum. Yani teknolojiyi eğitim ile bütünleştirmek için adım atıyoruz evet ama geriden takip ediyoruz eğitimin bu konuda ki gelişmelerini. Yavaş ilerliyoruz kısacası. Açık konuşalım belki imkânlarımız gelişmiş ülkelerdeki kadar iyi değil ama şunu da kabul edelim ki imkânlarımızı seferber etmiş durumda değiliz Bizimde çok iyi üniversitelerimiz çok çok iyi hocalarımız ve çok zeki ve genç bir nüfusumuz var. Bizde kendimiz için bir şeyleri şekillendirebiliriz. Teknolojiyi yeteri kadar dışarıdan alıyoruz entegresini kendimiz yapmaya çalışalım en azından, diye düşünüyorum. Siz ister hayal deyin ister rüya ben inanıyorum, yapılan her güzel şey zamanında hayal değil miydi??? Fatma KILINÇ

13 Hacettepeli BÖTE öğrencilerinden;
Değişim Ajanları (geleceğin bilgisayar öğretmenleri mi?) ...“zaman içerisinde bilgisayar öğretmenlerini, BİT’i kullanarak anlatmaya çalışan branş öğretmenine yardımcı olacağını tahmin ediyorduk.” *Mükremin BADEM Sınıf ortamlarını video çektik ve sene içerisinde üzerinde bolca konuştuk genelde bizlerde Milli Eğitimin ders saatini azaltmasını dersin akışı için bir handikap olarak nitelendirdik. Aynı yıllın sonununda Böte kurultayına gittik. Konferansta da her grup yapılan hatalar üzerinde durdu. Ders süresinin az oluşu Eğitim ve Teknolojileri Genel Müdürü yetkilisine soruldu ve bu konuda çözüm istendi. Bir ara yetkili kişiden “peki neden 1 saat yapıldı biliyor musunuz?” diye salona bir soru yöneltti, konu biraz dağılsa da halen öğretmenlik yapmakta olan bir öğretmenimiz “gelecekte bilgisayar dersleri kalkacak ve bu iş entegrasyona doğru ilerleyecek cevabını verdi” Yetkili ağzından bir itiraz gelmediği gibi evet öyle diyip onaylayan mimik ifadelerinde bulundu. Buda gösteriyor ki gelecek seneler, belki Yasemin hocanın dediği gibi “değişim ajanı” rolünü bize verebilir hazırlıklı olmak lazım. Branş öğretmenliği yerine yeni görev ve sorumlulukların getirilmesi olası olduğu düşünülüyor.

14 Uzaktan Eğitim Nedir ?

15 Uzaktan Eğitim Nedir ? >Farklı zaman ve mekânlarda öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin <iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği eğitim faaliyeti.

16 Uzaktan Eğitim Modelleri
Senkron; aynı zamanda farklı ortamlarda (geleneksel eğitim) Asenkron; farklı zamanda ve farklı ortamlarda (daha çok bireysel) Karma; her ikisininde kullanıldığı. (geleneksel eğitim)

17 Çin’de Uzaktan Eğitim;
Teknolojinin kalbi Çin... PISA Çin'de öğretmen eğitimi, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.

18 Çin’de Uzaktan Eğitim;
Hizmet öncesi eğitimi üniversiteler 4 yıllık programlar ile, Hizmet içi eğitimi ise eğitim enstitüleri, öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim okulları tarafından verilmektedir. Hizmet içi eğitim televizyon, mektup, uydu ve akşam okulları ile verilmektedir. Dikkat çekmek istediğim birşey, “hizmet içi kursu” değil, “HİZMET İÇİ EĞİTİM OKULLARI” kelimesi...

19 Çin’de Uzaktan Eğitim;
1998 yılı istatistiklerine göre, hizmet içi eğitim alan öğretmenlerinin toplam sayısı 'e ulaşmıştır. Hizmet içi eğitim dereceli ve derecesiz olmak üzere ikiye ayrılmıştır Dereceli hizmet içi eğitimini tamamlayan öğretmenlere akademik itibarı olan sertifikalar verilmektedir Derecesiz eğitim ise sürekli öğrenmenin en önemli parçası olup öğretmenlerin sürekli kendilerini iyileştirmesine yönelik bir programdır. Sürekli eğitim, özellikle sınıf öğretmenleri arasında yaygın olup, esasen öğretmenlerin kendi yeteneklerini geliştirmeye yönelik bir programdır.

20 Japonya’da Uzaktan Eğitim;
NHK 1980 in temmuz ayında kurulmuştur. Bu gün Türkiye de TRT 4 ün yayınları gibi fakat bu daha geniş çaplı bir eğitim sağlamaktadır. Bu TV kanalı radyo ile yayımını tüm dünya çapında gerçekleştirmektedir. Değişik ülkelerden insanlar için farklı dillerde eğitim vermektedir. Bu kanal tüm dünyada Japonca dersleri vermektedir Brezilya,New York,Los Angeles da ve daha bir çok yerde Japon dil uzmanlarına ve Japonca öğrenmek isteyenlere ulaşmaya çalışıyor. Japon uzaktan eğitim televizyonu NHK’ nin verdiği dersler Matematik Fen Bilimleri Sanat Sosyoloji Doğa Bilimleri Japonca… Uzaktan Eğitimi bir TV kanalı olan NHK İnternational sağlamaktadır.

21 Japonya’da Uzaktan Eğitim;
NHK 1980 in temmuz ayında kurulmuştur. Bu gün Türkiye de TRT 4 ün yayımları gibi fakat bu daha geniş çaplı bir eğitim sağlamaktadır. Bu TV kanalı radyo ile yayımını tüm dünya çapında gerçekleştirmektedir. Değişik ülkelerden insanlar için farklı dillerde eğitim vermektedir. Bu kanal tüm dünyada Japonca dersleri vermektedir Brezilya,New York,Los Angeles da ve daha bir çok yerde Japon dil uzmanlarına ve Japonca öğrenmek isteyenlere ulaşmaya çalışıyor. Yeni çıkan haberler ve gelişmeler Podcast ile farklı dillerde yayınlanıyor.

22 Japonya’da Uzaktan Eğitim;
NHK 1980 in temmuz ayında kurulmuştur. Bu gün Türkiye de TRT 4 ün yayımları gibi fakat bu daha geniş çaplı bir eğitim sağlamaktadır .Bu TV kanalı radyo ile yayımını tüm dünya çapında gerçekleştirmektedir. Değişik ülkelerden insanlar için farklı dillerde eğitim vermektedir. Bu kanal tüm dünyada Japonca dersleri vermektedir Brezilya,New York,Los Angeles da ve daha bir çok yerde Japon dil uzmanlarına ve Japonca öğrenmek isteyenlere ulaşmaya çalışıyor. TV yayınına farklı iletişim teknolojileriyle bağlanılabiliyor.

23 Uzaktan Eğitim Modelleri
“Uzaktan Eğitimde Hangi Modeli Kullanmalıyız ?” Uzaktan eğitim o kadar geniş bir kavram ki bir modeli alıp “uzaktan eğitim böyle olur” dememize imkân yok. Aynı eğitim sistemi gibi. Farklı biçimlerde olabiliyor, farklı ortamlarda, birden fazla öğretmen oluyor/olmuyor, farklı eğitim örgütlerinde olabiliyor, değişik öğrenme seviyesi ve yaşlarda olabiliyor, değişik teknolojiler var, şu anda bilgisayar ve internet üstün konumda ama farklı teknolojiler de var. Farklı öğretim yaklaşımları olabiliyor. Bu yüzden çok geniş bir yelpazeyi kullanabiliyoruz uzaktan eğitimde. Onun için yepyeni bir uygulamada kendi modelinizi, kendi ihtiyaçlarınız için ortaya çıkarabilirsiniz. Şu model bu model değil de “bizim ihtiyaçlarımız buna göre, biz böyle bir modeli yapıyoruz” diyebilirsiniz. UE, kendini disipline etme ve bireysel çaba gerektirdiği için, bireyin kendi kendine çalışma alışkanlığını edinmiş olması gerekiyor.

24 Uzaktan Eğitim Modelleri
Birey sürekli kendi kendine öğreniyorsa okula gerek var mı ? Evet var, kurumsal destek aldığımızda bu öğrenme sürecimiz daha hızlanıyor ve kolaylaşıyor. Diğer türlü öğrenme sürecimiz uzuyor ve zorlaşıyor. Uzaktan eğitim bildiğiniz gibi kendi kendimizi disipline etme gerektiriyor ancak bu konu belki de en ciddi sıkıntımız. Eğitim sistemimin içinde buna pek yer vermiyoruz ne yazık ki. Hep dışarıdan kontrollü olduğu için onu geliştirmemiz de biraz zor oluyor. Teknoloji yayıldıkça o teknolojiden yararlanma da yayılıyor. Aslına bakarsanız eğitim sistemi içindeki teknolojilere baktığınız zaman, bir tanesi hariç, hiçbiri eğitim amaçlı ortaya çıkmamıştır. Yani “öğrenciler daha iyi öğrensin, öğretmen daha iyi materyalini hazırlasın diye bir şey icat edelim, bir teknoloji yaratalım...” hiçbir zaman denmemiştir. Yenilik hep teknik alandan gelmiş ve eğitim sistemi onu alıp kendine adapte etmeye çalışmıştır. Bir tane vardır eğitim sistemi içinde kullanılan ve en iyi yayılımı sağlanan da odur. O da “kara tahta”dır.

25 En Yaygın Öğretim Teknolojisi;
Diğer teknolojiler çok az girebilmiştir, çok az yayılabilmiştir. Video ile eğitim, radyo ile eğitim, tv ile eğitim, internetle eğitim, bilgisayarla eğitim hep başlarda çok göklere çıkarılmış ama yayılamamışlardı. Tv çıktığında “eğitimi de tv ile vereceğiz, eğitim sistemi ancak böyle kurtulur” derken “tv de işe yaramadı” oldu. Daha fazla emek harmacak gerekiyor yayılma için.

26 Uzaktan Eğitimin Gelişim Evreleri
Mektupla Eğitim (1850) Tv-Radyo ( ) Senkron Eğitim (uydu ve video konferans) (1970) (üniversitelere stüdyolar kuruluyor) İnternet Tabanlı Eğitim (1990) (herkesin her yerden, her istediğine ulaşabileceği bir yapı oluşturalım hedefi) Bu modeli seçtik, sadece bunu yapıyoruz değil. Bunu geliştirecek her türlü diğer teknolojiyi, malzemeyi, modeli de kullanabiliriz. Her sistem kendi ihtiyacına uygun bir şekilde ortam hazırlıyor. Böyle olunca yeni kavramlar da çıkıyor her gün. Bilgi çağıyla gelen “Küresel Öğrenme”, Okul yerine artık “öğrenme merkezi” deyimini kullanma eğilimi var. Bunlar neden değişiyor ? Çünkü burada temel olan öğretim değil “öğrenme”. Öğrenme, ön plana çıkınca o çok bireyselleşiyor ve sorumluluğu kişiye bırakan bir eğitim olgusu var oluyor. Eğitim nasıl düzenlenecek? Öğrenmeyi kolaylaştırıcı ortam hazırlanacak ama sorumluluk bireyde olacak. Çünkü birey öğrenmezse hiçbir şey olmuyor. Birey enformasyondan bilgiye geçemiyorsa hiçbir şey olmuyor.

27 Gelişmiş Ülkelerin Öğrenme İlkesi
Hangi zamanda: gece yarısı, hangi ortam: bir kafede, “ben şunu öğrenmek istiyorum” dediğiniz zaman onu öğrenebilme altyapısına sahip olmanız lazım. Gelişmiş ülkelerde bu bir ilke olduğundan bunu geliştirmek için çaba sarfediyorlar Birey istediği zaman istediği yerden bilgiye erişebilmeli.

28 Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna...
Yapılan araştırmalar bunun böyle olmadığını zekânın geliştirilebileceğini, tek bir zekanın olmadığını, çok çeşitli zekaların olduğunu, kişinin boş olmadığını sürekli zihinsel faaliyette bulunduğunu, birikimlerinin çok farklı olduğunu ve öğrenmenin çok farklı biçimlerde geliştiğini söylüyor. Bu yüzden kişiye yoğunlaşılmış durumda. Herkes farklı tarzda öğrenir Sanayi toplumu, “ben bu bilgileri veririm, bunu alan alır, almayan almaz.” Gibi eleyici, seçici, zeki olanların ortaya çıktığı kendilerine göre ayrım yapıldığı bir sistem. Okul bir fabrika, öğrenci boş bir kutu idi. Ham madde alınır ve işlenir, istenilen noktaya getirilirdi. Bu 19. Ve 20.yy eğitim anlayışıydı.

29 Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna...
.:i:. Artık okulun görevi her çocuğun öğrenme ihtiyacını karşılayacak ortamları yaratmak, .:i:. Hangi zekâlarda olduğunu ve hangi yeteneklerde olduğunu keşfedip o yönde ilerlemesini sağlamak oldu.

30 Kendi kendini değerlendirme
Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna... Kendi kendini değerlendirme Kendi kendini değerlendirme konusunda büyük çabalar var. Çünkü birey yaşam boyu öğrenecek. Bunu bir yaşam biçimi haline getirecek bir değerlendirme sistemine girmesi lazım kendisiyle ilgili olarak. “ben neyi öğreneceğim, nasıl öğreneceğim” ayrıca “öğrenmeyi öğrenme” 8 zeka türünden bir tanesi de “kendini tanıma zekası” okul çocuğun kendini tanımasına yol açacak etkinlikler sağlamaktadır. Kendini yansıtma

31 Uzaktan Eğitimde 4 Önemli Kavram;
1) Bağımsızlık: öğrencinin öğrenme sorumluluğunu alması Kendi hızında çalışabilmesi. Öğretmen ve arkadaşlarından daha az yardım alması ve ihtiyaçlarına uygun seçeneklerin sunulması.

32 Tartışma Blogları Öğretici: Ana konuyu belirler ve süreci kontrol edip yönlendirir. Öğrenen: Konuyla ilgili araştırma yapıp, tartışmaya katılır.

33 Tartışma Blogları

34 Öğrenci Yorumu - www.femir.org
Tartışma Blogları Öğrenci Yorumu -

35 ceit253.blogspot.com

36 Farklı görüşler ve fikirler ortaya atılır

37 Öğrenciler kendi çabalarıyla bilgiye erişip paylaşır,
Öğreten, öğrencileri yeni bilgilere yönlendirir.

38 Kumanda Odası – EGM Uzaktan Eğitim Merkezi
Uzaktan Eğitimde 4 Önemli Kavram; 2) Sanayileşme: materyaller üretilmeye başlandı, üretilen materyallerin aktarılması. Yeni iş alanları ve meslekler ortaya çıkıyor Gelişmiş ülkeler bu sanayileşmeyi çok güzel kapmışlar ve bunu gelişme, ekonomi açısından bir strateji olarak ele aldılar. Clinton “herkese eğitim, iyi eğitim” birinci sloganıydı. Tony Blair’de öyle “birinci hedef eğitim” Her iki ülkede de eğitim çok iyi para kazandırıyor. Kumanda Odası – EGM Uzaktan Eğitim Merkezi

39 Virginia University – Online Classroom
Uzaktan Eğitimde 4 Önemli Kavram; 3) İletişim ve etkileşim : Şöyle deniyor “etkileşim çok önemli çünkü diyaloglar yoluyla biz öğreniyoruz.” Uzaktan eğitim sisteminde en görülen büyük eksikliklerden biri iletişim ve etkileşimin sağlanması. Öğrenme memnuniyeti motivasyonu artırıyor, memnuniyetsizliği de motivasyonu azaltıyor. Başarıyı etkileyen faktörlere bakıldığında en fazla etkisi olan faktörün motivasyon olduğu ortaya çıkıyor. Virginia University – Online Classroom

40 Uzaktan Eğitimde 4 Önemli Kavram;
Motivasyon: belli amaçlara ulaşmak için bir güç kazanma hali olarak tanımlanabilir. Motivasyonu artıran da etkileşim, o ortam, sıcak ortam, karar süreçlerine katılma, kendini bir birey gibi hissetme, kendini bir yere ait hissetme. Bunlar motivasyonu artıran faktörler ve arkadaşça dostça bir ortam da öğrenmeyi olumlu bir şekilde etkiliyor.

41 Uzaktan Eğitimde 4 Önemli Kavram;
Yanlış Yapma Korkusu Eğitimin verimliliğin azaltan en önemli faktörlerden bir tanesi de yanlış yapma endişesidir. Bu yüzden çoğu zaman sınıf ortamında hep, anlamasak dahi anlamış gibi davranırız ya da kendi bilgisizliğimiz başkaları tarafından farkedilmesin diye soru sormayız. Hele ki sınıf ortamında farklı tür öğrencilerden oluşan bir grup varsa, o zaman hiç soru sormuyoruz. Herkes anlamış gibi davranıyor. “nasıl olsa ben bunu çıkınca evde öğrenirim” diyoruz. Sonrası malum. Bu konuda ue’de istediğimiz kadar tekrar edebiliriz, geri dönebiliriz, hata yapabiliriz, bizi gözleyen, izleyen, eleştiren birisi yok. Hatta “ben sana üç defa bunu tekrar ettim ama!” diyecek biri de yok. Dolayısıyla bu tür endileşelerimizden arındığımız vakit daha iyi konsatre olabiliyoruz. Uzaktan Öğretim’de kişinin yanlış yapma gibi korkuları ortadan kalkmaktadır

42 Uzaktan Eğitimde 4 Önemli Kavram;
4) Denklik : Uzaktan Öğretim’in geleneksel öğretimle aynı niteliği sağlaması lazım Öğretimde etkileşim önemlidir, yani çoklu ortam tek ortamdan daha iyi sonuç verir. Zaman zaman yüz yüze eğitim yapılması da motivasyonu artırıyor. Dolayısıyla uzaktan eğitim sistemini ele aldığınız zaman buna tamamen uzaktan demek biraz zor oluyor. Arada kişilerin bir araya geleceği, bilgilerini, duygularını paylaşacağı ortamların da olması gerekiyor. Bir uzaktan eğitim sistemi öğrenci ne kadar uzakta olursa olsun, hangi teknolojiyi kullanırsa kullansın öğrenci yaşantılarını ve hizmetin denkliğini sağlamak durumunda. UE’nin geleneksel eğitimle aynı niteliği sağlaması lazım. Farklı yaşantılarla olabilir, farklı bir hizmettir ancak benzer ve denk bir tatmin olması lazım. Öğrenme olması lazım.

43 Yüz yüze öğrenme mi ?

44 Yüz yüze öğrenme mi ? Uzaktan öğrenme mi ?
Teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun sınıf ortamı öğretmensiz yürütülemez. Önemli olan bu hızlı gelişim karşısında öğretmenin nasıl bir tutum alacağıdır. Yapılan araştırmalar gelişen ve değişen bilim ve teknoloji karşısında sınıf öğretmenlerinin kendilerini bu gelişmelere göre yetiştiremediklerini ve eğitim teknolojilerini kullanmaları konusunda önemli sayılabilecek miktarda eksikliklerinin olduğu göstermektedir. TC’de ve Dünya’da yapılan Uzaktan Öğretim Programlarına bakıldığında müthiş bir gelişmeyi görmekteyiz. Artık Uzaktan Eğitimin, Yüzyüze eğitim kadar etkili olduğu, Harmanlanmış öğretim ortamlarının (U.S. Department of Education) daha etkili olduğu konusunda genel bir kabul oluşmaya başladığını söylemek çok iddialı olmayacaktır. M. Yaşar Özden Gelişmiş ülkelerde lise ve üniversite öğrencilerinin kendi kendine öğrenme davranışının geliştiği düşünülerek bu kurumlarda uzaktan eğitimin yaygınlaşması hızla sürmektedir. Verilen hizmetler ve sonuçlar bunu kanıtlar niteliktedir. Fakat ülkemiz için aynı şeyi söyleyememekteyiz. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 14 Aralık 1999 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede “Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliğini” yayımlayarak, üniversiteler arasında eğitim alanında işbirliği ve aynı zamanda üniversiteye giremeyen öğrencilere yeni kontenjanlar yaratmayı planlaması, Uzaktan eğitime denkliği resmi olarak vermesi de uzaktan eğitim yönteminin yüz yüze eğitim karşısındaki gücünün, kolaylığının ve öğrenci başına maliyetinin düşüklüğünün sonucudur. Uzaktan öğrenme mi ?

45 Uzaktan Öğretimin Özellikleri
.:i:. Öğrenci her yerden ulaşabilmeli ve dersi izleyebilme özelliğine sahip olmalı .:i:. Öğrencinin öğrenme sorumluluğuna yer vermeli .:i:. Öğretim elemanlarının eğitsel görevlerine daha fazla zaman ayırmalarını sağlamalı Öğretmenler, içerik düzenlemeyle ve diğer teknik işlerle vakit harcamamalı, bunların yerine öğrencilerin ve kendisinin öğrenmesine odaklanmalıdır.

46 Uzaktan Öğretimin Özellikleri
.:i:. Sistem öğrenenlere, geniş seçenekler ve etkili olduğu bilinen öğretim yöntem ve teknolojileri sunabilmeli .:i:. Değişik ortam yöntemleri birlikte kullanılabilmeli. .:i:. Sistem, geliştirilebilinir ve tekrar edilebilinir olmalı

47 Uzaktan Eğitimin Kurulmasındaki Güçlükler
.:i:. Değişime bir örgütsel direnç oluyor, değişim bir yenilenme süreci .:i:. Ortak bir vizyon olmaması, bu vizyonun paylaşılamaması, .:i:. Stratejik plan eksikliği .:i:. Uygulamadaki yavaşlık .:i:. Teknolojik değişime ayak uydurmadaki yavaşlık.

48 Bu insanlar ne yapmaya çalışıyorlar ? 
Bu insanlar ne yapıyorlar ? Ne anlam çıkarıyorsunuz ? Bana göre, internetin sağladığı bilgi dağını kaldırmaya çalışıyorlar.  Bu insanlar ne yapmaya çalışıyorlar ? 

49 İnternet’in Eğitim’de Kullanılması
İnternet, bireylerin kendi bilgilerini tüm dünya ile paylaşabilmelerine olanak vermiştir. "Ben başarıya nasıl ulaşacağımı düşünmem. Ona neler engel olur onu düşünürüm. Engelleri kaldırdım mı, gerisi zaten gelir." M. Kemal ATATÜRK ''Engeller beni durduramaz, her bir engel kararlılığımı daha da güçlendirir.'‘ (Leonardo da Vinci) Bizlere düşen görev, imkânlarımızın el verdiği teknolojiden en iyi şekilde faydalanarak öğrenmeyi öğrenmek ve öğretmektir.

50 Jimmy Wales; Özgür Elektronik Ansiklopedi’nin Yaratıcısı
Jimmy Wales; Özgür Elektronik Ansiklopedi’nin Yaratıcısı. Sürekli değişen ve olgunlaşan bilgiyle birlikte öğrenen bireyler sayesinde ansiklopedi sürekli güncel kalmayı başarmaktadır. Jimmy Wales

51 Jimmy Wales; 10 yıl önce insanlara Vikipedi'yi anlatmaya başladığımda alaycı bakışlarla karşılaştım. Bazı iş çevreleri, kayda değer bir bilgi havuzu yaratma ve paylaşma amacıyla tüm dünyadan gönüllülerin bir araya gelmesi fikrine karşı kuşkucu yaklaştılar. Reklamsız. Kârsız. Özel bir amaç olmaksızın.

52 VikiPedi (wikipedia) Kuruluşundan 10 yıl sonra, 310 milyondan fazla insan (dünyada internet erişime sahip nüfusun neredeyse üçte biri) Vikipedi'yi her ay kullanıyor. Vikipedi dünyanın en popüler 5'inci internet sitesi. Milyon dolarlık yatırımlarla kurulmuş diğer dördü ise, sürekli pazarlama faaliyetleriyle ve geniş kurumsal personel kadrolarıyla yönetilmekte.

53 Neden İnternet Tabanlı Öğrenme (İTÖ) ?
Okullardaki öğrenci sayısının artması, Bilgi miktarının yoğunluğu ve değişkenliği, Öğretmen yetersizliği, Bireysel farkların önem kazanması, Neden İnternet Tabanlı Öğrenme (İTÖ) ?

54 Neden İnternet Tabanlı Öğrenme (İTÖ) ?
Eğitim’de fırsat eşitliği, Okullardaki öğrenci sayısının artması, Bilgi miktarının yoğunluğu ve değişkenliği, Yaşam boyu eğitimin artan önemi, Bireysel farkların önem kazanması,

55 İnternet Tabanlı Öğrenme (İTÖ)
Hofmann, İTÖ’yü çağdaş dönemde, geleceğin bireyleri için potansiyellerini ortaya koyabilecekleri ideal bir yöntem olarak açıklamaktadır. En geneliyle İTÖ; öğrenme sürecinin zaman ve mekândan bağımsız olduğu, alt yapısında internet tabanlı ortamların kullanıldığı, istendik davranışları geliştirme süreci olarak ele alınmaktadır. Zengin iletişim seçenekleri ve bilgiye kolay erişim olanakları sunarak, öğrenme ortamlarını zenginleştiren ve öğrenenin bilgiyi yapılandırmasını temele alan bireyselleştirilmiş öğrenme sürecidir.

56 İTÖ 3 Yolla Öğrenmeyi Gerçekleştiriyor
Gerçek zamanda (senkron öğrenme) Gerçek olmayan zamanda (asenkron öğrenme) Her ikisi birlikte (karma öğretim)

57 İTÖ Ortamlarının Farklılıkları
Öğrenen ve öğreten özellikleri Amaçları Hedef Kitle Teknolojinin Özellikleri İsteğe bağlı eş zamansız öğrenme-öğretme sürecine katılım Öğrenme gereksinimlerine göre değişen, esnek içerik Öğrenci aktif, öğreten yönlendirici. İTÖ’de öğrenenlerin, belirlenen hedeflere ulaşmaları değil, Öğrenenlerin bilgiyi anlamlandırmaları için öğrenme fırsatları sağlamak çok daha önemli yer tutmaktadır.

58 Örgün Derslere İnternet Desteği Sağlanması
İTÖ’nün Kullanım Yerleri Örgün Derslere İnternet Desteği Sağlanması

59 Örgün Derslere İnternet Desteği Sağlanması
ThinkQuest; Öğretmenlerin eğitim projelerini sınıf müfredatlarına katarak öğrencilerin hayati önem taşıyan 21. Yüzyıl becerileri geliştirmelerine olanak sağlayan bir ücretsiz online öğrenme platformudur. Dünya’nın dört bir yanındaki okullar, öğretmenler ve öğrenciler arasında projelerde birlikte çalışmak, deneyimleri paylaşmak ve birlikte bilgi oluşturmak üzere bağlantı kurar.

60 Örgün Derslere İnternet Desteği Sağlanması
15 yaş ve altı grubunda dünya ikinciliği derecesini elde ettiler. “Sessizlerin sesi” başlığıyla sunulan internet sitesi, Türkiye dahil gelişmekte olan birçok ülkenin önde gelen sorunlarından biri olan “çocuk işçiler” konusuna dikkat çekiyor. 2009 Global ThinkQuest Yarışması'na Terakki Vakfı Okulları'ndan katılan Türk ekibi, hazırladıkları internet sitesiyle(Türkiye’de çocuk işçiler) ikincilik ödülü kazandı.

61 Örgün Derslere İnternet Desteği Sağlanması
Katılımcılar, eleştirel düşünme, takım çalışması, iletişim, yaratıcılık, teknoloji, kendi kendini yönetebilme ve kültürlerarası anlayış gibi 21. yüzyılın gerektirdiği pek çok yeteneğe sahip oluyor.

62 Adnan Menderes İlköğretim Okulu
Örgün Derslere İnternet Desteği Sağlanması Adnan Menderes İlköğretim Okulu Gelecek eğitim-öğretim yıllarında diğer dersleri destekleyici çalışmalar yapılması planlanmaktadır. .:i: Öğretim Yılından İtibaren BT dersi UE yöntemi ile işlenecek. .:i:. Proje ve ödevlerde bu site üzerinden gönderilecek

63 Örgün Derslerin İnternete Dayalı Sunulması
İTÖ’nün Kullanım Yerleri Örgün Derslerin İnternete Dayalı Sunulması

64 Örgün Derslerin İnternete Dayalı Sunulması
Derslerini internete dayalı yürüten bazı üniversiteler; Sakarya Üniversitesi Anadolu Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fırat Üniversitesi Anadolu Üniversitesi ülkemizde ve yurt dışında yükseköğrenim talebini karşılamada sağladığı kapasite yanında önlisans, lisans, lisans tamamlama ve çeşitli sertifika programlarıyla da toplumumuzun eğitim düzeyinin artmasına ve fırsat eşitsizliğini önlemede büyük katkı sağlamaktadır.

65 Sanal Üniversite Uygulamaları
İTÖ’nün Kullanım Yerleri Sanal Üniversite Uygulamaları

66 İnternete Dayalı Sertifika Programları
İTÖ’nün Kullanım Yerleri Ücretsizdir Bilişim alanında birçok sertifika program hizmeti vermektedir. Öğretmen ve öğrencilere özel sanal sınıf kullanma olanağı verilmektedir. Asenkron ve Senkron olarak dersler yürütülmektedir. İnternete Dayalı Sertifika Programları

67 İTÖ’de Sınıf Ortamı Bu sınıf, öğrencilere bilgi dağıtan basit bir
mekanizma değildir. Aynı zamanda öğrencilerin ve sınıfın değerlendirilmesini yapan ve etkileşimini sağlayan bir araçtır.

68 İTÖ Sınıf Ortamında Öğretmen;
Süreci organize eder, Öğrenme materyallerini ve öğrenilecek konunun akış şemasını hazırlar, Öğrenme sürecinin nasıl gerçekleşeceği hakkında bilgi verir.

69 Atatürk Üniversite’si Uzaktan Eğitim Merkezi
İTÖ Sınıf Ortamında Öğrenci; Atatürk Üniversite’si Uzaktan Eğitim Merkezi Öğrenci, içerikle, öğreticiyle, diğer öğrencilerle olmak üzere farklı öğelerle etkileşmektedir. Eğitim durumlarının bu amaca en iyi şekilde hizmet etmesi gerekmektedir

70 İTÖ’de Değerlendirme Geleneksel değerlendirmeden farklı olmaktadır.
Vize sınavı internet üzerinden ve %20 ağırlıkta Final sınavı eğitim kurumunda ve %80 ağırlıkta

71 İTÖ’de Değerlendirme: Dijital Gelişim Dosyası
.:i:. Öğrencinin gelişiminin tam bir resmini yansıtan çalışmaların toplamıdır. .:i:. Geleneksel değerlendirme yaklaşımlarına bir alternatif olarak sunulmamaktadır.

72 İTÖ’de Değerlendirme: Dijital Gelişim Dosyası
.:i:. Öğrencinin tüm aktiviteleri kayıt altına alınır.

73 İTÖ’de Değerlendirme: Dijital Gelişim Dosyası
.:i:. Öğrencinin tüm aktiviteleri kayıt altına alınır.

74 İTÖ’nün Yararları Tüm bireylere eğitimden eşit yararlanmasını sağlar
Zaman bağımsızlığı sağlar Ortam bağımsızlığı sağlar Bireysel farklılıklar ön plandadır. Tüm bireylere eğitimden eşit yararlanmasını sağlar Öğrencilerin en güncel eğitim materyallerine ulaşmalarını sağlar.

75 İTÖ’de Sınırlıklar Teknik altyapı gerektirmesidir
Yüz yüze iletişim eksikliği Her tür öğrenme etkinliği için uygun bir öğrenme yöntemi değildir. Öğrenci tek başına çalışmak zorundadır ve bu durum motivasyonu olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biridir.

76 İTÖ Sürecinin Etkili Olabilmesi İçin...
Öğrencinin etkin katılımını sağlayarak öğrenme desteklenmelidir İTÖ’de yer alan her bir temel öğenin gerekli özelliklere sahip olması gerekir. Öğretmen, süreçte öğrencinin karşılaştığı öğrenme güçlüklerini giderebilmelidir. İTÖ sürecinin etkili olması için öğrenci, öğretici, yönetici, sistem geliştirici ve eğitim tasarımcılarının birlikte çalışmaları başka bir gerekliliktir.

77 Uzaktan Öğretimle İlgili Yeni Kavramlar
“Burada olurken başka bir yerde olmak” “Küresel öğrenme” “Zaman ve mekandan bağımsız öğrenme” “Öğrenme Merkezi” “Sınırları olmayan öğrenme” “Sanal kütüphaneler” “WWW, web 2,0 – 3,0 – 4,0” “Duvarları olmayan okul” “Engelsiz Üniversite” Bu kavramlar neden çıkıyor ? Çünkü artık öğretimden çok “öğrenme” merkeze alınmış ve bunun üzerine yoğunlaşılmıştır.

78 Gelecekte Uzaktan Eğitim;
.:i:. Tüm eğitim kurumları yakın zamanda İTÖ’ye geçiş yapacaktır. .:i:. Teknoloji ile birlikte yaşamboyu öğrenme felsefesini temele alarak bu süreci daha da kolaylaştıracak bir yapıya doğru ilerleyecektir

79 Dijital Olarak Büyümek
(“NET Jenerasyonu” Dünyanızı Nasıl Değiştiriyor?) Tapscott, Psikoloji ve İstatistik okumuş ve Araştırma Metodları konusunda yüksek lisans yapmıştır yılında University of Alberta'dan ve 2006 yılında ise Trent University'nden alınmış fahri doktorası vardır. Tapscott iş hayatında teknoloji uygulamaları konusunda 11 kitap yazmış ve editörlüğünde bulunmuştur. Prof. Dr. Don Tapscott

80 Dijital Olarak Büyümek
(“NET Jenerasyonu” Dünyanızı Nasıl Değiştiriyor?) Yazar bu kitabında 11,000'den fazla genç insanla yaptığı araştırmanın sonucunda şımarık, ekran bağımlısı, bir işe dikkatini uzun süre veremeyen, sosyal yetenekleri sıfıra yakın bir avuç genç yerine; Tapscott, Psikoloji ve İstatistik okumuş ve Araştırma Metodları konusunda yüksek lisans yapmıştır yılında University of Alberta'dan ve 2006 yılında ise Trent University'nden alınmış fahri doktorası vardır. Tapscott iş hayatında teknoloji uygulamaları konusunda 11 kitap yazmış ve editörlüğünde bulunmuştur. Çağın gerektirdiği öğretmen profiline uygun olarak öğrenci tipi değişikliğe uğramaktadır. Artık kalın kitapları ezberleyen, kuru bilgilerle donanan, öğrendiği bilgileri nerede, nasıl kullanacağını bilmeyen öğrenci yerine; hangi bilgiyi nereden, nasıl elde edeceğini bilen, eleştirel düşünceye sahip öğrenci, bilgi çağının öğrenci tipidir. devrim niteliğinde düşünme, etkileşime girme, çalışma ve sosyalleşme biçimlerini geliştirmiş, şaşırtıcı derecede parlak bir toplulukla karşılaşmış.

81 Mark Elliot Zuckerberg – Facebook’un Kurucusu
Tapscott, Psikoloji ve İstatistik okumuş ve Araştırma Metodları konusunda yüksek lisans yapmıştır yılında University of Alberta'dan ve 2006 yılında ise Trent University'nden alınmış fahri doktorası vardır. Tapscott iş hayatında teknoloji uygulamaları konusunda 11 kitap yazmış ve editörlüğünde bulunmuştur. Çağın gerektirdiği öğretmen profiline uygun olarak öğrenci tipi değişikliğe uğramaktadır. Artık kalın kitapları ezberleyen, kuru bilgilerle donanan, öğrendiği bilgileri nerede, nasıl kullanacağını bilmeyen öğrenci yerine; hangi bilgiyi nereden, nasıl elde edeceğini bilen, eleştirel düşünceye sahip öğrenci, bilgi çağının öğrenci tipidir. Mark Elliot Zuckerberg – Facebook’un Kurucusu

82 İlk programını 10 yaşındayken yazdı
1984’te dünyaya geldi. İlk programını 10 yaşındayken yazdı Lisedeki başarılı notlarıyla Abd’nin en saygın üniversitelerinden Harvard’a girdi. İlk yılında, okulun en yakışıklı ve en güzel öğrencilerinin seçildiği facemash.com sitesini kurdu Mark Elliot Zuckerberg, diş hekimi baba ve psikolog annesinin tek çocuğu olarak 1984’te dünyaya geldi. ilk programını 10 yaşındayken yazdı. Lisedeki başarılı notlarıyla Abd’nin en saygın üniversitelerinden Harvard’a girdi. İlk yılında, okulun en yakışıklı ve en güzel öğrencilerinin seçildiği facemash.com sitesini kurdu. sitede Harvard’daki tüm öğrencilerin fotoğrafları vardı. ancak fotoğrafları bulmak için, üniversitenin veri tabanına girmesi gerekmişti. Veri tabanını hacklediği ortaya çıkan Zuckerberg, disipline verilince okulu bıraktı. Harvard’lı öğrencileri internet üzerinde buluşturmak için ikinci sitesi olan facebook’u kurdu. Facebook 18 ayda abd’nin en büyük arkadaşlık sitelerinden biri haline gelince, yatırımcılarından ilgisini çekti. Zuckerberg, yatırımcılarla bir akşam yemeğinde buluştuğunda yaşı küçük olduğundan alkol bile içemediğinden, gece boyunca gazoz içti. 18 ay önce kurduğu sitenin bir bölümünü wall street yatırımcılara 60 milyon dolara sattı. Sitede Harvard’daki tüm öğrencilerin fotoğrafları vardı. Ancak fotoğrafları bulmak için, üniversitenin veri tabanına girmesi gerekmişti.

83 Gelecekte Uzaktan Eğitim;
.:i:. Web 3.0 Anlamsal Ağ (Semantik Web)

84 Gelecekte Uzaktan Eğitim;
.:i:. Web 3.0 Anlamsal Ağ (Semantik Web) İnternet aracılığıyla erişebileceğimiz sınırsız bilgi birikimini bizler için anlamlandırma sürecini üstlenecektir. (yapay zekâ ile)

85 Gelecekte Uzaktan Eğitim;
.:i:. Web 3.0 Anlamsal Ağ (Semantik Web) Web’in en “zeki” hali olarak tanımlanabilir.

86 Gelecekte Uzaktan Eğitim;
.:i:. Web 3.0 Anlamsal Ağ (Semantik Web) 3D ile geliyor... Avrupa basınından Belçika’da yayınlanan La Derniere Heure gazetesi bir sayısını 3D olarak yayınladı. Görseller 3D iken, yazılar 2 boyutlu normal şekilde baskıya verilmiş. Böylece fotoğrafları ve reklamları 3d olan bir gazete ortaya çıkmış.

87 Gelecekte Uzaktan Eğitim;
.:i:. Web 3.0 Anlamsal Ağ (Semantik Web) 3D ile geliyor... Elbette Şimdilik!

88 Gelecekte Uzaktan Eğitim;
.:i:. Web 4.0 ya da WebOS Tamamen Sanallaştırma üzerine kurulmuş hazır örneği EyeOS olan online işletim sistemleri

89 Gelecekte Uzaktan Eğitim;
.:i:. Web 4.0 ya da WebOS Herşeyin artık yerel disklerden uzaklaştığı ve online networklar üzerinden kurulduğu ayrıca bilim kurgu filmlerinde gördüğünüz üzere yapay zekaya sahip işletim sistemi ve web teknoloji mimarisi..

90 Gelecekte Uzaktan Eğitim;
.:i:. Geleceğin Masaüstü Ortamları

91 Kaynaklar; Prof. Dr. M. Yaşar Özden Blog; (ODTÜ BÖTE Bölümü Başkanı)
Türkiye’de UE Merkezleri

92 Kaynaklar; http://bote.hacettepe.edu.tr/wiki/index.php/Ana_Sayfa
moodle ile yapılan ilköğretim uzaktan eğitimi meb ve telekom işbirliği ile; Dünyada Uzaktan Eğitim Uygulamaları; (Türk Öğrenciler, 2009 ThinkQuest Website yarışmasında ikinci oldular) 2009 yılı kazananlar;

93 .:iİi:. TEŞEKKÜRLER .:iİi:.
Fatih Soykan Teşekkürler.


"UZAKTAN ÖĞRETİM & İNTERNET TABANLI ÖĞRENME (İTÖ)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları