Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN EĞİTİMİN TEMELLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN EĞİTİMİN TEMELLERİ"— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN EĞİTİMİN TEMELLERİ

2 Öğrenme Çıktıları Öğrencilerin sınıf ortamında öğretmenleri ve diğer arkadaşları ile öğrenmeyi tercih ettikleri halde neden uzaktan eğitime istekli olduklarını açıklayabilecektir. Uzaktan eğitim kavramını açıklayabilecektir. Uzaktan eğitimin dünya çapında nasıl kullandığına ilişkin örnekler verebilecektir. Uzaktan eğitimde sistem yaklaşımının önemini anlatabilecektir. Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

3 Günümüzde ve Gelecekte Uzaktan Eğitim
Eğitim ve Öğretim kavramlarında değişiklik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Öğrenci tercihleri Sanal Okul/Kampüs Finansal Yatırımlar Teknoloji nereye kadar? Uzaktan eğitim nedir? Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

4 Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Bilgisayarlar Ağlar Internet WWW Telekomünikasyon Ses/Video ... Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

5 Teknoloji Destekli Öğrenme
D E Ğ E R L E N D İ R M E Öğretim İçeriği Ders Materyalleri Etkileşim Öğrenci TEKNOLOJİ Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

6 Teknoloji Destekli Öğrenme ve İletişim
D E Ğ E R L E N D İ R M E Ders Materyalleri Öğrenci TEKNOLOJİ Etkileşim Öğretmen Grubu Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

7 Uzaktan Eğitim Nedir? (1)
Uzaktan eğitim, genellikle farklı mekanlarda gerçekleşebilen, özel öğretim tasarım ve tekniklerini gerektiren, farklı teknolojilerle iletişim sağlayan, özgün kurumsal ve yönetsel yapılanmayı gerektiren planlanmış öğrenmedir. Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

8 Uzaktan Eğitim Nedir? (2)
Fırsat eşitliğine çözüm getiren, isteyen herkese yaşam boyu eğitim sağlayan ve bunların yanı sıra eğitimin bir dizi bireysel ve toplumsal amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunabilen, eğitim teknolojilerinden yararlanmaya ve daha çok kendi kendine öğrenmeye dayalı olan bir disiplindir. Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

9 Uzaktan Eğitim Nedir? (3)
Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığı ile bir araya getirdiği kurumsal bir eğitim faaliyetidir. Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

10 Uzaktan Eğitim; Farklı biçimlerle, Farklı ortamlarda,
Birden fazla öğretmenin olduğu ya da olmadığı Farklı eğitim örgütlerinde, Değişik öğrenme seviyesi ve yaşlarda, Değişik teknolojilerle, Farklı öğretim yöntem ve yaklaşımlarıyla, Farklı felsefi ve stratejik motivasyonlarla gerçekleşebilir. Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

11 Coldeway’in Eğitim Uygulamalarına Bakışı
Coldeway, eğitim uygulamalarını, zaman ve mekan kavramlarının kombinasyonunu alarak dört şekilde incelediği bir yapı önermiştir: aynı-zaman, aynı-yer (az-ay) farklı-zaman, aynı-yer (fz-ay) aynı-zaman, farklı-yer (az-fy) farklı-zaman, farklı-yer (fz-fy) Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

12 Coldeway’in Eğitim Uygulamalarına Bakışı
aynı-zaman, aynı-yer Geleneksel öğretim aynı zamanda aynı yerde gerçekleştirilen öğretimdir. Genellikle sınıf ortamında ve öğretmen merkezli olarak karşılaşılır. Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

13 Coldeway’in Eğitim Uygulamalarına Bakışı
farklı-zaman, aynı-yer Farklı zamanlarda aynı yerde öğrenmek, bireyin bir öğrenme merkezinde veya bilgisayar laboratuvarında öğrendiği durumlardır. Burada öğrenciye aynı öğrenme olanağı farklı zaman dilimlerinde tekrar edilerek sunulur ve öğrenciye kendi tercihi doğrultusunda katılma şansı verilir. Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

14 Coldeway’in Eğitim Uygulamalarına Bakışı
Diğer iki türde öğrenciye farklı yerlerde öğretim olanağı sunulmaktadır. Böyle bir yaklaşım ancak telekomünikasyon sistemleri kullanıldığında gerçekleşebilir. Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

15 Coldeway’in Eğitim Uygulamalarına Bakışı
aynı-zaman, farklı-yer Aynı zamanda farklı yerlerde öğretim için televizyon veya uydu yayını kullanılabilir. Bu yaklaşım eş-zamanlı (senkron) uzaktan öğretim olarak adlandırılmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

16 Coldeway’in Eğitim Uygulamalarına Bakışı
Farklı-zaman, farklı-yer Öğrenciler farklı zamanlarda ve farklı yerlerde de öğreniyor olabilir. Öğrenciler nerede ve ne zaman öğreneceklerine kendilerine karar verir, istedikleri yerden öğretim materyallerine erişebilir. Internet üzerinden Web ortamında yapılan öğretim farklı zamanda ve farklı yerde yapılan öğretim için örnektir. Bu yaklaşım ise eş-zamansız (asenkron) uzaktan öğretim olarak adlandırılmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

17 Eş-Zamanlı Öğrenme Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

18 Eş-Zamansız Öğrenme Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

19 Zaman ve Mekandan Bağımsız Öğrenme
Aynı Zaman + Aynı Yer Aynı Zaman + Farklı Yer Farklı Zaman + Aynı Yer Farklı Zaman + Farklı Yer A Y N I E R F K L EŞ-ZAMANSIZ (ASYNCHRONOUS) EŞ-ZAMANLI (SYNCHRONOUS) Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

20 Zaman ve Mekandan Bağımsız Öğrenme
Aynı Zaman + Aynı Yer Aynı Zaman + Farklı Yer Farklı Zaman + Aynı Yer Farklı Zaman + Farklı Yer A Y N I E R F K L EŞ-ZAMANSIZ (ASYNCHRONOUS) EŞ-ZAMANLI (SYNCHRONOUS) Tahta Tepegöz Slaytlar Metin Video Konferans Sesli Konferans Uydu Yayını-TV, BDE Çokluortam VD-ROM, DVD WWW Elektronik Posta Ses, Video Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

21 Farklı Yaklaşımların Karşılaştırılması
Geleneksel Senkron Asenkron Olanaklar Sınıflar Tahtalar Tepegözler Bilg.-Projeksiyon Sistemleri Laboratuvarlar Kitaplar Elektronik Tahta Video Bilgisayar Ekranı Görüntüleri Internet Her bilgisayarda bir öğrenci Medya iletimi Ders Yönetim Yazılımı Öğrenciler Tam zamanlı, normal Çeşitli öğrenme becerileri Yarı-zamanlı, sıra-dışı Güdülenmiş ve odaklanmış Bağımsız öğrenen Öğretmenler Öğreten Anlatan Not veren Uzaktan anlatan İçerik uzmanı/tasarımcı Yönlendiren Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

22 Karşılaşılan Avantaj ve Güçlükler
Geleneksel Senkron Asenkron Avantajlar Öğrenciler ve öğretmen ile öğrenciler arasında dinamik ve bireysel etkileşim Mekan güçlüklerinin ortadan kalkması Tam zamanlı çalışanlar için erişim Mekan ve zaman güçlüklerinin ortadan kalkması Her yerden erişim olanağı Ön bilgilerin farklılaşabilmesi Öğrenmenin yapısının dağıtıklaşması Güçlükler Farklı öğrenme stillerine adaptasyon Yaşam boyu öğrenme Sınıfların zaman planı Dağıtık öğrenme ortamları oluşturma Dağıtık öğrenme toplulukları oluşturma Bazı konulara diğer yöntemlerden daha uygun Öğrenme sorumluluğunu alma Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

23 Uzaktan Eğitim için Sistem Modeli (Moore & Kearsley, 2004)
Kaynaklar Tasarım İletim Etkileşim Öğrenme Ortamı Öğrenci/Kurum İhtiyaçları Organizasyon Kuram/Tarihçe Felsefe Öğretim Tasarımı İçerik uzmanı Grafik tasarımı Medya üretimi Program Değerlendirme Takım lideri Baskı İşitsel-görsel kayıtlar Radyo/televizyon Bilgisayar yazılımı Sesli konferans Video konferans Bilgisayar Ağları Öğretmenler Eğitmenler Rehberlik İdari personel Diğer öğrenciler İşyeri Ev Sınıf merkezi YÖNETİM ve UYGULAMA İhtiyaç ve öncelik belirleme Kaynak kullanımı ve yönetimi Personel alımı ve eğitimi Kontrol için gözlem ve değerlendirme Yönergeler Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

24 Uzaktan Eğitim’in Girdi ve Çıktıları
Öğrenci özellikleri Öğreticinin uzaktan eğitim tecrübesi İdari personelin uzaktan eğitim anlayışı Ders tasarım kalitesi Ders üretim kalitesi Dersin tasarım ve üretim masrafı Seçilen teknolojiler Destek servislerine erişim Değerlendirme verisinin sıklığı ve kalitesi Finansal yatırım ÇIKTI Öğrenci memnuniyeti Öğrenci başarısı Mezun öğrenci yüzdesi Toplam katılım Kalite değerlendirmeleri Akreditasyon sonuçları Personel hakkında görüşler ve ayrılmalar Finansal giderler Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

25 Uzaktan Eğitim’in Merkezindeki Öğrenci
Öğretmen Sanal Kütüphane Uzaktan Öğrenen İletişim Teknolojileri Diğer Öğrenciler Ders Tasarım Ekibi Yönetim Destek Servisleri Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

26 Tartışalım... Uzaktan eğitim yöntemini kullanan kurumlara örnekler veriniz. Bu yaklaşımın neden uygun olduğunu açıklayınız. Uzaktan eğitimdeki her “Girdi”yi bir “Çıktı” ile eşleştirebiliyor muyuz? Uzaktan eğitimde “sistem yaklaşımı”nın gerekliliğini tartışınız. Sizce bilgisayarlar eğitim-öğretim sürecini ne şekilde değiştirdi? Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

27 Tartışalım... Coldeway’in önerdiği 4 yaklaşımın güçlü ve zayıf yönlerini uzaktan eğitim açısından tartışınız. Uzaktan eğitimin en önemli özelliği nedir? “Medya öğretim içeriğinin aktarılmasını sağlar ama öğrenci başarısını etkilemez” sözüne katılıyor musunuz? Neden? Önümüzdeki 10 yıl içinde uzaktan eğitimde ne tür değişim/gelişmeler öngörüyorsunuz? Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

28 Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

29 Kaynaklar Wheeler, S. (2001). ICT and The Changing Role of the Teacher. Journal of Educational Media, 26 (1) 7-17. Simonson M. R. (Ed.), Smaldino, S. E. & Zvacek, S. (2002). Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education (2nd Edition). Prentice Hall, USA. Moore, M. G. & Kearsley, G. (2004). Distance Education: A Systems View (2nd Ed.). USA: Wadsworth Publishing. Çalışma Rehberi: Yrd. Doç. Dr. Yasemin GÜLBAHAR


"UZAKTAN EĞİTİMİN TEMELLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları