Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOLAŞIM SİSTEMİ İLAÇLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOLAŞIM SİSTEMİ İLAÇLARI"— Sunum transkripti:

1 DOLAŞIM SİSTEMİ İLAÇLARI

2 OTOMATİSİTE

3 Kalp kendi kendine uyarı çıkarabilme özelliğidir

4

5

6 ARİTMİ GELİŞEN HASTALARDA
Uyarının üretilmesinde Uyarının iletilmesinde Hem üretilmesinde hem de iletilmesinde Bir bozukluk olabilir

7 ARiTMi TEDAViSiNDE KULLANILAN iLACLAR
Kalp atımları belirli bir ritim içindedir Kalp atım ritminin bozulmasına aritmi denir.

8 Aritmilerin Oluş Mekanizmalarına Göre Sınıflandırılması

9 1.GRUP: Sinüs düğümünden otomatik olarak uyarının çıkışında artış, azalma düzensizlik, duraklama, ilerlememe

10 2.GRUP: Sinoatriyal düğüm dışındaki odaklardan da uyarı çıkmaya başlaması

11 3. GRUP: Sinüs ve atrium arasında ya da atrium ile ventrikül arasında uyarının iletiminde bozukluğa bağlı aritmiler

12

13 Aritmilerde Tedavinin Amacı
Anormal ritmi sonlandırmak Tekrarlamasını önlemek Neden olan hastalığı kontrol altına almak

14 aritmi tedavisinde kullanılan ilaçlara da
antiaritmik ilaçlar denir

15 Taşiaritmilerin Tedavisinde Kullanilan ilaçlar
kalp atım sayısının dakikada 100’ün üzerinde olmasıdır

16 Kinidin Bitkisel kökenli olup
kınakına bitkisinin kabuklarından elde edilir

17 Kinidinin etkileri Kalbin atış hızını direkt etkisiyle azaltarak otomasiteyi deprese eder Kalbin kasılma gücünü azaltır impuls iletim hızını azaltır Damar düz kaslarını gevşetir Alfa reseptör bloke edici etkisi zayıftır

18 Kinidinin veriliş yolları
Kinidin oral yolla iyi emilir Damar yoluyla glukoz çözeltisi içinde seyreltilip yavaş verilir Bu esnada hastanın EKG’si izlenmelidir Kalp glikozidleriyle kullanıldığında dijital zehirlenmesine yol açabilir bu nedenle birlikte verilmez

19 Kinidinin yan etkileri
Atrioventriküler blok, myokardın kasılma gücünün depresyonu sonucu kardiotoksik etki ortaya çıkabilir Hipotansiyon ve hipotansiyona bağlı senkop (bayılma) görülebilir. Ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon gelişebilir. Ciltte kızarıklık ve sıcaklık oluşabilir

20 Dijitaliklerin plazma proteinlerine bağlı kısımlarını yerlerinden kopardığı için dijital zehirlenmelerine neden olabilir.

21 Prokainamid Kalbe olan etkileri kinidine benzer
Prokainamid karaciğerde metabolize olur, böbrekler aracılığıyla atılır Böbrek yetmezliği olan hastalarda toksitesi artar oral, intramüsküler, intravenöz yolla kullanılır.

22 Yan etkileri Yan etkileri kinidine benzer

23 Lidokain (Aritmal) lokal anestezik etkili ilaçtır
Sinüs düğümünü fazla etkilemez Purkinje lifleri ve atrium kasındaki otomatisiteyi deprese eder. Kardiyak aritmilerin acil tedavisinde tercih edilen ilk ilaçtır Dijital zehirlenmelerinde ve Myokard infarktüsünde IM veya IV Kullanılır.

24 Yan etkileri Tedavi dozunda yan etkisi yoktur
Yüksek dozda işitme kaybı, uyuşukluk, Konvülzyon Solunum durması, koma görülebilir

25 Propranolol (Dideral, inderal, Proderal)
Beta adrenerjik reseptör blokörüdür. Sinüs düğümündeki beta reseptörleri bloke ederek bradikardi yapar. Purkinje liflerinde otamasiteyi deprese eder.

26 Propranolol (Dideral, inderal, Proderal)
Bazı ventriküler ve atrial aritmilerin tedavisinde IV ya da oral yolla kullanılır. Myokard enfarktüsünden sonra gelişen aritmiye bağlı ölüm insidansını azaltır. Propranolol heyacan, stres, hipertroidizm ve egzersiz gibi sempatik aktivitenin arttığı durumlarda ortaya çıkan aritmilerde ve anjina nöbetlerinde profilaktik amaçlı kullanılır.

27 Yan etkileri Hipotansiyon gelişebilir.
Kalp yetmezliğine eğilim oluşturabilir. Astım hastalarında bronkospazm gelişebilir. ilaç birden kesilmez.

28 Verapamil (isoptin) Kalsiyum kanal blokörüdür.
A-V iletimi deprese eder. Daha çok supraventriküler taşikardi (ventriküllerin üst kısmından kaynaklanan aritmi) ve atrial aritmilerin tedavisinde kullanılır.

29 Bradiaritmi Tedavisinde Kullanılan ilaçlar
Bradikardi; kalp atım sayısının dakikada 60’ın altında olmasıdır.

30 Bradikardi tedavisinde
Atropin

31 Atropin Parasempatolitik bir ilaçtır.
S-A ve A-V düğüm üzerinde vagus sinirinin aktivitesini, vagal tonüsü ortadan kaldırır. Kalbin atış sayısını hızlandırır. Atropin IV, SC veya oral yolla uygulanır.

32 Anjina Pektoris Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

33 NİTROGLİSERİN (Tirinitrine)
Düz kasları, özellikle damar düz kaslarını gevşetirler. Venlerin genişlemesi sonucu kalbe venöz dönüşü ve kalbin oksijen ihtiyacını azaltırlar. Koroner arterleri genişletirler.

34 Beyin damarlarını da gevşetir ve baş ağrısına neden olurlar.
Baş ağrısına karşı zamanla tolerans gelişir.

35 Angina pektorisin akut nöbetlerinin önlenmesinde kullanılırlar.
Sublingual TTS şeklinde uygulanırlar. Tabletlerin etkisi 2-3 dk içinde başlar ve dk sürer. TTS’ler ise günde 1-2 kez genellikle göğüse yapıştırılarak kullanılırlar.

36 AMİLNİTRİN Ampüller içerisinde sıvı olarak bulunan bir nitrattır.
İnhalasyon yoluyla uygulanır.

37 BETA BLOKÖRLER Kalpteki Beta reseptörleri bloke ederek kalbin sempatik yolla uyarılmasını azaltırlar. Kalbin kasılma gücünü azaltırlar. Kalbin oksijen ihtiyacını azaltırlar. Anjina nöbetlerininşiddetini ve sıklığını azaltırlar. Örnek: propranolol (dideral), beloc

38 KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİ
Kalsiyum hücre dışında daha yoğun olarak bulunan bir iyondur. Hücre zarında kalsiyum girişini sağlayan kanallar bulunur Kalsiyum nu kanalları kullanarak daha yoğun olduğu ortamdan hücre içine geçer.

39 Kalsiyumun hücre içinde yükselmesiyle kalsiyumun aracılık ettiği fonksiyonlar meydana gelir.

40 Bunlar: Damar düz kaslarında kasılma Kalp kasının kasılması Kalpte impuls iletiminin sürdürülmesi

41 Bu ilaçlar kalsiyum kanallarını bloke ederek kalsiyumun hücre içine girmesini ve
bu etkilerin ortaya çıkmasını engellerler.

42 Koroner damarları genişletir, kornerlerdeki spazmı azaltırlar
Periferik damarları genişleterek kan basıncını düşürür. Böylelikle myokardın oksijen ihtiyacı azalır.

43 Bu ilaçlar hipertansiyon tedavisinde de kullanılırlar
SA ve AV düğümde iletimi yavaşlatırlar Verapamil aritmi tedavisinde kullanılır. Örnek: VERAPAMİL, NİFEDİPİN, NİTRENDİPİN, DİLTİAZEM


"DOLAŞIM SİSTEMİ İLAÇLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları