Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr. Filiz ÖZERKAN ÇAKAN EÜTF Kardiyoloji AD İZMİR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr. Filiz ÖZERKAN ÇAKAN EÜTF Kardiyoloji AD İZMİR"— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr. Filiz ÖZERKAN ÇAKAN EÜTF Kardiyoloji AD İZMİR 27.03.2014
HİPERTANSİYON Prof.Dr. Filiz ÖZERKAN ÇAKAN EÜTF Kardiyoloji AD İZMİR

2 Tedavi amacı Kan basıncını normal sınırlara getirmek
(agressif antihipertansif tedavi) Hedef organ hasarlarını önlemek Diğer kardiyovasküler risk faktörleri ile mücadele etmek

3

4

5 Antihipertansif tedavide hedef kan basıncı değerleri nedir?
Genel < 140/90 mmHg

6 Tedavinin Hedefleri Diyabetik ve / veya hedef KB
Yüksek / Çok yüksek değeri riskli bireylerde <140/85 mmHg --İnme --Mİ --Renal disfonksiyon --Proteinüri

7 Hipertansiyonda tedavi
İlaç dışı önlemler İlaç tedavileri

8 İlaç dışı önlemler

9 Hipertansiyonda tedavi
İlaç dışı önlemler Kilo verilmesi Sigaranın bırakılması Düzenli fizik aktivite Sodyum kısıtlaması: < 5gm/gün Yeterli Ca, Mg, K alınması Alkol kısıtlaması: 30gm/gün Satüre yağ ve kolesterol kısıtlaması JNC VI, WHO/ISH

10 İlaç tedavisi (WHO/ISH)
İlk basamak ilaçları Diüretikler Beta-blokerler ACE inhibitörleri Kalsiyum antagonistleri ATı-reseptör blokerleri Renin inhibitörleri Alfa blokerler Diğerleri

11 Fizyolojik Mekanizmalar
Kan Basıncı = Kalp Debisi x Periferik direnç Vazokonstriksiyon  Preload  Kontraktilite  Kalp Hızı Endotel disfonksiyonu  Sıvı volümü Renin-angiotensin-aldosteron sistemi Sempatik Sinir Sistemi Böbrek Sodyum tutulumu Kaplan NM. Curr Opin Nephrol Hypertens 1994

12 Antihipertansif tedavide ilk ilaç seçimi-Genel Yaklaşım
Evre 1 Evre 2 (+3) JNC-8 Diüretik (tiyazid tipi) ACEI, ARB, , KKB veya kombinasyon Kombinasyon (tiyazid tip diüretikli) ESH/ESC 2013 Monoterapi (diüretik,KKB, ACEI, ARB, BB) , düşük doz kombinasyon

13

14

15

16

17 Gebelik ve Hipertansiyon
KB >140/90 >140/90 mmhg tedavi IIB, >160/110mmhg IC İlk kez ortaya çıkabilir (preeklampsi) metildopa, Beta blokerler (labetolol), hidralazin, nifedipin, isradipin ACEİ ve ARB’ler KE Preeklampsi ve eklampside hemokonsantrasyon nedeniyle diüretikten kaçın.

18 Yaşlılık ve Hipertansiyon
İzole sistolik HT sıktır KB yavaş düşürülmelidir, doz titrasyonu uzun aralıklar ile yapılmalıdır Başka zorlayıcı bir endikasyon olmadığı sürece tiyazid grubu diüretik veya KKB(DHP) uygun seçenektir. Belirli antihipertansif ilaç sınıfları için zorlayıcı durumlar var ise ilaç seçimi bu durumlara uygun yapılmalıdır. Yaşlı hipertansiflerde (60-80 yaş) hedef <140/90 mm Hg olmalıdır İleri yaşlı (>80 yaş) hipertansiflerde hedef SKB <150 mm Hg olmalıdır Özellikle koroner kalp hastalığı olanlarda DKB çok düşürmemeye dikkat edilmelidir

19 DİRENÇLİ HİPERTANSİYON
JNC 7 DİRENÇLİ HİPERTANSİYON Diüretik içeren uygun üç antihipertansif ilacın tam dozda kullanılmasına rağmen hedef kan basıncına ulaşılamaması Kan basıncının hatalı ölçülmesi Yalancı dirençli hipertansiyon (beyaz önlük HT, küçük manşon kullanımı, pseudohipertansiyon) Tedaviye uyumsuzluk Volüm yüklenmesi (yetersiz diüretik tedavi, ilerleyici renal yetmezlik, fazla tuz alımı,hiperaldosteronizm) Kan basıncını yükselten ilaçların kullanılması Yaşam tarzı değişikliklerine uyulmaması Obstrüktif uyku apne sendromu Sekonder hipertansiyonun varlığı JNC 7 – Complete Version: Hypertension 42: , 2003

20 Hipertansif aciller Hedef organ hasarı
Var Yok Hipertansif emergency Hipertansif urgency DKB >120 mmHg DKB >120 mmHg. 1 saat içinde Daha yavaş Parenteral ilaçlarla düşür PO ilaçlarla düşür. Not: 130 mmHg.nın üzerinde akut vasküler hasar oluşur.

21 Hipertansif Acil Durumlar
Hipertansif ensefalopati Hipertansif sol ventrikül yetmezliği Miyokard infarktüsü Anstabil anjina Aort diseksiyonu Ciddi hipertansiyona bağlı subaraknoid hemoraji ve SVO Feokromositoma krizi Amfetamin, LSD, kokain veya ekstazi gibi maddelerin kullanımı durumunda Perioperatif hipertansiyon Ciddi preeklampsi veya eklampsi

22 HİPERTANSİF ACİLLERDE TEDAVİ
- Hipertansif ansefalopati bulunan bazı hastalar hızla tedavi edilmelidir. Beyin ödemi artar, iskemi artar, herniasyon veya beyin basısı oluşur. KİB arttıkça Cushing refleksi ile serebral akış koru- nabilmesi için KB daha da yükselir. - Tedavilerde ani düşmelerden kaçınılmalıdır ve ilk tedavide hedef diyastolik kan basıncı 110 mmHg’dır. KB nı ilk saatte < %25 düşür.

23 Şu anda akut inmede KB’nı düşürmenin faydalı olduğuna dair kesin kanıt yoktur !!! Hatta inme sonrası klinik koşullar stabil olduğunda, çoğunlukla olaydan birkaç gün sonra antihipertansif tedavinin başlanması önerilmektedir. Olayın ilk saatlerinde KB düşürülürken çok dikkatli olunmalıdır. KB, serebral otoregülasyonu bozmamak için hızlı düşürülmemelidir. Pulmoner ödemi olan, aort diseksiyonu ve akut koroner sendromu olan hastalarda dikkatlice daha hızlı KB kontrolü yapılabilir.

24 ACİL HİPERTANSİYONDA KULLANILAN VE ÜLKEMİZDE VAR OLAN İLAÇLAR
Parenteral ilaçlar Furosemid Nitrogliserin Sodyum nitroprussid Diğerleri (esmolol, metoprolol, diltiazem, verapamil) Oral ilaçlar Kaptopril SL nitrat SL Nifedipin YASAK.

25

26

27 ACEİ

28 ACEİ

29 ACEİ+DİÜRETİK

30 ACEİ+KKB

31 ARB

32 ARB

33 ARB+DİÜRETİK

34 ARB+KKB

35

36 DİÜRETİKLER

37 BETA BLOKERLER

38

39 KKB

40 KKB

41

42 ALFA BLOKER

43

44


"Prof.Dr. Filiz ÖZERKAN ÇAKAN EÜTF Kardiyoloji AD İZMİR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları