Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
EĞİTİM BİRİMİ

2 Algoritmalar Kardiyak Arrest Algoritmi
Tüm nabızsız kardiyak arrest kurbanlarında ritim (Şoklanabilir ve Şoklanamaz): Ventriküler fibrilasyon/Nabızsız Ventriküler Taşikardi (Şoklanabilir) Nabızsız Elektriksel Aktivite (Şoklanamaz) Asistoli (Şoklanamaz) Bradikardi Algoritmi Taşikardi Algoritmi

3 Nabızsız Arrest TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver
Monitöre veya defibrilatöre bağla Ritim kontrolü

4 Kardiyak Arrest Ritim kontrolü Ritim kontrolü ŞOKLANMAZ ŞOKLANIR
VF/ nVT ŞOKLANMAZ NEA, ASİSTOL KPR 30:2 2 dk 1 şok J bifazik 360 J monofazik KPR sırasında Elektrotların kontrolü Hava/iv yolu aç, O2 ver Havayolu açıklığı sağlanırken masaja ara verme 3-5 dk da bir adrenalin VF/nVT de amiodoran Ritim kontrolü KPR sırasında hızlı ve güçlü bas (100/dak) Göğüs kafesinin tamamen geri dönmesine izin ver 30 kompresyon: 2 soluk, 5 tur = 2 dakika Hasta entübe edildikten sonra solunum sayısı 8-10/dak Her 2 dakikada masaj yapan değişsin

5 Ventriküler Fibrilasyon

6 Ventriküler Taşikardi

7 VTVF

8 VF-NVT devam ediyorsa VF-NVT VF-NVT Adrenalin 1mg iv
Her 3-5 dak da bir (+) hava yolunu aç Ritim kontrolü 2. Şok 2 Dak KPR VF-NVT Ritim kontrolü Amiodaron 300 mg iv 2 Dak KPR 3.şok VF-NVT İlk basamağa dön

9 Nabızsız Elektriksel Aktivite(NEA)-Asistoli (Şok uygulanmaz)
Palpe edilen bir nabız olmamasına rağmen monitörde ritimler görülmesi NEA olarak tanımlanır. Asistoli algoritmasına benzer şekilde tedavi edilir.

10 Nabızsız Elektriksel Aktivite(NEA)-Asistoli (Şok uygulanmaz)
Genellikle geri döndürülebilir sebepleri vardır.

11 Geri döndürülebilir nedenler 5H-5T
Hipovolemi Hipoksi Hipo-hiperkalemi Hipotermi Hidrojen iyonu(asidoz) Tans.pnömotoraks Tamponad Toksinler Tromboz koroner Tromboz pulmoner

12 ASİSTOLİ NEA

13 Nabızsız Elektriksel Aktivite(NEA)-Asistoli (Şok uygulanmaz)
IV/IO yolu aç Adrenalin 1mg Her 3-5 dak da bir İleri hava yolunu aç KPR ye başla Ritim Asistoli-NEA 2 dak KPR Ritim kontrolü Asistoli NEA VF-VT KPR’ye devam VF-NVT Algoritması

14 Bradikardi algoritması
Bradikardi, kalp hızının <60 atım/dk olması olarak tanımlanır. Ancak “rölatif ya da kesin” bradikardi <40 atım/dk olarak sınıflama yapılması hastanın hemodinamik durumunun uygun olmayan şekilde yavaş olduğunda yararlıdır. Bradikardinin belirlenmesinde ilk basamak hastanın stabil olup olmadığıdır.

15 Bradikardi algoritması
Stabil olmayan hastada; Düşük CO gösteren bulgular terleme soğuk soluk şuur bozukluğu hipotansiyon Kalp yetmezliği Ciddi iskemik göğüs ağrısı

16

17 Bradikardi (Yetişkin))
Havayolu aç ve solunumu sağla O2 ver Monitör/Defibrilatör bağla Damaryolunu aç Hemodinamik stabilitenin sağlanamadığı düşük kalp hızları Bunlardan en az bir tanesi var mı ? Sistolik KB < 90 mmHg Kalp atım hızı < 40 atım / dak KB bozan ventriküler aritmi Kalp yetersizliği Bilinç düzeyinin azalması Göğüs ağrısı Solunum sıkıntısı Evet Hayır Atropin 0.5-1 mg IV yeterli cevap? Hayır Asistoli riski var mı ? Önceden asistoli hikayesi Möbitz Tip II AV blok Total kalp bloğu + geniş QRS Ventriküler duraklama > 3 sn Pacemaker hazırlığı Atropin 0,5mg IV en fazla 3mg olacak şekilde tekrar Adrenalin 2-10 mcg/dak Dopamin 2-10 mcg/dak Evet Hayır Altta yatan sebepleri araştır Uzman konsültasyonu

18 Taşikardi algoritması
Advers belirti Bir çok disritminin uygun tedavisini, advers belirti ve semptomların var olup olmaması belirler. Düşük kardiyak debinin klinik bulguları: Solukluk, terleme, soğuk ve nemli ekstremiteler (artmış sempatik aktivite) Bilinç bozukluğu (azalmış serebral kan akımı) Hipotansiyon (sistolik kan basıncı < 90 mmHg)

19 Taşikardi algoritması
Koroner kan akımı başlıca diastol sırasında gerçekleşir. Çok yüksek kalp hızlarında diastol kısalacağından koroner kan akımı azalarak miyokard iskemisine neden olur. Geniş kompleks taşikardiler, dar kompleks taşikardilere göre kalp tarafından daha az tolere edilirler.

20

21

22

23

24 Vital hipoperfüzyon (Stabil olmayan hastanın) bulguları:
1. Bilinç düzeyinin azalması 2. Göğüs ağrısı 3. Sistolik KB < 90 mmHg 4. Kalp yetersizliği Semptomlar kalp hızı >150 vuru / dk iken ortaya çıkması

25 Taşikardi (Yetişkin) Hasta stabil mi?
ABC’nin desteklenmesi: Oksijen verilmesi; damar yolunun açılması Ritim monitörizasyonu, KB, SpO2 Yapılabiliyorsa 12 kanal EKG kaydı Geriye dönebilen sebeplerin tanısı ve tedavisi (ör. elektrolit bozulukları) Hasta stabil mi? STABİL UNSTABİL KARDİYOVERSİYON ADENOZİN!! (6mg IV) (Seçilmiş Olgularda) DEFİBRİLASYON POLİMORFİK VT (TORSADES DE POİNTES) UNSTABİL SVT UNSTABİL AF UNSTABİL A Flatter MONOMORFİK VT

26 Normal sinus ritmi sağlandı mı? Sinüs ritmindeki 12 kanal EKG kaydı
STABİL TAŞİKARDİ QRS’i DEĞERLENDİR Geniş (> 0.12 sn) Dar (< 0.12 sn) QRS düzenli mi? Ritim düzenli mi ? Düzenli Düzensiz Düzensiz Düzenli Vagal manevraları uygula IV Adenozin 6 mg; başarısız ise 12 mg uygula→12 mg uygula. Ritim dönmez ise atrial flatter,atriyal taşikardi.hızı kır: Ca Kanal Blokeri veya B bloker ile hızın kırılması Ritim muhtemel Atriyal fibrilasyon, MAT,atriyal taşikardi Kalp hızı kontrolü: Diltiazem veya B bloker Aberan iletili AF Polimorfik VT Adenozin 6 mg IV Prokainamid Amiodoran Sotalol Senkronize kardiyoversiyon hazırlığı Hayır Normal sinus ritmi sağlandı mı? Evet Uzman konsültasyonu Sinüs ritmindeki 12 kanal EKG kaydı

27 GENİŞ DÜZENLİ TŞK DAR DÜZENLİ TŞK DAR DÜZENSİZ TŞK GENİŞ DÜZENSİZ TŞK
PSVT 50-100j İLE KARDİYOVERSİYON DAR DÜZENSİZ TŞK A.Fibr. A.Flatter J bifazik 200J monofazik ile KARDİYOVERSİYON GENİŞ DÜZENLİ TŞK MONOMORFİK VT 100J ile KARDİYOVERSİYON GENİŞ DÜZENSİZ TŞK POLİMORFİK VT J BİFAZİK 360J MONOFAZİK İLE DEFİBRİLASYON

28 Taşikardi algoritması
Adenozin doz:6 mg iv bolus→ritim dönmez ise 2 kere 12 mg tekrar B Bloker doz: Metaprolol 5mg iv 5 dak bir total doz 15mg Esmolol 0.05 mg/kg/dak sotalol 1.5mg/kg 5dk da yavaş puşe Kalsiyum kanal blokeri doz: Diltiazem 0.25mg/kg→0.35mg/kg Verapamil 5mg dak bir total doz 20 mg

29 Taşikardi algoritması
Amiodaron 150 mg iv→total doz 2.2gr/gün Mg 1-2 gr iv 20 dak

30 TEŞEKKÜRLER


"Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları