Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALP DAMAR HASTALIKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALP DAMAR HASTALIKLARI"— Sunum transkripti:

1 KALP DAMAR HASTALIKLARI
Doç.Dr.Naim NUR Halk Sağlığı AD.

2 Kalp damar hastalıkları
Koroner kalp hastalığı (KKH) Periferik damar hastalığı İnme (stroke) Romatizmal kalp hastalığı Hipertansiyon Bu grubun en önemli bölümünü KKH oluşturur

3 Koroner Kalp Hastalığı
Aterosklerozun düzeyine göre değişik klinik bulgularla karşımıza çıkar Anjina Myokard infarktüsü Kalp yetmezliği Ani ölüm

4 KDH Epidemiyolojisinin Gelişimi
Dünyada KDH 1920’li yıllarda bir ‘halk sağlığı sorunu’ olarak tanınmaya başlanmıştır Ekolojik çalışmalar KKH mortalitesindeki bölgesel farklılıklar diyetteki yağ, dolayısıyla kan kolesterolüyle ilişkilidir (1953) Seven Countries Study- sadece mortalite değil insidansın da diyetteki yağ ve kolesterolle ilişkili olduğunu gösterdi (Keys 1980) Göç çalışmaları British-Norwegian-United States Study Japan-Honolulu-San Francisco Study

5 KKH sıklığı açısından ülkeler arasında belirgin farklılıklar vardır.
DSÖ’nün MONICA çalışmasına göre; Çin’de yüz binde 81 iken Finlandiya’da yüz binde 835

6 KDH Risk Faktörleri Değiştirilemeyen risk faktörleri
Yaş, cinsiyet, aile öyküsü Fizyolojik RF Hipertansiyon Yüksek Kolesterol Diyabet Obezite Sonuçlar Koroner KH. Vasküler hast. İnme Kanser Davranışsal risk fakt. Sigara Sağlıksız diyet Sedanter yaşam Sosyoekonomik ve kültürel belirleyiciler Yaşamın erken dönem özellikleri

7 Bireyin KKH Riskinin belirlenmesi
Yaş, Cinsiyet, Total kolesterol, HDL kolesterol, Kan basıncı ve Sigara içme durumu Risk %10 un üzerindeyse uygun tedavi önerilir

8 Koroner kalp hastalığı riskinin %80’i
~10% Diğer etkenler İnaktivite Obezite Diyabet Yoksulluk Stres Homosistein vb ~40% Kolesterol / Sağlıksız diyet   Isles et al 1992; Emberson et al 2004; Unal et al 2004

9 MYOKARDIN İHTİYAÇLARI
Sürekli olarak oksijen ve besin sağlanması İhtiyaç arttığında karşılayabilme yeteneği İhtiyaca göre kan akımını değiştirebilmek amacıyla koronerlerin gevşeme ya da kasılma yeteneği

10 MYOKARDIN İŞ YÜKÜNÜN ARTMASI DAHA FAZLA OKSİJEN GEREKTİRİR
Koroner arterlerde dilatasyon ve kalp hızında artma ile oksijen artırılır

11 KDH’da temel mekanizma: Ateroskleroz
Damarın intima tabakası hasarlanır Kolesterol arter duvarında birikir Bir ya da daha fazla plak, koroner arter endoteline yapışır Damarların genişleme yeteneğini bozar Bu durum, arter çapının daralmasına, damar tıkanmasına ve trombosis oluşumuna yol açar

12 ATEROSKLEROZ Vücudun tüm arterlerinde görülebilir
Koroner arter hastalığı nedeniyle ölüm oranı > kişi / yıl En sık yaş arasında görülür ancak Göğüs ağrısı olmadan kalp hastalığı olan genç çoktur

13 ANGİNA PECTORİS Kalp kasının oksijen desteğinin yetersizliğinden doğan özel yakınmalar zinciridir. Kalp kasında kalıcı hasar oluşturmaz.

14 ANGİNA PECTORİS Göğüs ağrısı en önemli semptomdur
Ağrı kalp kasının yetersiz oksijenlenmesinden kaynaklanır Koroner arter hastalığı olanlarda ihtiyaç arttığında kan akımını yeterince artıramazlar

15 ANGİNAL AĞRININ ÖZELLİKLERİ
Tetikleyici Fiziksel ekzersiz, stress, ağır yemek, anksiyete Tipi Sıkıştırıcı, baskılayıcı Atak süresi 3-8 dakika Lokalizasyonu substernal Yayılımı Sol omuz, kol, çene, epigastrium Hafifleme Kalbin oksijen desteğinin karşılanması

16 ANGİNA PECTORİS Eşlik eden semptomlar Bulantı, dispne, terleme
Eşdeğerleri kol, çene ve epigastrik bölgede ağrı. Göğüs ağrısı yoktur ancak göğüste ezilme, sıkışma hissi ve dispne.

17

18 AKUT MYOKARD İNFARKTÜSÜ
Akut myokard infarktüsü, koroner arterlerde bir tıkanıklık sonucu kalp kasının zarar görmesine ve ani ölümüne sebep olur.

19 Koroner Kalp Hastalıgı ve Angina Pektoris

20 AKUT MYOKARD İNFARKTÜSÜNÜN KOMPLİKASYONLARI
Aritmi ve ani ölüm Akut konjestif yetmezlik Kardiyojenik şok

21 KARDİYAK ARİTMİLER Kanın effektif olarak pompalanmasını etkileyebilen ani hız ve ritm bozukluğudur Hastaların %90’ında görülür Asistoli Akut MI’dan sonraki 1 saat içinde fibrilasyon sık olarak görülmektedir Akut MI’lı hastaların %40’ı hastane öncesi akut gelişen aritmiler nedeniyle ölmektedir

22 TANIMLAR Taşikardi Kalp hızı artmıştır ancak ritim düzenlidir
Bradikardi Kalp hızı azalmıştır ancak düzenlidir Atrial Flutter Atrial atım çok hızlı (300atım/dakika) ventrikül vurusuyla ilişkilidir*

23 TANIMLAR Atrial Fibrilasyon Düzensiz atrial titreşimdir
Ventriküler Ekstrasistol Düzenli bir ritim içinde düzensiz ventriküler vurudur Ventriküler Fibrilasyon Düzensiz ventriküler titreşimdir

24 AKUT KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ
Kas hasarı kalbin pompa fonksiyonunu kısıtlar Akciğerlerde ve dokuda kan ve sıvı göllenir Dispne ve köpüklü kanlı balgam Yaygın ödem Genelde saatler içinde başlar

25 KARDİYOJENİK ŞOK Akut myokard infarktında myokard hasarı nedeniyle pompa fonksiyonunun etkilendiğinde oluşur.

26 AKUT MYOKARD İNFARKTINDA KLİNİK TABLOLAR
Ani başlayan halsizlik, bulantı ya da terleme Kardiyak aritmiyi hissetme (çarpıntı,...) Göğüs Ağrısı Senkopa yol açabilen ani aritmiler Aşırı halsizlikle birlikte kardiyojenik şok Akut sol kalp yetmezliği Akciğer ödemi Dispne Pembe köpüklü balgam Ani ölüm (%40)

27 AKUT MI’DA GÖĞÜS AĞRISININ ÖZELLİKLERİ
Substernal bölgede Ezilme, baskı ya da ağırlık hissi Genelde 30 dakikadan uzun sürer Çene, kol, omuz, her iki kol ya da epigastrik bölgeye yayılır İstirahat ya da nitratla geçmez İstirahatte ya da uykuda ağrı başlayabilir

28 AMI’DA FİZİKSEL BULGULARI
Ölüm korkusu, her an ölecekmiş gibi hissetme ve endişe Şok bulguları Soluk, soğuk ve nemli cild Bulantı Hızlı ve yüzeyel solunum, köpüklü balgam

29 AKUT MI’DA FM BULGULARI
Aritmi Taşikardi Bradikardi Hipotansiyon

30 KRONİK KKY Kalbin pompa fonksiyonunda kademeli bozulma
Kardiyak out-putta azalma Akciğer ödemi Yaygın ödem Taşikardi Kalpte genişleme

31 KRONİK KKY’DE SEMPTOM VE BULGULAR
Taşikardi Ajitasyon Normal ya da hafif yüksek kan basıncı Hızlı ve yüzeyel solunum Akciğerde kaba sesler Solunum oturur pozisyonda daha rahattır Ayaklarda şişme Boyun venüz dolgunluğu


"KALP DAMAR HASTALIKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları