Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM"— Sunum transkripti:

1 YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM
Doç. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009

2 Konu akışı Yoğun bakım hastalarında aritmi sıklığı ve çeşitleri
YBÜ’ de aritmi zemini / risk faktörleri YBÜ’ de aritmi tedavisi hakkında ne biliyoruz ? .

3 Aritmi ve YBÜ Yaş Hemodinamik bozukluk, Elektrolit dengesizliği,
Miyokard iskemisi, İnfeksiyon, İnflamasyon, sespis İnstrimentasyon İlaç yan etkileri

4 aritmi sıklığı ve çeşitleri
Yeni gelişen aritmi Eskiden var olan aritmi Supraventriküler aritmiler Ventriküler aritmiler % %

5 Supraventriküler aritmiler
Sinüs taşikardisi Atriyal fibrilasyon: ~ % 15 Atriyal taşikardi “Re-entry” taşikardileri

6 SV aritmiler : sinüs taşikardisi ?
Hipoksi, Sepsis, Ateş, Hipovolemi, İlaçlar, Kalp yetmezliği … 120 – 130 / dk 140 ≦ Sinüs dışı SV ritimler

7 SV aritmiler : atriyal fibrilasyon
Toplumda sık genelde % 1-3 yaşlılarda % 3-10 Morbidite ve mortalite için bağımsız risk faktörü. YBÜ ve AF Patofizyoloji ne ? Mortaliteye / morbiditeye etkisi ? AF önlenebilir mi ? AF tedavi edilebilir mi ? Tedavinin yan etkileri ? Ritim / hız kontrolü ? YBÜ de AF inmeye neden oluyor mu ?

8 AF : patofizyoloji ? Genel toplumda risk faktörleri: Yaş KV hastalık,
Hipertansiyon, Sol ventrikül disfonksiyonu, Kalp yetmezliği, Kapak hastalıkları… YBÜ hastalarında patofizyoloji ? YBÜ eşlik eden durumlar: Yaş KV hastalık, Hipertansiyon, Hipoksi, Kalp yetmezliği, Önceden AF öyküsü, KOAH, Şok, Pulmoner arter kateteri varlığı, Düşük serum Mg düzeyi, Kalsiyum antg kullanım öyküsü, Beta bloker sonlandırılması

9 AF : patofizyoloji ? Hipoksi, Hemodinamik dalgalanma,
Nörohumoral dalgalanma, Elektriksel kararsızlık İnflamasyon ? YBÜ hastalarında yeni AF gelişiminin inflamasyonla ilişkisi gösterilememiş.

10 AF : mortalite / mobidite ?
Cerrahi yoğun bakım hastalarında; Kardiyak / Non-kardiyak cerrahi YBÜ de AF mortalite için bağımsız risk faktörü. Dahili YBÜ durum ? Crit Care Med 1990, 18: Intensive Care Med 2001, 27: Cardiology 2008;111:171–180 AF’ ni morbiditesi tüm hasta gruplarında daha yüksek.

11 AF: Önlenebilir mi ? Tetikleyen faktörler: Genel toplumda:
Hipoksi, Hipervolemi / kalp yetmezliği, Elektrolit bozuklukları, İnstrümentasyon. …. Genel toplumda: Beta blokerler ACE inhibitörleri Statin grubu ilaçlar KVC YBÜ hastaları: Magnezyum Heart 2005, 91: Am J Med 2004, 117:

12 AF: Tedavi ? AF neden tedavi edilmeli ? Hemodinamik sorun :
AF kardiyak performansı bozuyor. YBÜ hastaları zaten “frajil”. İnme riski : KV cerrahi hastalarında yeni AF, inme riskini 2 kat artırıyor. Medikal YBÜ data ? Protrombotik / proinflamatuvar durum daha belirgin risk faktörü olabilir. Am J Cardiol 1987, 60:

13 AF: Tedavi ? Ritm / Hız kontrolü ?
YBÜ hastalarında Spontan dönüş % ! Tekrar riski yüksek ! Acil / yaşamsal durumlar dışında hız kontrolü daha uygun.

14 AF: Hız kontrolü ? Beta blokerler Diltiazem Verapamil Magnezyum
Metoprolol Esmolol Diltiazem Verapamil Magnezyum Amiodaron K’ a dikkat !

15 AF: Hız kontrolü ? Metoprolol 5 + 5 + 5 mg, IV (15 dk içinde) Esmolol
500 mcg IV puşe, mcg/kg/dk Diltiazem 15-20 mg IV puşe; 5-15 mg / saat IV infz. Verapamil 10 mg IV Digoksin kalp yetmezliği olanlar 1 mg IV yükleme 0, mg Amiodaron 150 mg 10 dk, 0,5-1 mg/dk infz. Magnezyum ACC BAK Potasyuma dikkat Tezcan H, Türk Kardiyol Dern Arş 1996;24:36-42.

16 AF: Ritim kontrolü ? AF atağı hemodinamik kararsızlık yaratıyorsa,
DC ŞOK Ataklar sık tekrarlıyor veya Hız kontrolü ilaçları hemodinamik nedenle verilemiyorsa Amiodaron Magnezyum Prokainamid

17 AF: Ritim kontrolü ? Amiodaron Digoksin, sotalol: Klas 3
5 - 7 mg/kg, ~ 30 dk, sonra g / gün Hipotansiyon, bradikardi Flebit, QT uzaması, Proaritmi açısından en güvenli antiaritmik. Digoksin, sotalol: Klas 3 Propafenon 1,5 – 2 mg/kg, 10 dk Hipotansiyon Atriyoventriküler blok, bronkospasm, AFl, hızlı Ibutulid 1m IV, 10 dk QT uzaması, torsade Fak A S, J Cardiovasc Pharmacol Therapeut 1997;2:

18 Kardiyoversiyon / antikoagülasyon
48 sa < ataklarda KV öncesi 3 + sonrası 4 hafta antikoagülasyon ! 48 sa < acil KV gereğinde IV bolus + infüzyon heparin aPTT 1.5 – 2 kat. TEE tetkik ?

19 AF: KOAH hastaları Hipoksi ve asidoza dikkat
Hız kontrolü için: verapamil / diltiazem Sinüs ritmi için: DC şok Teofilin / beta agonistler kontrendike.

20 AF: inme riski ? Tıbbi YBÜ hastalarında bilgi ?
Protrombotik durum AF den daha fazla riskli olabilir. Antikoagülan tedavi muhtemelen inme riskini önler. Kanama riski daha fazla olabilir !

21 Eski AF ile gelen hasta İlaçlar devam
Antikoagülasyon gereği değerlendirilmeli Varsa devam edilmeli; Oral Heparin / türevleri

22 Diğer SV aritmiler SVT Karotis masajı Adenosin Esmolol Re-entry SVT
Atriyal flatter Atrial taşikardi

23 Diğer SV aritmiler Atriyal flatter Atriyal taşikardi
KOAH hastaları Atriyal taşikardi Torasik cerrahi hastaları, Yaşlılar Re-entry taşikardileri Farmakolojik tedavilere dirençli Hız kontrolü Kombine ilaçlar Ritm kontrolü DC şok

24 Ventriküler aritmiler
Artmış VES Çok sık, Genelde hemodinamik / metabolik bozukluk ilaç etkisi Kısa VT atakları : artmış mortalite / morbidite

25 VT (monomorfik)

26 Ventriküler aritmiler
Lidokain infüzyonu Amiodaron infüzyonu DC kardiyoversiyon / Şok Klinik tabloya göre seçim ve uygulama değişebilir. Metabolik nedenler, Elektrolit bozukluğu, İlaç etkisi vb..

27 Ventriküler aritmiler: Torsade de pointes
Uzun QT aralığı varlığında gelişen, polimorfik VT

28 Ventriküler aritmiler: Torsade de pointes
Doğumal Edinsel Ağır bradikardi K+, Mg++ eksikliği İlaçlar Açlık Merkezi sinir sistemi lezyonları

29 Ventriküler aritmiler: Torsade de pointes
Kardiyak ilaçlar: Kinidin Prokainamid Sotalol Amiodaron Dizopiramid Ibutulid Diğer ilaçlar Fenotiazin Trisiklik antidepresanlar Terfenadin Antimalaryal ilaçlar Eritromisin Ketokonazol…

30 Ventriküler aritmiler: Torsade de pointes
Elektrolitler ve ilaçlara dikkat IV magnezyum Lidokain Kalp hızının artırılması IV Izoproterenol Geçici kardiyak “pacing”

31 Özet YBÜ de aritmilerin niteliği ve sıklığı genel toplumdakinden farklı olabilir. Aritmiler sıklıkla tetikleyici nedenlere bağlıdır. Çoğu önlenebilir. Bazı aritmiler, bazı hasta gruplarında bağımsız mortalite belirteci olabilir. Yaklaşım ve tedavi olarak özgün / kanıta dayalı bilgilerimiz henüz eksiktir.

32 nuri iyem Teşekkür ederim, Dr. Ali Serdar Fak


"YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları