Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzm. Dr. Suna SOYSAL DEÜ-SHMYO

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzm. Dr. Suna SOYSAL DEÜ-SHMYO"— Sunum transkripti:

1 Uzm. Dr. Suna SOYSAL DEÜ-SHMYO
KALP HASTALIKLARI Uzm. Dr. Suna SOYSAL DEÜ-SHMYO

2 MYOKARDIN İHTİYAÇLARI
Sürekli olarak oksijen ve besin sağlanması İhtiyaç arttığında karşılayabilme yeteneği İhtiyaca göre kan akımını değiştirebilmek amacıyla koronerlerin gevşeme ya da kasılma yeteneği

3 MYOKARDIN İŞ YÜKÜNÜN ARTMASI DAHA FAZLA OKSİJEN GEREKTİRİR
Koroner arterlerde dilatasyon ve kalp hızında artma ile oksijen artırılır

4 ARTERİOSKLEROZ Kolesterol gibi yağlar arter duvarında birikir. Bu ilerleyerek artan ihtiyacı karşılamak için damarların genişleme yeteneğini bozar ve tamamen damar tıkanıklığına neden olabilir.

5 ARTERİOSKLEROZ Vücudun tüm arterlerinde görülebilir
Koroner arter hastalığı nedeniyle ölüm oranı > kişi / yıl En sık yaş arasında görülür ancak Göğüs ağrısı olmadan kalp hastalığı olan genç çoktur

6 ARTERİOSKLEROZDA MAJOR RİSK FAKTÖRLERİ
Engellenebilenler Sigara Hipertansiyon Artmış serum kolesterolü Engellenemeyenler Yaş Cinsiyet Kalıtım Diabet gibi hastalıklar

7 ARTERİOSKLEROZDA MİNÖR RİSK FAKTÖRLERİ
Şişmanlık Kişilik özellikleri

8 ANGİNA PECTORİS Kalp kasının oksijen desteğinin yetersizliğinden doğan özel yakınmalar zinciridir. Kalp kasında kalıcı hasar oluşturmaz.

9 ANGİNA PECTORİS Göğüs ağrısı en önemli semptomdur
Ağrı kalp kasının yetersiz oksijenlenmesinden kaynaklanır Koroner arter hastalığı olanlarda ihtiyaç arttığında kan akımını yeterince artıramazlar

10 ANGİNAL AĞRININ ÖZELLİKLERİ
Tetikleyici Fiziksel ekzersiz, stress, ağır yemek, anksiyete Tipi Sıkıştırıcı, baskılayıcı Atak süresi 3-8 dakika Lokalizasyonu substernal Yayılımı Sol omuz, kol, çene, epigastrium Hafifleme Kalbin oksijen desteğinin karşılanması

11 ANGİNA PECTORİS Eşlik eden semptomlar Bulantı, dispne, terleme
Eşdeğerleri kol, çene ve epigastrik bölgede ağrı. Göğüs ağrısı yoktur ancak göğüste ezilme, sıkışma hissi ve dispne. Değişik tanılar Safra kesesi hastalığı ve hazımsızlık

12 ANGİNA PECTORİS TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
İlaç Nitrogliserin Veriliş yolu Sublingual Etkisi Düz kasları gevşeterek koronerlerde dilatasyona yol açar Yan etkileri baş ağrısı, GİS düz kaslarında gevşeme

13 AKUT MYOKARD İNFARKTÜSÜ
Akut myokard infarktüsü, koroner arterlerde bir tıkanıklık sonucu kalp kasının ani ölümü olarak tanımlanır.

14 AKUT MYOKARD İNFARKTÜSÜNÜN KOMPLİKASYONLARI
Aritmi ve ani ölüm Akut konjestif yetmezlik Kardiyojenik şok

15 KARDİYAK ARİTMİLER Kanın effektif olarak pompalanmasını etkileyebilen ani hız ve ritm bozukluğudur Hastaların %90’ında görülür Asistoli Akut MI’dan sonraki 1 saat içinde fibrilasyon en sık görülmektedir Akut MI’lı hastaların %40’ı hastane öncesi akut gelişen aritmiler nedeniyle ölmektedir CPR yaşam kurtarabilir

16 TANIMLAR Taşikardi Kalp hızı artmıştır ancak ritim düzenlidir
Bradikardi Kalp hızı azalmıştır ancak düzenlidir Atrial Flutter Atrial atım çok hızlı (300atım/dakika) ventrikül vurusuyla ilişkilidir*

17 TANIMLAR Atrial Fibrilasyon Düzensiz atrial titreşimdir
Ventriküler Ekstrasistol Düzenli bir ritim içinde düzensiz ventriküler vurudur Ventriküler Fibrilasyon Düzensiz ventriküler titreşimdir

18 AKUT KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ
Kas hasarı kalbin pompa fonksiyonunu kısıtlar Akciğerlerde ve dokuda kan ve sıvı göllenir Dispne ve köpüklü kanlı balgam Yaygın ödem Genelde saatler içinde başlar

19 KARDİYOJENİK ŞOK Akut myokard infarktında myokard hasarı nedeniyle pompa fonksiyonunun etkilendiğinde oluşur.

20 AKUT MYOKARD İNFARKTINDA KLİNİK TABLOLAR
Ani başlayan halsizlik, bulantı ya da terleme Göğüs Ağrısı Senkopa yol açabilen ani aritmiler Ani başlayan akciğer ödemi Ani ölüm (%40)

21 AKUT MI’DA GÖĞÜS AĞRISININ ÖZELLİKLERİ
Substernal bölgede Ezilme, baskı ya da ağırlık hissi Genelde 30 dakikadan uzun sürer Çene, kol, omuz, her iki kol ya da epigastrik bölgeye yayılır İstirahat ya da nitratla geçmez İstirahatte ya da uykuda ağrı başlayabilir

22 AKUT MI’DA KLİNİK TABLOLAR
Kardiyak aritmiyi hissetme (çarpıntı,...) Ani senkop Aşırı halsizlikle birlikte kardiyojenik şok Akut sol kalp yetmezliği Akciğer ödemi Dispne Pempe köpüklü balgam

23 AMI’DA FİZİKSEL BULGULARI
Ölüm korkusu, her an ölecekmiş gibi hissetme ve endişe Şok bulguları Soluk, soğuk ve nemli cild Bulantı Hızlı ve yüzeyel solunum, köpüklü balgam

24 AKUT MI’DA FM BULGULARI
Aritmi Taşikardi Bradikardi Hipotansiyon

25 KRONİK KKY Kalbin pompa fonksiyonunda kademeli bozulma
Kardiyak out-putta azalma Pulmoner ödem Yaygın ödem Taşikardi Kalpte genişleme

26 KRONİK KKY’DE SEMPTOM VE BULGULAR
Taşikardi Ajitasyon Normal ya da hafif yüksek kan basıncı Hızlı ve yüzeyel solunum Ral, wheezing Solunum oturur pozisyonda daha rahattır Ayaklarda şişme Boyun venüz dolgunluğu

27 BY-PASS SONRASI ANGİNA YA DA AMI
Koroner arter by-pass operasyonunu takiben angina ya da AMI’lı hastalar diğer hastalar gibi tedavi edilir

28 KARDİYAK PACEMAKER İntrensek elekriksel ileti sistemi bozulmuş kalbe normal hız ve ritimde uyarı oluşturmak amacıyla yerleştirilir.

29 PACEMAKER YETERSİZLİĞİ
Yavaş, aritmik nabız ve bradikardi oluşur. Pil yetersizliği ve telde kırılmalardan kaynaklanabilir Sorunu gidermek için hastaneye yatırmak gerekebilir


"Uzm. Dr. Suna SOYSAL DEÜ-SHMYO" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları