Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayanlar: Ömer Faruk GÜLSOY Adile TUNÇER Nisa KARAKUM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayanlar: Ömer Faruk GÜLSOY Adile TUNÇER Nisa KARAKUM"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayanlar: Ömer Faruk GÜLSOY Adile TUNÇER Nisa KARAKUM 10.02.2011
KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ ORGANİZASYON VE SÜREÇ PERFORMANS YÖNETİMİ DPT GRUP ÇALIŞMASI Hazırlayanlar: Ömer Faruk GÜLSOY Adile TUNÇER Nisa KARAKUM 1

2 Türkiye Kamu Sektöründe Değerlendirme Yöntemleri
Türk idaresinde hangi değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır? Sunulan ilkeler ve arka plandaki materyal dikkate alındığında, Türkiye’deki değerlendirme uygulamalarında başlıca sorunlar/zorluklar hangileridir? Örnek veriniz Ya başarılı bir değerlendirmeye ilişkin “en iyi uygulama”ya ve kullanımına örnek Veya bir değerlendirmeye ilişkin “kötü uygulama”ya örnek

3 1. Türk idaresinde hangi değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır?
Yasal Mevzuat Diğer İdari Düzenlemeler (İdarelere özel uygulamalar) Araçlar (IT)

4 1. Türk idaresinde hangi değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır?
Yasal Mevzuat: 5018 s.KMYKK (Kurumsal Değerlendirme) İdare Faaliyet Raporu (Tüm Kamu İdareleri) Genel Faaliyet Raporu (Maliye Bakanlığı) Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu (İçişleri Bakanlığı) Genel Değerlendirme Raporu (Sayıştay) İç Denetim Raporları (İç Denetçiler) 657 s. DMK (Bireysel Değerlendirme) Sicil Raporları Ödül ve Takdirname Diğer Mevzuat Yönetmelik (Düzenleyici Etki Analizi) (Kurumsal Değerlendirme)

5 1. Türk idaresinde hangi değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır?
Diğer İdari Düzenlemeler: (Özel Uygulamalar) TKY uygulamaları (DSİ, OGM, Sağlık Bakanlığı vb.) Spesifik Bireysel Çalışmalar ( Kuruma özgü yazılımlar aracılığıyla, üst yöneticinin vizyonerliğine bağlı) Kullanılan Araçlar (IT Uygulamaları): SGB.net E-bütçe vb… (Kuruma özgü yazılımlar)

6 2. Türkiye’deki değerlendirme uygulamalarında başlıca sorunlar/zorluklar hangileridir?
Mevzuatın şeklen uygulanması, 5018 s.k.’da 19 kez “değerlendirme” ibaresi geçmesine karşın mevzuatta tanımı ve kimin nasıl yapacağı bilgisi yok. Yeterli yönlendirmelerin yapılamaması, Değerlendirmeye ilişkin uygulamalarda yeknesaklığın olmaması, Araçların (IT) aynı dilden konuşmuyor olması, Ortak veri ambarının olmaması, İzleme ile değerlendirme arasındaki farkın algılanamaması Göstergelerin karşılaştırılabilir olmaması vb… “izlemek ve değerlendirmek üzere…”, “değerlendirme raporu”, “izler ve değerlendirir”, v.b.

7 3. Örnek Uygulamalar (Kurumsal Performans)
Kamu Yatırımlarının Değerlendirmesi (DPT) - Yatırım harcamalarının üçer aylık dönemler halinde izlenmesi ve yıllık “Kamu Yatırımları Değerlendirme Raporları” hazırlanması. (Ertesi yıl ödeneğine dayanak teşkil eden veriler oluşturan karar destek sistemi) Kalkınma Ajansları İzleme ve Değerlendirme(DPT) - KAYS: Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi - İKİS: İl Koordinasyon İzleme Sistemi (Kalkınma Ajanslarına bütçeden ayrılan paylara ilişkin etkinlik değerlendirmesi)

8 3. Örnek Uygulamalar (Bireysel Performans)
Sicil Raporları sonuçlarına (Çok iyi sicil) göre kademe ilerlemesinin yapılması (Tüm memurlar) Ödül (Bakan yetkisinde, En fazla toplam personel sayısının %2’si kadar) Takdirname (Üst yönetici yetkisinde, sınır yok) Teşvik ikramiyesi (Bazı idarelerde) (Mevzuat açısından iyi uygulamalar olmasına karşın “insan” faktörü öne çıkmakta.)

9 “Benim Allah’tan başka hesap vereceğim kimse yok!..”
SONUÇ Yasal mevzuatta “değerlendirme” zorunluluğu getirilmiş, ancak uygulamada idarelere yol gösterecek kılavuzlar bulunmamaktadır. Mevcut kurumsal değerlendirmeler sistematik değil, bireysel değerlendirmeler ise objektif şekilde yapılamamaktadır. Somut çözüm önerisi ise; “faaliyet raporu”ndan “hesapverebilirlik raporu” na devşirim. “Benim Allah’tan başka hesap vereceğim kimse yok!..” Eski Siyasetçi

10 SABRINIZA TEŞEKKÜRLER…


"Hazırlayanlar: Ömer Faruk GÜLSOY Adile TUNÇER Nisa KARAKUM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları