Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Milli Emlak Genel Müdürlüğü Performans Sözleşmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Milli Emlak Genel Müdürlüğü Performans Sözleşmesi"— Sunum transkripti:

1 Milli Emlak Genel Müdürlüğü Performans Sözleşmesi
T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Performans Sözleşmesi

2 Sunuş Planı Muhtemel Değişiklikler Stratejik Politikalar
Performans Hedefleri Faaliyetler Operasyonel Düzey Kaynaklar İzleme ve Değerlendirme

3 Muhtemel Değişiklikler
Seçim Yeni stratejik plan 2/B orman vasfını kaybetmiş arazilere ilişkin yasal mevzuat Milli emlak mevzuatının birleştirilmesi (parçalı yapının tek hale getirilmesi) Siyasi baskılardan çok etkilenen bir alan olması Keyfi uygulamaların yaygın olması Parçalı mevzuat

4 Temel Bilgiler Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Bakanlığın ana hizmet birimlerinden birisidir. Merkez ve taşra teşkilatı bulunmaktadır. Taşrada 3745 merkezde 317 olmak üzere toplam personel bulunmaktadır. Türkiye'deki kamu taşınmazları Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir.

5 I. Stratejik Politikalar (a)
Misyon Devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek ve bunlara ilişkin diğer işlemleri yapmak, Vizyon Hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir, öncü bir kurum Stratejik Amaç Kamu kaynaklarının kullanılmasında etkinliği, verimliliği, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak Stratejik Hedef Kamu taşınmazlarını rasyonel bir şekilde kullanarak ülke ekonomisine sağlanan katma değeri artırmak

6 I. Stratejik Politikalar (b)
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Devletin sahip olduğu taşınmazların etkin bir şekilde yönetilmesi ile ekonomik ve sosyal hedeflerin desteklenmesinden sorumlu olup, gerektiğinde diğer kamu idareleri ile işbirliği yaparak, Bölgeler arası ekonomik ve sosyal farklılıkların giderilmesi, Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, Çarpık kentleşmenin önlenmesi, konut sorununun çözümlenmesi, kültür ve tabiat varlıklarının korunması, Erozyonla mücadele ve ağaçlandırma, Yatırım ve istihdamın teşviki gibi başat konularda, önemli bir fonksiyona sahiptir.

7 Stratejik Göstergeler
Gerçek ve tüzel kişilere temin edilen taşınmaz miktarı Yönetilen taşınmazların içinde değerlendirilen (satış, kira, tahsis, ecrimisil vb.) taşınmazların oranı Taşınmaz yönetiminden elde edilen gelir Taleplerin ortalama cevaplanma/karşılanma süresi Sektörel alan bazında değerlendirilen taşınmaz miktarı

8 II. Performans Hedefi Kamu taşınmazlarının tahsis, satış, kira irtifak ve trampa işlemlerinin hızlı, etkili, verimli ve zamanında yapılmak suretiyle rasyonel bir şekilde değerlendirilmesi sağlanacaktır. Bakanlığımız, Devletin sahip olduğu taşınmazların etkin bir şekilde yönetilmesinden sorumludur. Bu kapsamda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, çarpık kentleşmenin önlenmesi, konut sorununun çözümlenmesi, kültür ve tabiat varlıklarının korunması, erozyonla mücadele ve ağaçlandırma, yatırım ve istihdamın teşviki gibi başat konularda önemli bir fonksiyona sahiptir. Ayrıca Bakanlığımız, Devletin sahip olduğu taşınmazları rasyonel bir şekilde kullanarak ve diğer kamu idarelerine verdiği destekle ülke ekonomisine sağlanan katma değeri artırmaya çalışmaktadır.

9 Sonuç/ Kalite göstergeleri
Özel sektöre devredilen toplam emlak değeri Yönetilen taşınmazların içinde değerlendirilen (satış, kira, tahsis, ecrimisil vb.) taşınmazların oranı Özel mülkiyet /Kamu mülkiyeti Vatandaş ve diğer kamu kurumlarından gelen taleplerin karşılanma yüzdesi ve süresi

10 III. Faaliyetler Emlak yönetim faaliyeti Yönetilen mal miktarı (adet)
Kiralama İrtifak, Tahsis Yönetilen mal miktarı (adet) Sosyal amaçlı yapılan irtifak hakkı tesisi (turizm, eğitim, sağlık, fuarcılık vb)

11 III. Faaliyetler Edinim faaliyeti Edinilen mal miktarı
Edinilen malın değeri

12 III. Faaliyetler Elden çıkarma
Satış Devir ve Terk Satılan taşınmazlardan elde edilen gelir Kalkınmada öncelikli illerde yatırım amaçlı olarak verilen taşınmazların toplam değeri

13 IV. Operasyonel Düzey İşlemlerin yapılması sırasında mevzuat ve karar alma süreçlerinden kaynaklanan ve taşınmazların ekonomiye kazandırılması sürecinde etkinlik ve verimlilik ilkelerinin tam olarak uygulanamamasına ve zaman kaybına neden olan sorunların azaltılması için çalışmalar yapacaktır. Çalışan memnuniyeti oranı Kamu taşınmazlarına ilişkin tüm işlemlerin elektronik ortam üzerinden (MEOP) yapılarak işlem maliyetlerinin düşürülmesi MEOP üzerinden yapılan işlemlerin/tüm işlemlere oranı 13

14 Kaynaklar Milli Emlak Genel Müdürlüğü faaliyetlerini yürütmek amacıyla 2011 yılında 170 milyon 902 bin TL’lik ödenek tahsis edilmiştir.

15 İzleme ve Değerlendirme
Göstergelerin takibi genel olarak üçer aylık dönemler itibarıyla elektronik sistem yapılacaktır. Toplu değerlendirme raporu bir sonraki mali yıl Ocak ayında kamuoyuna sunulacaktır.

16 İzleme ve Değerlendirme Şablonu

17 Teşekkürler…


"Milli Emlak Genel Müdürlüğü Performans Sözleşmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları