Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ahmet Emre Öz Maliye Uzmanı 21 kasım 2013

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ahmet Emre Öz Maliye Uzmanı 21 kasım 2013"— Sunum transkripti:

1 Ahmet Emre Öz Maliye Uzmanı 21 kasım 2013
Faaliyet Raporları Ahmet Emre Öz Maliye Uzmanı 21 kasım 2013

2 Stratejik Planlama İdarenin Finansal Fiziksel ve
İnsan kaynakları önceliklendirilir. Orta vadeli Kurumsal Amaç ve Hedefler

3 Performans Programı İdare düzeyinde performans hedef ve göstergeleri
Birim düzeyinde faaliyetler Maliyetlendirme ve bütçeleme

4 İzleme ve Değerlendirme
Faaliyetlerin etkinliği ve etkililiği ortaya konulur Başarının ölçülmesi ve değerlendirmesi yapılır Faaliyet raporlarının temel girdisidir

5 Faaliyet Raporları -1 İdarelerin temel hesap verme aracıdır.
Stratejik planlamaya ve performans programına girdi sağlar. Üst yöneticiler ve bütçeyle kendilerine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl düzenli olarak hazırlanan ve kamuya duyurulan rapordur.

6 Faaliyet Raporları -2 Dayanağı, Maliye Bakanlığı,
5018 Sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliktir. Maliye Bakanlığı, Faaliyet raporlarının hazırlanması, İlgili idarelere sunulması, Kamuoyuna açıklanması, Bunlara ilişkin süreler ile diğer usul ve esasların belirlenmesi hususlarında yetkili kılınmıştır.

7 Faaliyet Raporları -3 Faaliyet raporları, yeni kamu mali yönetim sisteminin temel unsurlarından olan Hesap verebilirlik ve Mali saydamlık ilkelerinin en önemli uygulama araçlarının başında gelmektedir. Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur. Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanmalıdır.

8 Faaliyet Raporları -4 Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarının tüm yönleriyle açıklanması gerekir. Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkan verecek biçimde hazırlanmalıdır. Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı yöntemler kullanılmalıdır.

9 Faaliyet Raporları – Performans Bilgileri
İdarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projeleri Performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenleri Diğer performans bilgileri ve bunlara ilişkin değerlendirmeler


"Ahmet Emre Öz Maliye Uzmanı 21 kasım 2013" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları