Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEKANİK TESİSAT PROJELERİ MESLEKİ DENETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEKANİK TESİSAT PROJELERİ MESLEKİ DENETİMİ"— Sunum transkripti:

1 MEKANİK TESİSAT PROJELERİ MESLEKİ DENETİMİ
07/04/17 - ÇALIŞTAY

2 MESLEKİ DENETİM SAFHALARI
PROJE ÖN KABULÜ PROJE KONTROLÜ PROJE ONAYI PROJE TESLİMİ 07/04/17 - ÇALIŞTAY

3 1-PROJE ÖN KABULÜ Müellifin bağlı bulunduğu şubedeki tescil belgeleri. (OBYS’den görülebilir) Onaylı mimari proje. Mekanik tesisat projeleri. Isı yalıtım projesi. Varsa ek projeler ve hesapları. 07/04/17 - ÇALIŞTAY

4 1-PROJE ÖN KABULÜ Mekanik tesisat proje sözleşmesi. Asgari fatura…
Evraklardan bir tanesi bile eksikse proje kabulü yapılmamalı ve yazı ile bilgi verilmelidir. 07/04/17 ÇALIŞTAY

5 2-PROJE KONTROLÜ Proje hakkındaki uzmanlık kontrolü.
Mesleki Denetim Yönetmeliği gereği, Proje Mesleki Denetimi kontrolü. Asgari Ücret Yönetmeliği gereği, Bina yapı sınıfı ve ekli projelerine göre asgari fatura miktarı tespiti. 07/04/17

6 PROJEDEKİ ÇİZİM SIRASI 1) Sıhhi tesisat projesinde;
Proje kapağı , sıhhi tesisat raporu, yangın tesisatı raporu (yangın tesisat projesi yoksa), sembol ve işaret tablosu, tefriş detayları, 1/100 ölçekli vaziyet planı, 1/50 ölçekli kat planları, 1/50 ölçekli kolon şeması ve malzeme listesi şeklinde olmalıdır. 07/04/17 - ÇALIŞTAY

7 2) Kalorifer tesisatı projesinde;
Proje kapağı , sembol ve işaret tablosu, 1/100 ölçekli vaziyet planı,1/20 ölçekli kazan dairesi planı (varsa) , 1/50 ölçekli kat planları, 1/50 ölçekli kolon şeması, 1/50 ölçekli kritik devre ve malzeme listesi şeklinde olmalıdır. 07/04/17 - ÇALIŞTAY

8 3) Yangın tesisatı projesinde;
Proje kapağı , yangın tesisatı raporu, sembol ve işaret tablosu, 1/100 ölçekli vaziyet planı,1/20 ölçekli pompa dairesi planı, 1/50 ölçekli kat planları, 1/50 ölçekli izometrik kolon şeması, 1/50 ölçekli izometrik kritik devre, su deposu detayları ve malzeme listesi şeklinde olmalıdır. 07/04/17

9 4) Asansör avam projesinde;
Proje kapağı , gerekli hesaplamalar ile mimara yol gösterecek kuyu ebatları, kuyu dibi ölçüsü ve motor ile tavan arası yükseklik gösterilmeli, ayrıca halat delik yerlerinin gösterildiğine dikkat edilmelidir. 07/04/17

10 Proje kapağı , TS 825 gereği gerekli hesaplamalar bulunmalıdır.
5) Isı yalıtım projesi; Proje kapağı , TS 825 gereği gerekli hesaplamalar bulunmalıdır. BEP yönetmeliği gereği mimari proje ile birebir sistem detaylarının uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. 07/04/17

11 DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ HUSUSLAR
Müellifin uzmanlık alanı kapsamında projelendirme yapıp yapmadığı kontrol edilmeli. Eğer yetki belgelerinde problem varsa proje kontrol edilmemelidir ve yazı ile bildirilmeli, Proje kontrolü mümkünse çek-list yardımıyla yapılmalı, 07/04/17

12 DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ HUSUSLAR
Proje kontrolünde öncelikle kapak bilgileri kontrol edilmeli. Onaylı mimari proje ile tam uyumlu olmalı, Baca kesitleri ilgili standarda göre hesaplanıp mimaride kesinlikle gösterilmeli, Islak hacimlerin kapıları çizdirilmeli, İlgili belediyesi isteği doğrultusunda hidrofor ve güneş enerji tesisatı eklenmeli, 07/04/17

13 DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ HUSUSLAR
Proje kontrolü tamamlandıktan sonra eksiklikler varsa proje düzeltilmesi için geriye teslim edilmeli, Düzeltilip 5 takım olarak getirilen projede eksik kalmaması için gerekli özen gösterilmeli, 07/04/17

14 DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ HUSUSLAR
Eğer bir sebepten dolayı proje onaylanmıyorsa bu sebep ilgili yönetmelik maddelerine dayandırılarak proje müellifine yazı ile bildirilmeli, Amacımız üyelerimizin eksiklerini bulmak değil; haksız rekabetin önlenmesi ve tüketicinin korunmasını sağlamak üzere; doğru ve düzgün proje üretimini sağlamak ve doğabilecek hukuki sıkıntıların önüne geçmektir. 07/04/17

15 Fatura kontrolü yapılırken;
1) Faturanın yapı sahibine düzenlendiği, Yapı sahibinden başkasına düzenmiş ise noterden onaylı inşaat taahhüt sözleşmesi istenmeli, 2) Fatura üzerinde yapının ada, pafta, parsel bilgilerinin yazılı olmasına dikkat edilmelidir. 07/04/17

16 3-PROJE ONAYI Proje bilgilerinin OBYS kayıt programına girilmesi.
Sicil durum belgesinin çıkarılması. Projenin onaylanması. Bu işlemlerden sonra gerekli belgelerin fotokopisi dosyalanması. Unutmamalı ki faturaya mutlaka işlem görmüştür kaşesi vurulmalıdır. 07/04/17

17 İLGİLİ YÖNETMELİKLER PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ SIĞINAK YÖNETMELİĞİ MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95-16-AT) ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİK 07/04/17

18 İLGİLİ YÖNETMELİKLER TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ASANSÖRLERE AİT MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK BÜROLARI TESCİL VE MESLEKİ DENETİM YÖNETMELİĞİ 07/04/17

19 ŞANTİYE ŞEFLİĞİ Tarih ve sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik “ hükümleri kapsamında yapım işi yürütülen şantiyelerde “ Şantiye Şefi” bulundurulması ile şantiye şefinin görev yetki ve sorumlukları tanımlanmıştır. Bu kapsamda şantiye şefliği hizmeti yürütecek makina mühendisi Oda üyelerinin şantiye şefliği görevini yerine getirebilmeleri için “Şantiye Şefliği Semineri” katılımları sağlanarak “Şantiye Şefi Sicil Durum Belgesi” düzenlenecektir. 07/04/17

20 KİMLER YAPABİLİR? TMMOB Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında kendi nam ve hesabına bir erçek kişi ya da tüzel kişi ortağı olarak Büro Tescil Belgesi alarak fatura (serbest meslek makbuzu) kesmek suretiyle şefliği hizmeti yürütebilir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında Büro Tescil Belgesi olan bir firmada ücretli olarak çalıyor ise işverenden izin alarak kendi nam ve hesabına vergi mükellefiyeti tesis ettirmek suretiyle, serbest meslek makbuzu düzenleyerek şantiye şefliği hizmeti sunulabilir. 07/04/17

21 KİMLER YAPABİLİR? Üye çalışmıyorsa şantiye şefliğini üstleneceği yapının yapı Müteahhidi ya da yapı sahibi ile İş Kanununun öngördüğü hizmet akdi çerçevesinde şantiye şefliği hizmeti yürütebilir . Üye herhangi bir işverene bağlı çalışıyor ise ücretli çalıştığı şirketin sorumluluğu altında yürütülen yapıların şantiye şefliğini üstlenebilir. Ayrıca, işverenden izin alarak kendi nam ve hesabına vergi mükellefiyeti tesis ettirmek suretiyle, serbest meslek makbuzu düzenleyerek şantiye şefliği hizmeti sunabilir. Yapı Denetim Kuruluşlarında çalışanlar şantiye şefliği hizmetini üstlenemezler. 07/04/17

22 SINIRLAMALAR! Şantiye şefleri görev yaptığı ilin sınırları dışında başka bir ilde görev üstlenemez ve m2 sınırı aşılmamak kaydıyla aynı anda en fazla beş ayrı yapım işinin şantiye şefliğini üstlenebilirler. Yapım işinin tek ruhsata bağlı ve m2 ’nin üzerinde olduğu durumlarda üzerinde başkaca şantiye şefliği görevi bulunmayan makina mühendisleri için bu şart ( m2 şartı) aranmaz. 07/04/17

23 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
07/04/17


"MEKANİK TESİSAT PROJELERİ MESLEKİ DENETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları