Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Enerji Verimliliği ve Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Enerji Verimliliği ve Enerji Kimlik Belgesi (EKB)"— Sunum transkripti:

1 Enerji Verimliliği ve Enerji Kimlik Belgesi (EKB)
H.Namık SANDIKCI Ç.Ş.B.Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Dairesi Başkanlığı

2 ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Enerji bir ülkenin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınması için önemli bir unsurdur. Enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıt (Kömür, petrol, doğalgaz) rezervlerinin hızla tükenmesi, enerji tüketimindeki hızlı artışa bağlı olarak sera gazı emisyonlarının çevreyi ve insan yaşamını tehdit eder duruma gelmesi nedeniyle, enerji ve enerji kaynaklarının verimli kullanılması büyük önem taşımaktadır.

3 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
02 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun gereği Bakanlığımızca hazırlanması gereken yönetmelikler; Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği süresi içerisinde 05 Aralık 2008 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde ısınma ve sıhhi sıcak su giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin yönetmelik de süresi içerisinde 14 Nisan 2008 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

4 Yeni binalarda 01.01.2011 tarihi itibarıyla
Enerji Kimlik Belgesi 5 Aralık 2008 tarihinde yayınlanan BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ gereği; Yeni binalarda tarihi itibarıyla Mevcut binalarda tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi alınmak zorundadır.

5 Enerji Kimlik Belgesi Binaların Enerji Kimlik Belgesi alabilmesi için, enerji performanslarının belirlenmesi gerekir. Bu da; Binanın m2 başına düşen yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi, Bu değere göre CO2 salımının hesaplanması, Bu değerlerin referans binanınki ile kıyaslanması, Kıyaslama sonucuna göre binanın A-G arası bir enerji sınıfına yerleştirilmesi ile gerçekleşir.

6 Enerji Kimlik Belgesi Bütün bu hesaplamaları yaparak binanın enerji performansı ve sera gazı emisyonu sınıfını belirlemek üzere Bakanlık sunucuları üzerinden internet tabanlı olarak çalışan BEP-TR adı verilen yazılım programı kullanılmaktadır.

7 Enerji Kimlik Belgesi BEP-TR programı Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemi ile belirlenen esaslar doğrultusunda; Binanın enerji tüketimine etki eden tüm parametrelerin, binaların enerji verimliliğine etkisini değerlendirmekte, Enerji performans sınıfını belirlemekte, Sera gazı emisyonu sınıfını belirlemektedir.

8 Enerji Kimlik Belgesi Konutlar, Ofisler, Eğitim binaları, Sağlık binaları, Oteller, Alışveriş ve ticaret merkezleri Gibi bina tipolojilerindeki mevcut ve yeni binaların enerji performansını değerlendirmek için kullanılır.

9 Enerji Kimlik Belgesi BEP-TR programına; Binanın enerji tüketimine etki eden mekanik ve geometrik bilgileri girilir. Bu bilgiler neticesinde yapılan hesaplama sonucunda, binanın yıllık Isıtma Soğutma Sıcak su Aydınlatma Havalandırma tüketimleri birincil enerji olarak belirlenir. Bu tüketim değerlerine bağlı olarak CO2 salımı hesaplanır.

10 Elde edilen orana göre, binanın enerji sınıfı belirlenir.
Enerji Kimlik Belgesi Enerji sınıfı Ep aralıkları A 0-39 B 40-79 C 80-99 D E F G 175-… Binanın hesaplanan enerji tüketim miktarı ve CO2 salımı, referans binanın değerleriyle karşılaştırılır. Elde edilen orana göre, binanın enerji sınıfı belirlenir. İşlem sonucunda bina için enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olur.

11 Enerji Kimlik Belgesi BEP-TR, ulusal hesaplama yönteminin yazılımıdır. İnternet tabanlı bir yazılımdır. Girilen bilgiler Bakanlık kontrolünde olan merkezi veritabanında depolanır. Böylece Türkiye’de binalar ile ilgili ayrıntılı bir takip sistemi ve veritabanı oluşturulmaktadır. BEP-TR yalnızca kayıtlı kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

12 Sistemin kayıtlı kullanıcıları, -Bakanlık,
Enerji Kimlik Belgesi Sistemin kayıtlı kullanıcıları, -Bakanlık, -Enerji Verimliliği Danışmanlığı ve SMM firmaları, -EKB Uzmanlarıdır.

13 Enerji Kimlik Belgesi Bakanlık kullanıcıları, Sistemin yönetimi ve izlenmesi, Enerji Verimliliği Danışmanlığı ve SMM firmaları, Bünyelerinde çalışacak EKB Uzmanlarını işe alma/işten çıkarma işlemleri, Bünyelerinde çalışan EKB Uzmanlarının projelerini görüntüleme. EKB Uzmanları - Sistemde proje yaratma/sisteme onaylatma işlemleri.

14 Enerji Kimlik Belgesi

15 Enerji Kimlik Belgesi -Bakanlık, eğitimi tamamlamış ve sınavdan başarılı şekilde geçerek akredite olmuş Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanlarına, kişiye özgü kullanıcı adı ve şifre verir. Bina bilgileri Şifre ve kullanıcı adı BAKANLIK -Uzmanlar, şifreleriyle giriş yaptıkları yazılımın internet sitesinde, binaya ait bilgilerin girişini yapar.

16 Enerji Kimlik Belgesi -Girilen bilgiler tamamlandığında, dosya merkezi veritabanına gönderilir. BAKANLIK Şifre ve kullanıcı adı Bina bilgileri İnternet Veri Tabanı Hesaplama Hesap Sonuç Formu Hesaplama, merkezi sistemde yapılır. Hesaplama sonucu Hesap Sonuç Formu üretilerek EKB Uzmanına bildirilir.

17 EKB Uzmanı tarafından proje sistem onayına gönderilir.
Enerji Kimlik Belgesi EKB Uzmanı tarafından proje sistem onayına gönderilir. BAKANLIK Şifre ve kullanıcı adı Bina bilgileri İnternet Veri Tabanı Hesaplama Hesap Sonuç Formu Sistem Onayı EKB BELEDİYE Sistem tarafından onaylanan EKB, EKB uzmanı tarafından imzalanarak iskan aşamasında Belediyeye ve bina sahibine verilir

18 Isıtma Enerji tüketim sınıfı
Bina Genel Bilgileri Bina resmi veya modeli Enerji tüketim sınıfı CO2 salımı sınıfı Yenilenebilir Oranı Isıtma Enerji tüketim sınıfı Sıcak su Enerji tüketim sınıfı Soğutma Enerji tüketim sınıfı Havalandırma Enerji tüketim sınıfı Aydınlatma Enerji tüketim sınıfı Yalıtım durumu, alınacak tedbirler vb. açıklamalar EKB ve EKB Uzmanı ile ilgili bilgiler

19 EKB Hazırlamaya yetkili kuruluşlar
hangileridir ?

20 Enerji Kimlik Belgesi Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler (*) veya mimarlar veyahut bünyesinde bu vasıfları haiz mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler, yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.

21 Enerji Kimlik Belgesi Bünyesinde EKB Uzmanı mühendis veya mimar bulunduran Enerji Verimlilik Danışmanlık Şirketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluş sayılır

22 Enerji Kimlik Belgesi

23 Enerji Kimlik Belgesi EKB Sorgulama

24 Enerji Kimlik Belgesi EKB Belge Numarası

25 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
İlginiz için teşekkür ediyorum… H.Namık SANDIKCI Ç.Ş.B.Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Dairesi Başkanlığı


"Enerji Verimliliği ve Enerji Kimlik Belgesi (EKB)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları