Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ DENEYİM BELGELERİ Adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerdir. 1- İŞ BİTİRME BELGESİ 2- İŞ DURUM BELGESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ DENEYİM BELGELERİ Adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerdir. 1- İŞ BİTİRME BELGESİ 2- İŞ DURUM BELGESİ."— Sunum transkripti:

1 İŞ DENEYİM BELGELERİ Adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerdir. 1- İŞ BİTİRME BELGESİ 2- İŞ DURUM BELGESİ 3- İŞ DENETLEME BELGESİ 4- İŞ YÖNETME BELGESi (MEZUNİYET BELGESİ) 4734/62

2

3 MÜHENDİS VEYA MİMARLARIN İŞ DENETLEME BELGESİYLE İHALELERE KATILMALARI
Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; Ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından; Düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur. Belgenin, İhalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmesi gerekir.

4 İŞ DENETLEME BELGESİYLE İLGİLİ ORTAKLIK DURUMU BELGESİNİN DÜZENLENMESİ
İş Denetleme belgesi sahibi ortağın en az beş yıldır tüzel kişiliğin en az % 51 hissesine sahip olunduğunun; YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları tarafından düzenlenen (KİK031.2/Y) nolu standart forma uygun belge ile tevsik edilmesi zorunludur.

5 ORTAKLIK DURUM BELGESİ Düzenleyen Yetkilinin
(KİK031.2/Y) ORTAKLIK DURUM BELGESİ 1. Belge Düzenleme Tarihi:………………. 2. Başvuru sahibi şirketin : 2.1. Ticaret Unvanı :……… 2.2. Ticaret Sicil No :……….. 3. İŞ DENETLEME BELGESİ KULLANILACAK ORTAĞA İLİŞKİN BİLGİLER Başvuruda bulunan şirkete ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda adı ve soyadı bulunan kişinin bu belgenin düzenleme tarihinden önceki beş yıl boyunca ……[Başvuru sahibi şirketin ticaret unvanı yazılacaktır.]’nin kesintisiz olarak yüzde elliden fazla hissesine sahip ortağı olduğu tespit edilmiştir. Belge düzenleme tarihinden sonra ortaklık oranının % 50’ye veya % 50’nin altına düşmesi durumunda bu belge, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde kullanılamaz. Düzenleyen Yetkilinin Adı SOYADI Görevi İmza ve Mühür/Kaşe Ortağın Adı ve Soyadı Ortaklık Tipi Belgenin Düzenlendiği Tarihteki Ortaklık Hisse oranı [Gerçek kişi]

6 MÜHENDİS VEYA MİMARLARIN MEZUNİYET BELGELERİ İLE İHALELERE KATILMALARI
İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, ,- TL olarak hesaplanmak üzere benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır /62 (h)

7 MEZUNİYET BELGESİNİN TÜZEL KİŞİLİKLERDE KULLANILMASI
MÜHENDİS VEYA MİMARLAR; mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiliklerde kullanabilirler. HER İKİ ORTAK MÜHENDİS OLAN: % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da mezuniyet belgelerinin kullanılabilmesi mümkündür. (Bu durumda, En az beş yıllık ortaklık süresi aranmaz) Ortaklardan birinin veya her ikisinin de mimar olduğu % 50-%50 ortaklık oranları olan tüzel kişiler ortaklarına ait mezuniyet belgeleriyle ihalelere katılamayacaklardır.

8 MEZUNİYET BELGESİYLE İLGİLİ ORTAKLIK DURUMU BELGESİNİN DÜZENLENMESİ
Tüzel kişilerin (her iki ortağın da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler hariç) ortaklarına ait mezuniyet belgesini iş deneyimlerini sunabilmeleri için; Mezuniyet belgesi sahibi ortağın en az beş yıldır tüzel kişiliğin en az % 51 hissesine sahip olunduğunun; YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları tarafından düzenlenen (KİK031.3/Y) nolu standart forma uygun belge ile tevsik edilmesi zorunludur /62 (h) Belgenin İhalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmesi gerekir.

9 ORTAKLIK DURUM BELGESİ
(KİK031.3/Y) ORTAKLIK DURUM BELGESİ 1. Belge Düzenleme Tarihi : ……………………… 2. Başvuru sahibi şirketin : ……………………… 2.1. Ticaret Unvanı : ……………………….. 2.2. Ticaret Sicil No : …………………………. 3. MEZUNİYET BELGESİ KULLANILACAK ORTAĞA İLİŞKİN BİLGİLER: Başvuruda bulunan şirkete ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda adı ve soyadı bulunan kişinin bu belgenin düzenleme tarihinden önceki beş yıl boyunca ……[Başvuru sahibi şirketin ticaret unvanı yazılacaktır.]’nin kesintisiz olarak en az % 51 hissesine sahip ortağı olduğu tespit edilmiştir. Belge düzenleme tarihinden sonra ortaklık oranının % 51’in altına düşmesi durumunda bu belge, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde kullanılamaz. Düzenleyen Yetkilinin Adı SOYADI Görevi İmza ve Mühür/Kaşe Ortağın Adı ve Soyadı Ortaklık Tipi Belgenin Düzenlendiği Tarihteki Ortaklık Hisse oranı [Gerçek kişi]


"İŞ DENEYİM BELGELERİ Adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerdir. 1- İŞ BİTİRME BELGESİ 2- İŞ DURUM BELGESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları